Page 1

Kinabladet. dk aktuelle artikler om Kina og kinesisk kultur og samfund

Rigdom og velgørenhed

milliardærer til festmiddag i beijing Nogle af Kinas rigeste mænd og kvinder var inviteret til festmiddag i Beijing den 29. september 2010. Indbydelsen kom fra to amerikanske milliardærer. Formålet var, ifølge de to værter, at skabe debat om rige kineseres muligheder for at skænke deres formuer til velgørenhed. Af Flemming Poulsen De to amerikanske værtsfolk var grundlæggeren af Microsoft, Bill Gates, og indehaveren af et investeringsfirma, Warren Buffett. De har begge en fod indenfor i Kina. Bill Gates har fx gennem sin private fond, Bill og Melinda Gates foundation, ydet 50 millioner USD til bekæmpelse af HIV og Aids i Kina, og Warren Buffett har aktier i et kinesisk firma, der producerer miljøvenlige biler. Bill Gates er på en amerikansk rangliste over verdens rigeste mænd opført som den næst rigeste med en personlig formue på 53 mia. USD, Warren Buffett er den tredje rigeste med en formue på 47 mia. USD. Den rigeste er – indtil videre – den meksi-

kanske finansfyrste Carlos Slim. Da de to amerikanske milliardærer offentliggjorde deres plan om at holde en festmiddag i Beijing for Kinas superrige personer for at drøfte emnet rigdom og velgørenhed med dem, blev rige kineseres rigdom pludselig trukket helt frem i den offentlige debat. De fleste af dem har ellers holdt sig borte fra offentlighedens søgelys og har ydet bidrag til velgørenhed i ret ubemærkethed, og den holdning har de også efterlevet under debatten i forbindelse med milliardærmiddagen. Bill Gates og Warren Buffett kom til Beijing med et budskab om, at 40 amerikanere havde forpligtet sig til at skænke mindst halvdelen af deres kæmpeformuer til velgørenhed, om

Bill Gates og Warren Buffett under et besøg på bilfabrikken BYD (Build Your Dream) i Sydkina, efter at de havde holdt en festmiddag for kinesiske superige og drøftet velgørenhed med dem. Warren Buffett har aktier i bilfabrikken, der producerer miljøvenlige biler. (Foto: Zhang Yi/Xinhua).

Kinabladet.dk

1

ikke før så når de døde. Det var det foreløbige resultat af en kampagne, som de to milliardærer havde ført for at få rige amerikanere til at bruge deres formuer til velgørende formål.

Diskrete rigmænd

Nogle af de kinesere, der blev inviteret til festmiddagen, tøvede med at sige ja tak, eller de undlod at svare. En af gæsterne forklarede til nyhedsbureauet Xinhua, at nogle af de indbudte ikke ville udsætte sig for at få deres motiver til at optræde som filantroper gransket i al offentlighed. Desuden ville de, med henvisning til Bill Gates’ og Warren Buffetts kampagne i USA, ikke udsætte sig for direkte eller indirekte at blive presset til at skænke penge til velgørende formål. Endelig blev det også nævnt i medierne, at de superrige filantroper måske holdt sig tilbage af frygt for, at skattevæsenet ville begynde at interessere sig for voldsomt for, hvorfra formuerne stammer, hvis deres deltagelse i milliardærfestmiddagen blev kendt. Det fik Bill Gates og Warren Buffett til gennem Xinhua at forsikre, at ingen ville blive udsat for pres. Formålet var udelukkende at skabe debat om rige kineseres forhold til velgørenhed. Ifølge Bill Gates sagde 50 – to tredjedele af de indbudte – ja til at deltage i festmiddagen, og nogle have „store gaver“ med. Sammenkomsten blev holdt for lukkede døre i et af Beijing mest mondæne hoteller, Chauteau Laffitte Hotel, der er en nøje kopi af et fransk slot fra 1600tallet. Først var der halvanden times diskussion om velgørenhed. For at opfylde deltagernes ønske om diskretion blev der ikke offentliggjort noget referat af diskussionen. De to amerikaneres milliardærmiddag udløste en heftig debat om det

09/10/2010


Kinabladet. dk aktuelle artikler om Kina og kinesisk kultur og samfund

ellers så tabubelagte emne: Kinas nye superrige og deres formuer.

Rapport om de rige

Antallet af rige kinesere og deres formuer opgøres hvert år af en privat virksomhed, Hurun Forsknings Institut i Shanghai, der hvert år udgiver Hurun Wealth Report. Instituttet ejes af Rubert Hoogewerf (indvandrer fra Luxemburg), der fortrinsvis bygger sin rigdomsrapport på offentligt tilgængeligt materiale. Ifølge rapporten for 2010 har 875.000 kinesere en formue på over 10 mio. yuan, det vil sige otte mio. kroner. Det er 6,1 pct. flere end året før. Der er 1900 milliardærer i yuan,

altså folk, der ejer mere end en mia. yuan eller 800 mio. kroner. Det er dobbelt så mange som i 2009. „Der er megen skjult rigdom i kinesisk økonomi”, skriver Rubert Hoogewerf i rapporten. „Et betydeligt antal milliardærer holder en lav profil og holder sig uden for omgivelsernes søgelys”. Væksten i antallet af superrige kinesere skyldes ifølge Hurun-rapporten stigende ejendomspriser, aktiemarkedets genopretning og en generelt stærk kinesisk økonomi. Gennemsnitsalderen for Kinas rige er opgjort til 39 år. I gennemsnit er de 15 år yngre end rige mennesker i andre lande, og deres rigdom vokser hurti-

gere. Der er godt og vel dobbelt så mange rige mænd som kvinder i Kina. De får deres rigdom fra serviceog ejendomsbranchen og industrisektoren, og de har fuld tillid til, at Kinas økonomiske vækst vil fortsætte. De samler på kostbare ure, klassisk kinesisk kunst og har i gennemsnit tre biler. Deres fritidsinteresser er golf, svømning og rejser. De holder i gennemsnit 16 dages ferie om året. En tredjedel drikker ikke, halvdelen ryger ikke. De foretrækker, at deres børn uddannes i Storbritannien og USA. Deres bidrag til velgørenhed går fortrinsvis til uddannelse, katastrofehjælp og sociale velfærdsprojekter. Hurun-rapporten nævner også

Milliardæren Cheng Guangbiao har et job som frivillig trafikvagt i sin hjemby Nanjing. Han ejer en virksomhed, der gar genbrug på programmet. Han er en af de få, der offentligt har oplyst, at han deltog i milliardærmiddagen i Beijing. Han har desuden meddelt, at han har forpligtet sig til at testamentere hele sin formue til velgørenhed. „På den måde lægger jeg pres på andre rige kinesere til at gøre det samme“, siger han til China Daily. (Foto: Han Yuping/Xinhua).

Kinabladet.dk

2

09/10/2010


Kinabladet. dk aktuelle artikler om Kina og kinesisk kultur og samfund

gennemsnitsindkomsten i 2009 for alle kinesere på fastlandet: 3600 USD=19.500 kr. Ifølge Hurun-rapporten er grundlæggeren af drikkevareproducenten Hangzhou Wahaha Gruppen, den 65-årige Zong Qinghou, Kinas rigeste mand. Han siges at være god for 12 milliarder USD (over 60 mia. kroner). Han var ikke med til middagen, hvorfor er ikke oplyst. Han begyndte sin rigmands-karriere i 1986 med at sælge drikkevarer til børn (hans virksomheds navn er kinesisk lydskrift for et barns latter). Han er nu Kinas største producent af vand på flasker, te, juice og kaffe.

Debat om de rige og velgørenhed

Milliardærfestmiddagen udløste næsten fra den ene dag til den anden en heftig debat i kinesiske medier og hos kinesiske bloggere. Bill Gates forklarede i et møde med pressen efter middagen, at de fleste kinesiske milliardærer tilhører familier, der som de første i Kina har samlet en formue. De er ikke fortrolige med velgørenhedsarbejde. Det var for at videregive amerikanske erfaringer om det emne, at Bill Gates og Warren Buffett indbød Kina rigeste til milliardærsammenkomsten i Beijing. Direktøren for China Charity and Donation Information Center, Peng Jianmei, siger, at arrangementet har gjort filantropi til et hovedemne i medierne. Den fyldige dækning og de heftige debatter har bidraget til at lede folks tanker hen på at støtte velgørenhed. Nogle af deltagerne har afsløret lidt af, hvad der skete under arrangementet. I diskussionen før middagen blev der talt om holdninger til filantropi, effektiviteten i det filantropiske arbejde, og hvordan rigdom påvirker familielivet. En bygherre mener, at tiden ikke er moden for rige kinesere til at give store dele af deres formuer til velgørenhed. Formuerne skal bidrage til at skaffe arbejdspladser og fremme den økonomiske vækst. En milliardær, Guo Jinshu, der har

Kinabladet.dk

udtrykt skepsis over for det amerikanske initiativ, siger, at Kinas rige ikke har behov for at kopiere den amerikanske velgørenhedsmodel. I Kina er en iværksætters vigtigste ansvar at holde sin egen virksomhed sund, at betale skat og skabe arbejdspladser. „Dette sker også ud af et filantropisk hjerte”. Gæstelisten var hemmelig, men enkelte meddelte selv, at de havde deltaget. Blandt dem var Chen Guangbiao. Han har oplyst, at han, inspireret af Bill Gates, vil skænke hele sin formue til velgørenhed, når han dør. Hans formue er opgivet til 700 mio. USD, knap fire mia. kroner. „Vores rigdom tilhører ikke os alene. Vi må påtage os mere samfundsmæssigt ansvar, gøre mere for andre for at betale tilbage, hvad samfundet har givet os”, har han sagt til medierne. „Kinesiske forretningsfolk er afhængige af statens politik, af et stabilt samfund og af de ansattes hårde arbejde. Vi har haft en gunstig økonomi, Kinas arbejderklasse har hjulpet os til at blive rige. Derfor mener jeg, at vi bør betale tilbage, hvad vi skylder samfundet”. Direktøren for Centret For Nonprofit Organisationer ved Beijing Universitet, Jin Jingping, siger, at mange iværksættere, der giver penge til velgørenhed, forsøger at undgå offentlighed om deres rigdom for ikke at blive udsat for ubehageligheder, men det betyder ikke, at de er gniere. Det er de ellers blevet beskyldt for i medierne, men mere end 60 pct. af kinesiske iværksættere giver penge til velgørenhed, siger Jin Jingping. Nogle anmoder ikke om at trække beløbet fra i skat, så de er ikke medregnet i statistikken. Direktøren for et velgørenhedsfond siger, at det er begrænset, hvor mange kanaler der er til at donere penge til velgørenhed. Gennemsigtigheden bør forbedres, for folk er bange for, at deres donationer falder i de forkerte hænder. Zong Qinghou – Kinas rigeste – siger til den kinesiske tv-station Phoenix: „Virkelig filantropi er at skabe vækst og arbejdspladser. Hvis jeg vil donere penge, gør jeg det, hvis jeg

3

ikke vil, gør jeg det ikke. Ingen skal overtale mig til at gøre det ene eller det andet. Jeg mener ikke, at det er virkelig filantropi at give en masse penge væk“. Ifølge Hurun listen gav de 50 mest generøse i 2009 i gennemsnit hver 25 mio. USD (130 mio. kroner), otte gange så meget som i 2004.

Alternativ festmiddag

Samtidig med at et halvt hundrede milliardærer mødtes på Chateau Lafitte Hotel, samledes 90 kinesiske videnskabsfolk, repræsentanter for velgørenhedsorganisationer, studerende og forfattere, til en lidt anden slags festmiddag, nemlig „Almindelige menneskers velgørenhedsfestmiddag”. Dette arrangement fik ikke så megen omtale som Bill Gates’ og Warren Buffetts, men fandt dog vej til både China Daily og Xinhua. Over 400 havde meldt sig til de ikke-så-riges-festmiddag, men der var kun plads til 90 på Holiday Inn Express Hotel midt i Beijing. Hver deltager betalte 38 yuan (30 kr.) for den alternative festmiddag på Holiday Inn Express Hotel midt i Beijing. Arrangementet varede to timer, deltagerne blev delt i små grupper, der diskuterede velgørenhed. Initiativtageren, Wang Yifei, sagde, at velgørenhed ikke kun drejer sig om at give penge, og heller ikke kun om, hvad den velhavende kan gøre. Alt hvad man giver, burde hedde velgørenhed. Velgørenhedsarbejde er ikke en bestemt gruppe menneskers domæne. „Jeg har arrangeret de almindelige menneskers velgørenhedssammenkomst for at gøre folk opmærksomme på folkets magt”, sagde Wang Yifei til Xinhua. „Filantropi bør være den fattige, der hjælper den fattige i Kina og resten af verden. Det burde aldrig nogen sinde ende med et modeshow, fyldt op med finansfyrster, filmstjerner og berømtheder”, hed det i invitationen, der blev udsendt over internettet.

09/10/2010

Milliardærer til festmiddag i Beijing.  

nogle af Kinas rigeste mænd og kvinder var inviteret til festmiddag i beijing den 29. september 2010. indbydelsen kom fra to amerikanske mil...