Page 1

Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at udnytte de IT-mæssige muligheder på. Vejledningen er både et værktøj til at give dig indsigt i kundens IT-løsning, såvel som en oplagt mulighed for at vise kunden vigtigheden af hele tiden at opdatere, optimere og udvikle sin ITløsning. Spørgsmålene kommer rundt om fem hovedområder i IT-løsningen: Forretningssystemet, Office-pakken, IT-platform, sikkerhed og mobilitet. For hvert af disse områder handler det både om at finde ud af hvilke løsninger, systemer og versioner, kunden benytter i dag, og det gælder om at spørge ind til de procedurer, som kan sikre, at IT-løsningen udvikles i takt med virksomhedens behov.
Indhold Vejledning til Forretningssystem............................................................................................. 3 Økonomisystemer................................................................................................................ 3 Salgsstyringssystem (CRM)................................................................................................ 6 Intranet/vidensdeling.......................................................................................................... 9 Office versioner...................................................................................................................11 Vejledning til Platform...............................................................................................................13 Vejledning til Sikkerhed............................................................................................................16 Driftssikkerhed.....................................................................................................................16 Intern sikkerhed...................................................................................................................17 Ekstern sikkerhed................................................................................................................18 Licensering............................................................................................................................20 Vejledning til Mobility...............................................................................................................22

Beskrivelse af konklusionen der afleveres til kunden: Konklusionsskemaet udfyldes når hele IT-forretningsanalysen, eller de analysedele du har gennemført sammen med kunden, er færdig. Resultaterne af hvert område kommenteres, og dine anbefalinger til kunden angives. Du kan med fordel hente inspiration i denne vejledning til konklusionen på hvilke fordele, der eksempelvis er ved at opgradere til nyere versioner. Bemærk: De resultater, der er angivet i regnearket, går fra 40 til 100. Medianen er mellem 65 og 70, dvs. at det betragtes som et minimum for, at resultatet kan betragtes som godkendt. Årsagen til at ingen resultater er lavere end 40 er, at vi ikke ønsker at udstille kundens mangler på en måde, der ikke er konstruktiv.

Beskrivelse af fokusområder: Fokusområderne i regnearket er til forhandlernes interne brug og skal ikke afleveres til kunden. Men under fokusområderne kan forhandleren få et fingerpeg om kundens parathed inden for Intranet, Mobility og CRM. Eksempelvis kan en kunde godt have alle de værktøjer, det kræver at være teknologisk parat, men endnu ikke være gået i gang med at udnytte mulighederne. Her vil der være et indsatsområde for forhandleren med at få kunden til at udnytte mulighederne.
Vejledning til Forretningssystem Økonomisystemer

1. Hvilken type økonomisystem bruger I? c c c c c

Microsoft C5 Microsoft Dynamics Nav Andet Microsoft (Axapta, XAL eller ældre versioner af C5 og Navision) Andet Ved det ikke

Potentiale: En generel beskrivelse af Microsofts Dynamics produkter findes på følgende link: http://www.microsoft.com/dynamics/product/productoverviews.mspx • Navision er kort fortalt et populært produkt i Europa, der er møntet på små og mellemstore virksomheder. • Microsoft C5 er primært et dansk produkt, der retter sig mod små og mellemstore firmaer. • Axapta er et objektorienteret produkt, der henvender sig til større virksomheder. Hvis virksomheden ikke benytter den seneste version, vil det udløse ’parathed’ til at opgradere til en nyere version. Det gælder alle økonomisystemer. Slå på de ekstra finesser, der er tilføjet i den nye version. Fokuser på de ting, som kundens eksisterende version ikke kan.

Version

2. Har I den nyeste version installeret? c Ja c Nej c Ved ikke

Potentiale: Hvis virksomheden ikke har den nyeste version installeret, vil de være positioneret som ’parat’ til at blive opgraderet. Slå på fordelene ved at opgradere. Hvis virksomheden ikke ved, hvilken version de har installeret, er det tid til at checke det og tage et kig på licensaftalerne. Kunden kan også være i tvivl om, hvem servicepartneren er. Fx hvis licensen er købt for mange år siden, eller en ny økonomimedarbejder ikke har fået den nødvendige information ved overlevering fra den tidligere medarbejder. De indkøbte licenser kan give et overblik over, hvilken version der er installeret, om der er indkøbt opdateringsabonnement, eller om der er brug for at få versionen opdateret. Hvis kunden er i tvivl om, hvem servicepartneren er, kan det være oplagt at lave en forhandlerskifte-erklæring, så man selv overtager kundens licens, opdateringer, mv. Her skal man selvfølgelig lige sikre sig, at man har de nødvendige ressourcer og den krævede ekspertise.
3. Har I en fast rutine omkring installation af relevante patches og servicepacks? c Nej c Ja c Ved det ikke

Potentiale: Såfremt kunden ikke har en fast rutine for patches og servicepacks, kan det være en mulighed for partneren at sælge en serviceaftale, der fokuserer på at højne sikkerheden.

4. Hvilken database bruges i forbindelse med jeres økonomisystem? c c c c

Microsoft SQL Server Native Ved det ikke Andet

Potentiale: En SQL database vil vægte højest pga. kapacitet, driftsikkerhed og værdi for pengene. For benchmark inden for SQL servere/databaser inden for performance, scalability, etc. se: www.microsoft.com/sql/prodinfo/compare/benchmarks.mspx. Hvis kunden ikke har dette, og der samtidig er problemer med performance eller kapacitet på den eksisterende, er det værd at slå et slag for en SQL server/database.

5. Har I et opdateringsabonnement på jeres økonomisystem? c Ja c Nej c Ved det ikke

Potentiale: Har virksomheden ikke tegnet opdateringsabonnement, er der god mulighed for at få kigget licenserne nærmere igennem. Lav en liste over eksisterende licenser og datoer for opdatering i samarbejde med kunden. Så er alle klar over, hvornår der skal opdateres. Overvej om der er risici med den kørende version, hvis kunden ikke har overvejet dette.

Tilpasning

6. Anvendes jeres økonomisystem i standardversion? c c c c

Ja Nej – nogle forms/rapporttilpasninger Nej – også kartotekstilpasninger Ved det ikke

7. Hvem foretager tilpasningerne af jeres økonomisystem? c c c c c

Vi har ingen tilpasninger Vores faste partner Flere forskellige partnere Os selv Ved det ikke

8. Har I en detaljeret beskrivelse af jeres tilpasninger? c c c c

Ja – i Word/mappe Ja – direkte i koden Nej Ved det ikke

Potentiale: Hvis der er lavet specialtilpasninger i kartoteker mv. er det vigtigt, at dette er dokumenteret. Især hvis man skal overtage løsningen med egen/tilknyttet ERP-programmør og frontend ERP-konsulent.
Få afklaret om eventuelle tilpasninger er dokumenterede (i programmeringen), hvis din virksomhed skal overtage løsningen. Det er ikke givet, at en vilkårlig leverandør kan overtage løsningen. Alternativt kan man tilbyde at udarbejde dokumentationen på konsulentbasis i samarbejde med kunden. Hvis man skal ind med en frontend ERP-konsulent, vil det være nødvendigt med en vis form for dokumentation omkring opsætning og overblik over daglige arbejdsrutiner.

Sårbarhed

9. Afhænger virksomhedens indtjening/produktion af jeres økonomisystem? c c c c

Ja – ubetinget Ja – delvis Nej – ikke i kort tid Nej

10. Hvor lang tid vil I kunne tåle nedbrud i jeres økonomisystem? c c c c c

1-12 timer 13-24 timer 25-48 timer Mere end 48 timer Ved det ikke

11. Kan I efter et nedbrud selv genoprette økonomisystem og data? c c c c

Ja – helt selv Ja – delvis Nej Ved det ikke

12. Hvis nej. Har I en serviceaftale med en partner, hvor der er tilkaldemulighed? c c c c

Ja – via en kontrakt Ja – via en løs aftale Nej Ved det ikke

Potentiale: Find frem til hvor sårbar virksomheden er i forbindelse med nedbrud. Afhænger deres indtjening og produktion af økonomisystemet? Måske er der perioder, hvor det vil være fatalt, at systemet går ned? (Det er der oftest!) Herunder er det vigtigt at høre, om de selv kan genoprette system og data, eller om de har en eksisterende serviceaftale med tilkaldevagt hos en ekstern partner. Hvis kundens indtjening og produktion afhænger af deres økonomisystem, og de ikke selv kan genoprette systemet, vil det være oplagt at spørge nærmere ind til den eksterne leverandør. Det kræver dog, at ens eget firma besidder ekspertisen og har ressourcerne ’inhouse’ til at tage opgaven, hvis kunden ønsker det. Men hvis kunden ingen serviceaftale har med en eksisterende partner og måske kun delvist selv kan genoprette deres økonomissystem og data efter nedbrud, vil det være en god lejlighed til at få en serviceaftale i stand. Husk at mange kunder skifter leverandør pga. manglende service og opmærksomhed fra eksisterende partner …

Funktionalitet

13. Har virksomheden implementeret elektronisk fakturering? c c c c

Ja Nej – men har anden løsning Nej Ved det ikke
14. Anvendes jeres økonomisystem til likviditetsstyring? c c c c

Ja – via indbyggede rapporter Ja – via udlæsning til Excel Nej Ved det ikke

15. Har I et integreret betalingssystem? c c c c

Ja – 100% Ja – via import/eksport Nej Ved det ikke

Potentiale: Spørgsmålene er simple. Hvis kunden har elektronisk fakturering, likviditetsstyring og betalingssystem i sin nuværende løsning, skal et nyt system/ny version også have det. Hvis der kan undværes dele af funktionaliteten, skal kunden være indforstået. Det er vigtigt at gøre sig klart, om man har ekspertise og ressourcer ’inhouse’, før man overtager en opgave for kunden. Ellers skal man være sikker på, at man kan hente ekspertisen hos en samarbejdspartner. Har man det, er det i princippet ’blot’ at få fat i dokumentationen (såfremt den eksisterer) eller spørge ind til, hvordan arbejdsopgaverne fungerer. På den måde sikrer man sig, at det nye system/version kan håndtere opgaverne på samme vis.

Salgsstyringssystem (CRM) Salgsstyringssystem Det er vigtigt at spørge ind til, om kunden er tilfreds med sit system, og om de relevante arbejdsopgaver er dækket ind.

1. Hvilket salgsstyringssystem har virksomheden installeret? c c c c c

Microsoft CRM Økonomisystem m. CRM modul Hosted system Andet Bruger det ikke

Potentiale: Uanset om kunden er tilfreds eller utilfreds med sit system, skader det aldrig at fremhæve hovedingredienserne i ens eget salgsstyringssystem. Det kunne fx være, at det nye system kan håndtere nogle opgaver, som kunden ikke har tænkt over. Er kunden utilfreds, gælder det om at finde ud af, hvad deres system ikke kan – og fremhæve, hvordan det nye system kan håndtere disse opgaver. En generel beskrivelse af Microsofts Dynamics produkter findes på følgende link: http://www.microsoft.com/dynamics/product/productoverviews.mspx Såfremt kunden ikke har et salgsstyringssystem, er det oplagt at informere om fordelene ved et salgsstyringssystem. Dagen bliver lettere for kunden! Herunder kan man fx. spørge: • Om kunden er vant til at arbejde struktureret med data (fx fra andre systemer) • Om arbejdsgangene i salgs- og servicearbejdet er kortlagt, eller om automatiserede processer kan lette dagligdagen • Om medarbejderne er serviceorienterede Et salgsstyringssystem kan hjælpe de fleste kunder med alt dette, men mange ved måske ikke, hvordan de skal gribe deres eventuelle manglende service an. Fortæl dem om salgsstyringssystemer.
Version

2. Har I tegnet opdateringsabonnement til jeres salgsstyringssystem? c Ja c Nej c Ved det ikke

3. Hvilken database bruges i forbindelse med jeres salgsstyringssystem? c c c c

Microsoft SQL Server Native Ved det ikke Andet

4. Har I vurderet, om der er risici med den kørende version? c Ja c Nej c Ved det ikke

Potentiale: Har virksomheden ikke tegnet opdateringsabonnement, er det en god anledning til at se licenserne igennem og vurdere behovet for en opdatering. Kunden har måske allerede vurderet, at der er risici med den eksisterende version. Lav en liste over eksisterende licenser og datoer for opdatering i samarbejde med kunden. Så ved alle, hvornår der skal opdateres. Herunder kan man vurdere, om der er risici med den kørende version. Husk at informere om fordelen ved Software Assurance (SA). SQL er langt den bedste databasetype, hvad angår performance og kapacitet. Hvis kunden ikke har SQL, er det oplagt at spørge til databasens performance og kapacitet. Prøv at sælge en SQL server/database ind.

Tilpasning

5. Anvendes jeres salgsstyringssystem i standardversionen? c c c c

Ja Nej – nogle forms/rapporttilpasninger Nej – også kartotekstilpasninger Ved det ikke

6. Hvem foretager tilpasninger/customization af jeres salgsstyringssystem? c c c c

Os selv Vores faste partner Forskellige partnere Ingen tilpasninger

7. Har I en detaljeret beskrivelse af jeres tilpasninger i salgsstyringssystemet? c c c c

Ja – i Word/mappe Ja – direkte i koden Nej Ved det ikke

Potentiale: Få afklaret om kunden kører standardversion, eller om der er specialtilpasninger eller automatiserede processer. Sidst, men ikke mindst, skal man checke, om der er integration til andre systemer fra salgsstyringssystemet, og hvordan opsætningen er lavet. Såfremt kunden har fået lavet tilpasninger, er det vigtigt, at det er dokumenteret. Både i koden og i form af fx. screendumps eller beskrivelser af, hvad der er lavet af tilpasninger. Dette hænger også sammen med punktet ’Sårbarhed’.
Sårbarhed

8. Hvor lang tid vil I kunne tåle nedbrud i jeres salgsstyringssystem? c c c c c

1-12 timer 13-24 timer 25-48 timer Mere end 48 timer Ved det ikke

9. Kan I efter et nedbrud selv genoprette salgsstyringssystemet og data? c c c c

Ja – helt selv Ja – delvis Nej Ved det ikke

10. Hvis nej, har I en serviceaftale med tilkaldemulighed hos en partner? c c c c

Ja – via en kontrakt Ja – via en løs aftale Nej Ved det ikke

Potentiale: Find frem til hvor sårbar virksomheden er i forbindelse med nedbrud. Måske er der perioder, hvor det vil være fatalt, at systemet går ned? (Det er der oftest!) Det er vigtigt at vide, om de selv kan genoprette system og data, eller om de har en serviceaftale med tilkaldevagt hos en ekstern partner. Hvis de ikke har en serviceaftale - og ikke selv kan genoprette system og data, så har I en god mulighed for at oprette en sådan aftale.

Funktionalitet

11. Har I lavet integration til andre systemer fra jeres salgsstyringssystem? c c c c

Ja – via ODBC Ja – via eksport Nej Ved det ikke

12. Anvendes der automatiserede processer/workflows i jeres salgsstyringssystem? c Ja c Nej c Ved det ikke

Potentiale: Ved overtagelse af det eksisterende system, eller ved opbygning af et nyt salgsstyringssystem, er det vigtigt at få overblik over integrationen til andre systemer, og hvordan de er sat op. Det samme gælder automatiserede processer. Det kan være svært at få overblik over processerne, hvis kunden har vænnet sig til dem og dokumentationen er mangelfuld. Sørg for at spørge ind til dem – det øger sandsynligheden for, at overtagelsen af et eksisterende system eller opbygningen af nyt, bliver en succes. Hvis der er lavet integration til andre systemer, er det igen alfa og omega at det er dokumenteret mht. opsætning, leverandør, kodning, etc. Hvis dette ikke er på plads, skal der spørges ind til detaljerne, så det bliver sat rigtigt op i forbindelse med en eventuel overtagelse af systemet eller opsætning af nyt system.
Intranet/vidensdeling Type

1. Hvilken type intranet bruger I? c c c c c

SharePoint Services SharePoint Portal Server Frontpage Andet Har ikke noget

2. Hvilken type database benyttes? c c c c c

Microsoft SQL Server MSDE Andet Ved det ikke Ingen

3. Føler I, at I udnytter systemet optimalt? c c c c

Ja Nej – ikke endnu Nej Ved det ikke

Potentiale: Afhængig af kundens intranet, er det vigtigt at spørge ind til funktionaliteterne, og om systemet udnyttes optimalt. Det er oplagt at diskutere databasetypen her, da størrelsen på databasen og kundens krav/behov hænger sammen. Hvis kunden har SharePoint Services, og måske har haft det i et stykke tid, vil det være oplagt at spørge om systemet udnyttes optimalt, forbedringer, fejl/mangler, etc. Det kunne være et godt tidspunkt at opgradere til SharePoint Portal Server, hvor der er flere funktionaliteter og større databasekapacitet til rådighed. Såfremt kunden har en helt anden type Intranet, er det stadig oplagt at spørge om kunden er tilfreds – og efterfølgende give en kort introduktion til SharePoint’s fordele. Såfremt kunden slet ikke har et Intranet er det en oplagt mulighed for at informere om de fordele, et Intranet giver. Fx i form af vidensdeling i virksomheden og muligheden for at oprette teamsites med selvstændige rettighedsopsætninger!

Tilpasning

4. Hvem foretager tilpasninger til jeres Intranet? c c c c

Os selv Vores faste partner Forskellige partnere Ingen tilpasninger

5. Har I en detaljeret beskrivelse af jeres tilpasninger? c c c c

Ja Ja – delvis Nej Ved det ikke
6. Kan en vilkårlig anden partner overtage serviceringen af løsningen? c Ja c Nej c Ved det ikke

Potentiale: Hvis leverandøren har lavet specialtilpasninger på intranettet er det vigtigt, at det er dokumenteret. Især hvis man skal overtage løsningen med egen/tilknyttet programmør eller konsulent. Få afklaret om eventuelle tilpasninger er dokumenteret (i programmeringen – hvilket sprog er det skrevet i, og om der er lagt koder ind, så der ikke kan rettes af en vilkårlig leverandør), hvis din virksomhed skal overtage løsningen. Det er ikke altid givet, at en vilkårlig leverandør kan overtage løsningen. Alternativt kan man tilbyde at udarbejde dokumentationen i samarbejde med kunden, men på konsulentbasis. Hvis man skal ind og overtage en eksisterende løsning, vil det også være nødvendigt med en vis form for dokumentation omkring opsætning og overblik over daglige arbejdsrutiner.

Sårbarhed

7. Kan I selv genoprette jeres intranetsystem efter et nedbrud? c c c c

Ja – helt selv Ja – delvis Nej Ved det ikke

8. Hvis nej, har I en serviceaftale med tilkaldemulighed hos en partner? c c c c

Ja – via en kontrakt Ja – via en løs aftale Nej Ved det ikke

Potentiale: Find frem til hvor sårbar virksomheden er i forbindelse med nedbrud. Måske er der visse perioder, hvor det vil være fatalt, hvis systemet går ned? (Det er der!) Det er vigtigt at vide, om de selv kan genoprette system og data, eller om de har en serviceaftale med tilkaldevagt hos en ekstern partner. Hvis de ikke har en serviceaftale med tilkaldevagt hos en ekstern partner – og ikke selv kan genoprette system og data efter nedbrud, er det en god mulighed for jer til at oprette en sådan aftale.

Funktionalitet

9. Hvordan arkiverer I jeres dokumenter i virksomheden? c c c c c

På vores netværk I et dokumenthåndteringssystem I en SharePoint løsning Lokalt på vores arbejdsstationer Ved det ikke

10. Har I lavet integration med andre systemer – eller trækkes data fra andre systemer? c c c c

Ja – via ODBC Ja – via eksport Nej Ved det ikke

10


11. Bruger I jeres Intranet aktivt til bl.a. telefonliste, kalender, personaleinformation m.m.? c c c c

Ja – meget Nej – ikke endnu Nej Ved det ikke

Potentiale: Det er hverken sikkerheds- eller funktionalitetsmæssigt optimalt, hvis kunden gemmer deres dokumenter lokalt på deres arbejdsstationer. Til gengæld vil det være en mulighed for dig som partner at tale dokumenthåndteringssystem eller SharePoint-løsning for at lette kundens dagligdag og få et bedre overblik over eksisterende data. Såfremt der er lavet integration med andre systemer, eller der trækkes data fra andre systemer, er det vigtigt at få de nærmere detaljer omkring opsætning og integration. Informationen skal benyttes ved overtagelse af et eksisterende system eller opbygningen af et nyt. Det er vigtigt at bevare de processer, der fungerer godt i det eksisterende system. Har kunden allerede et intranet, der måske ikke udnyttes optimalt, vil der være mulighed for at sælge konsulenttimer ind til en gennemgang af mulighederne i deres eksisterende system.

Office versioner

1. Hvilken Office version anvendes i virksomheden i dag? c c c c c

Office 97 Edition Office 2000 Edition Office XP Edition Office 2003 Edition Andet:

Potentiale: Der er mange fordele i at opgradere til Office 2003 fra en af de tidligere versioner. Brugergrænsefladen er blevet forbedret, og der er kommet mange nye faciliteter. Bl.a. er Outlook blevet forbedret på en lang række områder, fx kalenderoversigt over andre medarbejdere og forbedret søgemulighed i indbakken. Det er blevet muligt at beskytte e-mails med adgangskontroller, prioritere mails, kontrollere mail for uønsket post (junk mails), samt sortere mails efter samtale (eller tråd) for at gruppere meddelelser om et bestemt emne. Word og Excel er blevet intergreret med SharePoint Services, så det er let at oprette et teamsite, der kan gemmes direkte i fra Word og Excel. Klik på nedenstående link for en oversigt over forskellene mellem de enkelte versioner: http://www.microsoft.com/danmark/office/editions/officecompareversions.mspx Jo mere avanceret kundens brug af Office er, jo større mulighed er der for at de nye funktioner i Office 2003 er aktuelle.

2. Har I tegnet opdateringsabonnement (Software Assurance) til jeres Office? c Ja c Nej c Ved det ikke

Potentiale: Hvis der ikke er tegnet opdateringsabonnement til Office, er der potentiale for at tale om Microsofts forskellige licensaftaler. Her kan virksomheden enten leje eller købe licenser med opdateringsaftale, så de altid har adgang til de seneste versioner, og de mange fordele, det giver. Læs mere om fordelene ved Software Assurance på følgende link: http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

11


3. Har I en fast rutine omkring installation af patches og servicepacks? c Nej c Ja c Ved det ikke

Potentiale: Hvis der ikke eksisterer en fast rutine omkring installation af patches og servicepacks til Office, er det oplagt at indarbejde det i en serviceaftale med kunden.

4. Deler medarbejderne i jeres virksomhed kalendere? c c c c

Nej Nej – men vil gerne Ja Ved det ikke

Potentiale: Hvis medarbejderne ikke deler kalender, vil det være godt at spørge ind til, om de er klar over muligheden og fordelene ved at gøre det. Fx at få overblik over kollegernes aftaler. Bemærk! Hvis de ikke har en mailserver som fx Exchange, vil de ikke have mulighed for at se deres kollegers kalendere. Det er oplagt at tale om fordelene ved en Exchange-server. Læs mere under afsnittet Platform.

5. Har I lavet integration til jeres økonomisystem via Office til budget/rapportering? c c c c

Ja via ODBC Ja via export Nej Ved det ikke

Potentiale: Hvis kunden ikke benytter Office til budget/rapportering, vil der være masser af muligheder for at tilbyde kunden konsulentrådgivning i anvendelse af Office til budget/rapportering. Her kan statistikfunktionerne i Excel 2003 give overblik over fx salgsstatistik, pipeline og budgetopfølgning. Der kan sælges konsulentydelser til udvikling af disse, som kan spare kunden tid og give bedre og hurtigere informationer.

6. Har I lavet integration til jeres økonomisystem via Office til brevfletning? c c c c

Ja via ODBC Ja via export Nej Ved det ikke

Potentiale: Hvis ikke kunden benytter Office til brevfletning via økonomisystemet, vil der være gode muligheder for at tilbyde kunden konsulentrådgivning i det. Dermed kan visse processer ved udsendelse af breve eller mails automatiseres. Der kan i den forbindelse sælges konsulentydelser til udvikling af disse skabeloner, som kan give kunden væsentlige tidsbesparelser i dagligdagen.

7. Har I lavet integration til jeres salgsstyringssystem via Office til rapportering/brevfletning? c c c c c

Ja via ODBC Ja via export Nej, har ikke CRM Nej Ved det ikke

Potentiale: Hvis ikke kunden benytter Office til rapportering/brevfletning via CRM systemet, vil der også være basis for at tilbyde udvikling af integration til dette. Fordelene er de samme som nævnt ovenfor.

12


8. Bruger I én eller flere fælles standardskabeloner i firmaet til brevskrivning? c c c c

Ja – ligger centralt Ja – men ligger lokalt Nej – vi har vores egen Ved det ikke

Potentiale: Igen vil der være potentiale for at udvikle fælles skabeloner, hvis kunden ikke har dem. Kunden sparer tid og sikrer, at virksomhedens breve og mails ser ensartede ud.

Vejledning til Platform

1. Hvilken serverplatform anvendes primært i virksomheden? c c c c c

Windows Server NT 4.0 Windows Server 2000 Windows Server 2003 Andet: Ved det ikke

Bemærk: Hvis kunden har en Small Business Server 2003 Standard eller Premium, så vælges Windows Server 2003. Det samme gælder for de øvrige produkter i Small Business Server, fx Exchange og SQL. Disse produkter behandles individuelt i de efterfølgende spørgsmål.

Potentiale: Hvis de har en NT 4.0 eller en Windows 2000 Server platform, vil der være mange fordele i at få opgraderet platformen til Windows 2003 Server. Fordelene er bl.a. forbedret sikkerhed, bedre brugerstyring og integreret intranet løsning. Nedenstående skema viser nogle af de vigtigste: Kilde: http://www.microsoft.com/danmark/servers/server2003/nt4to2003.mspx Oversigt over top 10 fordele for opgradering fra NT 4.0 til Windows 2003 Server R2 findes på: http://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/whyupgrade/top10best.mspx Oversigt over top 10 forbedringer for opgradering fra NT 4.0 til Windows 2003 Server R2 findes på: http://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/whyupgrade/top10nt.mspx Oversigt over top 10 forbedringer for opgradering fra Windows 2000 Server til Windows 2003 Server R2 findes på: http://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/whyupgrade/top10w2k.mspx Hvis kunden er klar til en opgradering for at udnytte fordelene i de nyeste versioner, er det oplagt at udarbejde en analyse af, om kunden egner sig til en hosted løsning. Hvis I ikke er hostingpartner i dag, så tag fat i Microsoft. Vi kan fortælle jer, hvad det kræver, eller hjælpe med at etablere et samarbejde med en anden Microsoft partner, som tilbyder hostede løsninger.

2. Har I tegnet opdateringsabonnement (Software Assurance) til jeres serversoftware? c Ja c Nej c Ved det ikke

Potentiale: Hvis der ikke er tegnet opdateringsabonnement på serversoftwaren, er der potentiale for at tale om Microsofts forskellige licensaftaler, hvor virksomheden enten lejer eller køber licenser med opdateringsaftale. Det giver virksomheden ret til at anvende de nyeste tilgængelige versioner af serversoftwaren. På den måde vil virksomhederne få adgang til de mange fordele, der er i de nye versioner. Læs mere om fordele ved Software Assurance på følgende link: http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

13


3. Anvendes Terminal Server i dagligdagen? c Mulige svar: c Ja c Nej Hvis Ja, så uddyb spørgsmålet med nedenstående spørgsmål: Anvendes Terminal services 2000 eller Terminal services 2003? Svar: Terminal Services 2000

Potentiale: Der er en række forbedringer forbundet med at skifte fra Terminal Services 2000 til Terminal Services 2003: Nye features i TS 2003 vs TS 2000 • Remote Desktop Connection • Client Resource Redirection • Client Deployment Options • Remote Desktop for Administration • Group Policy • Windows Management Interface (WMI) Provider • Active Directory Service Interfaces (ADSI) • Printer Management Yderligere fordele kan findes på følgende link: http://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/overview/technologies/terminalserver.mspx Hvis der anvendes Windows Terminal Services under Windows 2003 Server R2 på en 64 bit server, vil der være yderligere fordele på især skalerbarhed og performance.

4. Hvilken type fælles mailserver anvendes i virksomheden i dag? c c c c c c

Exchange Server 5.5 Exchange Server 2000 Exchange Server 2003 Andet: Bruger ikke mailserver Ved det ikke

Potentiale: Ved Exchange 5.5 eller Exchange 2000 kan man slå på de funktioner, som Exchange Server 2003 giver. Bl.a. forbedret Outlook Web Access, samt understøttelse af synkronisering af mail og kalender til mobiltelefoner med Windows Mobile styresystemer. Følgende link indeholder en oversigt over features i Exchange 2003 i forhold til Exchange 5.5 og Exchange 2003: http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/features/ex_compare.mspx Bemærk: Hvis Exchange 5.5 benyttes, er den ikke længere supporteret af Microsoft jf. nedenstående link: http://www.microsoft.com/exchange/support/lifecycle/changes.mspx Hvis der ikke anvendes en mailserver i virksomheden i dag, kan I med nedenstående spørgsmål afdække om virksomheden med fordel kunne anvende en fælles mailserver i form af en Exchange 2003: a) Bruges kalenderen i Outlook, og er der ønske om, at man kan se sine kollegers kalendere? b) Vil det være en fordel at kunne benytte fælles adresselister til opdatering af kunders, samarbejdspartneres og leverandørers adresser og mailadresser? c) Vil det være en fordel at kunne benytte fælles mailboks/mapper til arkivering af mails, som er sendt/modtaget fra kunder/leverandører, m.v.? Som alternativ til en mailserver, kan I tilbyde kunden en hosted Exchange løsning, som I enten selv hoster eller får hosted hos en anden Microsoft partner. Kunden vil opnå de samme fordele, og samtidig slippe for den daglige drift, vedligeholdelse og backup.

14


Hvis spørgsmålet besvares med, at der køres med en anden type mailserver, fx Notes/Domino, kan I finde 10 grunde til at migrere til en Exchange server ved at klikke på nedenstående link: http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/compare/notes.mspx

5. Anvendes der i dag en databaseserver i virksomheden? c c c c c c

SQL 7.0 SQL 2000 SQL 2005 Har ingen databaseserver Andet: Ved det ikke

Potentiale: Første svarmulighed: Hvis der svares Nej, kunne uddybende spørgsmål anvendes for at afdække et behov for en database: 1) Anvendes der eksempelvis programmer som Navision, C5 eller XAL, som med fordel kan afvikles på en optimeret database? 2) Er der ønske om at få eksisterende eller kommende programmer som økonomisystem og CRM-værktøjer integreret, således at data kun skal registreres én gang? Hvis der svares positivt på ovenstående, vil der være potentiale for at virksomheden bør anskaffe en SQL 2005 server. Anden svarmulighed: I forhold til SQL 7.0 og 2000, er der kommet en mængde nye features i SQL 2005 i forhold til de tidligere versioner. På nedenstående links kan I få uddybet dette, samt se forskellene på de enkelte udgaver af SQL 2005 serveren. Sammenligning af de enkelte udgaver af SQL 2005: http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/features/compare-features.mspx Hvad er nyt i SQL 2005: c Notification Services Enhancements. c Reporting Services Enhancements. c New Service Broker. c Database Engine Enhancements. c Data Access Interfaces Enhancements. c Analysis Services Enhancements. c Integration Services Enhancements. c Replication Enhancements. c Tools and Utilities Enhancements. Se uddybning på de næste to link: http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/overview/whats-new-in-sqlserver2005.mspx http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/overview/productguide.mspx Hvis kunden under ”andet” siger Oracle, kan du se en sammenligning af SQL 2005 og Oracle på nedenstående link: http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/compare/oracle/default.mspx Konklusion: Ud fra de features der er beskrevet i SQL 2005, vil der være oplagte fordele i en migrering til SQL 2005.

6. Hvilken pc platform anvendes i virksomheden i dag? c c c c c

Windows 95/98/NT Windows 2000 Pro Windows XP Pro Andet: Ved det ikke

15


Potentiale: I forhold til Windows 95/98/NT/2000, giver en opgradering til Windows XP en række vigtige features. Hertil skal selvfølgelig nævnes, at Microsoft ikke længere supporterer 95/98 og NT. Du kan læse mere om de features som Windows XP Pro giver ved at klikke på nedenstående link: http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/evaluation/features.mspx Hvis der anvendes Windows 95/98/NT, er der også et sikkerhedsaspekt, da disse versioner ikke længere opdateres.

7. Bruges der andet end stationære pc’er i virksomheden? c c c c

Ja – mere end 50% af arbejdsstationerne Ja – mindre end 50% af arbejdsstationerne Nej Ved det ikke

Potentiale: Hvis der anvendes notebooks, er der også mange gode argumenter for at anvende Windows XP Pro. Her kan du bl.a. pege på fordele som Offline files and folders, Hot docking og indbygget firewall. Firewall funktionaliteten er bl.a. vigtig, når notebooks anvendes uden for virksomhedens interne netværk. Du kan læse mere om funktionerne på http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/evaluation/features.mspx Hvis der anvendes notebooks, vil der også kunne tale oms håndtering af backup af de data på lokale notebooks, samt kryptering af notebookens indhold.

Vejledning til Sikkerhed Driftssikkerhed

1. Bliver jeres servere løbende opdateret? c c c c

Nej Ja – manuelt ca. 1 gang om måneden Ja – automatisk via Windows Update/anden overvågning Ved ikke

Potentiale: Hvis der svares nej til at serverne opdateres, eller at de manuelt opdateres en gang i mellem, er der potentiale for at få lavet en serviceaftale, hvor I overvåger serverne og sørger for, at de bliver opdateret umiddelbart efter at der er frigivet security patches. På denne måde er kunden beskyttet bedst muligt med en minimal risiko for hackerangreb etc.

2. Tages der backup af data fra bærbare og mobile enheder? c c c c

Ja – dagligt Ja – en gang om ugen Nej Ved det ikke

Potentiale: Hvis der svares Nej eller Ja – en gang om ugen, er der potentiale for at etablere en backup rutine med daglig backup af notebooks. Hvis brugerne af notebooks ikke er på kontoret dagligt, er det vigtigt at der tages backup af deres data, når de er på kontoret. Det samme gælder pda’er og andre mobile enheder, hvor brugerne efterhånden gemmer en del vigtige data.

3. Tages der backup af data fra serveren? c c c c

Ja – dagligt Ja – en gang om ugen Nej Ved det ikke

16


Potentiale: Hvis der svares Nej eller Ja – en gang om ugen, er der potentiale for at etablere en backup rutine, hvor der dagligt foretages backup af serveren. Det kan evt. udvides med en serviceaftale, hvor I overvåger om backup’en har kørt hver dag/nat.

4. Hvor ofte testes backup indlæsning? c c c c

Aldrig Kvartalsvis Hver måned Ved det ikke

Potentiale: Hvis svaret er aldrig eller årligt, bør der laves en plan for at teste det noget oftere. Der kan laves en serviceaftale, hvor I tilbyder at teste indlæsning af filer fra backup’en månedligt. Hvis backup’en ikke bliver testet løbende, risikerer kunden en falsk tryghed, hvor det kan vise sig, at backup’en er ubrugelig, når uheldet er ude.

5. Er serveren og det aktive udstyr sikret med en UPS? c Ja c Nej c Ved ikke

Potentiale: Hvis ikke serveren og det aktive udstyr (switch etc.) er sikret med en UPS, er der potentiale i at få etableret en UPS løsning for kunden, således at de er beskyttet mod strømudsving og strømsvigt, hvilket ellers i værste fald kan betyde datatab i forbindelse med servernedbrud. En UPS kan sørge for, at serveren bliver lukket kontrolleret ned ved strømsvigt.

6. Står serveren i et aflåst og afkølet rum? c Ja c Nej

Potentiale: Hvis serveren ikke er i et aflåst rum, vil det være muligt for uvedkomne let at få adgang til serveren. Her bør kunden vejledes i, hvordan serveren sikres fysisk. Rummet bør også være afkølet med en nogenlunde stabil temperatur. Det forlænger levetiden på serveren og sikrer den mest stabile drift.

7. Har I udarbejdet en katastrofeplan og gennemgået den? c c c c

Ja – opdateres løbende Ja – men er ikke opdateret Nej Ved det ikke

Potentiale: Hvis kunden ikke har en katastrofeplan, er der potentiale for at udarbejde en katastrofeplan for dem på konsulentbasis. Her beskrives de forskellige katastrofescenarier, og der udarbejdes en plan over sandsynligheden for og konsekvensen af de enkelte scenarier. Hvis de har en plan, der ikke er opdateret, er det selvfølgelig oplagt at tilbyde at revidere katastrofeplanen, så den bliver up-to-date!

Intern sikkerhed

8. Hvor ofte skiftes password på jeres server? c c c c

Aldrig Årligt Hvert halve år Hvert kvartal

17


Potentiale: Hvis der svares Aldrig, bør det helt klart pointeres, at denne procedure bør ændres. Hvis passwordet kun ændres årligt eller hvert halve år, bør det også drøftes om det er et acceptabelt sikkerhedsniveau.

9. Hvor ofte skiftes password hos brugerne? c c c c

Aldrig Årligt Hvert halve år Hvert kvartal

Potentiale: Hvis der svares Aldrig eller Årligt, bør det pointeres at dette bør foregå noget hyppigere.

10. Er der krav om speciel længde og opbygning af brugernes password? c Ja – et kompleks password c Nej c Ved det ikke

Potentiale: Hvis der svares Nej eller Ved det ikke, bør det revurderes om kunden ikke bør stille større krav til udformningen af passwordet. Specielt hvis de kan læse deres mail eksternt og benytter det samme password.

11. Er den trådløse adgang til netværket på kontoret sikret? c c c c

Nej Ja – brugerbegrænset Ja – brugerbegrænset og krypteret Der er ikke trådløs adgang

Potentiale: Hvis der benyttes trådløst netværk, og det ikke er sikret, bør der etableres brugerbegrænset adgang med kryptering. Hvis det bestående udstyr ikke understøtter dette, bør det skiftes til mere tidssvarende udstyr.

12. Har I en IT-brugerpolitik/sikkerhedspolitik? c Ja c Nej c Ved det ikke

Potentiale: Hvis kunden ikke har en sikkerhedspolitik, er der potentiale for at tilbyde kunden at få udarbejdet en IT-brugerpolitik/sikkerhedspolitik på konsulentbasis. Det vil tage hånd om procedurerne inden for de fleste af ovennævnte spørgsmål.

Ekstern sikkerhed

13. Bruger I chat/MSN som kommunikation i jeres virksomhed? c c c c

Ja – alle sammen Ja – nogle gør Nej Ved det ikke

18


Potentiale: Hvis kunden ikke anvender chat/MSN, vil der være potentiale for at fortælle om de fordele, der er ved at benytte chat/MSN i dagligdagen som ex. supplement til mail og brug af telefoni. Der kan både anvendes den gratis MSN tjeneste, samt etableres en Live Communication server internt i netværket, som kan håndtere Instant Messaging (IM)

14. Har I en nedskrevet politik i virksomheden omkring brugen af chat/MSN? c c c c c

Ja – i personalehåndbogen Ja – i sikkerhedspolitikken Nej Ved det ikke Bruger ikke chat/MSN

Potentiale: Hvis de ikke har en politik om brug af chat/MSN, vil der være potentiale for at vejlede kunden via konsulentrådgivning om at udnytte chat/MSN til professionelt brug og samtidigt opsætte rammer for, hvornår det ikke bør benyttes, (fx til privat chat i arbejdstiden).

15. Er data på bærbare og mobile enheder krypteret ? c c c c

Ja Nej Ved ikke Har ikke bærbare og mobile enheder

Potentiale: Hvis der svares Nej eller Ved ikke, er der basis for at få drøftet de risici, der er for kunden, hvis data på bærbare eller mobile enheder falder i de forkerte hænde. Det vil være oplagt at tilbyde kunden en løsning, der kan kryptere notebooks. De mobile enheder bør fx være forsynet med psw/pinkode, hver gang man skal bruge dem. Hvis de mobile enheder er sat op til at synkronisere mail og kalender via OWA på en Exchange Server 2003, er der en indbygget funktionalitet i Exchange 2003 SP2, der kan sørge for at mobile enheder bliver resetted, hvis man efterfølgende prøver at synkronisere pda’en med Exchange serveren.

16. Er der installeret antivirus på serveren? c Ja c Nej c Ved ikke

Potentiale: Hvis der svares Nej eller Ved ikke, er der basis for at lave et check af serveren, sælge antivirus software, samt lave en serviceaftale, hvor I overvåger serveren og sørger for at den er up-to-date med bl.a. antivirus opdatering.

17. Er der installeret antivirus på alle arbejdsstationer? c Ja c Nej c Ved ikke

Potentiale: Hvis der svares Nej eller Ved ikke, er der basis for at gennemgå pc’erne og sætte management op, således at kunden kan være sikker på, at pc’erne løbende bliver opdateret. Der er igen mulighed for at lave en serviceaftale på dette, således at I varetager dette.

18. Kan I se om alle arbejdsstationer er opdateret med antivirus? c c c c

Ja – får opgørelse pr. mail Ja – manuelt Nej Ved ikke

19


Potentiale: Hvis man ikke centralt kan se, om arbejdsstationerne og serverne er opdateret, vil der være mulighed for at tilbyde kunden et produkt, der har denne management-funktion. Hermed vil kunden have vished om, at deres systemer er opdateret.

19. Hvor tit serviceres og opdateres jeres firewall? c c c c c c

Aldrig Årligt Hvert halve år Hvert kvartal Automatisk (ex. når opdateringen er godkendt af IT-delingen) Har ikke en firewall!

Potentiale: Hvis firewall’en ikke løbende bliver opdateret, når der er nye updates/patches til den, bør der etableres en procedure for det. Dette kan I fx gøre ved at tilbyde kunden at overtage ansvaret for firewall’en og sørge for løbende at installere nye opdateringer. Hvis kunden ikke har en firewall, vil det være en god ide at tage en dialog med kunden om en ISA Server 2004 firewall server fra Microsoft. Du kan læse mere om ISA Server 2004 på nedenstående link: Link: http://www.microsoft.com/danmark/servers/isa_server/cominfo.mspx

20. Har brugerne ekstern adgang til firmaets netværk, fx via VPN? c Ja c Nej c Ved ikke

Potentiale: Hvis brugerne ikke har ekstern adgang til firmaets netværk, vil der være potentiale for at afdække behovet. Det kan blot være adgang til mail, men også til filer eller programmer som fx økonomisystemer eller CRM systemer. Dette kan betyde, at der er potentiale for at tale om firewall med VPN funktionalitet samt Terminal Server, hvis de skal kunne afvikle programmer, når de er ude af huset.

Licensering

1. Har I et generelt overblik over hvor mange Microsoft licenser I anvender? c Ja c Nej c Ved det ikke

Potentiale: Hvis kunden ikke har overblik over, hvor mange licenser de bruger, vil der være et potentiale for at lave en opgørelse i samarbejde med kunden. Dette kan gøres manuelt eller via tredjepartssoftware, der kan indsamle oplysninger om, hvad der er installeret af software på arbejdsstationerne. Hvis kunden ikke har overblik over sine licensaftaler, vil det være muligt at få oplysninger via Microsofts kundeservice på telefon 44 89 01 00, hvis kunden giver tilladelse til, at I undersøger det for dem. Microsoft kan dog ikke udtale sig om kundens licenser, hvis det drejer sig om OEM eller FPP licenser.

2. Har I en licensaftale der giver mulighed for at køre med en ensartet klientplatform? c c c c c c

Ja via OEM licenser Ja via FFP licenser Ja via en Volume licensaftale. Ja via en SPLA aftale (hosting) Nej Ved det ikke

20


Potentiale: Hvis kundens licensaftale ikke giver mulighed for at køre med en ensartet klientplatform, kan det betyde højere omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse af forskellige platforme. Der er fx god økonomi i at lave en volume licensaftale, der giver mulighed for en ensartet platform. Volume licenser kan være OSL, MYO, OPEN og Open Value. Kontakt jeres distributører for mere information om de forskellige licensaftaler. Hvis kunden er interesseret i en hosted løsning, er det en SPLA aftale, I skal basere oplægget på. Hvis I ikke selv er SPLA partner, så kontakt Microsoft for information om, hvad der skal til for at blive det. Alternativt kan I etablere et samarbejde med en anden Microsoft SPLA partner.

3. Har I en licensaftale, der giver mulighed for at køre med en ensartet Office platform? c c c c c c

Ja via OEM licenser Ja via FFP licenser Ja via en Volume licensaftale. Ja via en SPL aftale (hosting) Nej Ved det ikke

Potentiale: Det kan give udfordringer, hvis der er forskellige platforme. Der kan fx være funktioner, der ikke er bagud kompatible, når man deler dokumenter mellem forskellige versioner.

4. Hvilken licensaftale har I på jeres klientlicenser (CAL) til jeres serverlicenser? c c c c

OEM licenser FFP licenser (boks licenser) Volume licenser Ved det ikke

Potentiale: Hvis der svares Ved det ikke, så spørg om tilladelse til at undersøge det for kunden ved at tage kontakt til Microsoft.

5. Anvender I device eller user licenser i forbindelse med jeres klientlicenser (CAL)? c Device licenser c User licenser c Ved det ikke

Potentiale: Hvis I skal drøfte en ny licensaftale med kunden, er det vigtigt at finde ud af, om kunden er bedst stillet med en licensaftale baseret på device eller user. Hvis der anvendes device licenser, skal der skaffes licenser pr. device, dvs. både for en pc, pda og mobiltelefon med Windows operativsystem, hvis den er koblet op mod firmaets servere. Dette kan være en fordel, hvis flere brugere deler de samme pc’er o.lign. fx hvis det er en produktionsvirksomhed med skiftehold. Hvis der anvendes user licenser, skal der anskaffes en licens pr. bruger, der er oprettet på netværket. Det kan være en fordel, hvis brugerne har flere devices, som de anvender op mod netværket.

6. Har I tegnet en Software Assurance aftale på jeres licensaftaler? c Ja c Nej c Ved det ikke

21


Potentiale: Hvis der ikke er tegnet en Software Assurance aftale, er det oplagt at påpege de fordele, der er ved at tegne en opdateringsaftale. Medtag evt. nogle eksempler på kunder, der ikke har tegnet en SA aftale og efterfølgende fortrudt, fordi det har kostet dem dyrt, da de endelig opgraderede deres licenser/software. Eller vend den om og fortæl, hvor meget kunden reelt sparer i det lange løb med en SA aftale. I kan læse mere om dette på følgende link: http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Vejledning til Mobility Hvad er Windows Mobile? Windows Mobile er en platform for mobile løsninger. Overordnet set er der to hovedgrupper, som vist herunder. Pocket PC og Pocket PC Phones

SmartPhones

Pocket PC formfaktoren retter sig mod kunder, som primært har behov for adgang til – og behandling af – data. Den indbyggede telefon giver mulighed for trådløs synkronisering af data, adgang til virksomhedens systemer og naturligvis taleopkald.

SmartPhones retter sig mod kunder, som primært har behov for en telefon og sekundært behandling af data. Der er samme muligheder for at lave dataintegration, men den mindre skærm og tastatur giver naturligvis nogle praktiske begræsninger.

Windows Mobile er et godt eksempel på, hvordan it kan gøre en virksomhed mere effektiv og fleksibel. Det er ikke mindst til gavn for medarbejderne, som kan løse flere opgaver med alle de velkendte Microsoft-programmer lige ved hånden – uden at befinde sig på kontoret.

Hvem har brug for Mobility? Mindre virksomheder har om nogen brug for at være effektive og handlekraftige, hvis de vil klare sig i markedet mod større og stærkere spillere. Kunderne presser på for øget fleksibilitet. Og medarbejderne stiller også krav, for de vil have arbejdsliv, familieliv og fritid til at hænge bedre sammen. Windows Mobile lader brugeren: • oprette, vise og redigere dokumenter med Word Mobile og Excel Mobile *) • gennemgå præsentationer med PowerPoint Mobile *) • kontrollere e-mails med Outlook Mobile • søge og bladre på Internettet med Internet Explorer Mobile • Tilføje ekstra funktioner gennem software og løsninger fra Microsofts partnere. • Giver medarbejderen adgang til salgshistorik og lagerbeholdning uafhængigt af tid og sted. Sælgeren opsamler ordrer på sin Pocket PC, overfører den trådløst til kontoret og får på den måde mere tid til kunderne og mindre administration. • Automatisk overføre dagens kundebesøg til sin Windows Mobile enhed. Eventuelle ændringer laves løbende og tidsforbrug og anvendte reservedele registreres umiddelbart. *) Pt. er disse funktioner tilgængelige på Pocket PC formfaktor eller via trediepartssoftware på udvalgte SmartPhones.

22


Hvad giver Windows Mobile 5.0 + Exchange Server 2003 SP2? • Sikker, krypteret adgang til en komplet, mobil Outlook • Mulighed for mobilt at angive politikker for, hvordan mobiltelefonen skal anvendes på en sikker måde med adgangskode • Mulighed for mobilt at slette alle følsomme oplysninger på en Windows Mobile-telefon – hvis den bliver væk eller stjålet • Intet behov for investeringer i ekstra software eller hardware • De nødvendige elementer for mail, kalender, kontaktpersoner m.v. er indbygget i Exchange • Push mail, kalender, kontaktpersoner, opgaver – du er altid opdateret • Adgang til hele virksomhedens adressekartotek – med et enkelt tryk på en knap • Office Mobile – mobile versioner af Microsoft Office på Pocket PC • Meget mere, der gør livet lettere – både på jobbet og privat For yderligere information besøg: www.windowsmobile.dk www.windowsmobiletraining.com www.windowsmobilepartnershop.com

23

test  

testtesttesttesttesttesttesttest

Advertisement