Page 17

C. I ve II D. I ve III E. II ve III 23. Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenirse etil metil keton oluşur? C A. B. C. D. E.

24.

Etil metil eter 1-bütanol 2-bütanol 2-propanol 2-metil-1-propanol CH3COH bileşiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E

A. Karbonil grubu içerir. B. Amonyaklı AgNO ile tepkime verir. C. Etanoik asidin indirgenmesinden oluşur. D. Etil alkolün yükseltgenmesinden oluşur. E. Asetonun izomeridir. 3

25. Birbirinden farklı alkil grupları içeren bir tersiyer alkolün karbon atomu sayısı en az kaç olur? B

A. B. C. D. E.

8 7 6 5 4

26. Aşağıda verilen molekül kütleleri birbirine yakın maddelerden hangisinin kaynama noktasının en yüksektir? D I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. I B. II C. III D. IV 17

12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
Advertisement