Page 6

E. 8 19.

Yağların bütününün hidrolizinde, ortak bir ürün ortaya çıkar. Bu ürünün adı nedir?

A. Etilen glikol B. Gliserin C. Palmitik asit D. Asetik asit E. Bütanol 20.

Aşağıdaki maddelerden hangisi, yanında belirtilen türdeki kimyasal reaksiyonu vermez?

A. C H , sübstitüsyon B. C H , katılma C. CH CHO, yükseltgenme D. CH COOH, esterleşme E. C H , kondenzasyon 2

6

3

6

3 3

2

4

21.

Sekonder alkoller bir basamak yükseltgendiklerinde hangi bileşik grubunu oluştururlar?

A. Ketonları B. Karboksilli asitleri C. Esterleri D. Aldehitleri E. Eterleri 22. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 2-bütanolün izomeridir? I. II. III.

Metil propil eter Dimetil eter 2-metil-2-propanol

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. I ve III 6

12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
Advertisement