Page 7

E. II ve III 23. Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenirse etil metil keton oluşur? A. B. C. D. E.

24.

Etil metil eter 1-bütanol 2-bütanol 2-propanol 2-metil-1-propanol CH3COH bileşiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Karbonil grubu içerir. B. Amonyaklı AgNO ile tepkime verir. C. Etanoik asidin indirgenmesinden oluşur. D. Etil alkolün yükseltgenmesinden oluşur. E. Asetonun izomeridir. 3

25. Birbirinden farklı alkil grupları içeren bir tersiyer alkolün karbon atomu sayısı en az kaç olur?

A. B. C. D. E.

8 7 6 5 4

26. Aşağıda verilen molekül kütleleri birbirine yakın maddelerden hangisinin kaynama noktasının en yüksektir? I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. I B. II C. III D. IV E. V 27. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi ya da hangileri Fehling çözeltisinden Cu 2O çöktürür? 7

12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
Advertisement