Page 1

Toplam 20 soru vardır, her bir soru 10 puandır. Test sorularında yanlış doğruyu götürmez. Bilgi yarışması sonucunda birden fazla birinci olursa birinci kur’a çekmek suretiyle belirlenecektir.

BİLİM-FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ BİLGİ YARIŞMASI SORULAR 1. Buğday ekmeği yerine sadece mısır ekmeğiyle beslenen insanlarda niasin yetersizliğinden dolayı hangi hastalık ortaya çıkar?

2. Güneşte her saniye 564 milyon ton H (hidrojen) elementi, hangi elemente dönüşür?

3. Güneşin dünyadaki görevinin sona ermesi çeşitli şekillerde olabilir. Buna yüzündeki siyah lekeler de sebep olabilir. Büyümeye yüz tutmuş bu lekeler kaç tanedir?

4. Kaç milyon H2O molekülünden 1 tanesi iyonlarına ayrışır?

5. 2005 Nobel Barış Ödülü, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA)’nın Mısırlı Başkanı’na verilmiştir. Bu bilim adamı kimdir?

6. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na geçmiş yıllarda başkanlık yapan, 1935–2008 tarihleri arasında yaşayan, nükleer enerji konusunda dünya çapında önemli bir isim olan, “Çernobil Komplosu” adlı kitabıyla meşhur bilim adamı kimdir?

7. Türkiye’de ilk nükleer santralin Mersin Akkuyu’da inşası planlanmıştır. İkinci nükleer santralin inşası hangi ilimizde planlanmıştır?

8. Çevresine rağmen bilimsel mücadelesinde “Her şeye rağmen dünya dönüyor.” demesiyle 1633’te engizisyon mahkemesine çıkarılıp söyleminden vazgeçti gibi gözüktüğünden dolayı giyotinden kurtulan, dünyanın yuvarlak olduğunu keşfeden bilim adamı kimdir?

9. 2000 yılında Nobel’e aday gösterilen “Uluslar Arası Hidrojen Enerjisi Birliği” başkanı Türk bilim adamı kimdir? 10. UHT, hangi İngilizce kelimelerinin baş harfleridir? Bu kelimeleri İngilizce olarak yazınız.

1 Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü 2010–2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Son Sınıflar Bilgi Yarışması


11. Batılılar ona Avicenna derler. İslam hükemasının Eflatun’u, filozofların üstadı sayılan bu bilim adamı kimdir?

12. Madde transferinin hangi sıcaklıkta olacağı öngörülmektedir?

13. Mehmet Akif Ersoy, Dârulfünûn’da hangi dersin müderrisidir?

14. Mehmet Akif Ersoy'un şiirini Meclis kürsüsünden büyük bir coşkuyla okuyarak büyük tezahürat ve alkışlar arasında oybirliği ile İstiklal Marşı olarak kabul edilmesine vesile olan Maarif Vekili kimdir?

15.

Atom çekirdeğinin parçalanabileceği fikrinin 1944 Nobel Kimya Ödülü sahibi Alman kimyacı Otto Hahn (1879–1968) tarafından ortaya atıldığı fikri yaygındır. Hâlbuki ondan 1000 yıl önce yaşamış Müslüman bir bilim insanı “Maddenin en küçük parçası olan cüz-ü layetecezzada yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir enerji meydana gelir ki Bağdat’ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allah’ın bir kudret nişanıdır.” özdeyişiyle asrımızın ilim adamlarını bile hayrete düşürmüştür. Bu kimyacı kimdir?

A. B. C. D. E.

Nazzam Razi İbni Sina Cabir Bin Hayyan Ebu’l Heysem

16.

Atom teorisini ilk ortaya koyan Yunan bilginleri maddenin en küçük parçasının atom olduğunu söylerken bir İslam âlimi, maddenin sonsuz denecek ölçüde parçalanabileceğini söylemiş ve günümüzün ilim adamlarından biri gibi konuşmuştur. Bugünün partikül teorisi perspektifinden atom altı parçacıklar düşünülerek bu meseleye bakıldığında 12–13 asır önce, bu bilim adamının çok derin şeyler söylemiş olduğu iddia edilebilir. Bu İslam âlimi kimdir?

A. B. C. D. E.

2

Cabir Bin Hayyan Nazzam Razi İbni Sina Ebu’l Heysem


Toplam 20 soru vardır, her bir soru 10 puandır. Test sorularında yanlış doğruyu götürmez. Bilgi yarışması sonucunda birden fazla birinci olursa birinci kur’a çekmek suretiyle belirlenecektir.

17.

“Dinsiz ilim kör, ilimsiz din de topaldır.” özdeyişiyle meşhur bilim adamı kimdir?

A. B. C. D. E.

Blaise Pascal Isaac Newton Galilei Galileo Albert Einstein Arşimet

18.

“Kâinatın yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik gücüdür." özdeyişiyle meşhur bilim adamı kimdir?

A. B. C. D. E.

Albert Einstein Isaac Newton Galilei Galileo Blaise Pascal Arşimet

19.

“Maddenin içi dolu gözüktüğü hâlde aslında boş olduğunu” ilk keşfeden ve evrenin kimyasıyla ilgili tespitleriyle günümüze ışık tutan kimdir?

A. B. C. D. E.

Madam Curie Proust Dalton Prof. Dr. Sir James Jeans İmam Rabbani

20.

Atatürk şöyle demektedir: “Bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, amme menfaatine uygundur; biliniz ki o, bizzat dinimize uygundur. İslamiyet son ve kâmil dindir. Akla, mantığa ve hakikate uymaktadır.”

Atatürk’ün bu sözleri, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlarından “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III” kitabının hangi bölümündedir?

A. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I B. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II C. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III

3 Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü 2010–2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Son Sınıflar Bilgi Yarışması


BİLİM-FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ BİLGİ YARIŞMASI CEVAP ANAHTARI 1. Buğday ekmeği yerine sadece mısır ekmeğiyle beslenen insanlarda niasin yetersizliğinden dolayı hangi hastalık ortaya çıkar? Pellegra hastalığı 2. Güneşte her saniye 564 milyon ton H (hidrojen) elementi, hangi elemente dönüşür? He (helyum) 3. Güneşin dünyadaki görevinin sona ermesi çeşitli şekillerde olabilir. Buna yüzündeki siyah lekeler de sebep olabilir. Büyümeye yüz tutmuş bu lekeler kaç tanedir? 2 tane 4. Kaç milyon H2O molekülünden 1 tanesi iyonlarına ayrışır? 10 milyon 5. 2005 Nobel Barış Ödülü, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA)’nın Mısırlı Başkanı’na verilmiştir. Bu bilim adamı kimdir? Muhammed El Baradey 6. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na geçmiş yıllarda başkanlık yapan, 1935–2008 tarihleri arasında yaşayan, nükleer enerji konusunda dünya çapında önemli bir isim olan, “Çernobil Komplosu” adlı kitabıyla meşhur bilim adamı kimdir? Ahmet Yüksel Özemre 7. Türkiye’de ilk nükleer santralin Mersin Akkuyu’da inşası planlanmıştır. İkinci nükleer santralin inşası hangi ilimizde planlanmıştır? Sinop 8. Çevresine rağmen bilimsel mücadelesinde “Her şeye rağmen dünya dönüyor.” demesiyle 1633’te engizisyon mahkemesine çıkarılıp söyleminden vazgeçti gibi gözüktüğünden dolayı giyotinden kurtulan, dünyanın yuvarlak olduğunu keşfeden bilim adamı kimdir? Galilei Galileo veya Galilei 9. 2000 yılında Nobel’e aday gösterilen “Uluslar Arası Hidrojen Enerjisi Birliği” başkanı Türk bilim adamı kimdir? Nejat Veziroğlu 4


Toplam 20 soru vardır, her bir soru 10 puandır. Test sorularında yanlış doğruyu götürmez. Bilgi yarışması sonucunda birden fazla birinci olursa birinci kur’a çekmek suretiyle belirlenecektir.

10. UHT, hangi İngilizce kelimelerinin baş harfleridir? Bu kelimeleri İngilizce olarak yazınız. Ultra Heat Treatment 11. Batılılar ona Avicenna derler. İslam hükemasının Eflatun’u, filozofların üstadı sayılan bu bilim adamı kimdir? İbni Sina 12. Madde transferinin hangi sıcaklıkta olacağı öngörülmektedir? 0 K (Sıfır Kelvin) veya -273 derece santigrat 13. Mehmet Akif Ersoy, Dârulfünûn’da hangi dersin müderrisidir? Edebiyat 14. Mehmet Akif Ersoy'un şiirini Meclis kürsüsünden büyük bir coşkuyla okuyarak büyük tezahürat ve alkışlar arasında oybirliği ile İstiklal Marşı olarak kabul edilmesine vesile olan Maarif Vekili kimdir? Hamdullah Suphi Tanrıöver

15.

Atom çekirdeğinin parçalanabileceği fikrinin 1944 Nobel Kimya Ödülü sahibi Alman kimyacı Otto Hahn (1879–1968) tarafından ortaya atıldığı fikri yaygındır. Hâlbuki ondan 1000 yıl önce yaşamış Müslüman bir bilim insanı “Maddenin en küçük parçası olan cüz-ü layetecezzada yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir enerji meydana gelir ki Bağdat’ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allah’ın bir kudret nişanıdır.” özdeyişiyle asrımızın ilim adamlarını bile hayrete düşürmüştür. Bu kimyacı kimdir?

A. B. C. D. E.

Nazzam Razi İbni Sina Cabir Bin Hayyan Ebu’l Heysem

D

16.

Atom teorisini ilk ortaya koyan Yunan bilginleri maddenin en küçük parçasının atom olduğunu söylerken bir İslam âlimi, maddenin sonsuz denecek ölçüde parçalanabileceğini söylemiş ve günümüzün ilim adamlarından biri gibi konuşmuştur. Bugünün partikül teorisi perspektifinden atom altı parçacıklar düşünülerek bu meseleye bakıldığında 12–13 asır önce, bu bilim adamının çok derin şeyler söylemiş olduğu iddia edilebilir. Bu İslam âlimi kimdir?

A. B. C. D.

Cabir Bin Hayyan Nazzam Razi İbni Sina

5 Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü 2010–2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Son Sınıflar Bilgi Yarışması


E. Ebu’l Heysem B

17.

“Dinsiz ilim kör, ilimsiz din de topaldır.” özdeyişiyle meşhur bilim adamı kimdir?

A. B. C. D. E.

Blaise Pascal Isaac Newton Galilei Galileo Albert Einstein Arşimet

D

18.

“Kâinatın yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik gücüdür." özdeyişiyle meşhur bilim adamı kimdir?

A. B. C. D. E. A

Albert Einstein Isaac Newton Galilei Galileo Blaise Pascal Arşimet

19.

“Maddenin içi dolu gözüktüğü hâlde aslında boş olduğunu” ilk keşfeden ve evrenin kimyasıyla ilgili tespitleriyle günümüze ışık tutan kimdir?

A. B. C. D. E.

Madam Curie Proust Dalton Prof. Dr. Sir James Jeans İmam Rabbani

E

20.

Atatürk şöyle demektedir: “Bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, amme menfaatine uygundur; biliniz ki o, bizzat dinimize uygundur. İslamiyet son ve kâmil dindir. Akla, mantığa ve hakikate uymaktadır.”

Atatürk’ün bu sözleri, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlarından “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III” kitabının hangi bölümündedir?

B 6

A. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I B. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II C. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III

Bilim fen ve teknoloji kulübü bilgi yarişmasi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you