Page 1

1. Simyanın bilim dalı sayılmamasının nedenlerinden 3 tanesini yazınız.

6. Fe ile N elementleri kütlece 7/4 oranında tepkimeye girerek FeN bileşiğini oluşturmaktadır. Bu tepkimede 55 gram FeN bileşiği oluşturmak için en az kaçar gram Fe ve N elementleri tepkimeye girer?

2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. a) Farklı cins atomlardan oluşmuş moleküller içeren saf maddelere ……………………………denir. b) Katlı oran …………. olamaz. c) Sönmemiş kirecin formülü ……………………. d) ........................maddenin özellikleri ve maddede oluşan değişimlerle ilgilenen bir bilim dalıdır. e) NO ve NO2 bileşikleri arasında katlı oran ………..dir. 3. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adını yazınız. A) Cu3(PO4)2: B) Ca3N2: C) NaCl: D) Cr2O3: E) K2SO4:

7. X ve Y maddeleri reaksiyona girip Z ve T maddelerini oluşturuyor. Maddelerin kütlelerinin zamanla değişim grafiği yandaki gibi olduğuna göre oluşan Z kaç gramdır?

4. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. A) Alüminyum fosfür: B) Cıva (II) sülfür: C) Magnezyum hidroksit: D) Fosfor pentaklorür: E) Diazot tetraoksit:

9. Belirli bir miktar X elementi ile 18 gram Y elementlerinin tepkimesinden 20 gram XY bileşiği oluşurken 6 gram Y elementi artıyor. Buna göre; a. X ve Y’nin kütlece birleşme oranı (mx /my) nedir? b. X ve Y’nin başlangıç karışımı kaç gramdır?

5. Aşağıda verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olarak belirtiniz. A) (……) Organik kimya oksijen, azot temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini inceler. B) (……) Barut ve mürekkep simyadan kimyaya aktarılan bulgulardır. C) (……) Saf olmaları, element ve bileşikler için ortak bir özelliktir. D) (……) Kütlenin korunum yasasını Proust bulmuştur. E) (……) CO ve NO bileşikleri arasında katlı oranlar kanunu ispatlanır.

10. Yandaki grafikte X ve Y elementlerinin oluşturduğu bileşiklerde kütle ilişkisi görülmektedir. Birinci bileşiğin formülü X2Y4 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir?

8. Azot ve oksijenden oluşan iki bileşikten birincisinde 7 gram azot 8 gram oksijen; ikincisinde 14 gram azot ile 12 gram oksijen birleşmektedir. Aynı miktar azotla birleşen oksijenler arasındaki katlı oranı bulunuz.

2016-2017 9.SINIF KİMYA 1.DÖNEM TELAFİ SINAVI (Sorular 10’ar puandır.)

1

2016 2017 9 sinif kimya 1 dönem 3 yazili sinavi sorular (telafi sinavi)  

2016 2017 9. sınıf kimya 1. dönem 3. yazılı sınav (telefi sınavı) sorularını burada bulabilirsiniz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you