Page 1

Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ………………… EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA 1.DÖNEM 2.YAZILI (4.KLASİK DOKÜMAN) Sınav tarihi: Sınav yeri, saati ve süresi:

,

, 40 dakika

Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2’şer puandır. Başarılar…

1. Sülfürlerin bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemi olan kavurma sonucunda açığa çıkan hangi gaz, çevre kirliliğine ve asit yağmurlarına neden olur? Formülünü veya adına yazınız.

2. 5A grubu elementlerinden (N, P, As, Sb, Bi) hangisi donarken genleşen alaşımların yapımında kullanılır?

3. 5A grubu elementlerinden (N, P, As, Sb, Bi) hangisinin bir bileşiği radyoaktif olduğundan dolayı 4. 5. 6.

radyoopak madde olarak kullanılır? Tanecikler arası kimyasal bağlardan hangisi H2O molekülleri arasında olmasına rağmen H2S molekülleri arasında yoktur? Ozon tabakasında gerçekte bir delik var mıdır? NaCl çözeltisinin elektrolizine ait reaksiyon denkleminde boşluklara gelmesi gereken maddeleri yazınız. NaCl(suda) + H2O

Elektroliz →

……….. + ½……… + ½………..

7. Politetrafloretilen (TEFLON) bileşiğinin monomerinin adını yazınız. 8. Polivinil klorür bileşiğinin kısaltılmış adını yazınız. 9. 7A grubundaki iyot elementi ve iyot elementinin bileşiği olan KI ve NaI hangi hastalık açısından önemlidir?

10. NH2COONH4 ⇌ NH2CONH2 + H2O tepkimesinde NH2CONH2 formülüyle gösterilen bileşiğin adını yazınız.

11. Amonyum nitrat gübresinin yapay yoldan elde edilmesine ait reaksiyon denklemini yazınız ve denkleştiriniz.

12. Tirityumun kütle numarasını yazınız. 13. Soy gazlar gibi reaksiyonlara karşı ilgisiz anlamına gelen gazlara ne tür gaz denir? 14. Kimya laboratuvarlarında elektrot olarak kullanılan geçiş metallerinden birinin adını veya sembolünü 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 1

yazınız. Hangi geçiş metalinin bir bileşiği fotoğrafçılığın vazgeçilmezlerindendir? Hangi geçiş metalleri çeşitli renklerde kompleks bileşikleri oluştururlar ve boyaların ana bileşenleri olarak kullanılırlar? Vinil klorür monomerinin polimerinin adını yazınız. CFC kısaltmasıyla bilinen hangi gaz, oda sıcaklığında kolayca sıkıştırılarak sıvılaşır? NaClO bileşiğinin asidinin formülü nedir? Çeliğe katılan hangi geçiş elementi çeliğe süper iletkenlik sağlar? Çeliğe katılan hangi geçiş elementi çeliğin şok direncini ve esnekliğini arttırır? Çeliğe katılan hangi geçiş elementi çatlamayı en aza indirerek çelik alaşımını ömrünü uzatır? Çeliğe katılan hangi geçiş elementi çeliğin kopma direncini arttırır? Çeliğe katılan hangi geçiş elementi yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık sağlar? Sac, ince demir–çelik ürünüdür. Sac, 4A grubundan hangi element ile kaplanırsa teneke elde edilir? Lehim, kalay ile 4A grubundan hangi elementin karışımıdır? Matbaa harfi, kalay ve antimon ile beraber esas olarak 4A grubundan hangi elementin oluşturduğu bir alaşımdır?


28. Bronz (tunç) alaşımı 4A grubundan kalay elementinden başka hangi geçiş elementini içerir? 29. Tel ve elektrot gibi laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan 30. 31. 32.

hidrojenlendirmeyle margarin elde edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi geçiş elementidir? Pirinç, bakırın hangi elementle olan alaşımıdır? Amalgam (malgama) alaşımı, diş hekimliğindeki diş dolgusu maddesidir. Gümüş, altın, bakır, kalay dışında tüm malgamalarda bulunan hangi geçiş metalidir? Su arıtımında ozon kullanımının olumlu yönlerini yazınız.

33. Su arıtımında ozon kullanımının olumsuz yönlerini yazınız.

34. Bütün metaller ile çeşitli renklerde sülfürler meydana getirdiğinden, nitel ve nicel analizlerde 35.

katyonların tanınması ve diğerlerinden ayrılmasında kullanılan önemli gaz hangi gazdır? Formülünü yazınız. SO2 bileşiğinin kullanıldığı yerleri yazınız.

36. Sülfürik asit bileşiğinin kullanıldığı yerleri yazınız. 37. Ozon tabakasının soğurduğu ışınlar hangi kısaltmayla ifade edilir? UV Aşağıdaki reaksiyon denklemlerini tamamlayınız.

38. HgS + O2 + yüksek sıcaklık → ……….. + SO2 39. NiO + H2 + yüksek sıcaklık → ………. + H2O 40. Fe2O3 + 3C + yüksek sıcaklık → 2………… + 3CO 41. Ca2B6O11 x 5H2O + 2H2SO4 + 6H2O → 2CaSO4 x 2H2O + 6……… 42. ………………….. + CoO → 2NaBO2 + Co(BO2)2 43. B2H6 → 2B + 3…………. 44. 2NaCl + H2SO4 → ……………+ 2HCl 45. 4NaH + BCl3 → ……………….. + 3NaCl 46. ………… + 4C → Na2S + 4CO 47. 2Na+ S → ……………. 48. 4O3 + PbS → ………… + 4O2 49. FeS + H2SO4 → ………………+ H2S 2


50. Fe + S → ……………….

4.KLASİK DOKÜMAN CEVAP ANAHTARI Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ………………………………… EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA 1.DÖNEM 2.YAZILI Sınav tarihi: Sınav yeri, saati ve süresi:

,

, 40 dakika

Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2’şer puandır. Başarılar…

1. Sülfürlerin bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemi olan kavurma sonucunda açığa çıkan 2. 3. 4. 5. 6.

hangi gaz, çevre kirliliğine ve asit yağmurlarına neden olur? Formülünü veya adına yazınız. SO2 (Kükürt dioksit) 5A grubu elementlerinden (N, P, As, Sb, Bi) hangisi donarken genleşen alaşımların yapımında kullanılır? Sb 5A grubu elementlerinden (N, P, As, Sb, Bi) hangisinin bir bileşiği radyoaktif olduğundan dolayı radyoopak madde olarak kullanılır? Bi Tanecikler arası kimyasal bağlardan hangisi H2O molekülleri arasında olmasına rağmen H2S molekülleri arasında yoktur? Hidrojen bağı Ozon tabakasında gerçekte bir delik var mıdır? Yoktur. NaCl çözeltisinin elektrolizine ait reaksiyon denkleminde boşluklara gelmesi gereken maddeleri yazınız. NaCl(suda) + H2O

Elektroliz →

NaOH + ½H2 + ½Cl2

7. Politetrafloretilen (TEFLON) bileşiğinin monomerinin adını yazınız. Tetrafloretilen 8. Polivinil klorür bileşiğinin kısaltılmış adını yazınız. PVC 9. 7A grubundaki iyot elementi ve iyot elementinin bileşiği olan KI ve NaI hangi hastalık açısından 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 3

önemlidir? Guatr hastalığı NH2COONH4 ⇌ NH2CONH2 + H2O tepkimesinde NH2CONH2 formülüyle gösterilen bileşiğin adını yazınız. Üre Amonyum nitrat gübresinin yapay yoldan elde edilmesine ait reaksiyon denklemini yazınız ve denkleştiriniz. NH3 + HNO3 → NH4NO4 Tirityumun kütle numarasını yazınız. 3 Soy gazlar gibi reaksiyonlara karşı ilgisiz anlamına gelen gazlara ne tür gaz denir? İnert gaz Kimya laboratuvarlarında elektrot olarak kullanılan geçiş metallerinden birinin adını veya sembolünü yazınız. Zn (çinko), Pb (kurşun), Fe (demir), Cu (bakır) Hangi geçiş metalinin bir bileşiği fotoğrafçılığın vazgeçilmezlerindendir? Gümüş Hangi geçiş metalleri çeşitli renklerde kompleks bileşikleri oluştururlar ve boyaların ana bileşenleri olarak kullanılırlar? Demir, titanyum ve krom Vinil klorür monomerinin polimerinin adını yazınız. Polivinil klorür


18. CFC kısaltmasıyla bilinen hangi gaz, oda sıcaklığında kolayca sıkıştırılarak sıvılaşır? Freon gazı 19. NaClO bileşiğinin asidinin formülü nedir? HClO 20. Çeliğe katılan hangi geçiş elementi çeliğe süper iletkenlik sağlar? Zirkonyum 21. Çeliğe katılan hangi geçiş elementi çeliğin şok direncini ve esnekliğini arttırır? Nikel 22. Çeliğe katılan hangi geçiş elementi çatlamayı en aza indirerek çelik alaşımını ömrünü uzatır? Titan 23. Çeliğe katılan hangi geçiş elementi çeliğin kopma direncini arttırır? Bor 24. Çeliğe katılan hangi geçiş elementi yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık sağlar? Niyobyum 25. Sac, ince demir–çelik ürünüdür. Sac, 4A grubundan hangi element ile kaplanırsa teneke elde edilir? Kalay

26. Lehim, kalay ile 4A grubundan hangi elementin karışımıdır? Kurşun 27. Matbaa harfi, kalay ve antimon ile beraber esas olarak 4A grubundan hangi elementin oluşturduğu bir alaşımdır? Kurşun

28. Bronz (tunç) alaşımı 4A grubundan kalay elementinden başka hangi geçiş elementini içerir? Bakır 29. Tel ve elektrot gibi laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan 30. 31.

hidrojenlendirmeyle margarin elde edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi geçiş elementidir? Platin Pirinç, bakırın hangi elementle olan alaşımıdır? Çinko Amalgam (malgama) alaşımı, diş hekimliğindeki diş dolgusu maddesidir. Gümüş, altın, bakır, kalay dışında tüm malgamalarda bulunan hangi geçiş metalidir? Cıva

32. Su arıtımında ozon kullanımının olumlu yönlerini yazınız. Diğer dezenfektanlardan daha etkilidir.

33. 34. 35. 36. 37.

Sudaki virüsleri bile öldürebilir, her türlü mikroorganizmaya karşı hızlı ve yüksek derecede bir etkiye sahiptir. Klorlamayla oluşan zararlı yan ürünler ozonlamada oluşmaz. Ozonlama sonucu da bazı yan ürünler doz ve pH ayarlanamazsa meydana gelir. Suyun pH’ını normal dozda etkilemez. Arıtma sonucu suda fazla kalan ozon, kendiliğinden oksijene dönüştüğü için, suda artık madde bırakmaz. Sudaki oksijen konsantrasyonunu arttırır. Su arıtımında ozon kullanımının olumsuz yönlerini yazınız. Ozonla arıtılmış su sisteme verildikten sonra, sistemden gelebilecek mikroorganizmaların üremesini engelleyemez. Ozonlama yapılacak tesisinin maliyeti yüksektir. Dezenfeksiyon için gerekli temas süresi kısadır. Bütün metaller ile çeşitli renklerde sülfürler meydana getirdiğinden, nitel ve nicel analizlerde katyonların tanınması ve diğerlerinden ayrılmasında kullanılan önemli gaz hangi gazdır? Formülünü yazınız. H2S SO2 bileşiğinin kullanıldığı yerleri yazınız. H2SO4 üretiminde kullanılır. Kayısı, üzüm, incir vb. kuru meyvelerde ağartıcı ve koruyucu olarak kullanılır. Kâğıt endüstrisinde ağartıcı olarak kullanılır. Sülfürik asit bileşiğinin kullanıldığı yerleri yazınız. Gübre, boya, patlayıcı, akü yapımında ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Sülfat tuzlarının elde edilmesinde kullanılır. Ozon tabakasının soğurduğu ışınlar hangi kısaltmayla ifade edilir? UV Aşağıdaki reaksiyon denklemlerini tamamlayınız.

38. HgS + O2 + yüksek sıcaklık → Hg + SO2 39. NiO + H2 + yüksek sıcaklık → Ni + H2O 40. Fe2O3 + 3C + yüksek sıcaklık → 2Fe + 3CO 41. Ca2B6O11 x 5H2O + 2H2SO4 + 6H2O → 2CaSO4 x 2H2O + 6H3BO3 42. Na2B4O7 + CoO → 2NaBO2 + Co(BO2)2 43. B2H6 → 2B + 3H2 44. 2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl 45. 4NaH + BCl3 → NaBH4 + 3NaCl 46. Na2SO4 + 4C → Na2S + 4CO 47. 2Na+ S → Na2S 48. 4O3 + PbS → PbSO4 + 4O2 49. FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S 50. Fe + S → FeS

4

12 sinif kimya 1 dönem 2 yazili (4 klasik doküman)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you