Page 1

Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ………………………………. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI (1.KLASİK DOKÜMAN A GRUBU) Sınav yeri ve tarihi: …………………………, ………………………… Sınav saati ve süresi: ………………………….., 40 dakika Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2 puandır. Sorular optik okuyucuda değerlendirilecektir; bu nedenle soruların cevaplarını hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız. Başarılar… Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Bor (A) Bakır (B) Alüminyum (C) Demir (D) Çinko (E) Altın (F) Kükürt (G) Hidrojen (H) Klor (I) Karbon (J)

1. Yüzme havuzlarının, şehir sularının ve atık suların temizlenip dezenfekte edilmesinde kullanılan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

hangi elementtir? Sanayide üretilen hangi element sertleştirmek amacıyla kauçuğa katılır; böylece vulkanize kauçuk elde edilmiş olur? Elmastan sonra elementlerin en serti kristal yapıdaki hangi elementtir? Elektrik kablosu, mutfak aracı, elektrot ve süs eşyası yapımında kullanılan, başlıca alaşımları bronz (tunç) ve pirinç olan elementin adı nedir? Pirinç alaşımında bulunan elementlerden biridir. Çatı kaplamalarında, otomobil endüstrisinde, kaplamacılıkta, elektrot yapımında kullanılır. Bu elementin adı nedir? Otomobil, gemi, vagon ve uçak yapımında, elektrik ve kimya endüstrisinde, mutfak araç–gereçlerinin ve elektrikli ev aletlerinin imalinde, roket yakıtlarında ve patlayıcılarda kullanılır. Yapı ve refraktör malzemesidir. Folyo maddesidir. Bu elementin adı nedir? Hematit minerali hangi elementin doğadaki cevheridir? Büyük patlamadan (Big Bang) sonra oluşan ilk element hangi elementtir? Siyanürlendirme yöntemiyle hangi element elde edilir? Elektrik iletkeni olarak kullanılan grafit hangi elementin allotropudur?

Aşağıda verilen kelimelerden her biri, cümlelerdeki bir boşluğa uygun gelmektedir. Boşluğa, uygun kelimenin yanında parantez içinde verilen harfi hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). yüksek fırın (A) Bessemer (B) Berlin ve Prusya (C) asitliği (D) kireç taşı (E) bazlığı (F) Montreal (G) kavurma (H)

1


fraksiyonlu destilasyon (I) korozyon (J)

11. Sülfür ve karbonatların bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemine ………… denir. 12. Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınmasına …………… denir.

13. Sıvı havanın ………… işleminde önce azot buharlaşır. 14. Periyodik cetvelde oksitlerin ………… bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar. 15. Periyodik cetvelde bir grupta oksitlerin ………… yukarıdan aşağı inildikçe artar. 16. Ozon tabakasını korumak için ülkeler ………… protokolünü imzalamışlardır. 17. Ham demirin üretildiği sisteme ………… denir. 18. Ham demir üretmek için fırına demir cevheri, kok kömürü ve ………… yüklenir. 19. Fe3[Fe(CN)6]2 ve Fe4[Fe(CN)6]3 kompleksleri ………… mavisi olarak bilinir. 20. Çelik üretiminde kullanılan yöntemlerin en önemlisi ………… yöntemidir. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen bileşiğin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). SO2 (Kükürt dioksit) (A) Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) (B) N2O (Diazot monoksit) (C) H2O2 (Hidrojen peroksit) (D) HCl (Hidroklorik asit) (E) CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) (F) HF (Hidroflorik asit) (G) NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) (H) H2S (Kükürtlü hidrojen) (I) Na2S (Sodyum sülfür) (J)

21. Çürük yumurta gibi kokan zehirli ve yanıcı gaz olan hangi bileşiktir? 22. Üzüm, incir, kayısı vb. kuru meyvelerde ağartıcı ve koruyucu olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? 23. Halk arasında göz taşı olarak bilinir, gübre ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir?

24. Deri endüstrisinde kıl dökücü olarak kullanılan hangi bileşiktir? 25. Camı aşındıran ve cama şekil vermek için kullanılan hangi bileşiktir? 26. Deterjan ve tekstil endüstrisinde hem renk ağartıcı hem de mikrop öldürücü olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir?

27. Kimya endüstrisinde demir ve çeliklerin pasını almada ve hayvan kemiklerinden fosfor ve jelatin elde 28.

29. 30.

edilmesinde kullanılan bileşik hangi bileşiktir? Eczanelerde satılan seyreltik çözeltisi tıpta yaraları temizlemek için antiseptik olarak kullanılır. Saçları hafif sarartmak için de seyreltik çözeltisinden yararlanılır. Derişik çözeltisinden ise hem saçları boyamadan önce saçın doğal rengini gidermek için hem de tekstil endüstrisinde renk ağartıcı olarak faydalanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Güldürücü gaz hangi bileşiktir? Su geçirmez kumaş yapımında ve antiasit mide pastillerinin bir kısmında kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir?

Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Mangan (A) Nikel (B) Flor (C) Kükürt (D) Bor (E) Altın (F) Sodyum (G) Platin (H)

2


Hidrojen (I) Karbon (J)

31. Endüstride üretilen çelikler hangi elementi %1,5’ten fazla içermez? 32. Hangi element çeliğin sertliğini, dayanıklılığını ve darbeye karşı direncini arttırır? 33. Besin endüstrisinde sıvı yağlardan doyurma işlemiyle margarin elde edilmesinde, doyurma için 34. 35. 36.

37. 38. 39. 40.

kullanılan elementin adı nedir? Soy bir metal olup nehir yataklarında ve püskürük kayalarda bulunan hangi elementtir? Deterjan, seramik, ısı izolasyonu, ilaç, elektronik, tarım, sağlık, tekstil, cam, çimento, kozmetik, fotoğrafçılık, dericilik, kâğıt vb. pek çok sektörde yaygın olarak kullanılır. Alaşımları hâlindeki kullanım alanları ile yakıt olarak kullanımı aslında çok daha önemlidir. Bu elementin adı nedir? Yüksek basınçlı olan ve bu elementi içeren buharlı lambalar (çevre aydınlatma ampulleri) en uzun ömürlü lambadır. Parlak beyaz-sarı renkte ışık yayarlar. Bu lambaların en verimli tipi şeffaf cam tüplü olanlarıdır. Bu tür lambaların ömürleri, içlerinde seramik tüp sayesinde 30 bin saate kadar çıkar. Özellikle futbol sahaları, spor salonları, park ve bahçeler gibi büyük alanlar olmak üzere, şehir içindeki yol, cadde ve sokakların, yüzme havuzlarının ve büyük akvaryumların aydınlatmasında kullanılır. Bu lambalarda bulunan element hangi elementtir? CFC (kloroflorokarbon) bileşiği olarak soğutucularda kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren element hangi elementtir? Paslanmaz çelik üretiminde, madeni para yapımında, hidrojenasyonda katalizör olarak ve akümülatör imalinde kullanılan hangi elementtir? Laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan hidrojenlendirmeyle margarin elde edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi elementtir? Tarımsal mücadelede ve akü sıvısı üretiminde kullanılır. Bu elementin adı nedir?

Aşağıda verilenlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Uygun cevabın yanındaki harfi, hem soru kâğıdında hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdında ilgili yere yazınız (2x10=20 puan). 1A (A) 2A (B) 3A (C) 4A (D) 5A (E) 6A (F) 7A (G) CaSiO3 (Kalsiyum silikat) (H) Al2O3 (Alüminyum oksit) (I) CaCO3 (Kalsiyum karbonat) (J)

41. Toprak grubu elementleri periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 42. Alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 43. Arsenik, antimon ve bizmut elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 44. Kalkojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 45. Toprak alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 46. Halojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 47. Germanyum, kalay ve kurşun elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 48. Ham demir elde edilmesinde cüruf oluşturucu olarak hangi bileşik kullanılır? 49. Pik demir elde edilmesi esnasında cürufu oluşturan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. 50. Demir cevherinde safsızlık sebebi olan bileşiklerden birinin formülünü yazınız.

3


CEVAP ANAHTARI (A GRUBU) Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ………………………………. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI (1.KLASİK DOKÜMAN) Sınav yeri ve tarihi: …………………………, ………………………… Sınav saati ve süresi: ………………………….., 40 dakika Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2 puandır. Sorular optik okuyucuda değerlendirilecektir; bu nedenle soruların cevaplarını hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız. Başarılar… Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Bor (A) Bakır (B) Alüminyum (C) Demir (D) Çinko (E) Altın (F) Kükürt (G) Hidrojen (H) Klor (I) Karbon (J)

1. Yüzme havuzlarının, şehir sularının ve atık suların temizlenip dezenfekte edilmesinde kullanılan hangi elementtir? Klor

2. Sanayide üretilen hangi element sertleştirmek amacıyla kauçuğa katılır; böylece vulkanize kauçuk elde edilmiş olur? Kükürt

3. Elmastan sonra elementlerin en serti kristal yapıdaki hangi elementtir? Bor 4. Elektrik kablosu, mutfak aracı, elektrot ve süs eşyası yapımında kullanılan, başlıca alaşımları bronz (tunç) ve pirinç olan elementin adı nedir? Bakır

5. Pirinç alaşımında bulunan elementlerden biridir. Çatı kaplamalarında, otomobil endüstrisinde, kaplamacılıkta, elektrot yapımında kullanılır. Bu elementin adı nedir? Çinko

6. Otomobil, gemi, vagon ve uçak yapımında, elektrik ve kimya endüstrisinde, mutfak araç–gereçlerinin 7. 8. 9. 10. 4

ve elektrikli ev aletlerinin imalinde, roket yakıtlarında ve patlayıcılarda kullanılır. Yapı ve refraktör malzemesidir. Folyo maddesidir. Bu elementin adı nedir? Alüminyum Hematit minerali hangi elementin doğadaki cevheridir? Demir Büyük patlamadan (Big Bang) sonra oluşan ilk element hangi elementtir? Hidrojen Siyanürlendirme yöntemiyle hangi element elde edilir? Altın Elektrik iletkeni olarak kullanılan grafit hangi elementin allotropudur? Karbon


Aşağıda verilen kelimelerden her biri, cümlelerdeki bir boşluğa uygun gelmektedir. Boşluğa, uygun kelimenin yanında parantez içinde verilen harfi hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). yüksek fırın (A) Bessemer (B) Berlin ve Prusya (C) asitliği (D) kireç taşı (E) bazlığı (F) Montreal (G) kavurma (H) fraksiyonlu destilasyon (I) korozyon (J)

11. Sülfür ve karbonatların bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemine kavurma denir. 12. Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınmasına korozyon denir. 13. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyon işleminde önce azot buharlaşır. 14. Periyodik cetvelde oksitlerin asitliği bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar. 15. Periyodik cetvelde bir grupta oksitlerin bazlığı yukarıdan aşağı inildikçe artar. 16. Ozon tabakasını korumak için ülkeler Montreal protokolünü imzalamışlardır. 17. Ham demirin üretildiği sisteme yüksek fırın denir. 18. Ham demir üretmek için fırına demir cevheri, kok kömürü ve kireç taşı yüklenir. 19. Fe3[Fe(CN)6]2 ve Fe4[Fe(CN)6]3 kompleksleri Berlin ve Prusya mavisi olarak bilinir. 20. Çelik üretiminde kullanılan yöntemlerin en önemlisi Bessemer yöntemidir. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen bileşiğin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). SO2 (Kükürt dioksit) (A) Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) (B) N2O (Diazot monoksit) (C) H2O2 (Hidrojen peroksit) (D) HCl (Hidroklorik asit) (E) CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) (F) HF (Hidroflorik asit) (G) NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) (H) H2S (Kükürtlü hidrojen) (I) Na2S (Sodyum sülfür) (J)

21. Çürük yumurta gibi kokan zehirli ve yanıcı gaz olan hangi bileşiktir? H2S (Kükürtlü hidrojen) 22. Üzüm, incir, kayısı vb. kuru meyvelerde ağartıcı ve koruyucu olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? SO2 (Kükürt dioksit)

23. Halk arasında göz taşı olarak bilinir, gübre ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Bu bileşik hangi 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 5

bileşiktir? CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) Deri endüstrisinde kıl dökücü olarak kullanılan hangi bileşiktir? Na 2S (Sodyum sülfür) Camı aşındıran ve cama şekil vermek için kullanılan hangi bileşiktir? HF (Hidroflorik asit) Deterjan ve tekstil endüstrisinde hem renk ağartıcı hem de mikrop öldürücü olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) Kimya endüstrisinde demir ve çeliklerin pasını almada ve hayvan kemiklerinden fosfor ve jelatin elde edilmesinde kullanılan bileşik hangi bileşiktir? HCl (Hidroklorik asit) Eczanelerde satılan seyreltik çözeltisi tıpta yaraları temizlemek için antiseptik olarak kullanılır. Saçları hafif sarartmak için de seyreltik çözeltisinden yararlanılır. Derişik çözeltisinden ise hem saçları boyamadan önce saçın doğal rengini gidermek için hem de tekstil endüstrisinde renk ağartıcı olarak faydalanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? H2O2 (Hidrojen peroksit) Güldürücü gaz hangi bileşiktir? N2O (Diazot monoksit) Su geçirmez kumaş yapımında ve antiasit mide pastillerinin bir kısmında kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit)


Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Mangan (A) Nikel (B) Flor (C) Kükürt (D) Bor (E) Altın (F) Sodyum (G) Platin (H) Hidrojen (I) Karbon (J)

31. Endüstride üretilen çelikler hangi elementi %1,5’ten fazla içermez? Karbon 32. Hangi element çeliğin sertliğini, dayanıklılığını ve darbeye karşı direncini arttırır? Mangan 33. Besin endüstrisinde sıvı yağlardan doyurma işlemiyle margarin elde edilmesinde, doyurma için kullanılan elementin adı nedir? Hidrojen

34. Soy bir metal olup nehir yataklarında ve püskürük kayalarda bulunan hangi elementtir? Altın 35. Deterjan, seramik, ısı izolasyonu, ilaç, elektronik, tarım, sağlık, tekstil, cam, çimento, kozmetik, 36.

37. 38. 39. 40.

fotoğrafçılık, dericilik, kâğıt vb. pek çok sektörde yaygın olarak kullanılır. Alaşımları hâlindeki kullanım alanları ile yakıt olarak kullanımı aslında çok daha önemlidir. Bu elementin adı nedir? Bor Yüksek basınçlı olan ve bu elementi içeren buharlı lambalar (çevre aydınlatma ampulleri) en uzun ömürlü lambadır. Parlak beyaz-sarı renkte ışık yayarlar. Bu lambaların en verimli tipi şeffaf cam tüplü olanlarıdır. Bu tür lambaların ömürleri, içlerinde seramik tüp sayesinde 30 bin saate kadar çıkar. Özellikle futbol sahaları, spor salonları, park ve bahçeler gibi büyük alanlar olmak üzere, şehir içindeki yol, cadde ve sokakların, yüzme havuzlarının ve büyük akvaryumların aydınlatmasında kullanılır. Bu lambalarda bulunan element hangi elementtir? Sodyum CFC (kloroflorokarbon) bileşiği olarak soğutucularda kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren element hangi elementtir? Flor Paslanmaz çelik üretiminde, madeni para yapımında, hidrojenasyonda katalizör olarak ve akümülatör imalinde kullanılan hangi elementtir? Nikel Laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan hidrojenlendirmeyle margarin elde edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi elementtir? Platin Tarımsal mücadelede ve akü sıvısı üretiminde kullanılır. Bu elementin adı nedir? Kükürt

Aşağıda verilenlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Uygun cevabın yanındaki harfi, hem soru kâğıdında hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdında ilgili yere yazınız (2x10=20 puan). 1A (A) 2A (B) 3A (C) 4A (D) 5A (E) 6A (F) 7A (G) CaSiO3 (Kalsiyum silikat) (H) Al2O3 (Alüminyum oksit) (I) CaCO3 (Kalsiyum karbonat) (J)

41. Toprak grubu elementleri periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 3A 42. Alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 1A 43. Arsenik, antimon ve bizmut elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 5A 44. Kalkojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 6A 45. Toprak alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 2A 46. Halojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 7A 47. Germanyum, kalay ve kurşun elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 4A 6


48. Ham demir elde edilmesinde cüruf oluşturucu olarak hangi bileşik kullanılır? CaCO 3 (Kalsiyum karbonat)

49. Pik demir elde edilmesi esnasında cürufu oluşturan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. CaSiO 3 50.

(Kalsiyum silikat) Demir cevherinde safsızlık sebebi olan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. Al 2O3 (Alüminyum oksit)

OPTİK OKUYUCU İÇİN A GRUBU CEVAP ANAHTARI IGABECDHFJHJIDFGAECBIAFJGHEDCBJAIFEGCBHDCAEFBGDJHI

Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ………………………………. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI (1.KLASİK DOKÜMAN B GRUBU) Sınav yeri ve tarihi: …………………………, ………………………… Sınav saati ve süresi: ………………………….., 40 dakika Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2 puandır. Sorular optik okuyucuda değerlendirilecektir; bu nedenle soruların cevaplarını hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız. Başarılar… Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Bor (A) Bakır (B) Alüminyum (C) Demir (D) Çinko (E) Altın (F) Kükürt (G) Hidrojen (H) Klor (I) Karbon (J)

1. Otomobil, gemi, vagon ve uçak yapımında, elektrik ve kimya endüstrisinde, mutfak araç–gereçlerinin ve elektrikli ev aletlerinin imalinde, roket yakıtlarında ve patlayıcılarda kullanılır. Yapı ve refraktör malzemesidir. Folyo maddesidir. Bu elementin adı nedir?

7


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hematit minerali hangi elementin doğadaki cevheridir? Büyük patlamadan (Big Bang) sonra oluşan ilk element hangi elementtir? Siyanürlendirme yöntemiyle hangi element elde edilir? Elektrik iletkeni olarak kullanılan grafit hangi elementin allotropudur? Yüzme havuzlarının, şehir sularının ve atık suların temizlenip dezenfekte edilmesinde kullanılan hangi elementtir? Sanayide üretilen hangi element sertleştirmek amacıyla kauçuğa katılır; böylece vulkanize kauçuk elde edilmiş olur? Elmastan sonra elementlerin en serti kristal yapıdaki hangi elementtir? Elektrik kablosu, mutfak aracı, elektrot ve süs eşyası yapımında kullanılan, başlıca alaşımları bronz (tunç) ve pirinç olan elementin adı nedir? Pirinç alaşımında bulunan elementlerden biridir. Çatı kaplamalarında, otomobil endüstrisinde, kaplamacılıkta, elektrot yapımında kullanılır. Bu elementin adı nedir?

Aşağıda verilen kelimelerden her biri, cümlelerdeki bir boşluğa uygun gelmektedir. Boşluğa, uygun kelimenin yanında parantez içinde verilen harfi hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). yüksek fırın (A) Bessemer (B) Berlin ve Prusya (C) asitliği (D) kireç taşı (E) bazlığı (F) Montreal (G) kavurma (H) fraksiyonlu destilasyon (I) korozyon (J)

11. Ozon tabakasını korumak için ülkeler ………… protokolünü imzalamışlardır. 12. Ham demirin üretildiği sisteme ………… denir. 13. Ham demir üretmek için fırına demir cevheri, kok kömürü ve ………… yüklenir. 14. Fe3[Fe(CN)6]2 ve Fe4[Fe(CN)6]3 kompleksleri ………… mavisi olarak bilinir. 15. Çelik üretiminde kullanılan yöntemlerin en önemlisi ………… yöntemidir. 16. Sülfür ve karbonatların bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemine ………… denir. 17. Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınmasına …………… 18. 19. 20.

denir. Sıvı havanın ………… işleminde önce azot buharlaşır. Periyodik cetvelde oksitlerin ………… bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar. Periyodik cetvelde bir grupta oksitlerin ………… yukarıdan aşağı inildikçe artar.

Aşağıda formülü verilen bileşiklerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen bileşiğin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). SO2 (Kükürt dioksit) (A) Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) (B) N2O (Diazot monoksit) (C) H2O2 (Hidrojen peroksit) (D) HCl (Hidroklorik asit) (E) CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) (F) HF (Hidroflorik asit) (G) NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) (H) H2S (Kükürtlü hidrojen) (I) Na2S (Sodyum sülfür) (J)

21. Deterjan ve tekstil endüstrisinde hem renk ağartıcı hem de mikrop öldürücü olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir?

8


22. Kimya endüstrisinde demir ve çeliklerin pasını almada ve hayvan kemiklerinden fosfor ve jelatin elde edilmesinde kullanılan bileşik hangi bileşiktir?

23. Eczanelerde satılan seyreltik çözeltisi tıpta yaraları temizlemek için antiseptik olarak kullanılır.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Saçları hafif sarartmak için de seyreltik çözeltisinden yararlanılır. Derişik çözeltisinden ise hem saçları boyamadan önce saçın doğal rengini gidermek için hem de tekstil endüstrisinde renk ağartıcı olarak faydalanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Güldürücü gaz hangi bileşiktir? Su geçirmez kumaş yapımında ve antiasit mide pastillerinin bir kısmında kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Çürük yumurta gibi kokan zehirli ve yanıcı gaz olan hangi bileşiktir? Üzüm, incir, kayısı vb. kuru meyvelerde ağartıcı ve koruyucu olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? Halk arasında göz taşı olarak bilinir, gübre ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Deri endüstrisinde kıl dökücü olarak kullanılan hangi bileşiktir? Camı aşındıran ve cama şekil vermek için kullanılan hangi bileşiktir?

Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Mangan (A) Nikel (B) Flor (C) Kükürt (D) Bor (E) Altın (F) Sodyum (G) Platin (H) Hidrojen (I) Karbon (J)

31. Yüksek basınçlı olan ve bu elementi içeren buharlı lambalar (çevre aydınlatma ampulleri) en uzun

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

ömürlü lambadır. Parlak beyaz-sarı renkte ışık yayarlar. Bu lambaların en verimli tipi şeffaf cam tüplü olanlarıdır. Bu tür lambaların ömürleri, içlerinde seramik tüp sayesinde 30 bin saate kadar çıkar. Özellikle futbol sahaları, spor salonları, park ve bahçeler gibi büyük alanlar olmak üzere, şehir içindeki yol, cadde ve sokakların, yüzme havuzlarının ve büyük akvaryumların aydınlatmasında kullanılır. Bu lambalarda bulunan element hangi elementtir? CFC (kloroflorokarbon) bileşiği olarak soğutucularda kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren element hangi elementtir? Paslanmaz çelik üretiminde, madeni para yapımında, hidrojenasyonda katalizör olarak ve akümülatör imalinde kullanılan hangi elementtir? Laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan hidrojenlendirmeyle margarin elde edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi elementtir? Tarımsal mücadelede ve akü sıvısı üretiminde kullanılır. Bu elementin adı nedir? Endüstride üretilen çelikler hangi elementi %1,5’ten fazla içermez? Hangi element çeliğin sertliğini, dayanıklılığını ve darbeye karşı direncini arttırır? Besin endüstrisinde sıvı yağlardan doyurma işlemiyle margarin elde edilmesinde, doyurma için kullanılan elementin adı nedir? Soy bir metal olup nehir yataklarında ve püskürük kayalarda bulunan hangi elementtir? Deterjan, seramik, ısı izolasyonu, ilaç, elektronik, tarım, sağlık, tekstil, cam, çimento, kozmetik, fotoğrafçılık, dericilik, kâğıt vb. pek çok sektörde yaygın olarak kullanılır. Alaşımları hâlindeki kullanım alanları ile yakıt olarak kullanımı aslında çok daha önemlidir. Bu elementin adı nedir?

Aşağıda verilenlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Uygun cevabın yanındaki harfi, hem soru kâğıdında hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdında ilgili yere yazınız (2x10=20 puan). 1A (A) 2A (B) 3A (C) 4A (D)

9


5A (E) 6A (F) 7A (G) CaSiO3 (Kalsiyum silikat) (H) Al2O3 (Alüminyum oksit) (I) CaCO3 (Kalsiyum karbonat) (J)

41. Halojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 42. Germanyum, kalay ve kurşun elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 43. Ham demir elde edilmesinde cüruf oluşturucu olarak hangi bileşik kullanılır? 44. Pik demir elde edilmesi esnasında cürufu oluşturan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. 45. Demir cevherinde safsızlık sebebi olan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. 46. Toprak grubu elementleri periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 47. Alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 48. Arsenik, antimon ve bizmut elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 49. Kalkojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 50. Toprak alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur?

CEVAP ANAHTARI (B GRUBU) Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ………………………………. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI (1.KLASİK DOKÜMAN) Sınav yeri ve tarihi: …………………………, ………………………… Sınav saati ve süresi: ………………………….., 40 dakika Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2 puandır. Sorular optik okuyucuda değerlendirilecektir; bu nedenle soruların cevaplarını hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız. Başarılar… Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan).

10


Bor (A) Bakır (B) Alüminyum (C) Demir (D) Çinko (E) Altın (F) Kükürt (G) Hidrojen (H) Klor (I) Karbon (J)

1. Otomobil, gemi, vagon ve uçak yapımında, elektrik ve kimya endüstrisinde, mutfak araç–gereçlerinin 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ve elektrikli ev aletlerinin imalinde, roket yakıtlarında ve patlayıcılarda kullanılır. Yapı ve refraktör malzemesidir. Folyo maddesidir. Bu elementin adı nedir? Alüminyum Hematit minerali hangi elementin doğadaki cevheridir? Demir Büyük patlamadan (Big Bang) sonra oluşan ilk element hangi elementtir? Hidrojen Siyanürlendirme yöntemiyle hangi element elde edilir? Altın Elektrik iletkeni olarak kullanılan grafit hangi elementin allotropudur? Karbon Yüzme havuzlarının, şehir sularının ve atık suların temizlenip dezenfekte edilmesinde kullanılan hangi elementtir? Klor Sanayide üretilen hangi element sertleştirmek amacıyla kauçuğa katılır; böylece vulkanize kauçuk elde edilmiş olur? Kükürt Elmastan sonra elementlerin en serti kristal yapıdaki hangi elementtir? Bor Elektrik kablosu, mutfak aracı, elektrot ve süs eşyası yapımında kullanılan, başlıca alaşımları bronz (tunç) ve pirinç olan elementin adı nedir? Bakır Pirinç alaşımında bulunan elementlerden biridir. Çatı kaplamalarında, otomobil endüstrisinde, kaplamacılıkta, elektrot yapımında kullanılır. Bu elementin adı nedir? Çinko

Aşağıda verilen kelimelerden her biri, cümlelerdeki bir boşluğa uygun gelmektedir. Boşluğa, uygun kelimenin yanında parantez içinde verilen harfi hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). yüksek fırın (A) Bessemer (B) Berlin ve Prusya (C) asitliği (D) kireç taşı (E) bazlığı (F) Montreal (G) kavurma (H) fraksiyonlu destilasyon (I) korozyon (J)

11. Ozon tabakasını korumak için ülkeler Montreal protokolünü imzalamışlardır. 12. Ham demirin üretildiği sisteme yüksek fırın denir. 13. Ham demir üretmek için fırına demir cevheri, kok kömürü ve kireç taşı yüklenir. 14. Fe3[Fe(CN)6]2 ve Fe4[Fe(CN)6]3 kompleksleri Berlin ve Prusya mavisi olarak bilinir. 15. Çelik üretiminde kullanılan yöntemlerin en önemlisi Bessemer yöntemidir. 16. Sülfür ve karbonatların bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemine kavurma denir. 17. Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınmasına korozyon denir. 18. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyon işleminde önce azot buharlaşır. 19. Periyodik cetvelde oksitlerin asitliği bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar. 20. Periyodik cetvelde bir grupta oksitlerin bazlığı yukarıdan aşağı inildikçe artar. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen bileşiğin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). SO2 (Kükürt dioksit) (A) Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) (B)

11


N2O (Diazot monoksit) (C) H2O2 (Hidrojen peroksit) (D) HCl (Hidroklorik asit) (E) CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) (F) HF (Hidroflorik asit) (G) NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) (H) H2S (Kükürtlü hidrojen) (I) Na2S (Sodyum sülfür) (J)

21. Deterjan ve tekstil endüstrisinde hem renk ağartıcı hem de mikrop öldürücü olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit)

22. Kimya endüstrisinde demir ve çeliklerin pasını almada ve hayvan kemiklerinden fosfor ve jelatin elde edilmesinde kullanılan bileşik hangi bileşiktir? HCl (Hidroklorik asit)

23. Eczanelerde satılan seyreltik çözeltisi tıpta yaraları temizlemek için antiseptik olarak kullanılır.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Saçları hafif sarartmak için de seyreltik çözeltisinden yararlanılır. Derişik çözeltisinden ise hem saçları boyamadan önce saçın doğal rengini gidermek için hem de tekstil endüstrisinde renk ağartıcı olarak faydalanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? H2O2 (Hidrojen peroksit) Güldürücü gaz hangi bileşiktir? N2O (Diazot monoksit) Su geçirmez kumaş yapımında ve antiasit mide pastillerinin bir kısmında kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) Çürük yumurta gibi kokan zehirli ve yanıcı gaz olan hangi bileşiktir? H 2S (Kükürtlü hidrojen) Üzüm, incir, kayısı vb. kuru meyvelerde ağartıcı ve koruyucu olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? SO2 (Kükürt dioksit) Halk arasında göz taşı olarak bilinir, gübre ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) Deri endüstrisinde kıl dökücü olarak kullanılan hangi bileşiktir? Na 2S (Sodyum sülfür) Camı aşındıran ve cama şekil vermek için kullanılan hangi bileşiktir? HF (Hidroflorik asit)

Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Mangan (A) Nikel (B) Flor (C) Kükürt (D) Bor (E) Altın (F) Sodyum (G) Platin (H) Hidrojen (I) Karbon (J)

31. Yüksek basınçlı olan ve bu elementi içeren buharlı lambalar (çevre aydınlatma ampulleri) en uzun

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 12

ömürlü lambadır. Parlak beyaz-sarı renkte ışık yayarlar. Bu lambaların en verimli tipi şeffaf cam tüplü olanlarıdır. Bu tür lambaların ömürleri, içlerinde seramik tüp sayesinde 30 bin saate kadar çıkar. Özellikle futbol sahaları, spor salonları, park ve bahçeler gibi büyük alanlar olmak üzere, şehir içindeki yol, cadde ve sokakların, yüzme havuzlarının ve büyük akvaryumların aydınlatmasında kullanılır. Bu lambalarda bulunan element hangi elementtir? Sodyum CFC (kloroflorokarbon) bileşiği olarak soğutucularda kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren element hangi elementtir? Flor Paslanmaz çelik üretiminde, madeni para yapımında, hidrojenasyonda katalizör olarak ve akümülatör imalinde kullanılan hangi elementtir? Nikel Laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan hidrojenlendirmeyle margarin elde edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi elementtir? Platin Tarımsal mücadelede ve akü sıvısı üretiminde kullanılır. Bu elementin adı nedir? Kükürt Endüstride üretilen çelikler hangi elementi %1,5’ten fazla içermez? Karbon Hangi element çeliğin sertliğini, dayanıklılığını ve darbeye karşı direncini arttırır? Mangan Besin endüstrisinde sıvı yağlardan doyurma işlemiyle margarin elde edilmesinde, doyurma için kullanılan elementin adı nedir? Hidrojen


39. Soy bir metal olup nehir yataklarında ve püskürük kayalarda bulunan hangi elementtir? Altın 40. Deterjan, seramik, ısı izolasyonu, ilaç, elektronik, tarım, sağlık, tekstil, cam, çimento, kozmetik, fotoğrafçılık, dericilik, kâğıt vb. pek çok sektörde yaygın olarak kullanılır. Alaşımları hâlindeki kullanım alanları ile yakıt olarak kullanımı aslında çok daha önemlidir. Bu elementin adı nedir? Bor Aşağıda verilenlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Uygun cevabın yanındaki harfi, hem soru kâğıdında hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdında ilgili yere yazınız (2x10=20 puan). 1A (A) 2A (B) 3A (C) 4A (D) 5A (E) 6A (F) 7A (G) CaSiO3 (Kalsiyum silikat) (H) Al2O3 (Alüminyum oksit) (I) CaCO3 (Kalsiyum karbonat) (J)

41. Halojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 7A 42. Germanyum, kalay ve kurşun elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 4A 43. Ham demir elde edilmesinde cüruf oluşturucu olarak hangi bileşik kullanılır? CaCO 3 (Kalsiyum karbonat)

44. Pik demir elde edilmesi esnasında cürufu oluşturan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. CaSiO 3 (Kalsiyum silikat)

45. Demir cevherinde safsızlık sebebi olan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. Al 2O3 (Alüminyum 46. 47. 48. 49. 50.

oksit) Toprak grubu elementleri periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 3A Alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 1A Arsenik, antimon ve bizmut elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 5A Kalkojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 6A Toprak alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 2A

OPTİK OKUYUCU İÇİN B GRUBU CEVAP ANAHTARI CDHFJIGABEGAECBHJIDFHEDCBIAFJGGCBHDJAIFEGDJHICAEFB

Adı, soyadı: Sınıfı, numarası:

13


………………………………. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI (1.KLASİK DOKÜMAN C GRUBU) Sınav yeri ve tarihi: …………………………, ………………………… Sınav saati ve süresi: ………………………….., 40 dakika Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2 puandır. Sorular optik okuyucuda değerlendirilecektir; bu nedenle soruların cevaplarını hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız. Başarılar… Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Bor (A) Bakır (B) Alüminyum (C) Demir (D) Çinko (E) Altın (F) Kükürt (G) Hidrojen (H) Klor (I) Karbon (J)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Büyük patlamadan (Big Bang) sonra oluşan ilk element hangi elementtir? Siyanürlendirme yöntemiyle hangi element elde edilir? Elektrik iletkeni olarak kullanılan grafit hangi elementin allotropudur? Yüzme havuzlarının, şehir sularının ve atık suların temizlenip dezenfekte edilmesinde kullanılan hangi elementtir? Sanayide üretilen hangi element sertleştirmek amacıyla kauçuğa katılır; böylece vulkanize kauçuk elde edilmiş olur? Elmastan sonra elementlerin en serti kristal yapıdaki hangi elementtir? Elektrik kablosu, mutfak aracı, elektrot ve süs eşyası yapımında kullanılan, başlıca alaşımları bronz (tunç) ve pirinç olan elementin adı nedir? Pirinç alaşımında bulunan elementlerden biridir. Çatı kaplamalarında, otomobil endüstrisinde, kaplamacılıkta, elektrot yapımında kullanılır. Bu elementin adı nedir? Otomobil, gemi, vagon ve uçak yapımında, elektrik ve kimya endüstrisinde, mutfak araç–gereçlerinin ve elektrikli ev aletlerinin imalinde, roket yakıtlarında ve patlayıcılarda kullanılır. Yapı ve refraktör malzemesidir. Folyo maddesidir. Bu elementin adı nedir? Hematit minerali hangi elementin doğadaki cevheridir?

Aşağıda verilen kelimelerden her biri, cümlelerdeki bir boşluğa uygun gelmektedir. Boşluğa, uygun kelimenin yanında parantez içinde verilen harfi hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). yüksek fırın (A) Bessemer (B) Berlin ve Prusya (C) asitliği (D) kireç taşı (E) bazlığı (F) Montreal (G) kavurma (H) fraksiyonlu destilasyon (I) korozyon (J)

11. Ham demir üretmek için fırına demir cevheri, kok kömürü ve ………… yüklenir. 14


12. Fe3[Fe(CN)6]2 ve Fe4[Fe(CN)6]3 kompleksleri ………… mavisi olarak bilinir. 13. Çelik üretiminde kullanılan yöntemlerin en önemlisi ………… yöntemidir. 14. Sülfür ve karbonatların bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemine ………… denir. 15. Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınmasına …………… 16. 17. 18. 19. 20.

denir. Sıvı havanın ………… işleminde önce azot buharlaşır. Periyodik cetvelde oksitlerin ………… bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar. Periyodik cetvelde bir grupta oksitlerin ………… yukarıdan aşağı inildikçe artar. Ozon tabakasını korumak için ülkeler ………… protokolünü imzalamışlardır. Ham demirin üretildiği sisteme ………… denir.

Aşağıda formülü verilen bileşiklerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen bileşiğin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). SO2 (Kükürt dioksit) (A) Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) (B) N2O (Diazot monoksit) (C) H2O2 (Hidrojen peroksit) (D) HCl (Hidroklorik asit) (E) CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) (F) HF (Hidroflorik asit) (G) NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) (H) H2S (Kükürtlü hidrojen) (I) Na2S (Sodyum sülfür) (J)

21. Eczanelerde satılan seyreltik çözeltisi tıpta yaraları temizlemek için antiseptik olarak kullanılır.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Saçları hafif sarartmak için de seyreltik çözeltisinden yararlanılır. Derişik çözeltisinden ise hem saçları boyamadan önce saçın doğal rengini gidermek için hem de tekstil endüstrisinde renk ağartıcı olarak faydalanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Güldürücü gaz hangi bileşiktir? Su geçirmez kumaş yapımında ve antiasit mide pastillerinin bir kısmında kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Çürük yumurta gibi kokan zehirli ve yanıcı gaz olan hangi bileşiktir? Üzüm, incir, kayısı vb. kuru meyvelerde ağartıcı ve koruyucu olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? Halk arasında göz taşı olarak bilinir, gübre ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Deri endüstrisinde kıl dökücü olarak kullanılan hangi bileşiktir? Camı aşındıran ve cama şekil vermek için kullanılan hangi bileşiktir? Deterjan ve tekstil endüstrisinde hem renk ağartıcı hem de mikrop öldürücü olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? Kimya endüstrisinde demir ve çeliklerin pasını almada ve hayvan kemiklerinden fosfor ve jelatin elde edilmesinde kullanılan bileşik hangi bileşiktir?

Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Mangan (A) Nikel (B) Flor (C) Kükürt (D) Bor (E) Altın (F) Sodyum (G) Platin (H) Hidrojen (I) Karbon (J)

15


31. Paslanmaz çelik üretiminde, madeni para yapımında, hidrojenasyonda katalizör olarak ve akümülatör imalinde kullanılan hangi elementtir?

32. Laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan hidrojenlendirmeyle margarin elde 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40.

edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi elementtir? Tarımsal mücadelede ve akü sıvısı üretiminde kullanılır. Bu elementin adı nedir? Endüstride üretilen çelikler hangi elementi %1,5’ten fazla içermez? Hangi element çeliğin sertliğini, dayanıklılığını ve darbeye karşı direncini arttırır? Besin endüstrisinde sıvı yağlardan doyurma işlemiyle margarin elde edilmesinde, doyurma için kullanılan elementin adı nedir? Soy bir metal olup nehir yataklarında ve püskürük kayalarda bulunan hangi elementtir? Deterjan, seramik, ısı izolasyonu, ilaç, elektronik, tarım, sağlık, tekstil, cam, çimento, kozmetik, fotoğrafçılık, dericilik, kâğıt vb. pek çok sektörde yaygın olarak kullanılır. Alaşımları hâlindeki kullanım alanları ile yakıt olarak kullanımı aslında çok daha önemlidir. Bu elementin adı nedir? Yüksek basınçlı olan ve bu elementi içeren buharlı lambalar (çevre aydınlatma ampulleri) en uzun ömürlü lambadır. Parlak beyaz-sarı renkte ışık yayarlar. Bu lambaların en verimli tipi şeffaf cam tüplü olanlarıdır. Bu tür lambaların ömürleri, içlerinde seramik tüp sayesinde 30 bin saate kadar çıkar. Özellikle futbol sahaları, spor salonları, park ve bahçeler gibi büyük alanlar olmak üzere, şehir içindeki yol, cadde ve sokakların, yüzme havuzlarının ve büyük akvaryumların aydınlatmasında kullanılır. Bu lambalarda bulunan element hangi elementtir? CFC (kloroflorokarbon) bileşiği olarak soğutucularda kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren element hangi elementtir?

Aşağıda verilenlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Uygun cevabın yanındaki harfi, hem soru kâğıdında hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdında ilgili yere yazınız (2x10=20 puan). 1A (A) 2A (B) 3A (C) 4A (D) 5A (E) 6A (F) 7A (G) CaSiO3 (Kalsiyum silikat) (H) Al2O3 (Alüminyum oksit) (I) CaCO3 (Kalsiyum karbonat) (J)

41. Ham demir elde edilmesinde cüruf oluşturucu olarak hangi bileşik kullanılır? 42. Pik demir elde edilmesi esnasında cürufu oluşturan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. 43. Demir cevherinde safsızlık sebebi olan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. 44. Toprak grubu elementleri periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 45. Alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 46. Arsenik, antimon ve bizmut elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 47. Kalkojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 48. Toprak alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 49. Halojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 50. Germanyum, kalay ve kurşun elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır?

16


CEVAP ANAHTARI (C GRUBU) Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ………………………………. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI (1.KLASİK DOKÜMAN) Sınav yeri ve tarihi: …………………………, ………………………… Sınav saati ve süresi: ………………………….., 40 dakika Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2 puandır. Sorular optik okuyucuda değerlendirilecektir; bu nedenle soruların cevaplarını hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız. Başarılar… Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Bor (A) Bakır (B) Alüminyum (C) Demir (D) Çinko (E) Altın (F) Kükürt (G) Hidrojen (H) Klor (I) Karbon (J)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

17

Büyük patlamadan (Big Bang) sonra oluşan ilk element hangi elementtir? Hidrojen Siyanürlendirme yöntemiyle hangi element elde edilir? Altın Elektrik iletkeni olarak kullanılan grafit hangi elementin allotropudur? Karbon Yüzme havuzlarının, şehir sularının ve atık suların temizlenip dezenfekte edilmesinde kullanılan hangi elementtir? Klor Sanayide üretilen hangi element sertleştirmek amacıyla kauçuğa katılır; böylece vulkanize kauçuk elde edilmiş olur? Kükürt Elmastan sonra elementlerin en serti kristal yapıdaki hangi elementtir? Bor Elektrik kablosu, mutfak aracı, elektrot ve süs eşyası yapımında kullanılan, başlıca alaşımları bronz (tunç) ve pirinç olan elementin adı nedir? Bakır Pirinç alaşımında bulunan elementlerden biridir. Çatı kaplamalarında, otomobil endüstrisinde, kaplamacılıkta, elektrot yapımında kullanılır. Bu elementin adı nedir? Çinko Otomobil, gemi, vagon ve uçak yapımında, elektrik ve kimya endüstrisinde, mutfak araç–gereçlerinin ve elektrikli ev aletlerinin imalinde, roket yakıtlarında ve patlayıcılarda kullanılır. Yapı ve refraktör malzemesidir. Folyo maddesidir. Bu elementin adı nedir? Alüminyum Hematit minerali hangi elementin doğadaki cevheridir? Demir


Aşağıda verilen kelimelerden her biri, cümlelerdeki bir boşluğa uygun gelmektedir. Boşluğa, uygun kelimenin yanında parantez içinde verilen harfi hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). yüksek fırın (A) Bessemer (B) Berlin ve Prusya (C) asitliği (D) kireç taşı (E) bazlığı (F) Montreal (G) kavurma (H) fraksiyonlu destilasyon (I) korozyon (J)

11. Ham demir üretmek için fırına demir cevheri, kok kömürü ve kireç taşı yüklenir. 12. Fe3[Fe(CN)6]2 ve Fe4[Fe(CN)6]3 kompleksleri Berlin ve Prusya mavisi olarak bilinir. 13. Çelik üretiminde kullanılan yöntemlerin en önemlisi Bessemer yöntemidir. 14. Sülfür ve karbonatların bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemine kavurma denir. 15. Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınmasına korozyon denir. 16. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyon işleminde önce azot buharlaşır. 17. Periyodik cetvelde oksitlerin asitliği bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar. 18. Periyodik cetvelde bir grupta oksitlerin bazlığı yukarıdan aşağı inildikçe artar. 19. Ozon tabakasını korumak için ülkeler Montreal protokolünü imzalamışlardır. 20. Ham demirin üretildiği sisteme yüksek fırın denir. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen bileşiğin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). SO2 (Kükürt dioksit) (A) Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) (B) N2O (Diazot monoksit) (C) H2O2 (Hidrojen peroksit) (D) HCl (Hidroklorik asit) (E) CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) (F) HF (Hidroflorik asit) (G) NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) (H) H2S (Kükürtlü hidrojen) (I) Na2S (Sodyum sülfür) (J)

21. Eczanelerde satılan seyreltik çözeltisi tıpta yaraları temizlemek için antiseptik olarak kullanılır.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 18

Saçları hafif sarartmak için de seyreltik çözeltisinden yararlanılır. Derişik çözeltisinden ise hem saçları boyamadan önce saçın doğal rengini gidermek için hem de tekstil endüstrisinde renk ağartıcı olarak faydalanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? H2O2 (Hidrojen peroksit) Güldürücü gaz hangi bileşiktir? N2O (Diazot monoksit) Su geçirmez kumaş yapımında ve antiasit mide pastillerinin bir kısmında kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) Çürük yumurta gibi kokan zehirli ve yanıcı gaz olan hangi bileşiktir? H 2S (Kükürtlü hidrojen) Üzüm, incir, kayısı vb. kuru meyvelerde ağartıcı ve koruyucu olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? SO2 (Kükürt dioksit) Halk arasında göz taşı olarak bilinir, gübre ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) Deri endüstrisinde kıl dökücü olarak kullanılan hangi bileşiktir? Na 2S (Sodyum sülfür) Camı aşındıran ve cama şekil vermek için kullanılan hangi bileşiktir? HF (Hidroflorik asit) Deterjan ve tekstil endüstrisinde hem renk ağartıcı hem de mikrop öldürücü olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) Kimya endüstrisinde demir ve çeliklerin pasını almada ve hayvan kemiklerinden fosfor ve jelatin elde edilmesinde kullanılan bileşik hangi bileşiktir? HCl (Hidroklorik asit)


Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Mangan (A) Nikel (B) Flor (C) Kükürt (D) Bor (E) Altın (F) Sodyum (G) Platin (H) Hidrojen (I) Karbon (J)

31. Paslanmaz çelik üretiminde, madeni para yapımında, hidrojenasyonda katalizör olarak ve akümülatör imalinde kullanılan hangi elementtir? Nikel

32. Laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan hidrojenlendirmeyle margarin elde 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40.

edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi elementtir? Platin Tarımsal mücadelede ve akü sıvısı üretiminde kullanılır. Bu elementin adı nedir? Kükürt Endüstride üretilen çelikler hangi elementi %1,5’ten fazla içermez? Karbon Hangi element çeliğin sertliğini, dayanıklılığını ve darbeye karşı direncini arttırır? Mangan Besin endüstrisinde sıvı yağlardan doyurma işlemiyle margarin elde edilmesinde, doyurma için kullanılan elementin adı nedir? Hidrojen Soy bir metal olup nehir yataklarında ve püskürük kayalarda bulunan hangi elementtir? Altın Deterjan, seramik, ısı izolasyonu, ilaç, elektronik, tarım, sağlık, tekstil, cam, çimento, kozmetik, fotoğrafçılık, dericilik, kâğıt vb. pek çok sektörde yaygın olarak kullanılır. Alaşımları hâlindeki kullanım alanları ile yakıt olarak kullanımı aslında çok daha önemlidir. Bu elementin adı nedir? Bor Yüksek basınçlı olan ve bu elementi içeren buharlı lambalar (çevre aydınlatma ampulleri) en uzun ömürlü lambadır. Parlak beyaz-sarı renkte ışık yayarlar. Bu lambaların en verimli tipi şeffaf cam tüplü olanlarıdır. Bu tür lambaların ömürleri, içlerinde seramik tüp sayesinde 30 bin saate kadar çıkar. Özellikle futbol sahaları, spor salonları, park ve bahçeler gibi büyük alanlar olmak üzere, şehir içindeki yol, cadde ve sokakların, yüzme havuzlarının ve büyük akvaryumların aydınlatmasında kullanılır. Bu lambalarda bulunan element hangi elementtir? Sodyum CFC (kloroflorokarbon) bileşiği olarak soğutucularda kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren element hangi elementtir? Flor

Aşağıda verilenlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Uygun cevabın yanındaki harfi, hem soru kâğıdında hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdında ilgili yere yazınız (2x10=20 puan). 1A (A) 2A (B) 3A (C) 4A (D) 5A (E) 6A (F) 7A (G) CaSiO3 (Kalsiyum silikat) (H) Al2O3 (Alüminyum oksit) (I) CaCO3 (Kalsiyum karbonat) (J)

41. Ham demir elde edilmesinde cüruf oluşturucu olarak hangi bileşik kullanılır? CaCO 3 (Kalsiyum 42. 43. 44. 45. 46. 19

karbonat) Pik demir elde edilmesi esnasında cürufu oluşturan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. CaSiO 3 (Kalsiyum silikat) Demir cevherinde safsızlık sebebi olan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. Al 2O3 (Alüminyum oksit) Toprak grubu elementleri periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 3A Alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 1A Arsenik, antimon ve bizmut elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 5A


47. Kalkojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 6A 48. Toprak alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 2A 49. Halojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 7A 50. Germanyum, kalay ve kurşun elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 4A

OPTİK OKUYUCU İÇİN C GRUBU CEVAP ANAHTARI HFJIGABECDECBHJIDFGADCBIAFJGHEBHDJAIFEGCJHICAEFBGD

Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ………………………………. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI (1.KLASİK DOKÜMAN D GRUBU) Sınav yeri ve tarihi: …………………………, ………………………… Sınav saati ve süresi: ………………………….., 40 dakika Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2 puandır. Sorular optik okuyucuda değerlendirilecektir; bu nedenle soruların cevaplarını hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız. Başarılar… Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Bor (A) Bakır (B) Alüminyum (C) Demir (D) Çinko (E) Altın (F) Kükürt (G) Hidrojen (H) Klor (I) Karbon (J)

1. Elektrik kablosu, mutfak aracı, elektrot ve süs eşyası yapımında kullanılan, başlıca alaşımları bronz (tunç) ve pirinç olan elementin adı nedir?

2. Pirinç alaşımında bulunan elementlerden biridir. Çatı kaplamalarında, otomobil endüstrisinde, kaplamacılıkta, elektrot yapımında kullanılır. Bu elementin adı nedir?

20


3. Otomobil, gemi, vagon ve uçak yapımında, elektrik ve kimya endüstrisinde, mutfak araç–gereçlerinin 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ve elektrikli ev aletlerinin imalinde, roket yakıtlarında ve patlayıcılarda kullanılır. Yapı ve refraktör malzemesidir. Folyo maddesidir. Bu elementin adı nedir? Hematit minerali hangi elementin doğadaki cevheridir? Büyük patlamadan (Big Bang) sonra oluşan ilk element hangi elementtir? Siyanürlendirme yöntemiyle hangi element elde edilir? Elektrik iletkeni olarak kullanılan grafit hangi elementin allotropudur? Yüzme havuzlarının, şehir sularının ve atık suların temizlenip dezenfekte edilmesinde kullanılan hangi elementtir? Sanayide üretilen hangi element sertleştirmek amacıyla kauçuğa katılır; böylece vulkanize kauçuk elde edilmiş olur? Elmastan sonra elementlerin en serti kristal yapıdaki hangi elementtir?

Aşağıda verilen kelimelerden her biri, cümlelerdeki bir boşluğa uygun gelmektedir. Boşluğa, uygun kelimenin yanında parantez içinde verilen harfi hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). yüksek fırın (A) Bessemer (B) Berlin ve Prusya (C) asitliği (D) kireç taşı (E) bazlığı (F) Montreal (G) kavurma (H) fraksiyonlu destilasyon (I) korozyon (J)

11. Periyodik cetvelde oksitlerin ………… bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar. 12. Periyodik cetvelde bir grupta oksitlerin ………… yukarıdan aşağı inildikçe artar. 13. Ozon tabakasını korumak için ülkeler ………… protokolünü imzalamışlardır. 14. Ham demirin üretildiği sisteme ………… denir. 15. Ham demir üretmek için fırına demir cevheri, kok kömürü ve ………… yüklenir. 16. Fe3[Fe(CN)6]2 ve Fe4[Fe(CN)6]3 kompleksleri ………… mavisi olarak bilinir. 17. Çelik üretiminde kullanılan yöntemlerin en önemlisi ………… yöntemidir. 18. Sülfür ve karbonatların bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemine ………… denir. 19. Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınmasına …………… denir.

20. Sıvı havanın ………… işleminde önce azot buharlaşır. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen bileşiğin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). SO2 (Kükürt dioksit) (A) Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) (B) N2O (Diazot monoksit) (C) H2O2 (Hidrojen peroksit) (D) HCl (Hidroklorik asit) (E) CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) (F) HF (Hidroflorik asit) (G) NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) (H) H2S (Kükürtlü hidrojen) (I) Na2S (Sodyum sülfür) (J)

21. Deri endüstrisinde kıl dökücü olarak kullanılan hangi bileşiktir? 22. Camı aşındıran ve cama şekil vermek için kullanılan hangi bileşiktir? 23. Deterjan ve tekstil endüstrisinde hem renk ağartıcı hem de mikrop öldürücü olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir?

21


24. Kimya endüstrisinde demir ve çeliklerin pasını almada ve hayvan kemiklerinden fosfor ve jelatin elde edilmesinde kullanılan bileşik hangi bileşiktir?

25. Eczanelerde satılan seyreltik çözeltisi tıpta yaraları temizlemek için antiseptik olarak kullanılır.

26. 27. 28. 29. 30.

Saçları hafif sarartmak için de seyreltik çözeltisinden yararlanılır. Derişik çözeltisinden ise hem saçları boyamadan önce saçın doğal rengini gidermek için hem de tekstil endüstrisinde renk ağartıcı olarak faydalanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Güldürücü gaz hangi bileşiktir? Su geçirmez kumaş yapımında ve antiasit mide pastillerinin bir kısmında kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Çürük yumurta gibi kokan zehirli ve yanıcı gaz olan hangi bileşiktir? Üzüm, incir, kayısı vb. kuru meyvelerde ağartıcı ve koruyucu olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? Halk arasında göz taşı olarak bilinir, gübre ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir?

Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Mangan (A) Nikel (B) Flor (C) Kükürt (D) Bor (E) Altın (F) Sodyum (G) Platin (H) Hidrojen (I) Karbon (J)

31. Soy bir metal olup nehir yataklarında ve püskürük kayalarda bulunan hangi elementtir? 32. Deterjan, seramik, ısı izolasyonu, ilaç, elektronik, tarım, sağlık, tekstil, cam, çimento, kozmetik, 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

fotoğrafçılık, dericilik, kâğıt vb. pek çok sektörde yaygın olarak kullanılır. Alaşımları hâlindeki kullanım alanları ile yakıt olarak kullanımı aslında çok daha önemlidir. Bu elementin adı nedir? Yüksek basınçlı olan ve bu elementi içeren buharlı lambalar (çevre aydınlatma ampulleri) en uzun ömürlü lambadır. Parlak beyaz-sarı renkte ışık yayarlar. Bu lambaların en verimli tipi şeffaf cam tüplü olanlarıdır. Bu tür lambaların ömürleri, içlerinde seramik tüp sayesinde 30 bin saate kadar çıkar. Özellikle futbol sahaları, spor salonları, park ve bahçeler gibi büyük alanlar olmak üzere, şehir içindeki yol, cadde ve sokakların, yüzme havuzlarının ve büyük akvaryumların aydınlatmasında kullanılır. Bu lambalarda bulunan element hangi elementtir? CFC (kloroflorokarbon) bileşiği olarak soğutucularda kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren element hangi elementtir? Paslanmaz çelik üretiminde, madeni para yapımında, hidrojenasyonda katalizör olarak ve akümülatör imalinde kullanılan hangi elementtir? Laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan hidrojenlendirmeyle margarin elde edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi elementtir? Tarımsal mücadelede ve akü sıvısı üretiminde kullanılır. Bu elementin adı nedir? Endüstride üretilen çelikler hangi elementi %1,5’ten fazla içermez? Hangi element çeliğin sertliğini, dayanıklılığını ve darbeye karşı direncini arttırır? Besin endüstrisinde sıvı yağlardan doyurma işlemiyle margarin elde edilmesinde, doyurma için kullanılan elementin adı nedir?

Aşağıda verilenlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Uygun cevabın yanındaki harfi, hem soru kâğıdında hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdında ilgili yere yazınız (2x10=20 puan). 1A (A) 2A (B) 3A (C) 4A (D) 5A (E) 6A (F)

22


7A (G) CaSiO3 (Kalsiyum silikat) (H) Al2O3 (Alüminyum oksit) (I) CaCO3 (Kalsiyum karbonat) (J)

41. Kalkojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 42. Toprak alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 43. Halojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 44. Germanyum, kalay ve kurşun elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 45. Ham demir elde edilmesinde cüruf oluşturucu olarak hangi bileşik kullanılır? 46. Pik demir elde edilmesi esnasında cürufu oluşturan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. 47. Demir cevherinde safsızlık sebebi olan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. 48. Toprak grubu elementleri periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 49. Alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 50. Arsenik, antimon ve bizmut elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır?

CEVAP ANAHTARI (D GRUBU) Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ………………………………. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI (1.KLASİK DOKÜMAN) Sınav yeri ve tarihi: …………………………, ………………………… Sınav saati ve süresi: ………………………….., 40 dakika Puan dağılımı: Her bir sorunun doğru cevabı 2 puandır. Sorular optik okuyucuda değerlendirilecektir; bu nedenle soruların cevaplarını hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız. Başarılar… Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Bor (A) Bakır (B)

23


Alüminyum (C) Demir (D) Çinko (E) Altın (F) Kükürt (G) Hidrojen (H) Klor (I) Karbon (J)

1. Elektrik kablosu, mutfak aracı, elektrot ve süs eşyası yapımında kullanılan, başlıca alaşımları bronz (tunç) ve pirinç olan elementin adı nedir? Bakır

2. Pirinç alaşımında bulunan elementlerden biridir. Çatı kaplamalarında, otomobil endüstrisinde, kaplamacılıkta, elektrot yapımında kullanılır. Bu elementin adı nedir? Çinko

3. Otomobil, gemi, vagon ve uçak yapımında, elektrik ve kimya endüstrisinde, mutfak araç–gereçlerinin 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ve elektrikli ev aletlerinin imalinde, roket yakıtlarında ve patlayıcılarda kullanılır. Yapı ve refraktör malzemesidir. Folyo maddesidir. Bu elementin adı nedir? Alüminyum Hematit minerali hangi elementin doğadaki cevheridir? Demir Büyük patlamadan (Big Bang) sonra oluşan ilk element hangi elementtir? Hidrojen Siyanürlendirme yöntemiyle hangi element elde edilir? Altın Elektrik iletkeni olarak kullanılan grafit hangi elementin allotropudur? Karbon Yüzme havuzlarının, şehir sularının ve atık suların temizlenip dezenfekte edilmesinde kullanılan hangi elementtir? Klor Sanayide üretilen hangi element sertleştirmek amacıyla kauçuğa katılır; böylece vulkanize kauçuk elde edilmiş olur? Kükürt Elmastan sonra elementlerin en serti kristal yapıdaki hangi elementtir? Bor

Aşağıda verilen kelimelerden her biri, cümlelerdeki bir boşluğa uygun gelmektedir. Boşluğa, uygun kelimenin yanında parantez içinde verilen harfi hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). yüksek fırın (A) Bessemer (B) Berlin ve Prusya (C) asitliği (D) kireç taşı (E) bazlığı (F) Montreal (G) kavurma (H) fraksiyonlu destilasyon (I) korozyon (J)

11. Periyodik cetvelde oksitlerin asitliği bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar. 12. Periyodik cetvelde bir grupta oksitlerin bazlığı yukarıdan aşağı inildikçe artar. 13. Ozon tabakasını korumak için ülkeler Montreal protokolünü imzalamışlardır. 14. Ham demirin üretildiği sisteme yüksek fırın denir. 15. Ham demir üretmek için fırına demir cevheri, kok kömürü ve kireç taşı yüklenir. 16. Fe3[Fe(CN)6]2 ve Fe4[Fe(CN)6]3 kompleksleri Berlin ve Prusya mavisi olarak bilinir. 17. Çelik üretiminde kullanılan yöntemlerin en önemlisi Bessemer yöntemidir. 18. Sülfür ve karbonatların bol hava ile ısıtılarak oksidine dönüştürülmesi işlemine kavurma denir. 19. Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınmasına korozyon denir. 20. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyon işleminde önce azot buharlaşır. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen bileşiğin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). SO2 (Kükürt dioksit) (A) Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) (B) N2O (Diazot monoksit) (C) H2O2 (Hidrojen peroksit) (D)

24


HCl (Hidroklorik asit) (E) CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat) (F) HF (Hidroflorik asit) (G) NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit) (H) H2S (Kükürtlü hidrojen) (I) Na2S (Sodyum sülfür) (J)

21. Deri endüstrisinde kıl dökücü olarak kullanılan hangi bileşiktir? Na2S (Sodyum sülfür) 22. Camı aşındıran ve cama şekil vermek için kullanılan hangi bileşiktir? HF (Hidroflorik asit) 23. Deterjan ve tekstil endüstrisinde hem renk ağartıcı hem de mikrop öldürücü olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? NaClO (Sodyum hipoklorür veya sodyum hipoklorit)

24. Kimya endüstrisinde demir ve çeliklerin pasını almada ve hayvan kemiklerinden fosfor ve jelatin elde 25.

26. 27. 28. 29. 30.

edilmesinde kullanılan bileşik hangi bileşiktir? HCl (Hidroklorik asit) Eczanelerde satılan seyreltik çözeltisi tıpta yaraları temizlemek için antiseptik olarak kullanılır. Saçları hafif sarartmak için de seyreltik çözeltisinden yararlanılır. Derişik çözeltisinden ise hem saçları boyamadan önce saçın doğal rengini gidermek için hem de tekstil endüstrisinde renk ağartıcı olarak faydalanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? H2O2 (Hidrojen peroksit) Güldürücü gaz hangi bileşiktir? N2O (Diazot monoksit) Su geçirmez kumaş yapımında ve antiasit mide pastillerinin bir kısmında kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? Al(OH)3 (Alüminyum hidroksit) Çürük yumurta gibi kokan zehirli ve yanıcı gaz olan hangi bileşiktir? H 2S (Kükürtlü hidrojen) Üzüm, incir, kayısı vb. kuru meyvelerde ağartıcı ve koruyucu olarak kullanılan bileşik hangi bileşiktir? SO2 (Kükürt dioksit) Halk arasında göz taşı olarak bilinir, gübre ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Bu bileşik hangi bileşiktir? CuSO4. 5H2O (Bakır sülfat pentahidrat)

Aşağıdaki elementlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Cevaba uygun gelen elementin yanındaki harfi, hem soru kâğıdına hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdına yazınız (2x10=20 puan). Mangan (A) Nikel (B) Flor (C) Kükürt (D) Bor (E) Altın (F) Sodyum (G) Platin (H) Hidrojen (I) Karbon (J)

31. Soy bir metal olup nehir yataklarında ve püskürük kayalarda bulunan hangi elementtir? Altın 32. Deterjan, seramik, ısı izolasyonu, ilaç, elektronik, tarım, sağlık, tekstil, cam, çimento, kozmetik, 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 25

fotoğrafçılık, dericilik, kâğıt vb. pek çok sektörde yaygın olarak kullanılır. Alaşımları hâlindeki kullanım alanları ile yakıt olarak kullanımı aslında çok daha önemlidir. Bu elementin adı nedir? Bor Yüksek basınçlı olan ve bu elementi içeren buharlı lambalar (çevre aydınlatma ampulleri) en uzun ömürlü lambadır. Parlak beyaz-sarı renkte ışık yayarlar. Bu lambaların en verimli tipi şeffaf cam tüplü olanlarıdır. Bu tür lambaların ömürleri, içlerinde seramik tüp sayesinde 30 bin saate kadar çıkar. Özellikle futbol sahaları, spor salonları, park ve bahçeler gibi büyük alanlar olmak üzere, şehir içindeki yol, cadde ve sokakların, yüzme havuzlarının ve büyük akvaryumların aydınlatmasında kullanılır. Bu lambalarda bulunan element hangi elementtir? Sodyum CFC (kloroflorokarbon) bileşiği olarak soğutucularda kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren element hangi elementtir? Flor Paslanmaz çelik üretiminde, madeni para yapımında, hidrojenasyonda katalizör olarak ve akümülatör imalinde kullanılan hangi elementtir? Nikel Laboratuvar araçlarında, takı yapımında, sanayide sıvı yağlardan hidrojenlendirmeyle margarin elde edilmesinde katalizör olarak, cerrahide ve diş protezlerinde kullanılan hangi elementtir? Platin Tarımsal mücadelede ve akü sıvısı üretiminde kullanılır. Bu elementin adı nedir? Kükürt Endüstride üretilen çelikler hangi elementi %1,5’ten fazla içermez? Karbon Hangi element çeliğin sertliğini, dayanıklılığını ve darbeye karşı direncini arttırır? Mangan


40. Besin endüstrisinde sıvı yağlardan doyurma işlemiyle margarin elde edilmesinde, doyurma için kullanılan elementin adı nedir? Hidrojen Aşağıda verilenlerden her biri, sorulardan birinin cevabıdır. Uygun cevabın yanındaki harfi, hem soru kâğıdında hem de optik okuyucu için kullanılan cevap kâğıdında ilgili yere yazınız (2x10=20 puan). 1A (A) 2A (B) 3A (C) 4A (D) 5A (E) 6A (F) 7A (G) CaSiO3 (Kalsiyum silikat) (H) Al2O3 (Alüminyum oksit) (I) CaCO3 (Kalsiyum karbonat) (J)

41. Kalkojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 6A 42. Toprak alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 2A 43. Halojenler periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 7A 44. Germanyum, kalay ve kurşun elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 4A 45. Ham demir elde edilmesinde cüruf oluşturucu olarak hangi bileşik kullanılır? CaCO 3 (Kalsiyum 46. 47. 48. 49. 50.

karbonat) Pik demir elde edilmesi esnasında cürufu oluşturan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. CaSiO 3 (Kalsiyum silikat) Demir cevherinde safsızlık sebebi olan bileşiklerden birinin formülünü yazınız. Al 2O3 (Alüminyum oksit) Toprak grubu elementleri periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 3A Alkali metaller periyodik sistemde hangi grupta bulunur? 1A Arsenik, antimon ve bizmut elementleri periyodik sistemde hangi gruptadır? 5A

OPTİK OKUYUCU İÇİN D GRUBU CEVAP ANAHTARI BECDHFJIGADFGAECBHJIJGHEDCBIAFFEGCBHDJAIFBGDJHICAE

26

12 sinif kimya 1 dönem 2 yazili (1 klasik doküman)