Page 10

informatielijst perceel 15. Zijn er huurtoestellen/ leasetoestellen? nee (Bijv. geiser of CV installatie)? 16. Zijn er bijzonderheden inzake subsidies of belastingen? nee (Bijv. BTW bij bedrijfspanden, bouwgrond/ baatbelasting, vrijstelling overdrachtsbelasting, verkrijging of terugbetaling subsidies. 17. Is er toestemming / goedkeuring vereist voor deze verkoop van derden en tot wanneer? nee (Bijv. gemeente / erfverpachter of curator)? 18. Zijn er door u verplichtingen aangegaan m.b.t. uw onroerende zaak na de datum van uw eigendomsverkrijging? Zo ja welke? nee (Bijv. koopopties/ voorkeursrecht) 19. Is er een energieprestatie certificaat aanwezig? nee Indien dit niet het geval is, wilt u een certificaat laten opmaken? nee 20. Is er verder nog informatie bekend die voor een koper van belang kan zijn bij de beslissing over de aankoop en prijsbepaling? nee Plaats en datum: Handtekening verkoper(s)

Naam:...............................................

SEMMto  
SEMMto  

verkoopbrochure test

Advertisement