Page 1

LOGO OOST-BRABANT Samen werken aan gezonde levensjaren en meer levenskwaliteit


Wil je werken rond gezonde voeding en beweging? Ben je op zoek naar een project rond tabak-, alcohol en drugpreventie of geestelijke gezondheid? Denk je eraan om in te zetten op borstkankeropsporing, vaccinatie of valpreventie? Of wil je actie ondernemen rond gezondheid en milieu? Contacteer ons. Want wij beschikken over een uitgebreid aanbod aan Vlaamse gesubsidieerde initiatieven, zinvolle regionale projecten en een uitgebreid netwerk van partners in gezondheidsbevordering.

WE ONDERSTEUNEN, MOTIVEREN, COACHEN EN ADVISEREN WAAR NODIG. EN OP MAAT.


VOOR WIE?

ROND WAT? De Vlaamse overheid legt gezondheidsdoelstellingen vast. Wij helpen die doelstellingen op lokaal en regionaal niveau te realiseren. Bij ons kan je terecht rond volgende thema’s:

BEVORDEREN VAN DE CONSUMPTIE VAN

GEZONDE VOEDING EN BEWEGING VERHOGEN VAN DEELNAME VAN VROUWEN UIT DE DOELGROEP AAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR

BORSTKANKER

INFECTIEZIEKTEN

Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. Logo Oost-Brabant is één van de vijftien Logo’s in Vlaanderen. In opdracht van de Vlaamse overheid werken we mee aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Wij zijn een enthousiast team van gezondheidspromotoren en doen méér dan informeren over wat wel en niet gezond is. We streven ernaar om onze leef-, werk- of schoolomgeving op zo’n manier in te richten dat mensen zich uitgenodigd voelen tot gezond gedrag. Dat doen we met veel goesting voor gezonde acties.

BESTRIJDEN VAN

LOGO?

We bieden onze diensten aan op maat van: • Lokale besturen • Onderwijssector (basisscholen, secundaire scholen, CLB’s …) • Bedrijvensector • Zorgsector (gezondheidswerkers, kinesitherapeuten, huisartsen …) • Welzijnssector • Socio-culturele verenigingen

BEVORDEREN VAN

GEESTELIJKE GEZONDHEID

INPERKEN VAN ONGEZONDE INVLOEDEN VAN HET MILIEU

PREVENTIE VAN

VALONGEVALLEN BIJ OUDEREN

TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGPREVENTIE


ACTIES VOOR BEDRIJVEN

VOEDING EN BEWEGING GEZONDHEIDSDOELSTELLING: het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft.

ACTIES VOOR ONDERWIJS

FEITEN

50%

OVERGEWICHT

14%

ZWAARLIJVIG

ACTIES VOOR LOKALE BESTUREN OVERIGE ACTIES

• In Vlaanderen kampt één op twee volwassenen met overgewicht. 14% daarvan is echt zwaarlijvig. • Eén op vier kinderen tussen vijf en negen jaar weegt te veel. • 30 minuten bewegen per dag is al genoeg om gezondheidswinst te halen. Amper 38% van de Vlamingen haalt dat half uurtje.


CIJFERS UIT DE REGIO

17 GEMEENTEN

10.000

STAPPEN

• Met ‘Ik drink slim’ leren kinderen het verschil tussen gezonde en minder gezonde dranken. Bovendien wordt het drinken van water gestimuleerd. 73 scholen gingen het voorbije schooljaar de uitdaging aan. Goed voor 760 klassen of 14.591 leerlingen. • Tutti Frutti wil kinderen meer fruit laten eten door minstens één keer per week fruit aan te bieden op school. Het voorbije schooljaar namen 155 scholen deel. • Broodje special brengt leerlingen uit technische richtingen of met nood aan buitengewone zorg op een praktische manier inzichten bij over gezonde voeding. Afgelopen schooljaar namen negen scholen deel. • Pauzehappie liep afgelopen schooljaar in vijf secundaire scholen. Zij volgden onze adviezen wat betreft de verkoop van gezonde dranken en snacks op. • Dankzij Zot van Gezond kunnen we twaalf deelnemende, kleine gemeenten ondersteunen bij de uitbouw van een structureel gezondheidsbeleid. De focus in dit project ligt op voeding en beweging. • Tijdens onze winkeloefeningen leren deelnemers voedingsetiketten lezen. In anderhalf uur tijd wordt de marketingtruc doorprikt en worden kleine lettertjes uitgeplozen. • In 2011 engageerden zeventien gemeenten zich om acties rond 10.000 stappen op te zetten. Zo waren er bijvoorbeeld begeleide wandelmomenten in Huldenberg, een start-to-run in Keerbergen, een gezondheidsdag in Leuven en werden in heel wat gemeenten stappentellers uitgeleend.

14.591 LEERLINGEN DRINKEN SLIM

155

SCHOLEN

TUTTI FRUTTI

MEER? EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ONZE MATERIALEN ROND VOEDING EN BEWEGING VIND JE OP http://bit.ly/Y0t4D5.


GEZONDHEIDSDOELSTELLING:

TABAK, ALCOHOL EN ILLEGALE DRUGS

het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door tegen 2015 het gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs terug te dringen. “Gebruik terugdringen” betekent onder meer: • Voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen beginnen te roken, alcohol te gebruiken of illegale drugs te nemen • De beginleeftijd uitstellen • Verantwoordelijk gedrag bevorderen • Vroegtijdige aanpak stimuleren (bijv. stoppen met roken, vroegdetectie) • Hulp aanbieden (in de vorm van vroeginterventie, behandeling, terugvalpreventie) • Een gezonde leefomgeving waarborgen.

FEITEN Afgelopen jaar stierven ongeveer 20.000 Belgen als gevolg van roken. Het is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in de wereld. 13% van de Vlaamse mannen en 6% van de Vlaamse vrouwen hebben problemen met alcohol. Het grootst aantal problematische drinkers is tussen de 45 en 54 jaar oud. Problematisch druggebruik legt een hypotheek op de gezondheid van de gebruiker, de ontwikkelingskansen van jongeren, het welzijn van gezinnen en op een veilige en leefbare stad of gemeente.

ACTIES VOOR ONDERWIJS

Game.over@tabak

DOODSOORZAAK VOOR

20.000

BELGEN IN 2012

ALCOHOLPROBLEEM

13 % 6 % VAN DE VLAAMSE

VAN DE VLAAMSE

ACTIE GERICHT NAAR KANSENGROEPEN PORTAALSITE


CIJFERS UIT DE REGIO • Aan de Wedstrijd Rookvrije Klassen nemen in het schooljaar 2012-2013 21 secundaire scholen deel, drie meer dan afgelopen jaar. Goed voor 182 klassen of 3.154 leerlingen die zich engageren om zes maanden lang rookvrij te blijven. • In het voorjaar van 2013 organiseren we drie keer ‘Uitgerookt!’, het rookstopprogramma in groep voor mensen met een lager inkomen. • De Werelddag Zonder Tabak (31 mei) is de gelegenheid om te werken rond rookstop. Naar aanleiding van deze dag lanceren de Logo’s samen met het VIGeZ een campagne om de nieuwe jongerenwebsite rond stoppen met roken bekend te maken. • Voor lokale acties kan je beroep doen op onze nieuwe rookstopstand. We kunnen daarnaast zorgen voor bemanning door een erkende tabakoloog en interessante materialen. En we helpen je graag met de organisatie van een cursus stoppen met roken.

3.154 6 LEERLINGEN

MAANDEN

ROOKVRIJ

Foto’s

MEER? EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ONZE MATERIALEN ROND TABAK, ALCOHOL EN ILLEGALE DRUGS VIND JE OP http://bit.ly/Y0t4D5.


GEZONDHEIDSDOELSTELLING:

AN

K ER

tegen 2012 verloopt het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar doelmatiger, d.w.z. voldoende vrouwen nemen deel, meer kankers worden tijdig gevonden en er gebeuren zo weinig mogelijk overbodige onderzoeken. Eind december 2013 volgt een gezondheidsconferentie rond dit thema. Daarop zal een nieuwe gezondheidsdoelstelling worden geformuleerd.

D ER

OE KE N”

A NO SE: “LA AT

892

DIAGNOSE “MAAK U GEEN ZORGEN”

VE R

E RZ ON D

1 0 8 DI G

BORSTKANKEROPSPORING

GESCREENDE VROUWEN

U

1000

• Borstkanker is de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen van 40 tot en met 69 jaar. Toch overleeft de meerderheid van vrouwen de ziekte. • We kunnen borstkanker niet voorkomen, maar wel vroegtijdig opsporen. Wanneer de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, stijgen de overlevingskansen aanzienlijk. • Per 1.000 screenings worden zeven tot negen vrouwenlevens gered.

1

TEN ONRECHTE GERUSTGESTELD

RS

TK

FEITEN

9

IN DE

RD A

A

O DB

Bron: Speuren naar borstkanker. Bodytalk, november 2012.


CIJFERS

Aarschot Begijnendijk Bekkevoort Bertem Bierbeek Boortmeerbeek Boutersem Diest Geetbets Glabbeek Haacht Herent Hoegaarden Holsbeek Huldenberg Kampenhout Keerbergen Kortenaken Kortenberg Landen Leuven Linter Lubbeek Oud-Heverlee Rotselaar Scherpenheuvel-Zichem Tielt-Winge Tienen Tremelo Zoutleeuw Gemiddelde participatiegraad

UIT DE DOELGROEP IN REGIO

42,48 48,33 48,48 48,15 51,92 52,68

2010-2011

MEER? 2009-2010

BROCHURES

418

DOORVERWEZEN VOOR VERDER ONDERZOEK

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2008-2009

GESCREEND > 52,68%

EVOLUTIE PARTICIPATIEGRAAD (%)

2007-2008

ACTIES GERICHT NAAR KANSENGROEPEN

OOST-BRABANT

2006-2007

59.161 31.164

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2005-2006

• Streefdoel: 75% van alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar laat zich screenen. • In Vlaanderen heeft 50,2% van alle vrouwen uit de doelgroep deelgenomen aan de screening in 2010-2011. • In onze regio wonen 59.161 vrouwen uit de doelgroep, 31.164 van hen hebben zich laten screenen. Dat is 52,68%. 418 van hen werden doorverwezen voor verder onderzoek.

PARTICIPATIEGRAAD (%) 2010-2011 UIT LOGO OOST-BRABANT

EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ONZE MATERIALEN ROND BORSTKANKEROPSPORING VIND JE OP http://bit.ly/Y0t4D5.


GRIEPCAMPAGNE

VACC NATIE

258.000

BELGEN MET GRIEP/JAAR

GEZONDHEIDSDOELSTELLING: tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende het hele leven doeltreffend te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten die een ernstige impact kunnen hebben op de levenskwaliteit.

FEITEN • Elk jaar krijgen meer dan 258.000 Belgen de griep. • Een griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Word je toch ziek, dan werd je waarschijnlijk net voor de inspuiting al besmet. • De doeltreffendheid van een griepvaccin varieert van vaccin tot vaccin. En van mens tot mens. De bescherming gaat van 70 tot 100%. • Voor 65-plussers, mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren kan de griep ernstige gevolgen hebben. Ook mensen die in nauw contact komen met deze risicogroepen en zwangere vrouwen laten zich best vaccineren.

EUROPESE VACCINATIEWEEK

70-100% BESCHERMING DOOR VACCIN

CIJFERS • In Vlaanderen liet 66% van de 65-plussers zich inenten tegen de seizoensgriep van 2008-2009. • Van de diabetespatiënten jonger dan 65 jaar, liet 42% zich inenten tegenover slechts 4% van de zwangere vrouwen.

MEER? EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ONZE MATERIALEN ROND VACCINATIE VIND JE OP http://bit.ly/Y0t4D5.


CIJFERS

ONGEV IN DE PRIVÉSFEER ALLE N

De eerste Vlaamse Week van de Valpreventie in april 2012 was een groot succes: 500 geëngageerde (zorg) organisaties en woonzorgcentra uit heel Vlaanderen namen deel.

ACTIES GERICHT NAAR SENIOREN

GEZONDHEIDSDOELSTELLING: in het jaar 2002 moet het aantal dodelijke ongevallen in de privésfeer en in het verkeer afnemen met 20%. In afwachting van een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond dit thema zet Vlaanderen volop in op valpreventie bij ouderen.

FEITEN • Eén op de drie thuiswonende 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Slechts één op de vijf 65-plussers meldt een valpartij aan de dokter. • Vrouwen (30%) vallen vaker dan mannen (15%). • Recent onderzoek zegt dat een oudere bijna tien keer meer kans heeft om door een val op de spoedgevallendienst te belanden dan door een verkeersongeval. • 40 tot 60% van de valpartijen veroorzaken lichamelijke letsels, gaande van verstuikingen of kneuzingen tot breuken en milt- of leverletsels. • Zware valpartijen kunnen zelfs voor blijvende invaliditeit of overlijden zorgen.

MEER? EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ONZE MATERIALEN ROND ONGEVALLEN IN DE PRIVÉSFEER VIND JE OP http://bit.ly/Y0t4D5.


GEESTELIJKE GEZONDHEID

ACTIES GERICHT NAAR DE ALGEMENE BEVOLKING ALSOOK WERKNEMERS VAN BEDRIJVEN

GEZONDHEIDSDOELSTELLING: tegen 2020 is het aantal suïcides in Vlaanderen met 20% gedaald ten opzichte van het jaar 2000.

ACTIES VOOR ONDERWIJS MIEMBO

FEITEN • Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen ligt 1,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde. • Eén op tien Vlamingen voelt zich niet goed in zijn vel. • Eén op vier mensen krijgt vroeg of laat af te rekenen met min of meer ernstige psychische problemen.

ACTIES GERICHT NAAR JONGEREN

ACTIES GERICHT NAAR KANSENGROEPEN


CIJFERS UIT DE REGIO • In oktober 2012 werd de jongerenwebsite www.noknok.be opnieuw gelanceerd. Op de website vinden jongeren tussen 12 en 16 jaar tips om te werken aan hun geestelijke gezondheid. • In december 2012 kwam de website www.geestelijkgezondvlaanderen.be online. Via betrouwbare en begrijpelijke informatie wil ze het grote publiek inzicht bieden in psychische problemen en geestelijke gezondheid. • Op 25 januari 2013 organiseerden we een studiedag voor secundaire scholen in het Leuvense provinciehuis. 77 deelnemers verdiepten zich in het onderwerp weerbaarheid bij jongeren.

GEZONDHEID EN MILIEU OPDRACHT:

PREVENTIECOACHES GEESTELIJKE GEZONDHEID

ADVIESLIJN VOOR ZORGVERLENERS

Sinds 2009 kunnen secundaire scholen beroep doen op preventiecoaches. Die laatsten verspreiden hun opgedane kennis sinds 2012 naar Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de Pedagogische Begeleidingsdiensten (PBD). Ze streven naar een geïntegreerd geestelijk gezondheidsbeleid in secundaire scholen.

het milieu staat als gezondheidsbepalende en gezondheidsbedreigende factor sterk in de belangstelling binnen de preventieve gezondheidszorg. Vooral de invloed van milieuverontreiniging op gezondheid wordt onderzocht om gezondheidsrisico’s als gevolg daarvan te voorkomen of te beperken.

FEITEN

MEER? EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ONZE MATERIALEN ROND GEESTELIJKE GEZONDHEID VIND JE OP http://bit.ly/Y0t4D5.

• 85% van onze tijd brengen we binnenshuis door. Een gezond binnenmilieu is daarom extra belangrijk. • In 2011 registreerde het Antigifcentrum 1.003 slachtoffers en 32 overlijdens in België te wijten aan CO-vergiftiging. • In België zou passief roken jaarlijks zorgen voor 2.133 overlijdens. • Fijn stof, geluid en tabaksrook zijn van invloed op onze gezondheid. Fijn stof zorgt in Vlaanderen zelfs voor een jaarlijks verlies van 79.500 gezonde levensjaren.


CIJFERS UIT DE REGIO ACTIES VOOR ONDERWIJS

JAARLIJKS

• Het project Lekker Fris ging in het schooljaar 2011-2012 door in zes basisscholen. • Drie secundaire scholen werkten aan hun binnenmilieu met behulp van het project Air@school. Dat waren 34 klassen. • De 30 lokale besturen uit onze regio ontvingen het draaiboek ‘Zendantennes… een hot item!’. • 60 onthaalmoeders of medewerkers van kinderdagverblijven volgenden het afgelopen jaar de workshop Gezond binnen, Klein beginnen. • Zes organisaties gingen aan de slag met de wachtzaalcampagne Gezond Wonen.

79.500 FIJN 2.133

GEZONDE LEVENSJAREN VERLOREN DOOR

ACTIES VOOR KINDEROPVANG

STOF

OVERLIJDENS

DOOR PASSIEF ROKEN

LOKALE BESTUREN

MEER?

ALGEMENE BEVOLKING

EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN ONZE MATERIALEN ROND GEZONDHEID EN MILIEU VIND JE OP http://bit.ly/Y0t4D5.


Ook zin gekregen in gezonde actie? Of wil je een gezond beleid voeren? Laat het Logo je op weg zetten.

* Onze enthousiaste collega’s Joke en Stien ontbreken op de foto.

Logo Oost-Brabant, Kloosterweg 9, 3020 Herent T 016 89 06 05 | F 016 46 49 27 http://www.logo-oostbrabant.be info@logo-oostbrabant.be http://blog.logo-oostbrabant.be http://www.facebook.com/LogoOostBrabant

V.U. Logo Oost-Brabant

CONTACT:

Logo Oost-Brabant  

Voorstellingsbrochure.

Advertisement