Page 2

1. Aşağıdakilerden hangi madde yükseltgenmeye zorlanırsa bir organik ürün vermez? A. C H OH B. CH CHO C. (CH ) COH D. CH OH E. CH CHOHCH 2

5

3

3 3

3 3

3

2. “Fehling çözeltisi” hangi maddelere ve nasıl etki eder? A. Ketonlara yükseltgen olarak B. Aldehitlere yükseltgen olarak C. Ketonlara indirgen olarak D. Aldehitlere indirgen olarak E. Eterlere indirgen olarak 3. CH COOCH

3 3 esterindeki köprü oksijeni (iki tek bağ yapmış oksijen), esteri oluşturan maddelerden hangisine aittir?

A. Karboksilli asit B. Alkol C. Eter D. Aldehit E. Keton 4. Zeytinyağının hidrolizinde en fazla açığa çıkan yağ asidi aşağıdakilerden hangisidir? A. C H COOH B. C H COOH C. C H COOH D. C H COOH E. C H COOH 3

7

15

31

17

33

17

35

17

29

5. Aspirin, hangi asidin bir türevidir? A. Okzalik asit B. Ftalik asit 2

12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
Advertisement