Page 18

E. V 27. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi ya da hangileri Fehling çözeltisinden Cu 2O çöktürür? E I. II. III.

Etil alkol Etanal Formaldehit

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. II ve II 28. Anestezik madde olarak hâlâ kullanılan eter aşağıdakilerden hangisidir? D

A. Diizopropil eter B. Etil propil eter C. Etil metil eter D. Dietil eter E. Dimetil eter 29. Aşağıda verilenlerden hangisi nükleofil reaktif olarak sınıflandırılır? D

A. NO B. H SO C. CH COCl D. NaOH E. Cl 2

2

4

3

2

30. Aşağıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri apolardır? C I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. Yalnız II B. Yalnız III 18

12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
Advertisement