Page 4

A. Hidrosiyanik asit B. Karbonik asit C. Asetik asit D. Sülfürik asit E. Benzoik asit 11.

Amonyaklı bakır (I) nitrat hangi maddenin tanınmasında kullanılır?

A. Metan B. Aseton C. Eten D. Asetik asit E. Asetilen 12.

Amidler nelerden oluşur?

A. Karboksilli asitlerle amonyak veya aminlerden B. Alkol ve aminlerden C. Eter ve aminlerden D. Karboksilli asit ve alkollerden E. Amonyak ve alkollerden 13.

Aşağıdaki maddelerden hangisi asit özelliği göstermez?

A. HCOOH B. CH CHOHCOOH C. C H OH D. CHCl COOH E. CH OHCH CHO 3

6

5

2

2

14.

C3H6O oran formülündeki bir organik madde için kaç yapı izomeri vardır?

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 4

2

12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
Advertisement