Page 1

KRİMİNOLOJİ

Kriminoloji: Toplumu suça iten nedenleri ve çözüm yollarını araştıran bir bilim dalıdır.


ATATÜRK’ÜN POLİSİN VASIFLARIYLA İLGİLİ ÖZDEYİŞİ “Polis bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.” Gazi Mustafa Kemal


KRİMİNOLOJİ NEDİR?  Suç bilimi (kriminoloji); suçun açıklamasını

yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele için uğraşı veren bilimsel öğretidir.  Suç nedenleri bilimi olarak da tanımlanan kriminoloji, çok geniş bir bilim alanıdır. Sosyoloji, psikoloji, tıp, psikiyatri vb. sosyal bilim dallarından başka fen bilimlerinden de faydalanmaktadır.


KRİMİNOLOJİNİN İNCELEME ALANLARI  Suçun niteliği ve miktarı  Suçun ve suçluluğun nedenleri  Ceza hukukunun gelişmesi ve ceza adaletinin

yerine getirilmesi  Suçun özellikleri  Suçlunun ıslahı  Suçluluk biçimleri  Suçun, sosyal değişime etkileri


SUÇUN ÖNCEDEN TAHMİNİ  Suçun önceden tahmini meselesinden;

suçluluk alanındaki gelecekteki gelişmeler, sonuçlar, onların kontrol edilmesi, bilimsel esasa dayanan ihtimal açıklamaları anlaşılır.  Polis maddi olarak memleketin emniyet ve asayişine hizmet eder. Kötülüğü durdurmada ise herkes görevlidir. Yalnız polis durduramaz. Kötülüğe kalben nefret avamın yapacağı iştir. Âlimin anlatması gerekir, âlim susturulmamalıdır.  Bu yönüyle polis halka vazife arkadaşı olarak bakmalıdır.


İNSAN SARRAFI OLMAK  Bütün makineler, insan makinesinin

benzeridir. İnsan makinesinin çalışması durumunda diğerlerine gerek bile kalmaz. Tekniğin durduğu yerde, insan makinesi çalışmasına devam eder.  Kişinin suçlu olup olmadığı beden dilinden de anlaşılabilmelidir.  Bu; feraset, basiret, kalp gözü açıklığı gibi kazanımları gerekli kılar.


SUÇUN ÖNLENMESİ VE MÜSPET HAREKET  Müspet hareket eden kişi, hukuka dayanır.

Denetime her an açıktır.  Devletimizin şekli olan cumhuriyet rejimimizi güçlendirir.  Cumhuriyetimizin değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen niteliklerinin, toplumda davranış hâline gelmesi için çalışır.  Böylece dâhildeki müspet hizmetini yapmış olur.


SUÇUN ÖNLENMESİ VE ÖFKENİN KONTROLÜ  Suçun önlenmesinde öfkenin kontrolünün yeri

büyüktür.  Kendimizde tahrip eğilimi olduğunu bilmeliyiz. Öfke duygusu, doğru yere kanalize edilmelidir. Polis için öfkenin kontrolü çok önemlidir ve zordur. Bunun için tahrip meyline pirim verecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Bugünkü basit görünen tahripler sonraki günlerde öfke duygusunun yanlış yere kanalize olmasına sebep olur.


SUÇUN ÖNLENMESİ İLE SIKINTIYA SABIR İLİŞKİSİ  Suçun önlenmesinde sıkıntıya sabretmenin

yeri büyüktür.  Sıkıntılar, manevi silahı elde etmek içindir. Sıkıntıya sabır lazımdır. Sıkıntıya girmemiz, manevi yönümüzün kuvvetlenmesi içindir.  Bu nedenle zorlukları, destek olarak da görebiliriz.  Böylece eşkıya bile olsa karşımızda titrer, yoksa silah onda da var.


OYUNA GELMEMELİ  Bulunduğumuz bölge çok hassastır.

Provokatörler, vatandaşın yanı sıra polisi de provokasyon ve tahriklerin içine çekmeye çalışırlar.  Provokatörlerin amacı insanları karşı karşıya getirmektir.  Oyuna gelirsek, yapacağımız şeylerin komplikasyonlarının altından kalkamayız. Problemler problemleri doğurur.


Sosyal Kontrolün Önemi  Suçun kontrolü, genel sosyal kontrolün bir

parçasıdır. Suç kontrolü ile, kişilerin toplum içindeki güvenliğini sağlanır. Çeşitli organlar vasıtası ile suçun işlenmesi engellenmeye ve önlenmeye çalışılır. Kontrol edici fonksiyonlar olarak; sosyallik, anlayış temizliği, yüksek ahlak, gelenek, örf, eğitim, din faktörü sayılabilir. Hukuk, sosyal kontrol aracıdır. Bu kontrolü halkla beraber polis, ceza yargısı ve infaz kurumları yapar.


İNSAN, YÜKSEK SORUMLULUK DUYGUSUNA SAHİP OLMALI  İnsan; çete, mafya, örgüt vb. menfaat

şebekelerine alet olmayacak kadar yüksek sorumluluk duygusuna sahip olmalıdır. Ancak böylece bu çeşit istismarın önüne geçilebilir. Şer odakları kullanacakları adam isterler. Yüksek mesuliyet duygusu taşıyanlar kullanılmazlar.


YÜKSEK SORUMLULUK DUYGUSUNA SAHİP OLMAKTAN BAŞKA BİR YOL YOKTUR  Yüksek mesuliyet duygusuna sahip birey

yetiştirilmezse her insanın başına bir polis dikseniz ne ifade eder ki? O polisin başına da bir başka polis dikemezsiniz ki!


YÜKSEK SORUMLULUK DUYGUSUNA SAHİP OLMANIN YANINDA TEDBİRLİ DAVRANMAK DA GEREKİR  Her Türk vatandaşı iyi insanlara itimat eder.

Bu insanların da yüksek sorumluluk sahibi olmalarının yanında tedbirli davranması gerekir. Vatandaş iyi polis ister, çeteler iyileri istemez.  İyileri deşifre etmemek için tedbirli olmak gereklidir; çünkü çeteler onları istemez. Sevdiğimizi belli etmemek tedbirdir. Bunun ikiyüzlülük ve kendini gizleme ile alakası yoktur.


 Tedbirli olunursa aynı zamanda ikilik,

sürtüşme ve huzursuzluğun da önüne geçilir. Birliğin bozulmaması için tedbirli olmak bu yönüyle önemli bir yükümlülüktür.


VİCDANLARDAKİ MANEVİ YASAKÇI  Acaba cinayet, hırsızlık, kumar, içki gibi

sosyal yaşamı zehirlendiren suçları işleyenleri onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve devletin bir polisinin görmesi ihtimali kâfi gelir mi?  O hâlde her evde belki herkesin yanında daimi bir polis bulunması lazım gelir ki serkeş kişiler kendilerini o pisliklerden çeksinler.


 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki

“Herkesin polisi kendi vicdanıdır.” yazısı, herkesin başında her vakit bir manevi yasakçının bulundurulmasına yönelik hizmetlerin önemini vurgular.  Her yere bir polis dikeceğimize her kalbe bir yasakçı koysak, suça karşı daha caydırıcı bir tedbir almış ve emniyeti daha kolay temin etmiş oluruz.


 Vicdanlara yasakçıyı yerleştirmeden tam

başarılı olunamaz. Zorlayarak alınan tedbirler ancak % 0,1 - % 0,2 insan için bir şey ifade edebilir.  Vicdanlara yasakçıyı tam yerleştirene kadar, kapkaççıyla bile tam başa çıkmamız mümkün değildir.  Her şeyin hesabını vermenin yeri hiçbir şeyle doldurulamaz.


 Her bir köşe başında ve her bir sokakta

değişik işler yapan polisleri bulundurmak maddi açıdan zaten görevimizdir. Bu olursa kapkaççılar azalır, halk güven içinde olur; ancak bu iki hizmet beraber yürütülmelidir.


KİMLER POLİS OLMALI?  Polislik çok kutsaldır. Mazlumları korur,

milletin malını, şahsiyetini muhafaza eder, zulme imkân bırakmaz, haksızlıkları önler.  Şayet bunlar yapılabilecekse polisliğe girilmeli, ancak bu mukaddes vazifeleri yapmak azmi ile polis olunabilir.


SUÇUN ÖNLENMESİNİN YOLLARI  Suçun İcrasının Engellenmesi  Suçu Oluşturan Çevre Tahriklerini Azaltma  Ruhsal Direncin Kuvvetlendirilmesi  Suçlu Kişiliklerin Gelişiminin Önlenmesi  Kalıtım Sağlığı Tedbirleri

Kriminoloji  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you