Page 1

SMAAKVOLGERS

Student

Docentbegeleider

Kim van Eerd

Bedrijfsbegeleider

Michiel Groenemeijer

Datum

16-01-2017

Alles over lekker eten en drinken voor eetliefhebbers in Arnhem en omstreken

1

Olaf Meul


SMAAKVOLGERS september 2016 - januari 2017

GEGEVENS BEDRIJF

GEGEVENS STUDENTE

Naam

Student

Perplex

Plaats

Arnhem

Bedrijfsbegeleider

Olaf Meul

Functie

Kim van Eerd

Studentnummer

2605635

Profiel

ICT & Media Design

Eigenaar

Gezien door bedrijfsbegeleider:

GEGEVENS SCHOOL Docentbegeleider

Michiel groenemeijer

Tweede assessor

Bram Tuns

16-01-2017

02


VOORWOORD Voor je ligt het rapport ‘Smaakvolgers’. Dit verslag is geschreven in het kader van mijn meeloopstage aan de opleiding ICT & Media Design aan de Fontys Hogeschool Eindhoven en in opdracht van stagebedrijf Perplex. Van september 2016 tot en met januari 2017 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van het verslag. In het verslag wordt onderzoek gedaan naar hoe de bezoekersaantallen van Smaakvolgers kunnen toenemen. Smaakvolgers is een platform over alle eetgelegenheden van Arnhem en omstreken. Samen met Sabine Derde, de andere stagiaire bij Perplex, heb ik de onderzoeksvraag voor dit verslag bedacht. Het begin van het onderzoek vond ik complex. Ik had moeite met het opzetten van het onderzoek, maar na wat hulp van mijn projectteam en stagebegeleider is dit uiteindelijk gelukt. Tijdens dit onderzoek stonden mijn bedrijfsbegeleider, Olaf Meul, en mijn begeleider vanuit mijn opleiding, Michiel Groenemeijer, altijd voor mij klaar. Ondanks het drukke werkschema van Olaf, heeft hij toch iedere week geprobeerd om een plekje vrij te maken voor mij. Bij dezen wil ik graag mijn begeleiders bedanken voor de fijne samenwerking en ondersteuning tijdens dit traject. Ook wil ik alle deelnemers bedanken die mee wilden werken aan mijn onderzoek. Zonder hun samenwerking had ik dit onderzoek niet kunnen voltooien. In het bijzonder wil ik Sabine bedanken voor de fijne samenwerking. Haar kennis en motiverende woorden hebben mij geholpen deze scriptie naar een mooi eindresultaat te brengen. Dan wil ik nu ook het moment nemen om mijn collega’s bij Perplex te bedanken en in het bijzonder mijn projectteam. Als ik ergens niet uitkwam, stond er altijd wel iemand voor mij klaar om even te samen te gaan zitten. Veel leesplezier!

Kim van Eerd Arnhem, 16 januari 2017

03


INHOUD

1 Inleiding

09

3.2.3 Huidige doelgroep

20

3.2.4 Wat doet de concurrentie?

21

3.2.5 Concurrentieanalayse

22

2 Het bedrijf

10

3 Wat is de huidige situatie?

14

Deelconclusie

23

3.1 Wat is de identiteit van Smaakvolgers?

16

4 Wat zijn de behoeften van de stakeholders?

24

3.1.1 Ontstaan

16

4.1 Wie zijn de stakeholders?

26

3.1.2 Waar ging het mis?

17

4.1.1 Arnhemse eetliefhebber

26

3.1.3 Missie en visie

17

4.1.2 Restauranthouder

27

3.2 Wat is de status van de facebookpagina en de website?

18

4.1.3 Perplex

27 28

3.2.1 Website statistieken

18

4.2 Wat zijn de behoeften van de consumenten/eetliefhebbers?

3.2.2 Facebook statistieken

19

4.2.1 Interviews op straat

28

04


5.3.4 Aantal bezoeken

51

5.3.5 Ranglijst

51

6 Conclusie

52

Evaluatie

53

7 Bijlagen

54

7.1 Interview team

56

46

7.2 Statistieken smaakvolgers.nl

58

5.3 Prototyping in Invision

48

7.3 Concurrentieanalyse

60

35

5.3.1 Home

49

36

5.3.2 Klikbare elementen

50

7.4 Focusgroep Smaakvolgers

64

Deelconclusie

5 Design- en testfases

38

5.3.3 Onzichtbaar

50

7.5 Design verantwoording

68

4.2.2 Gesprekken met Arnhemse eetliefhebbers

28

5.1 Het concept wordt getest bij de eindgebruikers

40

4.2.3 Creatieve sessie

29

5.2 Paper-prototyping

42

4.2.4 Behoeften consument

29

5.2.1 Het testmodel

44

4.2.5 De ontdekker

32

5.2.2 Onderzoeksomgeving

44

4.3 Wat zijn de behoeften van de restauranthouders?

33

5.2.3 Testpersonen

44

5.2.4 Registreren

45

4.3.1 Druk, druk, druk

33

5.2.5 Taken

45

4.4 Wat zijn de behoeften van de medewerkers van Perplex?

35

5.2.6 Analyse

4.4.1 Interne behoefte

05


SAMENVATTING Hoe kan het dat we nog zo veel bijzondere eetadresjes niet kennen, terwijl we zo vaak uit eten gaan? Om antwoord te geven op deze vraag, is Smaakvolgers. nl, een website over lekker eten en drinken in Arnhem en omstreken, in het leven geroepen. Het platform is vier jaar geleden opgestart door Perplex, een internetmarketing bedrijf in het centrum van Arnhem. Het is ontstaan met veel enthousiasme, maar zonder duidelijke richtlijnen, strategie en verdienmodel. Een optie kan zijn om de website uit de lucht te halen, maar vanwege het hoge bezoekersaantal (14.000 volgers op Facebook) zou dit zonde zijn. Perplex denkt dat Smaakvolgers potentie heeft om uit te groeien tot hét keurmerk van Arnhem. Het lokale karakter biedt juist kans voor interactie met en tussen de gebruikers, maar die is er nu nog weinig.

ontworpen. De resultaten uit het vooronderzoek zijn hier volledig in verwerkt. Er hebben verschillende testfases plaatsgevonden. Eerst is het concept getest onder de deelnemers van de creatieve sessie. Daarna is een papieren versie getest en ten slotte is een high-fidelity prototype getest, waarbij een klikbare demo van de nieuwe versie van Smaakvolgers is gemaakt. De eindgebruiker is volledig betrokken geweest bij het ontwerpproces. Hierdoor werden knelpunten op tijd ontdekt en konden de ontwerpkeuzes goed onderbouwd worden. Op basis hiervan wordt aanbevolen om de nieuwe versie van Smaakvolgers te gaan gebruiken. Aan de hand van de specifieke voorkeuren van de gebruiker, kan later ook nagedacht worden over een verdienmodel voor Smaakvolgers.  

Om te komen tot een goed herontwerp is marktonderzoek gedaan. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe het bezoekersaantal en engagement van Smaakvolgers verdubbeld kan worden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke inhoud en eigenschappen moet de nieuwe versie van Smaakvolgers krijgen, om binnen een half jaar twee keer zoveel bezoekers te ontvangen? Daarbij hoort ook engagement. Onder engagement wordt verstaan: bezoekers die minimaal drie pagina’s bekijken, bezoekers die langer dan 90 seconden de applicatie gebruiken of bezoekers die converteren (telefoonnummer bekijken of restaurant boeken). Verschillende Arnhemmers zijn geïnterviewd, een creatieve sessie heeft plaatsgevonden met huidige Smaakvolgers en restauranthouders zijn geïnterviewd. Een eerste belangrijke uitkomst was dat mensen de mening van vrienden en kennissen belangrijk vinden bij het kiezen van een goed restaurant. De tweede hoofdbevinding was dat mensen een lijstje in hun telefoon bijhouden met restaurants waar ze nog naartoe willen. Met onder anderen deze gebruikersbehoeften is een nieuwe doordachte applicatie voor Smaakvolgers

06


VERKLARENDE WOORDENLIJST Engagement Bezoekers die minimaal drie pagina’s bekijken, bezoekers die langer dan 90 seconden de applicatie gebruiken of bezoekers die converteren (telefoonnummer bekijken of restaurant boeken). High-fidelity prototypes High fidelity prototypes zijn die prototypes die relatief veel geld en tijd kosten om te maken. Tot deze categorie behoren (o.a.) de volgende prototypes: klikbare demo, digitaal prototype. Het voordeel van high fidelity prototypes is op de eerste plaats dat (nagenoeg) de complete functonaliteit aanwezig is waardoor duidelijk wordt waar knelpunten zitten, ten tweede dat er door de realistischere look & feel eenvoudiger over het te maken product kan worden geoordeeld door mensen uit zonder specifieke kennis omdat ze meer feeling met het product krijgen. Iens Online reserveringssite voor restaurants gesorteerd op regio. Met een puntensysteem kan je na een aantal reserveringen korting ontvangen. InVision InVision is een online tool waarmee je gemakkelijk een high-fidelity test kan aanmaken. Je kan afbeeldingen uploaden en interactieve effecten toevoegen.

Lookback Een programma dat op IOS apparaten gekoppeld kan worden aan InVision. Het programma zorgt ervoor dat de spraak, handbeweging en gezichtsuitdrukking van de testpersoon opgenomen worden. Ook kun je vragen toevoegen die nadat de test is afgenomen, kunnen worden gestuurd naar de testpersoon. Low-fidelity prototypes Low fidelity prototypes zijn die prototypes die relatief weinig geld en tijd kosten om te maken. Tot deze categorie behoren (o.a.) de volgende prototypes: card sorting, grove lay-out schets, mockups, paper-prototyping. Het voordeel van low fidelity prototypes is op de eerste plaats dat het een kosten- en tijdeffectief middel is, ten tweede dat er niet gekissewist kan worden over niet ter zaken doende datails die er ongetwijfeld wel onstaan bij verder uitgewerkte protottypes, en op de derde plaats dat het uitstekend kan dienen als proof-of-concept. Online community Een virtuele plek waar mensen met gemeenschappelijke kenmerken bij elkaar komen. Hier helpen zij elkaar direct of indirect met het verwezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten door middel van het delen van informatie en ideeĂŤn. Smaakvolgers Een website met alles over de

07

beste restaurants van Arnhem en omstreken. Een redactie, bestaande uit vier bloggers en twee medewerkers van Perplex, zorgen wekelijks voor een nieuwe blogpost. De website is in 2012 uit eigen initiatief opgericht.


08


1. INLEIDING Volgens ABN Amro vindt de komende jaren een ware foodrevolutie plaats. De consument heeft de touwtjes in handen. Deze consumenten, je kunt ze foodies noemen, willen weten wat ze eten. (ABN Amro, 2017) De kans op een goed restaurantje missen is groot en daarom is Smaakvolgers in het leven geroepen. Een website over leuke eetgelegenheden in Arnhem en omstreken. Smaakvolgers is vier jaar geleden door Perplex opgestart, maar er is nooit goed nagedacht over een duidelijke strategie. Ondanks de maar liefst 14.000 volgers op Facebook, ontstaat er bij de werknemers wel wat onzekerheid over de berichten die geplaatst kunnen worden. Ook vinden zij het zonde dat de gebruikers nu zo weinig betrokken zijn, terwijl het lokale karakter juist kansen biedt voor interactie. In dit verslag zal daarom onderzocht worden welke inhoud en eigenschappen de nieuwe versie van Smaakvolgers moet krijgen, om binnen een half jaar twee keer zoveel bezoekers te ontvangen. Daarbij hoort ook engagement. Onder engagement wordt verstaan: bezoekers die minimaal drie pagina’s bekijken, bezoekers die langer dan 90 seconden de applicatie gebruiken of bezoekers die converteren (telefoonnummer bekijken of restaurant boeken). Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst in hoofdstuk 1 de huidige situatie rondom Smaakvolgers geschetst. In hoofdstuk 2 volgt een stuk over de behoeften van de verschillende stakeholders: de Arnhemse eetliefhebbers, de Arnhemse restauranthouders en Perplex. In het derde hoofdstuk wordt de weg naar de nieuwe versie van Smaakvolgers beschreven. De resultaten van de verschillende testfases worden hier behandeld. In het laatste hoofdstuk zal ten slotte geconcludeerd worden wat de juiste oplossing is voor de behoeften van de stakeholders.

09


2. HET BEDRIJF PERPLEX

MEET THE TEAM

Perplex is een internetmarketing bedrijf gevestigd in hartje Arnhem. Het bedrijf is opgericht door Olaf Meul in 2006. Inmiddels telt het bedrijf 30 medewerkers. Vanwege de groei van het bedrijf, is Perplex begin dit jaar verhuisd naar een groter modern pand zo’n 200 meter verderop.

In dit stuk worden de teamleden met hun rollen benoemd. Dit is het team waarin ik mee heb mogen draaien het afgelopen jaar.

Binnen Perplex vind je geen verschillende afdelingen, maar er wordt gewerkt in vaste teams. Die teams beschikken over de capaciteiten om een project volledig te realiseren. Deze teams werken dus niet samen aan opdrachten, maar ze delen wel de opgedane kennis met elkaar. Binnen een team werken internetmarketeers, webdesigners, redacteuren, strategen en programmeurs in teamverband samen. Perplex focust zich op het resultaatgericht combineren van internet en marketing. Online kun je veel meten. Die inzichten gebruiken ze bij Perplex om na oplevering sites, campagnes en content steeds beter te maken. Een belangrijk aspect vinden ze, langlopende samenwerking met de opdrachtgever.

10

OlAF MEUL Opdrachtgever & Internetmarketeer

LEON DE WILDT Teamleider & Internetmarketeer

ANIQUE KAMPSCHREUR Internetmarketeer

MARK HENDRIKSEN Internetmarketeer


LIZA YEUNG Internetmarketeer

ROBIN BUTERS Internetmarketeer

WOUTER VAN DER BEEK Programmeur

DANIËL KNIPPERS Programmeur

TIM OLDENKAMP Programmeur

LUUK PIJPERS Webdesigner

PETER JANSEN Webdesigner

SABINE DERDE Stagiaire

SCHOEMAKER Teammanager

JEFFREY

11


CASES

Om een beeld te geven van het werk van Perplex zijn in deze paragraaf een aantal grote klanten uitgelicht.

GAZELLE Voor Gazelle wordt met campagnepagina's en effectieve internetmarketing extra aandacht gegeven aan bepaalde fietssegmenten. Ook heeft Perplex gezorgd voor de ontwikkeling van de nieuwe website Gazelle.nl. Inmiddels wordt de website structureel ondersteund door een breed scala aan online marketing en er wordt dagelijks gewerkt aan verbetering.

SPECSAVERS De vergoeding van zorgverzekeraars is een belangrijk aspect bij overweging van een nieuwe bril. Hoe fijn is het om deze online eenvoudig te kunnen checken? Met de door Perplex ontwikkelde tool 'zorgzekeraarsvoordeel' is exact te berekenen op welke aanbieding iemand recht heeft. De tool is een belangrijk onderdeel geworden in online en offline uitingen van Specsavers.

12 12


DAIMLER FLEET MANAGEMENT 'Fleet Manager' blijkt voor slechts enkele tientallen personen in Nederland een fulltime baan te zijn, meestal wordt wagenparkbeheer naast andere werkzaamheden uitgevoerd. Hoe kan wagenparkbeheer inzichtelijk worden voor iedereen? Perplex zorgde voor een website waarbij gebruiksvriendelijkheid voorop stond.

BOLSIUS Twee belangrijke aanleidingen voor vernieuwing van Bolsius.com, waren de nog niet geoptimaliseerde mobiele weergave en achterliggende techniek van de website. Naast de wensen vanuit IT, vroeg ook de presentatie aan de doelgroep om een nieuwe, inspirerende insteek. Perplex heeft ervoor gezorgd dat Bolsius zijn naam als sfeermaker waar kon maken via de site.

13


WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE?

Om een beter beeld te krijgen van de opdracht, is de huidige situatie van Smaakvolgers onderzocht. Dit is onder anderen gedaan door de statistieken van de website (bijlage 7.2) en de Facebookpagina te bekijken. Tijdens het bekijken van deze statistieken zijn experts binnen het bedrijf ingeschakeld om een aantal dingen uit te leggen. De resultaten hiervan zijn als uitgangspunt gebruikt om aan de slag te gaan met de opdracht.

14

3


3

"HET IS NU ALLEEN MAAR ZENDEN, TERWIJL HET LOKALE KARAKTER JUIST KANSEN BIEDT VOOR INTERACTIE."

15


3.1 WAT IS DE IDENTITEIT VAN SMAAKVOLGERS? Nadat de website en facebookpagina zijn bekeken, is de huidige situatie van Smaakvolgers een keer goed bekeken. Waar is het fout gegaan en waarom werkt het nu niet? Deze vragen werden beantwoord in verschillende gesprekken met het Smaakvolgers team (bijlage 7.1).

3.1.1 ONTSTAAN Inmiddels vier jaar geleden heeft Perplex Smaakvolgers opgericht, zoals gezegd is dit een eigen initiatief. Binnen het bedrijf ontstond de vraag: ‘Hoe kan het dat we nog zo veel bijzondere eetadresjes niet kennen, terwijl we al zo vaak uit eten gaan?’ Om hier antwoord op te geven, is Smaakvolgers in het leven geroepen. Een website voor en door eetliefhebbers. Gebruikers kunnen er terecht voor restaurants, food events, acties

en er wordt een blog bijgehouden. Het platform richt zich op adresjes in en rondom Arnhem. Wekelijks worden berichten geplaatst over proefverslagen, evenementen of nieuwe ontwikkelingen. Dit is mogelijk omdat de redactie in de omgeving woont. Daarin onderscheidt Smaakvolgers zich van bijvoorbeeld Iens. Bij Iens zijn ze geheel afhankelijk van de content die restauranthouders aanleveren.

16


3.1.2 WAAR GING HET MIS?

3.1.3 MISSIE EN VISIE

Voordat je een oplossing bedenkt voor iets, is het slim om eerst na te gaan waar het fout is gegaan. Om deze informatie te peilen is een meeting gepland met drie mensen van het Smaakvolgersteam. Van te voren zijn er kritische vragen opgesteld om aan de juiste informatie te komen.

Na dit gesprek konden de missie en visie van Smaakvolgers opgesteld worden. Tot nu toe had het team deze nog niet helder voor zichzelf. Missie Smaakvolgers inspireert en brengt eetliefhebbers in aanraking met alles wat gebeurt op het gebied van eten in en rondom Arnhem. Daardoor missen zij nooit een goede eetgelegenheid en krijgen zij de mogelijkheid om optimaal deel te nemen aan de Arnhemse eetcultuur. Dit wordt gedaan met een breed inspiratie aanbod en met een betrokken en deskundige redactie.

Tijdens de meeting werd aangeven dat er niet is nagedacht over een strategie of richting voor Smaakvolgers. Veel verschillende medewerkers binnen Perplex zijn betrokken geweest bij Smaakvolgers en hebben ieder een eigen bijdrage geleverd. Dat kan volgens het team ook de reden zijn dat Smaakvolgers nu niet als één geheel oogt. Smaakvolgers kost Perplex jaarlijks zo’n 15.000 euro, na vier jaar is het tijd voor een professionele aanpak en aanvullend onderzoek. Hoe kan Smaakvolgers zinvol worden voor Perplex en hoe kan de betrokkenheid van de eindgebruikers vergroot worden?

Visie Smaakvolgers is voor zijn gebruikers een keurmerk. Wanneer mensen een nieuwe eetgelegenheid ontdekken, schakelen zij Smaakvolgers in om te kijken of ze hier graag naar toe willen gaan. Hier speelt Smaakvolgers op in door het restaurant zelf te bezoeken en zich onafhankelijk op te stellen.

Olaf, de opdrachtgever, houdt zelf van lekker eten en koken. Hij is begonnen met Smaakvolgers en heeft er veel energie en tijd in gestopt. Hij vindt het zonde om het project op te heffen.

Niet alleen de redactie van Smaakvolgers speelt hierbij een rol, ook de gebruikers kunnen elkaar inspireren in dit proces. Smaakvolgers is een bloeiende community voor en door eetliefhebbers, in en rondom Arnhem.

17


3.2 WAT IS DE STATUS VAN DE FACEBOOKPAGINA EN DE WEBSITE? Om een beter beeld te krijgen van de opdracht, is de huidige situatie van Smaakvolgers onderzocht. Dit is onder anderen gedaan door de statistieken van de website (bijlage 7.2) en de Facebookpagina te bekijken. Tijdens het bekijken van deze statistieken zijn experts binnen het bedrijf ingeschakeld om een aantal dingen uit te leggen. De resultaten zijn als uitgangspunt gebruikt om aan de slag te gaan met de opdracht.

andere projecten een hogere prioriteit krijgen binnen het bedrijf. Wat nog meer opvallend is aan de website, is dat het aantal terugkerende gebruikers slechts 17% omvat van het totaal aantal gebruikers. Dat is best laag voor een website met een blog dat wekelijks bijgewerkt wordt. Website inhoud Terwijl de website bekeken wordt, vallen een aantal dingen direct op. Er kan veel verbeterd worden aan de website.

3.2.1 WEBSITE STATISTIEKEN

Als je op de website komt, zie je een grote filter (zie afbeelding hiernaast) of www.smaakvolgers.nl. De ingevulde data wordt niet meteen weergegeven, waardoor het voor de gebruiker verwarrend kan zijn of er iets is ontvangen door de website. De filter voor de locatie is ook niet erg gebruiksvriendelijk aangezien je nog steeds moet zoeken naar een locatie in de weergegeven rij. Ook is het niet direct duidelijk hoeveel resultaten jouw zoekresultaat weer zal geven. Wanneer een zoekresultaat geen resultaat geeft, heeft de gebruiker zijn tijd verspild aan het invullen van de filter.

Aan de hand van de website statistieken kon achterhaald worden wat de gebruiker het meest interesseert. Ook werd geprobeerd om, aan de hand van deze cijfers, een beeld te schetsen van het navigatiegedrag van de gebruiker.

CONCLUSIES ----

Slechts 17% van het totaal aantal gebruikers keert terug naar de website. De restaurantpagina wordt het meest bezocht Gemiddeld 80 bezoekers per dag

In het menu zie je de kopjes ‘lekker uit eten’ en ‘adresjes’. Dat zou voor de gebruiker dezelfde betekenis kunnen hebben, terwijl 'adresjes' winkels zijn. Wat ook opvallend is, is dat de werkwijze van Smaakvolgers eigenlijk nergens terugkomt op de site. Tijdens het gesprek met perplex medewerkers, komt wel degelijk een duidelijke werkwijze naar voren. Behalve het blog staat nergens aangegeven wat Smaakvolgers precies doet en waar het voor bedoeld is. Dit zou zeker ergens terug moeten komen.

De restaurantpagina wordt het meest bezocht. Ook bij de gemiddelde bezoekerstijd scoorde deze pagina het hoogst. Bij deze waarde sprongen twee pagina’s eruit met een korte bezoekerstijd. Het is goed om na te gaan wat de reden van de bezoeker kan zijn om deze pagina’s zo snel te verlaten. Om deze reden te achterhalen, zijn de pagina’s bekeken op de website. Het bleek dat deze pagina’s een melding gaven dat ze nog niet gepubliceerd waren. Vandaar dus de korte bezoekerstijd. Uit het gesprek met het team (bijlage 7.1) blijkt dat deze pagina's al 4 jaar leeg staan, omdat

Wat nog te weinig naar voren komt in de huidige website, zijn de uitgebreide proefverslagen en het lokale karakter. Dat zijn net de dingen waarmee Smaakvolgers zich onderscheidt van de rest. Genoeg redenen dus voor een nieuwe aanpak van de website.

18


"Gemiddeld 4721 personen zien het bericht verschijnen op hun tijdlijn. 378 personen daarvan (8,1%), klikken ook daadwerkelijk op het bericht. 60 van die klikkende mensen voelen zich betrokken bij het bericht."

3.2.2 FACEBOOK STATISTIEKEN De facebookgroep van Smaakvolgers heeft 14.000 volgers. Dat is een behoorlijk aantal, namelijk 10% van het totaal aantal inwoners van Arnhem. Toch is dat slechts een getal. Om te kijken of deze volgers ook daadwerkelijk betrokken zijn bij het merk, wordt de Facebookpagina geanalyseerd.

de betrokkenheid via Facebook niet erg groot is. Wel is het zo, dat deze aantallen erg verschillen per bericht. De berichten die het steeds erg goed doen, gaan vooral over de komst van nieuwe eettentjes. Dat is dus wel iets om mee te nemen in de nieuwe applicatie van Smaakvolgers. Alleen uit de gesprekken met het Smaakvolgersteam kwam wel de conclusie dat het niet een platform moet zijn van de snelle en korte berichtjes. Smaakvolgers wil staan voor de uitgebreide en kwalitatieve content.

De betrokkenheid van de gebruikers is in de regels boven dit blok beschreven. Met betrokkenheid wordt bedoeld: het liken of delen van het bericht en reageren op het bericht. Met deze getallen werd duidelijk dat

19


3.2.3 HUIDIGE DOELGROEP

Vrouw

Terugkerende gebruiker

Man

De facebook en website statistieken worden geraadpleegd om de huidige doelgroep te onderzoeken. Omdat de betrokkenheid bij deze gebruikers verhoogd moet worden, is het goed om te kijken wie deze mensen precies zijn.

Nieuwe gebruiker

33%

Geslacht Het overgrote deel van de gebruikers is vrouw. Deze statistieken worden door zowel de facebook statistieken als de web statistieken bevestigd. 81% van de facebook gebruikers is vrouw, bij de website is dit 61%.

67%

Sessies

65+

168

Terugkerende gebruiker 19%

55-64 45-54

291 340

10,7% 17,5%

35-44

264

13,6%

25-34 18-24

332 200

15,3% 16,5%

83,2%

Geografische gegevens De geografische gegevens zijn te verdelen in twee groepen. De grootste groep bestaat uit gebruikers die woonachtig zijn in Arnhem. Deze gebruikers zijn de actieve gebruikers die betrokken zijn bij Smaakvolgers. De tweede groep zijn gebruikers die woonachtig zijn buiten Arnhem. Deze gebruikers komen voor een uitstapje naar Arnhem en zullen waarschijnlijk via een zoekmachine terechtkomen op Smaakvolgers. De focus ligt op de gebruikers die woonachtig zijn in Arnhem.

Leeftijd Volgens gegevens van de Rabobank is de oudere consument een belangrijke gast voor de restaurants. Nederlanders tussen de 50 en 64 jaar zijn goed voor bijna 40% van de totale bestedingen in de restaurantbranche. (Rabobank, 2016) Je zou dan de aanname kunnen doen dat dit ook meteen de belangrijkste groep voor Smaakvolgers is.

Leeftijd

16,8%

Toch blijkt uit de website statistieken van Smaakvolgers dat de meeste terugkerende gebruikers zich bevinden in de leeftijdscategorie 65+ (bijlage 7.2). Juist die groep die in de Rabobank gegevens beschreven staat, keert het minst vaak terug op Smaakvolgers. De oorzaak hiervan is met deze gegevens niet te achterhalen, maar dit laat wel zien dat je niet altijd meteen van de eerste bevindingen uit moet gaan. Die groep 65+-ers is duidelijk wel de kleinste groep gebruikers.

20

Plaats Arnhem

% van totaal 31,4%

Amsterdam Nijmegen

6,6% 4,1%

Utrecht

2,7%

Velp Duiven

2,4% 2,4%


3.3 WAT DOET DE CONCURRENTIE?

Smaakvolgers

Iens

Stayforaday

Smakelijk

De buik van

Een concurrentieanalyse (bijlage 7.3) geeft inzicht in de kansen en bedreigingen en de aantrekkelijkheid van de markt waarin een onderneming actief is. De belangrijkste concurrenten van Smaakvolgers zijn: Iens, Couverts, Letusstayforaday, Smakelijk en De Buik Van. De resultaten van deze analyse zijn inzichtelijk gemaakt met onderstaand schema.

ja

nee

ja

ja

ja

Bloggersprofiel:

nee

nee

nee

nee

ja

Blogs per maand:

4

0

1

14

45

Reageren op blog:

ja

nee

ja

nee

ja

nee

nee

nee

ja

ja

Professionele foto’s (1 t/m 3):

2

2

1

3

2

Sfeer zichtbaar: (1 t/m 3)

2

1

1

2

3

Aantal SM kanalen:

2

4

3

3

4

14.178

51.100

6.472

20.597

82.485

Filteropties:

uitgebreid

uitgebreid

geen filter

matig

uitgebreid

Positie filter:

boven

links

geen filter

linksboven

links

Roboto Condensed, Roboto

Raleway, Open sans

Oswald, Siemreap

Lato

Oswald, Open sans

Blog:

Nieuwsbrief:

Totaal bereik:

Kleurgebruik: Lettertype: Logo:

21


gebruiksvriendelijkheid van de sites, zou deze toch echt wel onderaan het lijstje belanden.

3.3.1 CONCURRENTIEANALYSE Het is lastig om vier verschillende platformen goed te kunnen vergelijken. Daarom zijn er verschillende thema’s bedacht, waarop de verschillende concurrenten beoordeeld worden. De thema's zijn: blog, professionaliteit, sociale media, de filter en de stijl.

Smakelijk Smakelijk.nl komt het dichtst bij de huidige website van Smaakvolgers. Ook hierbij is weinig het community gevoel terug te vinden. Er kan zelfs niet gereageerd worden door gebruikers.

De buik van Rotterdam Over het algemeen scoort De Buik van Rotterdam het hoogst. Er worden meerdere blogs per dag geplaatst en er wordt veel aandacht besteed aan de uitstraling. In tegenstelling tot Smaakvolgers, bloggen zij erg veel. Dit komt omdat zij beschikken over de verschillende middelen om dit te doen. Wel is het zo dat de foto’s van De buik van Rotterdam niet altijd even scherp zijn. Dit kan natuurlijk ook af en toe expres gedaan zijn, zodat de bezoekers niet duidelijk in beeld komen. Qua stijl lijkt deze concurrent er ook tussenuit te springen. Waar veel van de concurrenten juist een rustige stijl kiezen, gebruiken zij grote headers met veel kleurtjes.

Verdienmodel Alle concurrenten maken gebruik van een verdienmodel. Dit kan volgens de volgende manieren: abonnementen verkopen aan de restauranthouders, adverteren of eigen dinervouchers verkopen. Dit geeft een inzicht in de financiële mogelijkheden voor Smaakvolgers.

Iens De concurrent Iens maakt geen gebruik van een blog. Zij hebben de keuze gemaakt om zich volledig te focussen op het restaurantoverzicht. Deze site zal ook een heel andere doelgroep trekken dan de andere concurrenten. Zij richten zich op de mensen die snel informatie willen vinden en snel een keuze kunnen maken. De andere concurrenten daarentegen, proberen gebruikers juist zo veel mogelijk te inspireren op het gebied van eten. Op deze kanalen zullen gebruikers komen die wat langer de tijd hebben om een site te bezoeken. Let us stay for a day Let us stay for a day valt erg op door de korte blogberichten. Deze concurrent maakt alleen gebruik van toplijsten om zo een duidelijk en overzichtelijk beeld te geven van de Arnhemse eetcultuur. Gekeken naar de

22 22


DEELCONCLUSIE WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE? In dit eerste hoofdstuk is de deelvraag "Wat is de huidige situatie?" beantwoord. Eerst is een blik geworpen op de huidige statistieken van de website en facebook, de doelgroep en de concurrentie. Vervolgens is de identiteit van Smaakvolgers in kaart gebracht. Hierdoor werd inzichtelijk waarvoor Smaakvolgers precies staat. Ten slotte is gekeken naar de aanpak van een aantal concurrenten. Door de huidige situatie goed in kaart te brengen, werd het probleemgebied helder.

om optimaal deel te nemen aan de lokale eetcultuur. Het team ziet Smaakvolgers over zo’n vijf jaar voor zich als hét keurmerk van Arnhem. Ook is een blik geworpen op de doelgroep. Ten eerste is gekeken naar het geslacht. Gemiddeld 71% van de Smaakvolgers is vrouw. Daarna is gekeken naar de verschillende leeftijdsgroepen waarin zij zich bevinden. De meeste gebruikers zijn tussen de 45 en 54 jaar oud, maar dit scheelt slechts een paar procent met de gebruikers tussen de 25 en 34 jaar oud. De categorie van 65+-ers vallen op bij de groep met de meest terugkerende gebruikers. Ten derde is gekeken naar de geografische gegevens van de gebruikers. Deze zijn te verdelen in twee groepen: de gebruikers woonachtig in Arnhem en de gebruikers woonachtig buiten Arnhem. Die eerste groep steekt met 31% met kop en schouders uit boven de andere groep.

HUIDIGE SITUATIE Het is duidelijk dat Smaakvolgers niet langer door kan gaan, zoals het nu gaat. Slechts 17% van het totaal aantal gebruikers keert terug naar de website. Dat is laag voor een website met een blog dat wekelijks bijgewerkt wordt. De website oogt over het algemeen ook wat achterstallig. Verschillende pagina’s zijn nooit met content gevuld, maar bestaan wel in de site. Juist het zoeken naar een restaurant, waar de website voor bedoeld is, werkt niet gebruiksvriendelijk. Bij de statistieken van de facebookpagina is vooral gelet op de betrokkenheid van de bezoekers. Deze is redelijk goed te testen aangezien je op Facebook kan communiceren met je gebruikers. Gemiddeld voelt slechts 1,2% van de Facebookvolgers zich betrokken bij een geplaatst bericht. Deze betrokkenheid wordt gebaseerd op het liken of delen van een bericht en het reageren op een bericht.

Ten slotte is de aanpak van een aantal concurrenten bekeken. De buik van Rotterdam sprong eruit tijdens het analyseren. De site heeft een frisse uitstraling en goede content. In tegenstelling tot Smaakvolgers bloggen zij erg veel. Wat bij alle concurrenten nu nog wel ontbreekt, zijn goede foto’s en een koppeling met je vrienden. Hier zou Smaakvolgers zich dus in kunnen onderscheiden van de concurrenten.

Tijdens een meeting met het team werd aangegeven dat er nooit goed nagedacht is over een strategie of richting voor Smaakvolgers. Veel verschillende medewerkers zijn ermee bezig geweest en hebben ieder een eigen bijdrage geleverd. Dit zijn de redenen dat de site nu niet als één geheel oogt. Smaakvolgers wil ervoor zorgen dat Arnhemse eetliefhebbers nooit een goed restaurant missen. Zij bieden mensen de mogelijkheid

23


WAT ZIJN DE BEHOEFTEN VAN DE STAKEHOLDERS?

Stakeholders zijn personen of groepen die invloed hebben op een project, afdeling of organisatie en/of erdoor worden beĂŻnvloed. Smaakvolgers heeft te maken met drie verschillende stakeholders: De Arnhemse eetliefhebbers, de restauranthouders en Perplex zelf. In dit hoofdstuk worden de behoeften van deze drie groepen in kaart gebracht. Deze behoeften gaan als leidraad dienen voor de nieuwe versie van Smaakvolgers.

24


4

"IK GA LIEVER GEWOON TERUG NAAR MIJN EIGEN RESTAURANTJE, DAN WEET IK ZEKER DAT HET GOED IS."

25


4.1 WIE ZIJN DE STAKEHOLDERS?

Nadat de huidige situatie onderzocht is, is het noodzakelijk om te achterhalen op wie de opdracht van toepassing is. Welke personen of groepen hebben invloed op het project en/of worden erdoor beĂŻnvloed? In deze paragraaf worden de stakeholders van Smaakvolgers besproken. Per groep wordt bekeken wat de relatie met Smaakvolgers is.

4.1.1 ARNHEMSE EETLIEFHEBBER De eerste doelgroep die vanuit een specifiek belang bij Smaakvolgers betrokken zijn, zijn de Arnhemse eetliefhebbers/consumenten. Zij willen bij Smaakvolgers terecht kunnen voor informatie over de Arnhemse eetcultuur. Dit is ook de groep waar grotendeels de content van Smaakvolgers op gebaseerd gaat worden.

26


4.1.2 RESTAURANTHOUDER Ook is Smaakvolgers afhankelijk van de restauranthouders. Zij moeten meewerken aan een succesvolle samenwerking. De restauranthouder krijgt door Perplex meer aandacht voor zijn restaurant, maar moet in ruil daarvoor wel openstaan voor een samenwerking met Smaakvolgers. Het enige wat de restauranthouder tot nu toe moet doen voor Smaakvolgers is zorgen voor het leveren van een stukje content.

4.1.3 PERPLEX De laatste stakeholder is het bedrijf Perplex. Hier werken de oprichters van Smaakvolgers. Een aantal medewerkers binnen Perplex zorgen voor de wekelijkse content van de website. Zij zorgen er ook voor dat de nieuwe restaurantjes benaderd worden door verschillende bloggers. Zoals eerder besproken, is Smaakvolgers tot op heden wel een kostenpost voor Perplex. Als deze kosten niet gemaakt werden, had Smaakvolgers nooit kunnen bestaan.

27


4.2 WAT ZIJN DE BEHOEFTES VAN DE CONSUMENTEN/EETLIEFHEBBERS? Laten we beginnen met de behoeftes van de belangrijkste groep stakeholders: de Arnhemse eetliefhebbers. Deze zijn achterhaald door het houden van interviews op straat, verschillende gesprekken met eetliefhebbers en een creatieve sessie (bijlage 7.4). Eerst zullen per onderzoek de conclusies worden besproken. Vervolgens wordt er gekeken of er verbanden gelegd kunnen worden tussen de resultaten.

4.2.1 INTERVIEWS OP STRAAT Vrijwel in het begin van het project werden er al interviews op straat gehouden. Dit had als hoofddoel om grip te krijgen op het onderwerp. Tijdens deze gesprekken kwamen ook af en toe behoeftes van de potentiële doelgroep van Smaakvolgers naar voren.

4.2.2 GESPREKKEN MET ARNHEMSE EETLIEFHBBERS Vooral via Skype hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met mensen die zich graag bezig houden met de Arnhemse eetcultuur. Via deze onderzoekjes is ook veel gevraagd naar de gebruiksvriendelijkheid van de huidige website. Door kleine scenario’s voor te leggen, merkten de gebruikers dat de filter niet optimaal werkte en dat er een aantal pagina’s in zaten die er beter uitgehaald konden worden.

Door deze interviews te houden, kom je op invalshoeken waar je zelf nooit op was gekomen. Een voorbeeld hiervan is dat moeders van jonge kinderen altijd heel erg op het kindvriendelijke aspect letten van een restaurant. Iets wat je eigenlijk wel weet, maar waar je als onderzoeker misschien niet gelijk aan denkt.

Uit deze gesprekken kwam ook naar voren dat sommige van de ondervraagden een lijstje in hun telefoon bijhouden met restaurants waar ze graag nog naartoe willen. Wat betreft de recensies werd meerdere malen aangegeven dat mensen het schrijven van een recensie als niet leuk ervaren. Zij zien daar het nut niet van in voor zichzelf en vinden vaak dat de geschreven recensies bestaan uit pieken en dalen. Als het schrijven van een recensie gemakkelijker zou zijn en zij hier af en toe aan herinnerd worden, zouden zij dit wel doen.

Verder kwam er in deze gesprekken meerdere malen naar voren dat mensen geneigd waren om naar hetzelfde restaurant terug te gaan. Citaten die naar voren komen uit het onderzoek: “Ik ga liever gewoon terug naar mijn eigen restaurantje, dan weet ik in ieder geval dat het goed is. Alleen als een kennis mij advies geeft, wil ik nog wel iets anders proberen.” Zekerheid kan dus een reden zijn dat mensen vaak naar hetzelfde restaurantje gaan. Om hier verandering in te brengen kan het vertrouwen van vrienden een belangrijke factor spelen.

2

1 28


4.2.4 CONSUMENTEN BEHOEFTES 4.2.3 CREATIEVE SESSIE

Tussen de resultaten van de genoemde onderzoeken en de informatie die al bekend was, kunnen een aantal verbanden gelegd worden. Voordat je begint aan een opdracht, doe je altijd een soort van aanname. Bij Smaakvolgers was dit dat vast meer mensen de neiging zullen hebben om naar hetzelfde restaurant terug te gaan. Met behulp van de interviews werd deze aanname door meerdere mensen bevestigd. Een belangrijke behoefte die hieruit naar voren kwam, is het krijgen van advies van vrienden/kennissen die dit patroon kunnen doorbreken.

De creatieve sessie in de vorm van een focusgroep, heeft de meest waardevolle informatie teruggeven. Er hebben in totaal acht deelnemers meegedaan aan de sessie. De resultaten zijn misschien niet helemaal representatief, maar dit telde wel als een kwalitatief onderzoek. Opvallend was dat bij deze sessie ook drie deelnemers aangaven dat zij een lijstje met eetgelegenheden in hun telefoon bijhielden. Naast deze lijstjes werd gesproken over de lijst op facebook met opgeslagen berichten. Hier werd ook door een enkeling gebruik van gemaakt. Op een zaterdagmiddag scrolden zij door dan door die lijst heen.

Het lijstje waar meerdere malen over wordt gesproken, was nog niet eerder ontdekt binnen het onderzoeksteam. Dit zou je kunnen omschrijven als een behoefte aan een hulpmiddel dat de gebruiker helpt dingen gemakkelijk te ordenen en onthouden.

Over recensies op restaurantsites werd ook even gediscussieerd. De deelnemers gaven aan dat zij reacties soms te negatief vinden van mensen en ze daardoor niet graag lezen. Zoals je in bijlage 7.4 misschien al gelezen hebt, is met de deelnemers de customer journey doorgelopen. Bij de laatste fase ‘loyaliteit’ kwamen een aantal merkwaardige punten naar boven, waar van te voren nog niet over nagedacht was.

Het derde aandachtspunt gaat over de recensies. Zoals eerder beschreven, vinden mensen deze vaak te negatief en te veel werk om te schrijven. Gebruikers zijn op zoek naar positieve en gemakkelijke reviews in de vorm van feedback. Tot slot wordt gesproken over een behoefte aan herkenning/persoonlijke benadering en betrokkenheid. Toen de resultaten van de creatieve sessie besproken werden met het Smaakvolgersteam, gaven zij aan dat dit nog nieuw was. Zij hadden zelf de aanname gedaan dat gebruikers het als onprettig zouden ervaren als ze notificaties zouden ontvangen. Uit deze onderzoeken bleek dat dit wel degelijk nuttig kan zijn voor de gebruiker, zolang deze notificaties op persoonlijke informatie zijn gebaseerd. Deze behoeften komen aardig overeen met de behoeftenhiërarchie van Maslow uit het literatuuronderzoek. Volgens deze theorie heeft de mens een aantal aangeboren basisbehoeften. Sociale behoefte en erkenning komen hier ook in terug. (Maslow, 2016)

Daarmee wordt gedoeld op de persoonlijke benadering, herkenning en betrokkenheid. Een deelneemster zei bijvoorbeeld: “Ik was laatst ergens en toen zei de serveerster: ‘U houdt toch zo van pasta?’ Daardoor merk je dat er echt aandacht is voor jou”. Daarop reageerde een andere vrouw: “Ow ja, ik herken het helemaal! Ik fietste laatst langs, en toen zwaaide de ober!” Op deze punten werd doorgevraagd hoe zij het zouden vinden als ze notificaties zouden ontvangen die gericht is op deze persoonlijke data. Zij geven aan dat zij dit handig zouden vinden als ze bijvoorbeeld al herkend worden op hun eetsmaak. Dit zijn belangrijke factoren waar met Smaakvolgers misschien wel op ingespeeld kan worden.

3 29


4.2.5 DE ONTDEKKER

Door het houden van de creatieve sessie en een brainstorm met het Smaakvolgers team, konden er verschillende fases worden opgesteld. De vier fases waarin de gebruiker zich kan bevinden wanneer hij invloed uitoefent op Smaakvolgers zijn op de volgende pagina weergegeven.

30


PARTICIPATIEFASES

SMAAKVOLGERS

1

INFORMEREN GEPERSONALISEERDE INFORMATIE

TRIGGER Wist nog niet dat hij uit eten wilde, maar raakte plots getriggerd door iets

2

INSPIRATIE BIEDEN VEEL OPTIES/ BEGELEIDING NODIG

ZOEKENDE Wil uit eten maar weet totaal nog niet waar

3

FILTER GEMAKKELIJK KUNNEN VERGELIJKEN

VOORKEUR Heeft een voorkeur maar weet nog niet precies welk restaurant het wordt

4

ZOEKBALK ZOEKEN OP RESTUARANT

SPECIFIEK Gaat uit eten en weet precies waar

31


Een hulpmiddel om in de huid te kruipen van de doelgroep, is het opstellen van persona’s. De Arnhemse eetliefhebbers zijn ingedeeld in vier verschillende typen met een overeenkomst: Zij willen allemaal graag de Arnhemse eetcultuur ontdekken. Tijdens het de ontwerpfase zal regelmatig teruggekeken worden naar de vier verschillende productfases en de persona’s.

Passief

Actief

Zelfsturend

-----

----

Begeleiding nodig

avontuurlijk vrijheid kritisch houdt een lijstje met restaurants bij

--

Kritisch Structuur Besteedt weinig tijd aan dingen uitzoeken

---

32

--

--

--

Gaat zelf op zoek naar hulp Vind de mening van anderen belangrijk Ongeregeld

Laks Steekt geen moeite in dingen uitzoeken Makkelijk over te halen


4.3 WAT ZIJN DE BEHOEFTES VAN DE RESTAURANTHOUDERS? Een andere groep belanghebbenden zijn de restauranthouders uit Arnhem. Hun behoeftes zijn belangrijk. Omdat Smaakvolgers afhankelijk is van deze groep stakeholders, wat betreft de applicatiecontent. Daarom is een goede samenwerking cruciaal. Door het houden van verschillende interviews met restauranthouders zijn de belangen van deze groep in kaart gebracht.

Wat eerder al benoemd was, moet het de restauranthouders zo weinig mogelijk moeite kosten om mee te doen aan het concept van Smaakvolgers. Ook gaf iemand aan dat er een soort van trigger moet zijn om deel te nemen aan Smaakvolgers. Er werd gesproken over het blad “Special Bite“, waarbij een restauranthouder zich trots voelde als hij daar deel van uit maakte.

CONCLUSIES ------

Structuur Voordeel inzichtelijk maken Duidelijke verschillen per restauranthouder Trigger vinden Competitieverband

Toen werd aangegeven dat Smaakvolgers zich als een smaakredactie wil positioneren, kwam het advies dat je dan ook echt kritisch moet zijn in wat je plaatst. Daardoor ontstaat er misschien tussen de restauranthouders ook een competitieverband.

4.3.1 DRUK, DRUK, DRUK In totaal is er met acht verschillende restauranthouders gepraat. Er was één duidelijke overeenkomst: Een restauranthouder heeft het altijd erg druk. Er werd ook gevraagd naar een eventuele samenwerking, maar hierbij gaven alle restauranthouders al gelijk zo’n antwoord: “Als het voor mij maar geen extra administratie is”. Sommigen spraken negatief over hun samenwerkingen met andere adverteerders. Deze verliepen vaak moeizaam en soms zaten ze, zonder genoeg geïnformeerd te zijn, in een keer ergens aan vast. Ook kwam hieruit naar voren dat je daarbij dan vaak je producten/diensten levert voor een veel goedkopere prijs aan de consument. Er wordt aangegeven dat zij zich hierdoor ongeloofwaardig voelen.

Wel zag je tussen de houding van de restauranthouders duidelijke verschillen. Dat had te maken met de hoeveelheid bezoekers dat zijn of haar restaurant telde. Degenen bij wie dit hoog was, straalden wat meer arrogantie uit. Logisch, want zij hadden een samenwerking met Smaakvolgers niet nodig.

"Er is nog nooit een kok gevonden die koken kan voor alle monden." Ondanks die uitstraling, waren zij wel zeker bereid om mee te denken met Smaakvolgers. Een restauranthouder deed bovenstaande uitspraak. Hiermee wilde hij duidelijk maken, dat je voor Smaakvolgers het beste een specifieke richting kan kiezen.

4.3.2 BEHOEFTES Voor de restauranthouders moet het inzichtelijk worden, wat voor hen het voordeel is van Smaakvolgers. Zolang zij hier geen overzicht of bewijs van hebben, zullen zij niet graag samenwerken met Smaakvolgers.

33


34


4.4 WAT ZIJN DE BEHOEFTES VAN DE MEDEWERKERS VAN PERPLEX? De laatste groep stakeholders zijn de interne stakeholders binnen Perplex. Daarmee wordt dan vooral gedoeld op het Smaakvolgersteam en Olaf. Ook hun behoeftes worden uitgelicht zodat de nieuwe versie van Smaakvolgers waardevol kan zijn voor deze groep. Aan de hand van verschillende gesprekken tussendoor zijn deze achterhaald.

4.4.1 INTERNE BEHOEFTE Zoals al eerder benoemd bestaat Perplex inmiddels vier jaar. Doordat er destijds enorm veel enthousiasme was binnen het team, is er niet goed nagedacht over duidelijke richtlijnen voor Smaakvolgers. Zij geven nu aan dat ze behoefte hebben aan een nieuw plan voor Smaakvolgers. Nu is het zo dat de redactie soms dingen op een goed gevoel plaatst en er is nu vraag naar zekerheid. Verder hopen zij dat de samenwerking met restauranthouders in de toekomst soepeler zal gaan verlopen. Hiermee wordt dan vooral gedoeld op de restauranthouders van de goedlopende restaurantjes in Arnhem die nu geen tijd maken voor Smaakvolgers. Bovendien geven zij aan dat ze Smaakvolgers over een aantal jaar graag zien als hèt keurmerk van Arnhem. Dat concept met het lokale karakter zou je dan op dezelfde manier op meerdere plaatsen kunnen introduceren.

35


DEELCONCLUSIE WAT ZIJN DE BEHOEFTES VAN DE STAKEHOLDERS? Smaakvolgers heeft te maken met drie verschillende stakeholders: Perplex, de restauranthouders en de Arnhemse eetliefhebbers. In dit hoofdstuk zijn de behoeftes van deze groepen in kaart gebracht.

DE ARNHEMSE EETLIEFHEBBERS Laten we beginnen met de behoeftes van de belangrijkste groep stakeholders: de Arnhemse eetliefhebbers. Hieruit zijn veel verschillende behoeftes naar voren gekomen, maar vier sprongen eruit. De eerste gaat over het advies krijgen van vrienden. Mensen geven aan dat zij de neiging hebben om vaak naar hetzelfde restaurant te gaan, maar vrienden of kennissen kunnen dit patroon met hun adviezen doorbreken. Ook zoeken gebruikers naar een middel dat helpt dingen gemakkelijk te ordenen en onthouden. Sommige ondervraagden gaven bijvoorbeeld aan dat zij een to-do-lijst in hun telefoon bijhouden met restaurants. Op het gebied van reviews zijn gebruikers op zoek naar een vorm van feedback. Er wordt aangegeven dat zij reacties nu vaak te negatief vinden. Ten slotte werd meerdere keren verklaard dat mensen het leuk vinden als zij herkend worden door de eigenaren van hun favoriete restaurant. Smaakvolgers zou hierop in kunnen spelen door op een persoonlijke toon te communiceren naar de gebruiker.

De laatste groep stakeholders zijn de interne stakeholders binnen Perplex. Daarmee wordt gedoeld op het Smaakvolgersteam en Olaf. Deze groep heeft behoefte aan een nieuw plan voor Smaakvolgers. De redactie plaatste vaak dingen op een goed gevoel en er is nu vraag naar zekerheid. Verder hopen zij dat de samenwerking met restauranthouders soepeler gaat verlopen. Perplex zou het op prijs stellen als zij zelf ook wat meer met input zouden komen in de toekomst.

Een andere groep belanghebbenden zijn de restauranthouders uit Arnhem en omstreken. Voor hen was het vooral belangrijk dat het inzichtelijk zou worden, wat voor hen het voordeel is van Smaakvolgers. Ook gaf iemand aan dat er op dit moment nog niet echt een trigger is om mee te werken. Er wordt een voorbeeld gegeven van een soort van competitieverband, waardoor de restauranthouders meer moeite gaan doen voor Smaakvolgers.

36 36


37


DESIGN- EN TESTFASES

De nieuwe versie van Smaakvolgers is volgens een iteratief proces tot stand gekomen. Dit wil zeggen dat het project is onderverdeeld in verschillende stappen. De eerste stap was het testen van het concept. Nadat dit gedaan was, werd een paper prototype gemaakt en getest. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de volgende stap: high-fidelity prototyping in InVision: https://invis.io/259K7S5RC . Ten slotte is met de conclusies van de laatste test een eindproduct ontworpen.

38


"IK HEB HET GEVOEL DAT IK HIEROP KAN KLIKKEN, MAAR DAT DOET NU NIKS."

39

5


5.1 HET CONCEPT WORDT GETEST BIJ DE EINDGEBRUIKERS Na de verschillende onderzoeken stonden brainstormsessies gepland om een nieuw product voor Smaakvolgers te bedenken. Eén daarvan was met het Smaakvolgersteam. Bij deze sessie waren de belangrijkste conclusies uit het onderzoek op het bord geschreven. Deze dienden als een soort kapstok voor de nieuwe ideeën voor Smaakvolgers. Hier is een eerste idee voor Smaakvolgers ontstaan. Om misverstanden minder voor te laten komen, is de gebruiker vanaf dit moment al betrokken geweest bij het ontwerpproces. Verschillende deelnemers van de creatieve sessie zijn benaderd om feedback te geven op het eerste idee. De brief op de pagina hiernaast is met onderstaande vragen verzonden.

CONCLUSIES ----

1. Wat is je eerste indruk van de eerste ideeën? Een belangrijke uitspraak die je terug kon lezen in de reacties was: “Ik snap welke functionaliteiten jullie willen toevoegen in de nieuwe applicatie, maar ik krijg nog niet helemaal een beeld bij wat er dan uiteindelijk gemaakt wordt.” De volgende keer is het dus misschien handig om alvast een grove schets mee te sturen. Verder wordt aangegeven dat de deelnemers het leuk zouden vinden als ze hun vrienden kunnen laten weten waar een goed restaurant te vinden is. En twee van de vier deelnemers geven aan dat zij fan zijn van de ‘scratch map’, waarbij je landen kan afkruisen. Wel geven zij aan dat zij dit vooral leuk vinden voor zichzelf en niet zozeer om met vrienden te delen.

Over het algemeen: moeilijk beeld te schetsen van hoe het er uiteindelijk uit gaat zien Vriendenaspect: vrienden taggen Kraskaart: meeste bekend met de scratch map, zeker iets mee doen

2. Hoe moeten we volgens jou het vriendenaspect terug laten komen? De deelnemers geven aan dat zij het leuk zouden vinden als ze vrienden kunnen taggen. Bijvoorbeeld als ze bij een lekker restaurant hebben gegeten met een vriend. Zij zouden het leuk vinden als die vriend dan bij het doorgekraste restaurant komt te staan. “Op Facebook vind ik het altijd wel interessant om te zien waar mijn vrienden zijn wezen eten”, zei iemand tijdens de lunchpauze. Daarna werd gevraagd of zij hier op een later tijdstip ook specifiek op zoekt. Hierop antwoordde zij dat dit een nadeel is van Facebook, “alles is zo moeilijk terug te vinden”. 3. Wat vind jij van de kraskaart waar je alle restaurants kan afvinken? Een aantal deelnemers geven aan

40

dat zij al bekend zijn met de scratch map en ze laten weten dat ze dit een leuk item vinden. Ook laten twee deelnemers weten, dat zij op dit moment ook een lijstje met ‘to-do-restaurants’ bijhouden in hun telefoon. Dit werd ook al gezegd tijdens de creatieve sessie. Zij vinden het erg handig als er een app zou komen die dit ongeordende rijtje in hun telefoon kan vervangen. Eén deelnemer kwam met een bijzondere uitspraak: “Vaak loop ik door de stad en dan denk ik: oh dat restaurant moet ik zeker onthouden. Later vergeet ik het dan meestal toch weer”. Als ik deze via de Smaakvolgers applicatie gemakkelijk kan onthouden, zou ik hem wel gaan gebruiken.


Er is zoveel leuks te beleven in de Arnhemse eetcultuur, dat het zonde zou zijn als je iets mist. Wij geloven dat we elkaar hierbij moeten helpen en dat we elkaar kunnen inspireren. De redactie van Smaakvolgers en jouw vrienden gaan deze inspiratie bieden. Jouw facebookaccount wordt gekoppeld aan Smaakvolgers, waardoor je gemakkelijk vrienden toe kan voegen. De mening van kennissen telt namelijk zwaar mee bij het kiezen van een leuke eetgelegenheid. Mensen hebben een aantal restaurants waar ze vaker naar terugkeren, tenzij een bekende ze tipt over een ander adres. Vrienden kunnen dus het patroon van altijd naar hetzelfde restaurant gaan doorbreken. De beoordelingen van kennissen is daarom een uitgangspunt voor Smaakvolgers. Gebruikers kunnen van elkaar zien waar ze zijn geweest en wat ze ervan vonden. Het is ook mogelijk om elkaar hierover een persoonlijk bericht te sturen voor specifieke informatie. Tijdens de brainstormsessie raakten wij geĂŻnspireerd door de wereldkraskaart. Dit is een kaart waar je alle landen kan aankruisen waar je bent geweest. Mensen zijn trots op het aantal landen dat ze hebben bezocht en delen dit graag met bekenden. Voor Smaakvolgers willen we iets soortgelijks maken waarop je de restaurants kan afvinken en opslaan waar je bent geweest. Smaakvolgers onderscheidt zich door de uitgebreide kwalitatieve content en het lokale karakter. We zijn niet van de snelle korte berichten. Er wordt eerlijke en positieve content plaatst, waar persoonlijk contact met de restauranthouder aan vooraf is gegaan.

41


5.2 PAPER-PROTOTYPING Nadat het concept verder uitgedacht was, werd het tijd voor een eerste prototyping ronde. Het grote voordeel van het werken met prototypes is dat ze ontwerpkeuzes weten te bevestigen voordat op duurdere niveaus tijd en inspanning wordt besteed. Bij deze test is onderzocht hoe bepaalde functionaliteiten worden gebruikt. Gebruikers kunnen beoordelen of het prototype voldoet aan hun behoeften en verwachtingen.

CONCLUSIES -----

Gebruik app: Verschilt van een uur voordat ze uit eten gaan tot een zaterdagochtend. Spaarkaart is een leuk overzicht Handelingen van een gebruiker moeten duidelijk weergegeven worden. Sommige woorden zijn nog niet duidelijk

5.2.1 ONDERZOEKSVRAGEN Tijdens deze paper-prototyping test wordt onderzocht hoe bepaalde functionaliteiten worden gebruikt en of deze aan de verwachtingen van een gebruiker voldoen. De eerste onderzoeksvraag is dus: Voldoet de applicatie aan de behoeften van de gebruiker en worden alle functionaliteiten begrepen? Ook wordt onderzocht hoe de gebruikers door de applicatie navigeren. Willen ze klikken of juist bewegen?

42


5.2.2 AANNAMES ------

Ik verwacht dat de testpersonen het meeste moeite zullen hebben met de betekenissen van de verschillende pagina’s. Ook vraag ik me af of mensen wel behoefte hebben aan het hele idee van restaurantpointers aangeven. Ik denk wel dat de gebruiker snapt hoe een restaurant toegevoegd wordt aan zijn favorietenlijst. Er worden veel icoontjes gebruikt waar de gebruiker al bekend mee is. Het kan ook zijn dat de testers overal op klikken, in plaats van swipen.

43


5.2.3 HET TESTMODEL Het testmodel bestaat uit vier verschillende tabbladen: de homepagina, restaurant toevoegen, berichten en jouw profiel. Hiernaast zie je een aantal voorbeelden van de pagina’s.

5.2.4 ONDERZOEKSOMGEVING De test vindt op verschillende locaties plaats. Het liefst zouden we de testen allemaal uitvoeren bij Perplex. Toch is het ook handig om testers in onze omgeving te benaderen. Dan werkt het efficiĂŤnter om dit in de omgeving van de testers te doen. Er wordt gezorgd voor wat te drinken en van te voren worden een aantal vragen gesteld om de testpersoon op zijn gemak te stellen.

5.2.5 TESTPERSONEN Tijdens deze testfase is nog niet heel specifiek gekeken naar testpersonen die precies overeenkomen met de daadwerkelijke doelgroep. Dit is gedaan om tijd te besparen. Wel is gekozen voor drie vrouwelijke testers, wat overeenstemt met de vrouwelijke doelgroep van Smaakvolgers. De testers zijn: Ilse (19), Jenna (22) en Lisanne (25).

44


5.2.6 REGISTREREN De test wordt vastgelegd op video. Daardoor kunnen de resultaten later nog eens uitgebreid behandeld worden. Tussendoor worden geen aantekeningen gemaakt, maar er wordt aandachtig meegekeken met de gebruiker. Hierdoor kunnen tussendoor kritische vragen gesteld worden aan de testpersoon. Ook wordt de gebruiker gevraagd hardop na te denken. Hierdoor kunnen wij de denkwijze van de testpersoon in kaart brengen.

5.2.7 TAKEN 1. Hoe navigeren de gebruikers door de applicatie? - Ga naar de homepagina. Wat zie je hier allemaal en hoe blader je door de verschillende tabbladen? 2. Voor welke behoefte wordt de homepagina gebruikt? - Op welk moment van de dag zou jij door deze pagina heen bladeren? En waarom? - Vind je dit een handige weergave? - Stel je wil een restaurant opslaan bij je favorieten, hoe zou je dit doen? 3. Snappen de gebruikers wat het doel is van de profielpagina? - Wat zie je allemaal op deze pagina? - Waar denk je dat die pointers voor staan? - Stel je wil een restaurant toevoegen, hoe doe je dit?

45


5.2.8 ANALYSE Per testpersoon wordt nu de data geanalyseerd. De filmpjes die gemaakt zijn, worden teruggekeken. Door aandachtig te luisteren, kan de data per testpersoon uitgewerkt worden. 1. Hoe navigeren de gebruikers door de applicatie? De testpersonen moesten hierbij de volgende taak uitvoeren: Ga naar de homepagina. Wat zie je hier allemaal en hoe blader je door de verschillende tabbladen heen?

2. Voor welke behoefte wordt de homepagina gebruikt? Op welk moment van de dag zou jij door deze pagina heen bladeren? En waarom? Over deze vraag waren de meningen verdeeld. Twee van de drie testpersonen gaf aan dat zij dit overzicht in het weekend zouden gebruiken. Bijvoorbeeld op een zaterdagochtend om wat inspiratie op te doen voor het weekend. De derde testpersoon zei dat ze dit overzicht ook nog wel zou kunnen gebruiken als ze door de stad wandelt en op zoek is naar een leuke eetgelegenheid.

Vind je dit een handige weergave? Alle drie de testpersonen geven aan dat ze dit een overzichtelijke weergave vinden. Het doet ze een beetje denken aan Instagram en dat vinden ze fijn. Toch zouden ze het ook handig vinden als er een optie zou zijn waarbij alle resultaten onder elkaar weergegeven worden.

Alle drie de testpersonen klikten in eerste instantie op de tabbladen. Zij hadden niet de neiging om hier doorheen te swipen. Wel zei een van de testpersonen: “Misschien komt het ook wel omdat dit geen echt mobiel scherm is”. Daar zit natuurlijk wel iets in.

Stel je wil een restaurant opslaan bij je favorieten, hoe zou je dit doen? “Als ik op het hartje klik, verwacht ik dat dat restaurant dan naar boven schuift. Daarmee geef ik toch mijn voorkeur aan?” Dit was een bijzondere uitspraak bij een van de testers. Iets waar eerder nog niet over nagedacht was. Ook zei een van de testers dat in de navigatiebalk een soort pop-up moet komen wanneer er een restaurant aan de favorieten is toegevoegd. Alle testers geven aan dat zij het logisch zouden vinden dat het hartje gevuld wordt, wanneer deze actief is.

46


3. Snappen de gebruikers wat het doel is van de profielpagina? Wat zie je allemaal op deze pagina? Wat opviel bij deze pagina, was dat alle testers de titel “Ontdekking� niet vonden passen bij de inhoud. Zij dachten dat hier aanbevolen restaurants stonden. Hier werd eigenlijk mee gedoeld op de restaurants die al ontdekt zijn door de gebruiker. Ook was het voor twee testers niet duidelijk dat het blau-

47

we puntje de plek van de gebruiker moest voorstellen. Zij dachten dat dit het aangeklikte restaurant was. Een testpersoon geeft aan dat dit normaal gedaan wordt met een vage ronde cirkel eromheen. Wel zeggen alle drie de testers dat ze het idee van een soort spaarkaart met de pointers wel leuk vinden. Iemand gaf wel aan dat het handig zou zijn om vanuit deze pagina direct een restaurant toe te kunnen voegen in plaats van onderaan via het tabblad.


48


5.3 PROTOTYPING IN INVISION De laatste stap is high-fidelity prototyping, waarbij Smaakvolgers getest wordt in Invision. Het gaat hier vooral om het testen van de look & feel van het eindproduct. Invision biedt de mogelijkheid om een klikbare demo te maken. De koppeling met het programma Lookback, zorgt ervoor dat alles van de testpersoon opgenomen wordt. Lookback registreert waar de testpersoon op het scherm klikt en neemt het gezicht en de spraak van de testpersoon op. De testpersoon krijgt verschillende scenario's voorgelegd en denkt hardop, waardoor eventuele knelpunten zichtbaar worden. Een uitgebreide designverantwoording vind je in bijlage 7.5 en dit is de link naar het prototype: https:// invis.io/259K7S5RC.

CONCLUSIES --------

Homepagina: het zou fijn zijn als er ook een optie wordt gegeven om de bollen in een andere weergave weer te geven. Bijvoorbeeld onder elkaar. Het conversieproces werkt gebruiksvriendelijk Smaakvolgers is relatief gezien weinig actief op sociale mediakanalen Sommige elementen waren niet geheel klikbaar, terwijl de gebruiker hier wel op rekende. Bepaalde elementen werden over het hoofd gezien door de gebruiker. Hoe vaak een restaurant bezocht is is niet interessant. De ranglijstcompetitie moet minder een competitie zijn.

5.3.1 HOME De testpersonen geven aan dat zij de weergave in bollen leuk vinden. Toch zouden zij het wel handig vinden als er een extra weergaveoptie gegeven wordt. Zodat bijvoorbeeld de bollen onder elkaar weergegeven worden. Tijdens de test is een scenario voorgelegd aan de gebruikers waarbij zij overgaan tot verschillende conversies. 100% van de testpersonen zegt dat zij dit conversieproces als zeer gebruiksvriendelijk ervaren.

49


5.3.2 KLIKBARE ELEMENTEN Tijdens het testen wordt duidelijlk dat sommige knoppen niet helemaal klikbaar zijn. Een voorbeeld is de pagina hiernaast, waarbij je een vriend toe kan voegen. Vijf van de vijf testpersonen drukte in eerste instantie op de naam. Tijdens het ontwerpen is er vanuit gegaan dat iedereen op het plusje rechts zou drukken.

5.3.3 ONZICHTBAAR Wat ook erg opvallend was, is een resultaat dat gaat over de zichtbaarheid van bepaalde elementen. Doordat je zelf een applicatie ontwerpt, lijken veel dingen voor zich te spreken. Bijvoorbeeld dat simpele schuifknopje omhoog in het midden. Tijdens het ontwerpen was de conclusie getrokken dat dit item duidelijk zichtbaar zou zijn voor de gebruiker. Toch bleek tijdens het testen dat drie van de vijf testpersonen deze pijl niet zagen. Hetzelfde gebeurde bij de filter op de homepagina. Het kopje 'keuken' viel bij vier testpersonen niet op.

50


5.3.4 AANTAL BEZOEKEN Op de pagina met overzicht spots zie je jouw locatiepointers weergegeven. Hier staat per restaurant hoe vaak deze is bezocht. Dit is iets wat bij het paper-prototype nog niet was toegevoegd en dus ook nog niet eerder getest. Tijdens deze testronde werd duidelijk dat dit aantal bezoeken niet belangrijk is voor de gebruiker. 80% van de deelnemers geeft aan dat zij het wel interessant vinden om bij te houden waar zij allemaal geweest zijn, maar dus minder interessant hoe vaak.

5.3.5 RANGLIJST De ranglijst is nu bedoeld om met vrienden te battelen wie er naar de meeste restaurants is geweest. De deelnemers waren het erover eens dat dit geen toegevoegde waarde is voor Smaakvolgers. Zij geven allemaal aan deze functie niet te gaan gebruiken. Wel vinden ze het leuk om te zien waar hun vrienden allemaal geweest zijn. Een oplossing zou kunnen zijn dat je beste vrienden automatisch geselecteerd worden en dat de cijfers (1e, 2e. 3e, 4e) weggehaald worden.

51


6. CONCLUSIE Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe het bezoekersaantal en engagement van Smaakvolgers verdubbeld kan worden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke inhoud en eigenschappen moet de nieuwe versie van Smaakvolgers krijgen, om binnen een half jaar twee keer zoveel bezoekers te ontvangen? Daarbij hoort ook engagement.

Op basis van deze bevindingen wordt aanbevolen de nieuwe versie van Smaakvolgers te gaan gebruiken. In de toekomst zou nagedacht kunnen worden over een eventueel verdienmodel voor Perplex. Het is eerst van belang dat het aantal conversies toeneemt en met de nieuwe versie van Smaakvolgers moet dat zeker gaan lukken.

Op basis van het onderzoek kunnen een aantal belangrijke conclusies getrokken worden. Uit de gesprekken met de restauranthouders bleek dat zij het altijd erg druk hebben. Er is op dit moment weinig behoefte aan een samenwerking omdat zij het nut van de huidige website van Smaakvolgers niet inzien. Ten aanzien van de Arnhemse eetliefhebber zijn een aantal belangrijke aandachtspunten gevonden, welke zeker terug te vinden moeten zijn in de nieuwe versie van Smaakvolgers. Ten eerste bleek dat de gebruikers vaak de neiging hebben om naar hetzelfde restaurant te gaan, tenzij een goede kennis een betere optie geeft. Het doel van Smaakvolgers is om mensen zo volledig mogelijk deel te laten nemen aan de Arnhemse eetcultuur. De nieuwe versie van Smaakvolgers bevat een functie waarmee je adviezen van vrienden en kennissen kunt ontvangen over eetgelegenheden. Daarnaast ontstond bij de gebruiker behoefte aan ordening en structuur. Zij hielden op dit moment een to-do-lijst bij in hun telefoon met restaurants. Ook aan deze behoefte wordt voldaan in de nieuwe versie. Een derde aandachtspunt is het conversieproces. (Geenen, 2010) Iedere gebruiker moet gemakkelijk zijn weg vinden naar de conversie: een restaurant bellen of een routebeschrijving vinden. Tijdens het ontwerpen is rekening gehouden met verschillende gebruikers. Het grootste verschil zit in de tijd die een gebruiker heeft om op de applicatie te besteden. De ene gebruiker wil direct tot conversie overgaan en de andere heeft behoefte aan meer informatie. Voor beide gebruikers biedt de nieuwe applicatie van Smaakvolgers een fijne gebruikservaring.

52


EVALUATIE Tijdens het half jaar dat ik bij Perplex stage heb mogen lopen, heb ik erg veel geleerd. In het begin had ik best wel moeite met wennen. Zo’n volle werkweek met veel nieuwe indrukken, kostte veel energie. Daarbij komt ook nog eens dat ik in een compleet andere stad ben gaan wonen met nieuwe huisgenootjes. Toch ben ik erg blij dat ik dit besluit heb genomen, ik heb een super fijne tijd gehad hier in Arnhem. Als ik nu terugdenk aan het hele traject, heb ik het meeste moeite gehad met het onderzoek uitvoeren. Ik merkte dat ik alles heel goed wilde voorbereiden, voordat ik begon met dingen uitplannen. Dit zou ik de volgende keer echt anders doen. Dat is wel iets wat ik van Olaf heb geleerd: Gewoon doen en plannen. Zodra een afspraak vaststaat, heb je nog alle tijd om deze goed voor te bereiden. Een voorbeeld hiervan is de creatieve sessie. Ik was van te voren erg lang bezig met het uitstippen van de dag, zonder dat ik al een afspraak had gepland. Naderhand liep mijn planning in de soep, omdat ik nog lang moest wachten voordat de creatieve sessie daadwerkelijk plaatsvond. De volgende keer zou ik dus echt van te voren alvast wat sprints uitstippelen en de planning goed bewaken.

Het meest trots ben ik wel op hoe ik mijn gespreksvaardigheden heb verbeterd. Ik heb met veel mensen gepraat voor mijn onderzoek en ik heb echt gemerkt dat dit na ieder gesprek beter ging. Ook binnen Perplex heb ik veel geleerd over communicatie. Dat is echt wel anders dan op school. Je bent continu aan het terugkoppelen wat de status van projecten is en hoe je naar het eindresultaat gaat. Het werken in de verschillende iteraties vond ik effectief. Je bent er snel bij als iets niet goed werkt aan je idee en je kan nog gemakkelijk ontwerpen aanpassen. Toch zit hier ook wel een valkuil. Je bent op een gegeven moment nooit klaar met je ontwerpen, want na iedere testfase komen er altijd wel verbeterpunten uit. Van te voren heb ik vastgesteld dat ik maximaal drie testrondes ga uitvoeren daar heb ik me aangehouden. Ik ben trots op het eindresultaat (bijlage 7.5).

53


BRONNENLIJST Bruinooge, J. (2016) Interview. Geraadpleegd op 4 oktober, 2016. van http://www.carrieretijger. nl/functioneren/communiceren/mondeling/ modellen/interview

Low fidelity prototypes (2008). Geraadpleegd op 7 november, 2016, van http://www.easability. nl/lowfid.html Paco Heydendael, J. (2012, 31 mei). Versterk je merk met een community: waarom, wat en hoe? Geraadpleegd op 24 oktober, 2016, van https:// www.frankwatching.com/archive/2012/05/31/ versterk-je-merk-met-een-community-waaromwat-en-hoe/

De behoeftehiĂŤrarchie van Maslow (2016, 30 juli). Geraadpleegd op 14 oktober, 2016, van http://www.btsg.nl/infobulletin/Maslow. html

Driessen, S. (2016, 3 oktober). Foodrevolutie daagt uit tot innovatie. Geraadpleegd op 9 januari, Rabobank. (2016). Eetgelegenheden. Geraadpleegd op 22 september, 2016, van https://www. 2017, van https://insights.abnamro.nl/2016/10/ rabobankcijfersentrends.nl/index. foodrevolutie-daagt-uit-tot-innovatie/ Fanpage Karma's "Good Luck Fairy" (2017) Geraadpleegd op 5 oktober, 2016, van http:// www.fanpagekarma.com/facebook-promotion

Rob's Business (2016, februari). Stakeholders en stakeholderanalyse, betekenis, doel en voorbeelden. Geraadpleegd op 12 november, 2016, van https://tallsay. com/page/4294975257/stakeholders-enstakeholderanalyse-betekenis-doel-envoorbeelden

Geenen, K. (2010, 22 januari). De verschillende fasen van het conversieproces. Geraadpleegd op 12 december, 2016, van http://educatie-enschool.infonu.nl/methodiek/38809-hoe-maakik-een-goede-vragenlijst-of-enquete.html High fidelity prototypes (2008). Geraadpleegd op 7 november, 2016, van http://www.easability. nl/hifid.html Jantrao (2015, 29 mei). Hoe maak ik een goede vragenlijst of enquĂŞte? Geraadpleegd op 5 oktober, 2016, van https://www.karelgeenen. nl/22/de-verschillende-fasen-van-hetconversieproces/ Kamer van Koophandel (2015). Een concurrentieanalyse maken. Geraadpleegd op 18 oktober, 2016, van http://www. ondernemersplein.nl/ondernemen/marketing/ marktonderzoek/info-en-advies/eenconcurrentieanalyse-maken/

54


BIJLAGEN

55

7


7.1 INTERVIEW TEAM Om een beter beeld te krijgen van de opdracht is het belangrijk om achtergrondinformatie te achterhalen. Middels een interview met drie mensen binnen het team wordt dit gedaan. Deze mensen zijn de afgelopen vier jaar het meest betrokken geweest bij Smaakvolgers. Van te voren zijn er kritische vragen opgesteld om aan de juiste informatie te komen. Tijdens het gesprek worden notities gemaakt, zodat er later nog met een frisse blik naar gekeken kan worden. Aan de hand van deze notities kan later ook een samenvatting van het gesprek geschreven worden.

56


CONCLUSIES -------

Wat is het probleem? Waarom moet er iets veranderen aan Smaakvolgers? Smaakvolgers is ontstaan vanuit eigen initiatief en veel enthousiasme. Er is toen verder niet nagedacht over een bepaalde strategie of richting. Ook is het zo dat toen veel verschillende mensen bezig zijn geweest met Smaakvolgers. Iedereen maakte een stukje van de website. Dat kan volgens het team ook de reden zijn dat Smaakvolgers nu niet als een geheel oogt. Ten slotte kost Smaakvolgers jaarlijks zo'n 15.000 euro. Na vier jaar is het tijd voor een professionele aanpak en aanvullend onderzoek. Wanneer zijn jullie erachter gekomen dat iets moet veranderen? Door de jaren heen zijn er steeds grotere opdrachten gekomen voor Perplex. Aangezien er bij Smaakvolgers geen verdienmodel was, is dit project op een laag pitje gezet. De grote projecten kregen een hogere

Probleem: er zijn geen duidelijke richtlijnen voor Smaakvolgers Ontstaan door: andere projecten krijgen een hogere prioriteit Kosten: jaarlijks 15.000 euro Gevolgen: kosten nemen toe Voor wie probleem: Olaf, medewerkers Perplex Visie: groot keurmerk, community, lokaal karakter

prioriteit. Binnen het team wordt opgemerkt dat er sinds het laatste jaar vaak getwijfeld wordt aan wat er geplaatst kan worden op de website. Wat zijn de gevolgen als er niks wordt gedaan? Als Smaakvolgers doorgaat zoals ze nu doen, zal het aantal volgers langzaam afnemen en dan zullen de jaarlijkse kosten dus wel gewoon blijven. Er wordt op dit moment de opdracht gegeven aan stagiaires om een nieuwe aanpak te bedenken voor Smaakvolgers. Mocht bij hen uit onderzoek blijken dat er gewoon geen potentie meer zit in Smaakvolgers, dan is de opdrachtgever in staat om het project op te geven. Wel is het zo dat het team dit erg jammer zou vinden. Vooral nu het aantal volgers zo groot is. Voor wie is het een probleem? Het is over het algemeen een probleem voor iedereen die betrokken is bij Smaakvolgers. Wel is het zo dat

57

Olaf, de opdrachtgever, zelf ook heel erg van lekker eten en koken houdt. Hij is zelf begonnen met Smaakvolgers en heeft er veel energie en tijd in gestopt. Het zou zonde zijn om dit nu allemaal van de tafel te vegen. Waar willen jullie dat Smaakvolgers over twee jaar staat? Binnen het team wordt gedacht aan een groot keurmerk van Arnhem.

"Het is nu alleen maar zenden, terwijl het lokale karakter juist kansen biedt voor interactie." Zij zijn van mening dat Smaakvolgers dat nu ook al is, maar dan zonder duidelijke richtlijnen. Ook zien zij graag veel meer een community gevoel terug. Nu is het volgens hen alleen maar zenden, maar het lokale karakter biedt juist veel kansen voor interactie. Zo’n concept met een lokaal karakter zou je dan ook kunnen introduceren in andere plaatsen/ steden.


7.2 STATISTIEKEN SMAAKVOLGERS.NL De statistieken van de website worden in kaart gebracht om het probleemgebied verder uit te diepen. Aangezien dit erg veel data is, worden van te voren vragen opgesteld waarnaar gezocht kan worden in de statistieken.

---

----

Vrouw Man

De belangrijkste bestemmingspagina is:

CONCLUSIES De restaurantpagina wordt het meeste bezocht Het grootste deel van de bezoekers keert niet terug naar de website Gemiddeld 80 bezoekers per dag De bezoekerstijd is op een aantal pagina's erg laag Het overgrote deel van de bezoekers is vrouwelijk

'Lekker uit eten' Deze staat boven de homepage. Er zal regelmatig verwezen worden naar http://www.smaakvolgers.nl/ lekker-uit-eten.

90 seconden is de gemiddelde bezoekerstijd per pagina. De webshop en arrangementen springen eruit met een erg korte bezoekerstijd van 17 en 15 sec.

Leeftijd

Terugkerende gebruiker

24%

Nieuwe gebruiker

18%

33%

16,8%

12% 6%

67%

0%

83,2% 18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

PERIODE: 1 SEPTEMBER 2015 - 31 AUGUSTUS 2016 Wat is de gemiddelde bezoekerstijd per pagina? Top 10 pagina's

Paginaweergaven

gem. tijd op pagina

lekker-uit-eten

15.818

00:01:13

home

10.561

adresjes

Met welke zoekwoorden komen de gebruikers bij Smaakvolgers? Zoekwoord

Klikken

CTR

gem. positie

Smaakvolgers

71

54,2

1,0

00:01:02

Restaurant Arnhem

56

1,1

6,0

3.615

00:00:49

Sonsbeekmarkt

40

2,28

3,9

arrangementen

2.616

00:00:17

Uit eten Arnhem

33

2,41

4,3

Blogartikel

2.472

00:01:54

webshop

2.119

00:00:15

Restaurants arnhem

30

1,55

6,0

58


59


7.3 CONCURRENTIEANALYSE Een concurrentieanalyse geeft inzicht in de kansen en bedreigingen en de aantrekkelijkheid van de markt waarin een onderneming actief is. De belangrijkste concurrenten van Smaakvolgers zijn: Iens, Couverts, Letusstayforaday, Smakelijk en De Buik Van Rotterdam.

WAT IS ONDERZOCHT? Er zijn verschillende websites met een soortgelijke inhoud als Smaakvolgers. In interviews met de gebruikers, is naar voren gekomen dat zij het onderscheid van Smaakvolgers niet direct zien. Het team van Smaakvolgers geeft tijdens een meeting aan het hier niet mee eens te zijn. Smaakvolgers heeft meer te bieden dan een Iens of Couverts. De content op Smaakvolgers is betrouwbaarder, omdat restauranthouders niet hoeven te betalen en zo geen invloed kunnen uitoefenen op de ranking. Bij Iens en Couverts is dit wel het geval. Ook heeft Smaakvolgers extra functionaliteiten. Wekelijks wordt een nieuwe blog geplaatst over proefverslagen van restaurants en verhalen over de restauranteigenaren. De derde concurrent van Smaakvolgers is de blog: letusstayforaday. com. Twee andere websites zijn geen directe concurrenten van Smaakvolgers. Het zijn websites met precies dezelfde content als Smaakvolgers, maar zij vestigen zich op andere steden. Dit zijn Smakelijk.nl en Debuikvan.nl.

60


Smakelijk.nl Dit is eenzelfde soort lokale website als SmaakVolgers.nl, maar dan voor Tilburg en Breda. Deze website lijkt qua elementen op de site redelijk veel op Smaakvolgers.

Iens.nl 27 oktober is Couverts overgenomen door Iens en ze vallen hierna allebei onder Tripadvisor. Iens richt zicht zich volledig op de restaurantgids en online reserveren.

Wel is het zo dat deze blogberichten veel korter zijn dan de blogberichten op Smaakvolgers. In tegenstelling tot Smaakvolgers vragen zij wel een bedrag van de restauranthouders.

Via de uitgebreide filter, wordt de gebruiker goed begeleid in zijn zoektocht naar een restaurant. De filter bevat tegelijkertijd veel zoekwoorden die opgevangen kunnen worden. Hierdoor komt Iens hoger in de Google ranking.

Content elementen Foodblog, nieuwe restaurants, nieuws, lijstjes, eenvoudige filter Kenmerken Positieve berichten, korte berichten, professionele foto's, geen recensie Verdienmodel Abonnementen met restaurants. Restaurants krijgen een profiel in de online restaurantgids, nieuwsberichten en foodblogs. Verder doet smaklijk.nl niet aan het plaatsen van advertenties. Ook hier geldt weer: Hoe meer de restauranthouders betalen voor hun abonnement, hoe meer opties.

Content elementen filter uitgebreid, reserveer mogelijkheid, recensies (cijfer/ bericht), blog Kenmerken Veel restaurants bij aangesloten, groot bereik, overzichtelijk, bewegend beeld, zakelijk, veel beoordelingen van bezoekers. Verdienmodel Advertentiemogelijkheid, dinervoucher, abonnement voor restauranthouders. Er zijn verschillende abonnementen in verschillende prijsklassen. Dat is afhankelijk van het aantal functionaliteiten.

61


Letusstayforaday.nl Letusstaygoraday.nl is in 2014 opgericht door Lourens Trimp. Deze website heeft net als Smaakvolgers een lokaal karakter.

De buik van Rotterdam Een lokaal online platform op het gebied van eten. Hierbij komt meer het community gevoel terug. Er wordt ook gebruik gemaakt van professioneel ogende fotografie.

fotografie. Debuikvan.nl heeft

Lourens schrijft recensies over restaurants en uitgaansgelegenheden in Arnhem in de vorm van toplijsten. Hij is altijd snel op de hoogte van nieuwe restaurants en gebeurtenissen in Arnhem. Letusstayforaday plaatst twee keer zoveel berichten op Facebook als Smaakvolgers. Content elementen Artikelen restaurants, evenementen, lijstjes, horecawedstrijden/awards, proefverslagen Kenmerken Amateuristische foto’s, alles in blogvorm, korte berichten, trendsetter Verdienmodel Er worden veel advertenties op de website geplaatst. Samenwerking met Social Deal.

62

Er worden alleen restaurants geplaatst die ze echt aan zouden raden. Content elementen Foodblog, nieuwe restaurants, proefverslagen, live video's, lijstjes Kenmerken Positieve berichten, professionele foto’s, map met filterresultaten, goed werkende filter, geen recensies, groot bereik, eerlijk Verdienmodel Wanneer artikelen gesponsord zijn, wordt dat vermeld. De Buik heeft apart een restaurantgids met alle restaurants die op De Buik hebben gestaan. Tegen betaling kunnen restaurants een uitgebreidere profielpagina krijgen en een uitgelichte positie in de gids.


HET BEREIK PER KANAAL

Facebook

SmaakvolIens gers

Stayforaday

Smakelijk

De buik van

v: 13.993

v: 39.574

v: 4.268

v: 11.042

v: 63.290

v: 1.373 b: 342

v: 1.397 b: 97

v: 8.178 b: 410

v: 14.300 b: 500

v:10.001 t: 3.379

v: 807 t: 3.720

v: 1.377 t: 323

v: 4.867 t: 2.295

Instagram Twitter

v: 185 t: 77

Google+ Totaal bereik

v: 152 14.178

51.100

v: 28 6.472

20.597

Statistieken bereik De buik van Rotterdam doet het veruit het beste op sociale media. Met 63.290 volgers op Facebook stijgen zij zelfs boven Iens uit. Smaakvolgers daarentegen scoort het laagst op alle sociale mediakanalen. In een eerste oogopslag lijken deze resultaten schokkend. Echter, wanneer je de resultaten gaat vergelijken met het aantal inwoneres per regio, scoren de twee bijna hetzelfde. Rotterdam heeft namelijk 610.000 inwoners, terwijl Arnhem er 148.000 heeft. Beide komen dus uit op een volgersaantal van ongeveer 10% van het aantal inwoners.

63

82.485

CONCLUSIES --

--

---

--

Het onderscheid van Smaakvolgers komt op dit moment te weinig naar voren Smaakvolgers is relatief gezien weinig actief op sociale mediakanalen Letusstayforaday is een belangrijke concurrent De Buik van Rotterdam communiceert eerlijk naar haar gebruikers hoe zij te werk gaan Smaakvolgers is meer van de kwalitatieve dan de kwantitatieve berichten


7.4 FOCUSGROEP

De behoefte van de huidige Smaakvolger is voor een groot deel in kaart gebracht door de focusgroep. Bij deze onderzoeksmethode ondervraag je niet individueel een persoon, maar een hele groep. Het is de bedoeling dat de gesprekspartners elkaar beïnvloeden. Anique is ook aanwezig bij de sessie ter assistentie.

DOEL Het doel van de focusgroep was ontdekken op welke manier we de doelgroep kunnen inspireren nieuwe eetgelegenheden te ontdekken.

AANPAK Om de sessie goed voor te bereiden is eerst een brainstorm gepland met Liza. Zij heeft drie jaar geleden ook al eens een creatieve sessie georganiseerd. Het doel van deze brainstorm was inspiratie opdoen voor leuke technieken tijdens de creatieve sessie. Met de input van deze bespreking is het programma voor de creatieve sessie verder uitgewerkt.

gezocht. De website www.fanpagekarma.com/ facebook-promotion biedt je de mogelijkheid om een Excel bestand van je facebookreacties te downloaden. Dit is gedaan voor twaalf facebookberichten. Uit deze bestandjes is een selectie gemaakt van vijf mensen die het meeste hebben gereageerd. Deze mensen zijn persoonlijk benaderd op Facebook met een uitnodiging voor de focusgroep. Ook binnen Sabine haar vriendenkring, waren een aantal mensen die Smaakvolgers kende. Binnen Perplex werd aangegeven dat het slim was om een aantal van de Smaakvolgers bloggers ook uit te nodigen. Uiteindelijk

Nadat het programma besproken was, werden de ‘Smaakvolgers’ bij elkaar gezocht. Aangezien je van de website geen persoonlijke data kan ophalen, zijn deze Smaakvolgers via Facebook

64 64


SMAAKVOLGERS

HET PROGRAMMA 1.

Introductie - 19.00 uur

2.

Zin afmaken ijsbreker - 19.15 uur

3.

Customer journey - 19.45 uur

4.

Discussie starten - 20.!5 uur

5.

Afsluiting - 21.00 uur

1. INTRODUCTIE Tijdens de introductie werd iedereen welkom geheten met een glaasje champagne. Vervolgens vertelden wij kort de geschiedenis van Smaakvolgers en waarom wij deze avond georganiseerd hadden. Na de introductie over Smaakvolgers volgde een korte voorstelronde.

hebben acht mensen deelgenomen aan de sessie: twee bloggers, vier facebookvolgers en twee kennissen van Sabine. Toen het programma en de deelnemers geregeld waren, moest er nog gekeken worden naar de spullen die nodig waren voor de avond. De labeltjes voor de glazen, een klein geschenk voor de bijdrage van de deelnemers en hapjes en drankjes. In overleg met Olaf werd een budget vastgesteld. Er werd een catering geregeld met een paar kleine hapjes passend bij Smaakvolgers. Als geschenkjes werden kleine tasjes met

2. ZIN AFMAKEN Aan het champagneglas van de deelnemers hing een label. Op dit label stond een zin die ze een voor een af moesten maken. Deze zinnen waren

thee en theezeefjes gekocht.

65 65


bedoeld als ijsbreker en dienden tegelijkertijd als inleiding van het onderwerp. Een aantal voorbeelden van deze zinnen:

Het leukste aan uit eten gaan vind ik ... ... doe ik als ik ergens lekker heb gegeten.

4. DISCUSSIE STARTEN Toen de deelnemers klaar waren met plakken, werden de verschillende fases doorlopen. De opvallende post it’s werden eruit gepikt voor nadere uitleg. Tijdens de discussie zijn er ook nog een aantal plakkertjes bij gekomen.

... wil ik weten van het gekozen restaurant. ... vind ik van de naam Smaakvolgers.

3. CUSTOMER JOURNEY Waar het allemaal om draaide tijdens de focusgroep, was de customer journey. De customer journey is het proces dat de klanten doorlopen vanaf het moment dat ze voor het eerst in contact komen met je merk tot aan het gebruik – en hopelijk zelfs herhaalaankoop. En met wie kun je deze beter invullen, dan met de klant zelf? Aan de hand van voorbeeldvragen werd het hele bord volgeplakt met post it’s. De groep werd verdeeld in duo’s. Ieder duo kreeg zijn eigen kleur. Hiermee werden de deelnemers gestimuleerd goed mee te denken. Tijdens het schrijven, werden verschillende discussies gestart door de stagiare.

5. AFSLUITING Om negen uur werd de avond afgesloten en er werd gezorgd dat niemand met lege handen naar huis ging. Als geschenk kreeg iedereen een kleine goodiebag mee.

66


CONCLUSIES ---------

---

-------

67

Mensen houden een lijstje in hun telefoon bij met restaurants. Bericht opslaan op facebook wordt vaak gebruikt. Mensen ontdekken de meeste nieuwe restaurantjes via kennissen. Zoeken in een onbekende stad op top 10... Geplaatste foto's van onbekende gebruikers zijn niet interessant. Reacties zijn soms te negatief. Vanaf het moment van reserveren begint de beleving al. Er bestaat de behoefte om te zien hoe druk het is in het restaurant, populaire tijden AH. Veel mensen kennen alleen de fb pagina Mensen vinden het niet erg om herinnerd te worden aan het schrijven van een reactie. Op facebook zijn moeilijk dingen terug te vinden. Gebruikers willen zich beter kunnen identificeren met de bloggers. Persoonlijke benadering wordt erg gewaardeerd. Gebruikers willen zich meer betrokken voelen bij hun favoriete restaurant Gebruikers willen ook weten waarom een restaurant sluit. Er is behoefte aan herkenning. Het restaurant/Smaakvolgers weet wie de gebruiker is.


7.5 DESIGNVERANTWOORDING

A

A

D

C

B

LINK NAAR PROTOTYPE:

https://invis.io/259K7S5RC LINK NAAR WEBSITE:

http://kimvaneerd.nl/Smaakvolgers3/

68


HOME FUNCTIONALITEITEN De homepagina bestaat uit een inspiratiewall met verschillende blogartikelen, toplijsten en restaurantpagina's die samengesteld zijn door verschillende redactieleden. Variatie, vrijheid en persoonlijke benadering zijn gebruikersbehoeften die op deze pagina centraal staan. Voordat een gebruiker daadwerkelijk tot een conversie overgaat, in ons geval een restaurant bellen, zal deze eerst een aantal fasen doorlopen. (Geenen, 2010) Dit conversieproces komt overeen met de participiatiefases, die al eerder benoemd zijn.

FASE 1 Identificatie behoefte

FASE 2 Informatie inwinnen

FASE 3 Vergelijken

FASE 4

namelijk ook fase 3 en 4 kunnen doorlopen. Fase 3 zou in dit geval zijn: jouw favoriete restaurants vergelijken. Vervolgens bied je de gebruiker de mogelijkheid om meteen door te gaan tot conversie (fase 4), bijvoorbeeld een restaurant boeken. Dit is de belangrijkste fase, dus die moet eenvoudig en snel doorlopen kunnen worden. Omdat de homepagina de eerste pagina is waar de be-

DESIGN VERANTWOORDING zoeker zich bevindt, zal de nadruk worden gelegd op de eerste fase. Met het ontwerpen is een belangrijk verschil tussen de eerste fase en de laatste fase. In de eerste fase is de gebruiker nog niet specifiek op zoek naar bepaalde informatie. Daardoor heb je meer vrijheid in je design. De nieuwsgierigheid van de gebruiker is hier relatief gezien nog vrij hoog. Daarom is per categorie een bepaalde rand om de cirkels heen geplaatst A . De betekenis hierachter zal de gebruiker zelf gaan ontdekken. Het doel van de eerste fase, is een bepaalde interesse opwekken bij de gebruiker. Dit wordt gedaan door: aantrekkelijke plaatjes te tonen, ervaringen van vrienB gebruik te maken den/Smaakvolgers te weergeven (B), van verschillende groottes en bepaalde kleuren te laten opvallen. Hoe groter het item, des te meer aandacht het bolletje zou wekken bij de gebruiker. Dat geldt ook C valt bijvoorbeeld voor de kleur. Die grote rode cirkel (C), D eerder op dan die doffe groene kleur (D).

TRIGGER

ZOEKENDE

VOORKEUR

SPECIFIEK

Conversie

Allereerst zou een bezoeker dus de behoefte moeten krijgen om uit eten te willen gaan (fase 1). Een trigger kan zijn: een vriend plaatst een bericht dat hij net ergens een lekkere koffie heeft gehaald. De gebruiker ziet het bericht en had al zin in koffie. Om deze gebruiker te overtuigen, wil je hem de juiste informatie geven. Deze informatie is te vinden op de pagina van de horecagelegenheid (zie volgende blz.). In het volgende kopje wordt onderbouwd hoe deze pagina ontworpen is. Op deze pagina moet de gebruiker

69


Een volgende stap kan het bezoeken van een restaurantpagina zijn. Op deze pagina vindt fase twee tot vier plaats. Het design voor de laatste fase is cruciaal voor de uiteindelijke conversie. In de eerste plaats moet er dus rekening gehouden worden met deze fase. Het kan namelijk zo zijn dat de gebruiker op dit moment al wil overgaan tot het bellen van een restaurant, zoeken van E Als een route of het bekijken van de website (E). designer wil je dit proces zo gemakkelijk mogelijk laten verlopen voor de gebruiker. Vandaar dus de opvallende buttons bovenaan de pagina. Ook voor de restauranthouders zijn deze buttons belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat zij graag inzichtelijk willen hebben wat zij aan Smaakvolgers hebben. De gebruiker moet deze knoppen

70

eerst aanklikken en dat wil zeggen dat de conversies meetbaar worden. Fase twee gaat over informatie inwinnen. Er is nagedacht over de volgorde van het aanbieden van deze informatie. Eerst wordt er globale informatie gegeven zoals: Hoeveel vrienden het F en wat vrienden restaurant aan zouden raden (F) G over dit restaurant zeggen (G). De gebruikers die naar meer informatie op zoek zijn, kunnen verder naar beneden scrollen. Zij zijn erop ingesteld dat zij langer de tijd gaan nemen voor informatie inwinnen, dus zij zullen dat scrollen niet gauw als vervelend ervaren. Met de likebutton, wordt rekening gehouden met de derde fase: de mogeH lijkheid tot vergelijken (H).


E H F

G

71


72


KAART FUNCTIONALITEITEN Met de kaart wordt ingespeeld op de volgende gebruikersbehoeftes: structuur, ordening, inspiratie van kennissen en positieve recensies. Smaakvolgers biedt de gebruiker een mogelijkheid om zijn favorieten restaurantjes gemakkelijk op te slaan. Afhankelijk van of de gebruiker er al geweest is of dat de gebruiker er nog naar toe wil gaan, verschijnen deze in de kopjes “bezochte plekken” of “to-do-lijst”. Hierdoor heeft de gebruiker altijd en overal een handig overzicht tot zijn beschikking met zijn persoonlijke voorkeuren. Het overzicht met de bezochte plekken wordt gevuld met de volgende elementen: datum, medebezoekers, jouw favoriete gerecht, aantal bezoeken en of je het voor herhaling vatbaar vond. Met dit lijstje denken we even terug aan de derde fase in het conversieproces: vergelijken. Dit overzicht geeft de gebruiker de kans om de beste beslissing te maken voor een eetgelegenheid. Met de filter kan deze fase gemakkelijk worden doorlopen. Door de pointers op het mapje krijgt de gebruiker een geografisch beeld van waar hij allemaal geweest is. De behoefte aan

73

inspiratie vanuit vrienden komt terug in de vriendenpagina. Je kan jouw vrienden zoeken bij de zoekbalk en vervolgens hun profiel bekijken. Hier kan je je laten inspireren door de voorkeuren van je vrienden. Naast de gebruikersbehoeften, werd door het projectteam geadviseerd om bepaalde elementen toe te voegen waardoor de gebruiker terugkeert naar de applicatie. Dit is gedaan door de statusbalk aan de linkerkant. De gebruiker ziet hierdoor dat hij nog één Italiaans restaurant moet afvinken tot hij een badge heeft behaald. Daarmee wordt hij getriggerd om terug te keren naar de applicatie. Ten slotte kwam uit verschillende onderzoeken naar voren dat gebruikers recensies vaak te negatief vinden. Om dit tegen te gaan, zijn een aantal oplossingen bedacht bij het plaatsen van een recensie: De gebruiker moet een gerechtje kiezen dat eruit blinkt en de gebruiker kiest voor een herhaling vatbaar of juist niet. Daarmee zeg je niet meteen dat iets super slecht is.


C

A

B

D

74


DESIGN VERANTWOORDING De kleuren van de pointers zijn gebaseerd op het aantal bezoeken. Hoe vaker je ergens bent geweest, hoe donkerder de pointer kleurt. Om dit nog duidelijker te maken wordt het aantal bezoeken ook A De ‘to-doweergegeven in de pointer (A). lijst items’ hebben expres een opvallende B Uiteindelijk heeft oranje kleur gekregen (B). de applicatie als doel om de gebruiker zo volledig mogelijk in aanraking te brengen met de Arnhemse eetcultuur. Nieuwe dingen proberen zou dan een hogere prioriteit krijgen dan naar hetzelfde restaurant

75

teruggaan. De locatie van de gebruiker is weergegeven met een rood lichtgevende C Dit zal de gebruiker cirkel eromheen (C). snel herkennen, want dit wordt bij meerdere bekende applicaties gedaan. In de linker statusbalk is een kleurverloop D Van rood naar groen loopt toegevoegd (D). een stippelbalkje naar boven. Rood staat voor weinig en groen voor veel. Dit balkje loopt expres verder door naar boven. Hiermee wordt het voor de gebruiker duidelijk dat er nog meer te behalen valt.


A

B

76


RECENSIE Het ontwerp voor het plaatsen van een recensie is uitgebreid doordacht. Dit is de fase waar je veel data van een gebruiker kan winnen. In eerste instantie werd bedacht, om de vier stappen van een recensie schrijven op ĂŠĂŠn pagina te plaatsen. Alleen als de gebruiker ziet dat het schrijven veel werk is, verlaat hij gegarandeerd de pagina. Daarom is het plaatsen van een recensie verdeeld over een aantal stappen. Als eerste geeft de gebruiker aan A Dit of het restaurant een aanrader is (A). is de belangrijkste informatie die je van je gebruiker wil en dus niet optioneel. Vervolgens geef je de gebruiker bij iedere stap een overzicht van het aantal stappen dat hij nog moet doorlopen. Hiermee stimuleer je de gebruiker om alles in te B Door het invullen spelenderwijs vullen (B). te laten verlopen, zullen veel mensen het schrijven van een recensie niet als erg gaan C ervaren (C).

C

77


F A

C

E B

G

D

A

78


RANGLIJST

FUNCTIONALITEITEN

DESIGN VERANTWOORDING

De ranglijst is toegevoegd om te voldoen aan de volgende gebruikersbehoeften: inspiratie van kennissen, personalisatie en identificatie. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat je een gebruiker kan motiveren door gamification toe te passen. Ook met dat aspect is rekening gehouden tijdens het ontwerpen van deze pagina’s. De behoefte die het meest terugkwam in alle onderzoeken is de behoefte aan het krijgen van advies van vrienden en kennissen. Met de ranglijst wordt geprobeerd om hierop in te spelen. De gebruiker kan zelf een aantal vrienden selecteren waarmee hij zich wil identificeren en vergelijken. De categorieën van de badges worden automatisch en in volgorde gegenereerd aan de hand van de voorkeuren van de gebruiker. Smaakvolgers kan een gebruiker pushen om meerdere restaurants uit te proberen. Bijvoorbeeld met het volgende berichtje op de storylijn: “Hi Liza, als je nog éen pizzarestaurantje probeert heb je Daniëlle ingehaald en ben jij pro-pizzaproever!”. Ook met het tweede tabblad naast de toplijst met vrienden, kan de gebruiker geïnspireerd worden om nieuwe restaurantjes uit te proberen. Hier worden de restaurantjes weergegeven die de gebruiker nog moet proberen om zijn vrienden in te halen.

Bij een applicatie is het belangrijk dat de stijl over de hele applicatie overeenkomt. Hierdoor wek je herkenbaarheid op bij de gebruiker. De badges hebben daarom dezelfde stijl gekregen als de badge in A De rechter badge het menu onder (A). B wordt maar voor de helft weergegeven (B). Daardoor weet de gebruiker dat hij kan scrollen naar links. Een geselecteerd item wordt gekenmerkt door het sterke contrast C Zo’n en door de witte lijn eronder (C). herkenbare aspect wordt ook doorgevoerd bij de linker statusbalk. Deze stippellijn komt terug op de pagina met de kaart. Ook hierbij wordt duidelijk gemaakt aan de gebruiker dat hij verder door kan scrollen D naar beneden (D). Het competitieverband wordt naar voren gebracht door de balkjes, waarbij de foto’s E Dit van de personen worden gebruikt (E). wordt gedaan om de betrokkenheid van de persoon te vergroten. In deze balkjes is ook weer een kleurverloop geplaatst. Van rood (slecht) naar lichtoranje (goed) F Bij het tweede tabblad wordt een (F). toegevoegd item gekenmerkt door een G Er rood met wit ingekleurd hartje (G). is een kort onderzoekje gedaan naar andere applicaties. Hierbij worden nietgeselecteerde items ook weergegeven in zwart-wit en geselecteerde items in kleur.

79


PROFIELPAGINA

FUNCTIONALITEITEN Vanuit het projectteam werd in het begin al aangegeven dat zij graag meer interactie zouden zien binnen de gebruikersgroep. Het lokale karakter zou juist kansen moeten bieden voor een grote community. Een belangrijk kenmerk van een community is dat een groep mensen dezelfde interesse deelt. In dit geval hebben de Smaakvolgers een gedeelde interesse voor de Arnhemse eetcultuur. Vanuit verschillende onderzoeken onder de gebruikers, werd aangegeven dat zij behoefte hebben aan interactie met vrienden. De gebruikers krijgen op de profielpagina berichten binnen van aanbevolen restaurantjes door hun vrienden. Deze betrouwbare informatie van vrienden kan ervoor zorgen dat de gebruiker een nieuw restaurant wil proberen. Ook kun je vanuit deze pagina weer op een vriendenpagina terecht komen. Deze is al behandeld onder het kopje ‘kaart’. De laatste behoefte waaraan gedacht is tijdens het ontwerpen van deze pagina, is de behoefte aan personalisatie. Automatisch worden de beste vrienden geselecteerd door de applicatie, maar de gebruiker heeft ook de mogelijkheid om te schuiven in de volgorde waarin de vrienden weergegeven worden.

80


B

A

C

D

DESIGN VERANTWOORDING Alle vrienden zijn weergegeven in ronde bolletjes om de gebruiker heen als een netwerk. Dit is gedaan om de stijl met de andere pagina’s overeen te laten komen. De gebruikers waar het meeste mee gecommuniceerd wordt, krijgen een opvallende randkleur en staan dichter bij A Hierdoor de profielfoto van de gebruiker (A). zijn deze gebruikers gemakkelijk te vinden. Ook wordt de gebruiker de mogelijkheid gegeven om te schuiven binnen dit netwerk. De binnengekomen tips worden hetzelfde B weergegeven als het voorkeurscherm (B).

Met een swipe-beweging kan een gebruiker een restaurantje toevoegen aan zijn todo-lijst. Naast die bewegingen kan de gebruiker ook gewoon gebruik maken van C Hierdoor sluit je de wat oudere buttons (C). doelgroep, die nog niet echt bekend is met de swipe-beweging, niet buiten. Wanneer zo’n restaurant toegevoegd is aan de todo-lijst, verschijnt onderin de navigatiebalk D Hierdoor een cijfertje bij de kaart (D). worden de handelingen voor de gebruiker visueel weergegeven.

81

Stageverslag kimvaneerd  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you