Page 8

informatielijst perceel 5. a) Rusten er op uw onroerende zaak erfdienstbaarheden/ kettingbedingen of andere bijzondere bepalingen? nee Zo ja, welke? b) Zijn er betreffende uw onroerende zaak geschillen of procedures met buren of derden geweest of gaande? nee 6. Zijn er lopende garanties op uw onroerende zaak (bijv. in geval van verbouwing of nieuwbouw) of apparatuur overdraagbaar aan koper? nee NB. Bij overname G.I.W.-garantie, garantie certificaat inleveren bij notaris. Overname dient door koper binnen 3 maanden na overdracht aangevraagd te worden (!). 7.Zijn er bijzonderheden te vermelden over uw buren of woonomgeving? nee (Geluidsoverlast, stankoverlast in uw omgeving etc.)? 8. Zijn er bepaalde ontwikkelingen in uw omgeving bekend, welke voor een koper wetenswaardig zijn? nee (Toekomstige bebouwing, mogelijke bestemmingsplanwijziging, mogelijke verandering in uitzicht of verkeerssituaties) 9. Rust er volgens het bestemmingsplan een bijzondere bestemming op het perceel? nee 10. Is er sprake van een (voorbereiding tot) aanwijzing als (gemeentelijk) monument of als beschermend stads- of dorpsgezicht? nee

SEMMto  

verkoopbrochure test

SEMMto  

verkoopbrochure test

Advertisement