Page 15

D. 6 E. 8 15.

Esterler, hangi iki sınıf organik bileşikten türerler? C

A. Alkol ve amin B. Alkol ve eter C. Alkol ve karboksilli asit D. Eter ve karboksilli asit E. Eter ve amin 16.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi veya hangilerinin sudaki çözünürlüğünün çok az olacağını beklersiniz? D

I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. Yalnız II B. Yalnız IV C. II ve IV D. II ve V E. I ve IV 17.

Yağlar, hangi sınıf bileşiklere örnektir? E

A. Karbonhidrat B. Amid C. Alkol D. Protein E. Ester 18.

C4H8 molekül formülündeki bir organik madde için mümkün olan bütün izomerler kaç adettir? D

A. 2 B. 3 15

12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
Advertisement