Page 1

EN BÜYÜK ENERJİ KAYNAĞI: HİDROJEN HİDROJEN ÇEKİRDEĞİNDE BAĞLANMA ENERJİSİ (NÜKLEER ENERJİ) YOKTUR 1* Hidrojen dışındaki bütün atomların, bir tartılan kütlesi bir de hesap edilen kütlesi vardır. Tartılan kütle, mutlak surette her zaman daha az çıkmaktadır. Bu azalan miktar kadar madde, daha ilk oluşumda, hidrojen hariç tüm atomların çekirdeğinde, enerjiye dönüşmüştür. İşte bu enerji, nükleer enerjidir. 2* Çekirdekteki nükleer enerjinin görevi, birbirlerini iten pozitif yüklü protonların bir arada durmalarını temin etmektir. Bağlanma enerjisi denmesi, bu sebepledir. 3* Einstein, çekirdekteki nükleer enerjiyi E=mc2 formülü ile açıklar. Formüldeki m maddenin kütlesi, c ışık hızı, E ise enerjidir. Hidrojen çekirdeğinde bu dönüşüm her an olmaktadır.

ÇEKİRDEĞİNDE NÜKLEER ENERJİ BULUNMAYAN TEK ELEMENT OLMASINA RAĞMEN EN BÜYÜK ENERJİ KAYNAĞI: HİDROJEN (PERİYODİK CETVELİN İLK ELEMENTİ OLAN HİDROJENE BENZEMEK) (KENDİNİ SIFIRLAMAK) 4* Atomlardan yalnız hidrojen atomunun çekirdeğinde nükleer enerli (bağlanma enerjisi) yoktur. Buna rağmen bütün 1


enerjilerin kaynağı olmuştur. Hidrojen hariç diğer bütün atomların çekirdeklerinde nükleer enerji vardır. 5* Çekirdekteki nükleer enerji, nükleer isminden de anlaşılacağı gibi çok büyük bir enerjidir. Maddenin enerji karşılığıdır, çekirdekte saklıdır. 6* Atom bombası veya nükleer santrallerde açığa çıkan enerji, çekirdekte saklı olan bu enerjinin dışarı çıkmasıdır. 7* Hidrojen atomunun çekirdeğinde yalnız bir adet proton olduğundan, protonların birbirini itmesi diye bir şey söz konusu olmadığından, böyle saklı bir nükleer enerjinin çekirdekte bulunması gereksiz bir iş olacaktı. Zaten abes ve hikmetsizliğin çekirdeğin içine girmesi düşünülemezdi. 8* Bu nedenle de hidrojen atomunun çekirdeğinde nükleer enerji yoktur. Hidrojen atomunun çekirdeğinde nükleer enerji olmadığı hâlde; güneşte, hidrojenin helyuma dönüşmesinde açığa çıkan enerji, nereden çıkmaktadır? Bu enerji, maddenin enerjiye her an dönüştürülmesiyle anında açığa çıkan enerjidir. Biz de hidrojen atomunu örnek alıp, kendimizi sıfırlayıp, etrafımıza enerji kaynağı olmalıyız. Yok, yoksa var olur.

ATOMLARIN İÇİNDE YALNIZ HİDROJEN ATOMUNUN ÇEKİRDEĞİNDE NÖTRON BULUNMAMASININ SEBEBİ 9* Nötronun görevi; birden fazla protonu bulunan çekirdeklerde, protonların birbirlerini itmesini önlemektir. 10* Hidrojen atomunun çekirdeğinde 1 tane proton bulunduğundan, böyle bir görev söz konusu değildir. Bu nedenle de hidrojen atomunun çekirdeğinde nötron yoktur.

VAR ETMEK HER AN 11* 12*

Her an güneşte yeni bir keyfiyet meydana gelmektedir. Güneşte her saniye 564 milyon ton H (hidrojen) atomu, 2


He (helyum) atomuna dönüşmektedir. Bu esnada güneş, her saniye kütlesinden 4 milyon ton kaybetmektedir. Madde enerjiye dönüşerek güneş enerjisi hâlinde dünyamıza gelmektedir. 13* Belli bir zaman sonra güneşteki hidrojenin tamamı helyum hâline dönüşecektir. Güneş soğuyarak ölecektir. Bu da dünyadaki hayatın sonu olacaktır.

EN KÜÇÜK ATOM: Hidrojen EN BÜYÜK ATOM: Uranyum HİDROJENİN ENERJİSİ (FÜZYON), URANYUMUN ENERJİSİNDEN (FİSYON) DAHA FAZLADIR. FÜZYON GÜNEŞTEDİR, FİSYON İSE NÜKLEER SANTRAL, NÜKLEER LABORATUVAR VEYA ATOM BOMBASINDADIR.

EN İSTİKRARLI (KARARLI) ATOM: Hidrojen EN İSTİKRARSIZ (KARARSIZ) ATOM: Uranyum H2 KAYNAKLARI 14* Karadeniz’in derinliklerindeki H2S (hidrojen sülfür)’den elde edilebilecek olan H2 15* Bor bileşiğinden elde edilebilecek olan H2 16* Güneşte gaz hâlindeki H2 17* Güneş enerjisi yardımı ile H2O’yu ayrıştırarak elde edilen gaz hâlindeki H2

FÜZYON (BİRLEŞME) 18* Küçük kütleli çekirdeklerin birleşerek büyük kütlede çekirdeğe dönüşmesidir. Bu olayda fisyondan çok daha büyük enerji açığa çıkar. Güneş ve hidrojen bombasında bu reaksiyonlarla enerji üretilir. 3


FÜZYON NİÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ? 19* Füzyon, güneşte 15 milyon °C’ta gerçekleşir. 20* Füzyon için dünyada 100 milyon °C’lık sıcaklık gerekir; çünkü dünyadaki basınç güneştekinden daha düşüktür. 21* Bu sıcaklığa erişilebilmesi mümkün değildir.

GÜNEŞTEKİ FÜZYON (ÇEKİRDEK BİRLEŞMESİ VEYA KAYNAŞMASI) 22* 4 tane hidrojen atomu çekirdeği birleşerek 1 tane helyum atomu çekirdeği ile 2 tane pozitronu oluşur ve enerji açığa çıkar.

1 MART 1954 GÜNÜ BİKİNİ ATALÜ ÜZERİNDE PATLATILAN HİDROJEN BOMBASI 23* 1 döteryum atomu çekirdeği ile 1 trityum atomu çekirdeği birleştirilmiştir. 1 helyum atomu çekirdeği meydana gelmiştir. Bu arada 1 nötron ve enerji açığa çıkmıştır. 24* Birleşme için gerekli olan 15 milyon °C’lık sıcaklık 235U izotopunun fisyonundan sağlanmıştır.

EVRENİN %90’ı ELEMENTEL HİDROJEN 1* Yıldızlarda ve gezegenlerin birçoğunda elementel hidrojen bulunur. Evrenin %90’ı elementel hidrojendir. Elementel hidrojen, sıfır değerliklidir. Elementel hidrojene serbest hidrojen de denir. 2* Dünyada elementel hidrojen çok azdır. Dünyamızdaki hidrojen kaynağımız sudaki hidrojendir. Sudaki hidrojen +1 değerliklidir.

HİDROJEN ENERJİSİ (SU İLE ÇALIŞAN ARAÇLAR) 3* Bir yönüyle “Aracın benzin deposuna su koyacağız, araç gidecek.” diyebiliriz. 4


4* Sudaki hidrojen elektrolizle elementel hidrojene ayrıştırılır. 5* Ayrıştırma işlemi için uygun olanı güneş enerjisidir. 6* Elde edilen elementel hidrojen, havadaki oksijenle birleşerek enerji verir. Su veya su buharı da açığa çıkar. 7* Açığa çıkan su veya su buharından tekrar hidrojen üretilir. 8* Bu şekilde çalışan sisteme hidrojen pili denir.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE HİDROJEN ENERJİSİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 9* Çalışmalar henüz deneme amaçlıdır; çünkü güneş enerjisini belirli bir noktada odaklayarak elektrolizin gerçekleştirilmesi zor bir işlemdir. Yaygın olarak yapılamamaktadır. 10* Buna rağmen gelişmiş ülkelerde hidrojenle çalışan piller ticari olmuştur. 11* Hidrojenle çalışan otomobil, otobüs ve uçak yapılmıştır. 12* İnsanların merak konusu olduğundan dolayı gelişmiş ülkelerde su ile çalışan araç kiralamak mümkündür.

HİDROJEN ENERJİSİ VE TÜRKİYE 13* “Uluslar Arası Hidrojen Enerjisi Birliği” başkanı Nejat Veziroğlu’dur. 14* Nejat Veziroğlu, Miami Üniversitesi profesörlerindendir. Bu üniversitenin Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü’nde görev yapmaktadır. 15* Nejat Veziroğlu, 2000 yılında Nobel’e aday gösterilmiştir. 16* Nejat Veziroğlu, aynı zamanda İstanbul’daki UNIDO– ICHET müdürlüğünü de yürütmektedir. 17* UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), “Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu”dur. 18* UNIDO’nun alt kuruluşu olan ICHET (International Centre for Hydrogen Energy Techologies) ise “Uluslararası 5


Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi”dir. 19* Karadeniz bölgesinde, özellikle Samsun’da mavi akım projesi adı altında hidrojen araştırması yapıyoruz.

6

Hidrojen  
Hidrojen  
Advertisement