Page 1

H T r o p i c a l u Sr c t ur e De i g n s e S p a c


Conc eptDes i gn Ourdes i gnWet ak ei nt oc ons i der at i on t hes ur r oundi ngc ont ex toft hes i t e s ot hatt hehous er es pondst o t hec ont ex tofmos thomes andt hec omf or toft henor t h. Eas tRoad Wes ti sabui l di ngmat er i als t or e. Ands out hi st hel ak e,whi c hi s


So u t hEl e v a t i o n

No r t hEl e v a t i o n

We s t El e v a t i o n

Ea s t El e v a t i o n

Tropical House  
Tropical House  
Advertisement