Page 1

Kimon

Stichting Kinderhulp Mondiaal - verschijnt elk kwartaal

Jaargang

2005 路

Nr

3

Naar buiten

CD-actie voor Goeie Hoop

Werf ee n nieuw e lezer en ontvan g een kaa rtenser ie. Kijk op

www.k

imon.n

( lezersa ctie)

l


In dit nummer Adressen veldwerkers Van de voorzitter

Ons werk...

Vanuit Guinee Bissau

Het is niet zoals je het zegt Familie Born

Volharding Vanuit Mozambique

Een fantastisch begin

Wat een land...

2

Sponsoring

Stand van zaken

Vanuit Bangladesh

Kimon in actie

Vanuit Guinee Bissau

Zoek de vrede van de stad

Giftenverantwoording De Kimonclub

3 4 5 6 8 8 9 10 11 12 14 15

Léonie Dieleman (2 februari 1969) Missão para o interior da África C.P. 1951 Rua Andrade de Melo Casa no 167 Beira Sofala Moçambique Marianne van Helden Apartado 908, Bissau RGB Guiné-Bissau Africa Ocidental

(25 oktober 1975)

Gerda Klaver Apartado 908, Bissau RGB Guiné-Bissau Africa Ocidental

(27 november 1972)

familie Born Groene Velden 9-11 8211 BA Lelystad

Stuur eens een kaartje!

Colofon Doel van de stichting Hulpverlening en Evangelieverkondiging wereldwijd aan kinderen in nood.

Voorlichting en fondsenwerving Dianne van den Belt, Parkstraat 168, 7461 BS Rijssen, tel. 0548512518. E-mail: dvdbelt@akiva.nl

Secretariaat J.K.W. Stout, Baanhoek 67, 3361 GA Sliedrecht, 078-6931377. E-mail: w.stout@filternet.nl

Lezersadministratie Rianne de Geus, Dijkstr. 44, 3245 AE Sommelsdijk, tel. 0187-48 77 56. E-mail: riannedegeus@kliksafe.nl

Grondslag van de stichting De Heilige Schrift vormt het uitgangspunt en is de inspiratiebron voor het werk van de Stichting. Hierbij zijn de Reformatorische belijdenisgeschriften voor ons een leidraad tot het verstaan van Gods Woord.

Comité van aanbeveling Ds. M. Baan, Nijkerk; Ds. D.J. Budding, Waarder; Ds. G.J. Capellen, Den Haag-Scheveningen; Ds. K. Hoefnagel, Katwijk; Ds. G.C. de Jong, Sliedrecht; Ds. G.D. Kamphuis, Amstelveen; Ds. R. Kattenberg, Lelystad; Ds. J.H.C. Olie, Spijk; mr. C. G. van der Staaij, tweedekamerlid voor de SGP; Drs. A.A. Teeuw, Ridderkerk; Mw. J.J. Vreugdenhil-Fieret, Vlissingen.

Bestuursleden C. Moerman, voorzitter J.K.W. Stout, secretaris A. Steehouwer RA, penningmeester J.C. van der Hart, 2e secretaris mevr. D. van den Belt, Rijssen ir. A. van Gent, Bennekom Eindredactie: C. Moerman E-mail: cmoerman@filternet.nl

Legaten Indien u ons een legaat wilt nalaten, kunt u hierover contact opnemen met het bestuur. Kimonline: www.kimon.nl

Medewerkers drs. A.G. Laseur, Zwolle G.H. Fikse, Soest

Postbank rek.nr.: 6849217 t.n.v. St. Kinderhulp Mondiaal Hendrik-Ido-Ambacht

Ons werk... uw en jullie werk Van de voorzitter Het werk op de wereldakker is tijdens de vakantie gewoon doorgegaan. Het is daarom niet moeilijk om opnieuw een Kimon magazine te vullen met activiteiten en verhalen van onze mensen in het veld. In Guinee-Bissau start een nieuwe fase, nu we in nauwe samenwerking met de plaatselijke kerk een “eigen” district gaan bestrijken. In een andere provincie wacht Gerda Klaver en Marianne van Helden een braakliggend terrein voor medisch werk, alfabetisering, maar bovenal evangelisatiewerk onder kinderen en jongeren. En in Mozambique is Léonie Dieleman inmiddels begonnen aan haar nieuwe taak. Maar ook “achter de schermen” stond het werk niet stil. In veel gevallen kun je dat letterlijk nemen. Zonder computer, internet en e-mail zouden we als bestuur geen raad meer weten met het vele werk. In dat opzicht vormen “de schermen” een ware zegen. Contacten met de veldwerkers, opstellen van beleidsplannen, boekhouding, ledenadministratie, redactie en opmaak van het magazine, PR en fondsenwerving… Maar we hebben ook aan de weg getimmerd. Met voldoening kijken we terug op de beurs Naar Buiten. Het was een hele drukte op onze stand. Tientallen kinderen hadden de weg naar onze website gevonden en een kleurplaat uitgeprint. Ware kunststukjes werden bij de kraam ingeleverd! Verder kozen honderden ballonnen het luchtruim, om soms op grote afstand te “landen”.

C. Moerman wijd! Niet als doel op zich, maar vanwege de ook al springlevende belofte die eraan verbonden is: "Want gij zult uitbreken ter rechterhand en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven." De kanttekeningen hierover: de heidenen zullen ook door het Evangelie kinderen Gods worden en u toegevoegd worden. Wij slaan het oog op de God van deze belofte!

Vernieuwde website Vergeet vooral niet ons “online” een bezoekje te brengen. Op www.kimon.nl vindt u: • informatie over onze projecten • persoonlijke verhalen van onze veldwerkers • eerder verschenen Kimon-magazines (PDF) • organisatorische wetenswaardigheden: beleid, financiën, etc.

Springlevend Wat ook landde, was onze boodschap: het Evangelie naar kinderen wereldwijd. We konden enkele honderden nieuwe lezers van ons blad noteren. Het deed goed om te ervaren dat velen, ook jongeren, ons werk tot het hunne wilden maken. En zo komt het, dat deze Kimon al op 3500 adressen wordt bezorgd! Ja, Kimon is springlevend. En dat is maar goed ook, want temidden van de wereldwijde nood onder kinderen is eveneens het woord van onze Heere Jezus nog springlevend: Laat de kinderen tot Mij komen!

Tent Zo mogen we samen werken aan de missie die we ons gesteld hebben. Nee, aan de missie die u, jou en ons wordt opgelegd: vissers van mensenkinderen te zijn. In het veld, achter de schermen, op de knieën. Dit werk moet uitgebreid worden. Doe wat u, wat jij kunt, zodat we met daadkracht dit werk kunnen uitbreiden. Wie zou niet jaloers worden op wat weeshuisdirecteur David Halder schreef vanuit Bangladesh: Wat een heerlijke zegeningen vinden er plaats, waardoor onze tent wordt wijdgemaakt voor het Koninkrijk van God. Laten we allen die zegen zoeken van een wijde tent. Wereld-

• nog veel meer!

www.kimon.nl

Niet schri kken… Bent u pas “gratis” lezer van ons blad geworden en krijgt u er gelijk een acceptgiro bij! Geen schrik, deze doet dienst als adresdrager. U bent en blijft gratis abonnee. De Kimon is gratis voor alle belangstellenden, en we zijn blij dat u daarbij hoort. Uiteraard stellen we het erg op prijs wanneer u een gift overmaakt, want daarmee maakt u ons werk mogelijk. U kunt hiervoor de acceptgiro gebruiken, of storten op

Postbank 6849217 t.n.v. stichting Kinderhulp Mondiaal Hendrik-Ido-Ambacht.

3


“Het is niet

zoals je het zegt” vanuit Guinee-Bissau

Maar het balanta beheers ik nog niet. Ik probeerde wat stukjes mee te zingen. Maar ik zong het niet goed en ze zei: “Es i ka asin” - het is niet zoals je het zegt.

4

Ze ging heel duidelijk zingen, zodat ik het goed kon horen. Het was een lieve deugniet naast me. Ineens had ze mijn neus vast en deed of ze er een snottebel onder vandaan haalde. Bij gebrek aan zakdoeken doen ze dat hier met hun vingers… Ze zei: “er zat een snottebel”. Nu, ik had niets gevoeld, dus er zat helemaal niets! Er zijn wel meer deugnieten. Zaterdagmorgen kwam een vader met z’n zoontje van 6 naar ons toe. Hij vertelde dat de jongen bij het spelen in elk oor een kraaltje had gestopt. Ze hadden geprobeerd de kraaltjes eruit te halen, maar daardoor waren ze er juist dieper ingegaan. Ik dacht, die krijg ik er nooit uit. Ik voelde me onmachtig. Maar wetend dat de Heere almachtig is, hebben we eerst Zijn hulp aangeroepen. Heere help toch deze kraaltjes eruit te halen. Wij kunnen het niet, maar U kunt het wel. En… de Heere liet ons niet beschaamd staan. Met een fijne haaknaald hebben we de kraaltjes eruit gekregen. Het jongetje was wel erg bang en wilde zich telkens losrukken. Gelukkig ging het allemaal goed en konden we de Heere danken voor Zijn hulp.

Angst Zaterdag is ook de dag om me voor te bereiden op de kinderclubs van PonteNobu en Enxude. De kinderclub in PonteNobu ging niet door in verband met de regen. De kinderclub is daar onder een boom, omdat er nog geen kerk is. In Enxude had Domingus de laatste keer verteld, en hij had het platenboek van de tien geboden nog. Twee jongens van Foia zijn mee geweest met de auto, om het boek op te halen. Domingus woont namelijk een eind van de straat af en voordat je bij zijn huis bent moet je een stuk door het water en de modder lopen. Toen de jongens het boek gehaald hadden,

Zondagavond zat ik in de kerk naast een meisje van een jaar of acht. We waren aan het zingen. Eerst in het creools en daarna in het balanta.

- Het huis in Bissau, dat bijna af is. Nu hebben we een vast plekje in Bissau om te verblijven als we daar boodschappen of werk hebben te doen.

door Gerda Klaver

kwam er nog een man aan lopen. Hij wilde graag naar het ziekenhuis in Tite, want hij had net diarree gekregen, hij hoefde nog niet over te geven. Onderweg vroeg ik van welke moranse (huizengroep) hij was. Toen bleek dat hij de vader was van een meisje dat 2 weken daarvoor door de bliksem was omgekomen. Zijn ene zoon had al in het ziekenhuis gelegen met cholera en een andere zoon lag er nog in. En nu was hijzelf aan de beurt. Wat moet zo’n man een angst met zich meedragen! Ze geloven namelijk dat er boze geesten in het spel zijn of dat anderen een vervloeking hebben uitgesproken. Ik voelde in mijn hart bewogenheid met deze man en mocht getuigen, dat we de Heere God niet kunnen begrijpen, maar dat Hij wel van ons houdt. De Heere God weet wat goed voor ons is. Voordat hij uit de auto stapte om naar het ziekenhuis te gaan, mocht ik hem nog aan de Heere opdragen en wijzen op de Heere Jezus die ziekten geneest en zonden vergeeft voor wie op Hem vertrouwen. Zelf zijn we zo ontzettend klein en machteloos om anderen te helpen, maar we hebben een grote God die luistert naar het gebed. Een God die hoort en verhoort, niet naar onze wil, maar naar Zijn wil. Gelovigen hier denken ook dat zij geen cholera kunnen krijgen, omdat de Heere hen daarvoor bewaart. De Heere bewaart ons wel en wil ons ook leiden, maar dat wil niet zeggen dat we deze ziekte niet kunnen krijgen. Gelukkig is de ziekte goed te behandelen als je er snel bij bent. Maar de ziekte verbreidt zich nog steeds, omdat in deze regenperiode overal water op het land staat. Pas over enkele maanden breekt de droge periode weer aan.

Droog Ja, want regenen doet het. Niet elke dag, maar wel veel. Dan zit je soms te twijfelen, wel of niet met de fiets naar de kerk of de club. Zondagavond gingen we wel naar de kerk. Sommigen zeiden: “Maar er komt regen”. Ik antwoordde: “Ik heb gebeden dat het droog blijft”. We kwamen droog aan in de kerk. Maar onder kerktijd begon het te regenen. Eigenlijk wilde iedereen naar huis. “We houden gewoon dienst en dan

bidden we of de regen even mag stoppen. Als het dan droog is gaan we naar huis”, zei ik. “Maar het gaat de hele nacht door regenen. Wil je dan niet dat er veel regen valt, dat is goed voor de rijstgroei…” Aan het einde van de dienst hebben we gebeden of de regen even zou stoppen tot iedereen thuis was, als dat naar de wil van de Heere was. Aan het einde van het gebed was het bijna droog en onderweg zijn we niet nat geworden. ’s Nachts heeft het weer heel lang geregend. Gerda

Wilt u met ons bidden voor: - bescherming voor ziektes, zoals cholera. - een goede afronding van ons werk in Foia en omgeving. - leiding van de Heere bij het opzetten van een nieuw project in Guinee-Bissau. - de voortgang van het alfabetiserings-, gezondheids- en evangelisatiewerk. - Ngala die op dit moment erg depressief is en het liefst zo snel mogelijk thuisgehaald wil worden door de Heere. En voor zijn moeder die hem nu al een jaar verzorgt en erg moe is. - de vorming van een goede regering onder de nieuwe president.

Gebedspunten: Wilt u met ons danken voor: - De fijne tijd die we mochten hebben met onze gasten: Dianne en Anton van het Kimonbestuur, en daarna met onze broer, zus, nicht en haar vriendin. - De hulp van het familiebezoek bij het verven van ons nieuwe huis in Bissau.

5

Volharding Fam. Born In 2006 hopen we samen met de familie Born uit Lelystad een opvangcentrum voor aidswezen en andere behoeftige kinderen uit de krottenwijken van Kaapstad (Zuid-Afrika) te beginnen. Na diverse teleurstellingen zijn we nog altijd op zoek naar een geschikte locatie voor dit nieuwe Kimonproject onder de naam “Goeie Hoop”. We hebben inmiddels ervaren dat dit vanuit Nederland niet gemakkelijk te realiseren is. Daarom houden we er rekening mee dat de aankoop van grond pas zal plaatsvinden als de familie Born zich ter plekke heeft gevestigd. Op welke termijn dat gaat gebeuren, is in belangrijke mate afhankelijk van de verkoop van hun (hoveniers)bedrijf in Lelystad. Ondertussen geeft het ons de gelegenheid om de nodige fondsen te werven. Van de naar schatting benodigde € 200.000 is nu ongeveer de helft binnen. Op een van de kaartjes die de familie Born ter bemoediging ontving, stond een uitspraak van Spurgeon: door volharding bereikte de slak de

ark… Inderdaad vragen de omstandigheden om veel volharding. We vragen u om deze zaak mee te nemen in uw gebeden! Voor gedetailleerde informatie over dit project verwijzen we u naar onze website (archief, rondzendbrief en vorige Kimonnummers) en naar hun eigen website: www.goeiehoop.nl


Een fantastisch

begin

“Mag ik uw Nederlandse fietsrijbewijs even zien?” vraagt de Mozambikaanse beambte in uniform.

markt een tas zie kopen, dus ik zei: “Ik woon vlakbij, ik ga er wel even een halen.” Ik liep de winkel uit en moest erg lachen. Nu was ik het slachtoffer van m’n eigen strenge plasticbeleid, want ik had volgens mij helemaal geen tasje in huis. Toen ik de winkel uitliep tikte een meisje uit de bakkerij mij op de schouders. Ik kreeg 2 warme broodjes in m’n handen gestopt in een plastic tasje. “Hier,” zei ze, “ik wil je ze graag geven.”

Geschaafde neus

vanuit Mozambique

Mijn mond valt even open maar al snel antwoord ik met dikke binnenpret: “Meneer, dat hebben we in Nederland niet… we worden daar bijna fietsend geboren.”

6

Het leek me wel handig om een fiets te hebben hier in Beira, maar al snel bleek dat je wel even bezig bent voordat je daadwerkelijk op de trappers mag. Van loket naar loket en weer terug, allerlei formulieren invullen, pasfoto’s, administratiekosten, vergunninghouderskosten en als klap op de vuurpijl een mondeling examen bij de brandweer! Wat die twee met elkaar te maken hebben weet ik niet, maar amusant was het wel! Inmiddels ben ik dus in het bezit van een heus fietsrijbewijs en dat kan toch niet iedereen zeggen. Spring maar even achterop dan kan ik u meenemen voor een ritje langs de gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Biezen kistje Daar stonden we dan in alle vroegte op Schiphol die 6e juli, na een hartelijke dienst in de gemeente, het voor m’n gevoel eindeloos pakken en het afscheid nemen. Enkele vrienden waren meegekomen en zij hebben mij, kort voor ik door de douane ging, opgedragen aan God en overgegeven in Zijn handen. De eerste bestemming was Kenia, waar ik een drieweekse cursus zou krijgen als voorbereiding op het wonen en werken in Afrika. Het was een groep van 26 uit Engeland, Korea, Canada, USA, Duitsland en ondergetekende namens de Nederlanden. Vooral de eerste twee weken vond ik steengoed en erg afwisselend. Het programma varieerde van panels van ervaOpenbaar vervoer in Mozambique ren

door Léonie Dieleman

zendelingen, via lezingen over het Afrikaanse gezinsleven, tot hoe je je geestelijk leven op peil houdt. Ook moesten we het openbaar vervoer uitproberen en met een lijstje inheemse woorden naar de markt om er achter te komen wat wat was. Verder hebben we gewerkt over conflicthantering in stressvolle situaties. Reageer je in bepaalde situaties als een vos, een slak, een haai of een teddybeer? Welke bijbelteksten pleiten vóór en tégen jouw stijl? Na de cursus moest ik 5 dagen wachten op m’n vlucht naar Mozambique. Iemand gaf me het geweldige idee om met de bus naar Oeganda te gaan. De reis duurde ruim 12 uur, maar het was schitterend. Onderweg heb ik de meeste tijd naar buiten gekeken: gigantische theeplantages, flamingo’s, hier en daar een markt en ongelooflijk veel mooie hutten! Ik ben op bezoek geweest bij twee Nederlandse zendelingen die een counselingcentrum hebben en zich met name richten op innerlijke genezing van getraumatiseerde Afrikanen. Op een adembenemende plek aan de oever van de Nijl betrapte ik mezelf erop dat ik onmiddellijk naar het biezen kistje van Mozes ging speuren…

Warme broodjes Op 1 augustus vloog ik dan eindelijk door naar Beira. Heel erg benieuwd hoe alles daar zou zijn! Op de airport werd ik hartelijk ontvangen door de veldleider en zijn gezin en door Claudia, een Duitse, die mij als mentor is toegewezen gedurende mijn introductieperiode. De eerste dagen hebben teamleden me wegwijs gemaakt in de stad: waar is de bakker, de bank, wat zijn de prijzen van het fruit, enzovoort. Het team had een rooster opgesteld zodat ik iedere dag bij een ander lid of gezin heb gegeten. Het is overigens héérlijk dat ik gewoon Portugees met de mensen kan praten, al is het hier en daar wel wat anders. De eerste dag was ik net uit bed of de bel ging al. Daar stond m’n empregada (hulp) voor de deur. Na maanden zelf overal te hebben gesopt, komen ze het nu voor me doen! Ik ging vervolgens om brood bij de bakker. De jongen die me hielp zei: “ik heb geen plastic zak.” Ik snapte het niet helemaal en zei: “Dat geeft niet.” Toen zeiden de mensen in de winkel tegen me: “Je moet hier zelf je plastic tas meenemen.” Wow, dacht ik, ik ben in het goede land aangekomen, want in Nederland was ik altijd erg tegen het aannemen van allerlei tasjes en had ik steevast zèlf iets bij me. Iemand zei: “Je kunt hiernaast wel een tasje kopen hoor.” Kopen?? Ik ga lichtelijk grommen wanneer ik iemand bij de kassa in de super-

De geuren hier herinneren me aan eerdere Afrikabezoeken en de gelaatstrekken van sommige Mozambikanen herinneren me aan Braziliaanse tieners of collega’s. ‘Hé, het is net of Rafael daar loopt of DuDu, en dat lijkt Thaíse wel. De eerste M’n empragada me t haar zoontje maanden moet ik zoveel mogelijk verschillende m’n neus stoten. En niet aspecten van het werk en de cultuur zien. Ook moet ik iedere alleen letterlijk, maar ook figuurlijk regelmatig een lekke band week naar een andere gemeente om de kerkelijke kaart te hebben. Nu zijn hier gelukkig genoeg fietsenmakers. Je vindt verkennen en uiteindelijk zelf een gemeente te kiezen waar ik ze onder een boom, waar wat binnenbanden aan de takken bij betrokken wil zijn. Ook moet ik dan de stamtaal gaan hangen. En de Ene, “God-over-mij”, weet ook wel raad met leren die daar gesproken wordt. Ik heb gemerkt dat het wel een geschaafde neus denk ik... handig is om een preekje op zak te hebben en erop voorbereid te zijn onmiddellijk bij de dienst te worden betrokken. Een hartelijke groet vanuit Beira, Mozambique. Erg leuk vond ik dat de collecte door mannen en vrouwen al dansend in etappes naar voren werd gebracht. Ik deed maar Léonie wat graag mee! Ondanks een fantastisch begin realiseer ik me dat het hier Dank- en gebedspunten: dank voor de boeiende cursus en niet makkelijk zal zijn. Te snel van start willen gaan is ook een de hartelijke ontvangst door het team; bid om wijsheid om gevaar. Iemand zei: “we zeggen al ‘Jesus is the answer’ zoninzicht te krijgen in de mensen en de cultuur. der te weten wat de vragen zijn.” Ik zal dan ook best wel eens

De akker is de wereld. En ik werk mee. (U mag meer mogelijkheden aankruisen)  Zend mij voortaan uw gratis magazine ‘Kimon’.  Ik adopteer een kind uit Bangladesh voor 1 Euro per dag: Jongen/meisje/geen voorkeur**  Ik machtig de stichting Kimon om eenmalig € ______ van mijn rekening af te schrijven *.  Ik machtig de stichting Kimon om eenmaal per maand / kwartaal**

€ ______ van mijn

rekening af te schrijven . Ik ontvang van u het boekje ‘Aanmerk de leliën’ van ds. J.H.C. Olie. Bestemming gift:  Algemeen

 Goeie Hoop

 Guinee Bissau

 Bangladesh

 Kalimantan

Naam Adres Postcode

Woonplaats

Bank- of gironummer Datum

Handtekening

* Indien gewenst kunt u het bedrag binnen een maand na afschrijving op uw rekening laten terugboeken. ** Doorhalen wat niet van toepassing is

Deze kaart sturen naar : KIMON, p/a Arie Steehouwer, De Raadtweg 25, 3341 SB Hendrik-Ido-Ambacht

7


Wat een land, wat een land! Deze kreet van verbazing klonk regelmatig tijdens ons bezoek aan Guinee-Bissau. Vier weken lang hebben we ons verbaasd over van alles en nog wat. Al vroeg begonnen de voorbereidingen voor de reis naar Guinee-Bissau. Tickets regelen, inentingen halen, de boodschappenlijst (verlanglijst) van Gerda en Marianne afwerken en sponsorgeld bij elkaar sprokkelen. Er is ongeveer 1500 euro binnengekomen. Dat is een heel mooi bedrag. Het is gebruikt voor cement, verf en vervoer van het zand (met kano en auto) voor de kerken in Foye en Enxude. Verder is het gebruikt om verf te kopen voor het nieuwe huis van Gerda en Marianne in Bissau.

8

Waar we ons steeds weer over verbaasden was het vervoer. Na een paar dagen acclimatiseren in Bissau gingen we per auto naar Foye, het dorpje waar Gerda en Marianne werken. Dat was best heftig. De wegen zijn niet van Nederlandse kwaliteit. Op de wegen in de buurt van de hoofdstad kun je 80 km/h rijden. Hoe verder je van Bissau weg bent, hoe meer kuilen en steeds minder weg. Op veel plaatsen kun je zelfs beter in de berm rijden. Op een gegeven moment zaten we vast in de modder. Gelukkig waren er een paar bereidwillige Afrikanen die ons geholpen hebben. Toen moesten we de alternatieve route nemen, midden door een plas. In Afrika maakt het niet uit hoe je er komt, als je er maar komt. Gelukkig zijn we veilig aangekomen in Foye. Als blanke ben je ook echt een bezienswaardigheid in GuineeBissau. Daar moesten we wel aan wennen. Vaak werd je ook nageroepen, branco! (hé witte!) We kregen ook een goede indruk van het hectische leven in Guinee-Bissau. Altijd staan er mensen voor de deur, die iets willen vragen. Er moet bij-

voorbeeld iemand naar het ziekenhuis gebracht worden met de auto, of iemand komt het gereedschap lenen, of wil iets verkopen. ’s Morgens wordt er een planning gemaakt van wat er die dag moet gebeuren, maar meestal verloopt de dag heel anders dan je in gedachten hebt. Zondag is de drukste dag van de week. Gerda en Marianne leiden dan totaal drie kinderclubs, en een bijbelstudie met jongeren. Daarnaast zijn er nog twee bijeenkomsten, die ze af en toe ook moeten leiden. En de kookhulp heeft op zondag vrij, dus je moet ook nog zelf voor je eten zorgen. Op maandag willen ze graag uitrusten van de zondag, maar dat lukt zelden. Je leert wel om flexibel te zijn, en om de dingen te nemen zoals ze komen. In deze weken zijn we ook een paar keer bij Ngala op bezoek geweest. Hij ligt al een jaar in het ziekenhuis, met een gebroken rug waardoor hij vanaf zijn middel verlamd is. Als wij komen komt er een glimlach op zijn gezicht. Wat wil je ook als je de hele dag niets anders hebt dan een grijze muur om naar te kijken. Wil(t) u/jij voor hem bidden?

Stand van zaken stand van zaken De vakantieperiode is voor nagenoeg iedereen weer voorbij. Wij hopen dat u Kimon niet vergeten bent en dat de betoonde steun van het eerste halfjaar ook de resterende maanden voortgezet zal worden. Graag stellen we alle lezers weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de veldwerkers en werkterreinen van Kimon.

Guinee-Bissau In juli is er een bestuursbezoek geweest. Er is onder meer gesproken met de preses van de Evangelische Kerk. De samenwerking met Genilda da Costa gaat plaats maken voor een intensievere samenwerking met de Evangelische Kerk. Gerda en Marianne kunnen zo de opgedane kennis en ervaring uit Foia aanwenden bij de opzet van nieuwe Kimonprojecten, in een andere provincie van Guinee-Bissau. In deze regio zijn zendingswerkers van de Evangelische Kerk bezig met kerkplanting. Voor Marianne en Gerda zijn er ruime mogelijkheden voor kinderevangelisatie, gezondheidswerk en alfabetisering. Gerda zal een gezondheidsproject opzetten.

door J.K.W. Stout, secretaris niet gemakkelijk te realiseren is. Waarschijnlijk zal de aankoop van grond gerealiseerd worden als de familie Born zich heeft gevestigd.

Kalimantan Naar aanleiding van onze oproep in het vorige nummer hebben twee architecten zich bereid verklaard om actief mee te denken bij de voorbereidingen van de bouw van het kinderopvanghuis. De komende maanden zullen in het teken staan van planning en ontwerp. We zijn bijzonder dankbaar voor de beloofde inspanningen. Tevens zien we uit naar reacties op onze oproep voor bouwvrijwilligers (zie de advertentie). De tijd dringt De lichamelijke en geestelijke nood in de wereld is groot, en wordt steeds groter. Natuurrampen en ziektes volgen elkaar – zo lijkt – steeds sneller op. ‘En leert van de vijgenboom deze gelijkenis…’ De tijd dringt. Voor Kimon zijn er kansen om huidige werkterreinen te vergroten en nieuwe werkterreinen te openen. Helpt u, help jij mee om – door middel van gebed en financiële ondersteuning – dit belangrijke werk te realiseren.

Hartelijke groet, William Stout

Oproep

 Vrijwilliger(s) met bouw-

Hartelijke groeten, Janneke, Mieke, Kasper en Atie

technische kennis

Sponsoring bouwmaterialen kerk Foye en huis Bissau Onderstaande bedrijven en particulieren, alsook degenen die niet vermeld zijn, willen we heel hartelijk danken voor de sponsoring van de activiteiten van de vakantiewerkgroep. - Camping ‘De Heidebloem’ Elspeet - Datatron Automatisering Elspeet - Bouwbedrijf Mulder Elspeet B.V Elspeet - Arno van Waarde Bouwtechnisch ontwerp en adviesbureau Elspeet - Van Rijn Autoschadebedrijf Elspeet - Bloemenmagazijn Erica Elspeet - Budding Sfeerhuys Elspeet - Loonbedrijf P. Hardenberg Elspeet - Installatiebedrijf Spelt B.V Elspeet

- Juffer Tegelzetbedrijf Elspeet - H. v.d. Steeg Royal maaltijden Elspeet - Ap de Ruiter Auto Electra V.O.F Elspeet - D. Verhoef Mechanisatiebedrijf Elspeet - Autorijschool Van den Hardenberg Elspeet - A. v.d. Hardenberg Handelsonderneming Elspeet - Autobedrijf A. Huisman Elspeet - Vebeto Elspeet - Boekenhuis Rijssen Elspeet - Begr. Vz Wieberdink Elspeet - Van Asselt Elspeet - Spitzen hldg Elspeet

bestuursleden Anton en Dianne met de preses van de Evangelische Kerk, ds. Joaquin

Mozambique Verheugd kan ik meedelen dat Léonie, na een korte introductiecursus in Kenia, is aangekomen in Mozambique. De ontvangst in Mozambique van het AIM-team heeft zij als zeer positief ervaren. De komende tijd zal gebruikt worden voor het verstaan van de cultuur en gewoonten van de omgeving waar zij zich bevindt. Daarna zal zij zich richten op het evangelisatiewerk onder kinderen en medische voorlichting (Aids!). Wij hopen dat zij een goede tijd tegemoet gaat.

Zuid-Afrika Samen met de familie Born en contactpersonen in Zuid-Afrika zijn wij nog altijd op zoek naar een geschikte locatie nabij Kaapstad. De ervaring leert echter dat niet vanuit Nederland

De stichting Kimon roept voor het nieuw te realiseren project op Kalimantan (Indonesië) mensen op die bereid zijn om op vrijwillige basis leiding te geven aan en mee te helpen bij de bouw en aanleg van een kinderopvangproject. Het ligt in de bedoeling om vanaf februari 2006 aan de slag te gaan. Hierbij zullen inlandse arbeiders worden ingeschakeld. Wat hebt u nodig? • Kennis van bouwkundige of landbouwkundige zaken • Leidinggevende capaciteiten • Gelegenheid om gedurende meerdere maanden in het buitenland te verkeren • Een goede gezondheid • Hart voor de zaak Informatie: C. Moerman, tel. 0320-411271

9


Vanuit Bangladesh Eén van de oudste projecten die Kimon (financieel) ondersteunt, is het Samaritan’s Home in Dhaka, Bangladesh. We kennen dit land voornamelijk van de vele overstromingen die regelmatig de kranten halen. Maar ook van de overbevolking, de bittere armoede, de kinderarbeid… Steeds vaker horen we echter ook van geweld tegen christenen. In juli werden twee medewerkers van een christelijke hulporganisatie vermoord. Het moslimextremisme rukt ook in dit land op. Wat een wonder dat hier desondanks aan meer dan 300 kinderen een veilige haven en een christelijke opvoeding kan worden geboden. De steun die Kimon verleent, loopt voornamelijk via het

sponsorproject “1 Euro per dag”. Minder kan echt niet, alle “concurrentie” ten spijt. Voor deze ene euro ontvangt het kind niet alleen voeding, onderdak en kleding, maar ook een complete opleiding, van kleuter- tot beroepsonderwijs. We zouden zo graag onze steun aan dit project verhogen. Met klem willen we u vragen financiële adoptie van een van de kinderen te overwegen. Kruis het hokje aan op de bon, of meldt u aan op onze website! (klik op Meehelpen, Sponsor een kind)

AGENDA • Donderdag 8 september: presentatie op basisschool ‘Oranje Nassau’ in Stolwijk • Woensdag 5 oktober: presentatie op basisschool ‘De Zandbaan’ in Rilland. • Dinsdag 1 november: presentatie Vrouwenstudiekring te Hendrik-Ido-Ambacht • Zaterdag 10 december: presentatie aan de KOM OOK GROEP in Hoevelaken • Woensdag 14 december: presentatie aan het Prot. Chr. Ouderenwerk in Nunspeet

Presentaties op uw school of vereniging? Dat kan! Ook op jullie school of vereniging komen wij graag over ons werk vertellen aan de hand van een powerpoint- of videopresentatie. Bel 0548-512518 of mail: dvandenbelt@kimon.nl

Verlof In november en december komen onze veldwerkers uit Guinee-Bissau, Marianne van Helden en Gerda Klaver, met verlof naar Nederland. Zij staan klaar om op uw school over vereniging een presentatie te houden over hun werk.

werk van Kimon onder de aandacht te brengen bij familie, vrienden, bekenden en verenigingen! Op de achterzijde vindt u een foto-impressie van de beurs.

Lees de brief van directeur David Halder CD-opname Woensdag 26 mei vond de officiële opening plaats van peuterspeelzaal ‘De Blokkendoos’ in Apeldoorn. Naar aanleiding van deze opening is er een cd-opname geweest waarvan de opbrengst, samen met de collecte van deze avond, bestemd werd voor Kimon. De totale opbrengst kwam op € 621, 89, waarvoor onze hartelijke dank.

10 “Ik groet jullie allen in de naam van onze Heere Jezus Christus, nam ens mijn grote gezin van 325 kinderen en 55 staf leden van het Samaritan Children ’s Home in Bangladesh. Graag vraag ik jullie aan dacht voor het volgende: Vorige week zondag heb ik in onz e kapel over Jesaja 54:2-3 gepreek t: Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woninge n uitbreide, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechterhand en ter link erhand; en uw zaad zal de heid enen erven, en zij zullen de verwoeste steden doe n bewonen. Eigenlijk had dit allemaal betrekki ng op Dr. William Carey. Het was door zijn levenswerk in India, dat onze christelijk koorden lang werden gemaakt, ter rechter- en ter linkerhand sind waa r wij uitbraken s hij het zaad strooide. Vandaag mag ik mijzelf als een van de vruc op zijn werk beschouwen, en de hten prediking van Jesaja en William Carey in praktijk brengen. Niet allee onze tent wijd te maken naar link n door s en naar rechts, maar door Jezu s in ons hart te aanvaarden en deze ging aan anderen door te geven. uitdaOndanks alle politieke problemen in ons land, kan ik jullie na afge lopen zondag laten delen in hee nieuws. Na de preek over William l goed Carey en de oproep er in ons leve n gestalte aan te geven, hebben jongens en meisjes hun leven aan 30 de Heere gegeven. Gedurende de komende 3 maanden zullen we dooponderwijs geven, en in Nov hen ember hopen we hen te dopen. Ik ben bijzonder blij met de keu onze jongeren om onze Heere als ze van hun zaligmaker aan te nemen. Wat een heerlijke zegeningen vinden plaats, waardoor onze tent wordt er wijdgemaakt voor het Koninkrijk van God. Ik zou wel willen dansen van vreugde in God, zoals koning Dav id deed. Dank voor jullie gebedso ndersteuning. Dit alles gebeurt van jullie gebeden en steun aan HEL wege P Bangladesh. We vragen jullie te blijv en bidden, opdat deze jongens meisjes in volle overgave zullen en wandelen met de Heere. Alle jong ens en meisjes maken dit jaar goe vorderingen, op enkelen na die de kou gevat hebben. In deze periode vinden de examens plaats. Love and greetings to you all from your extended family in Banglad esh, David”

Een idee voor jullie klas? Groep 7 van de Herman Faukeliusschool in Middelburg heeft op een bijzondere manier voor Kimon gespaard. Aan het begin van het schooljaar kwam de meester erachter dat de leerlingen erg vergeetachtig waren. Daarom stelde hij een regel in: Als je iets vergeet mee te nemen naar school, dan 10 cent storten in de Kimonpot! Voor de zomervakantie werd de pot omgekeerd en er bleek 19 euro en 80 cent in te zitten.

Naar Buiten We zien terug op een geslaagde deelname aan de buitenbeurs, van 3 tot 6 augustus in Bennekom. De familie Born was prominent aanwezig met een “echte” krotwoning uit de sloppen van Kaapstad. Tientallen kinderen leverden hun kleurplaat in, die ze via onze website hadden uitgeprint. Ook de ballonnenwedstrijd zorgde voor veel aanloop. De winnaars zijn terug te vinden op www.kimon.nl. De stichting kan circa 200 nieuwe lezers verwelkomen. Het aantal lezers van ons blad bedraagt inmiddels 3.500. Door de gestage groei kan het werk gecontinueerd en uitgebreid worden. Doe ook mee met de actie “Op naar de 5000”, door het

Wil je ook worden INGEZOOMD? Ga snel aan de slag en organiseer een actie! Een fietstocht, muziekavond, spelletjesmiddag, rommelmarkt… Alleen of samen met een vriend(in), op school, de club of de vereniging. Stuur een verslagje met digitale foto over je actie naar: dvdbelt@akiva.nl en je wordt met jouw actie “Ingezoomd.” Succes ermee!

Sponsoring advertentie Op donderdag 12 augustus verscheen in het RD een grote advertentie. Wij willen de sponsor die deze advertentie voor ons heeft betaald hartelijk danken!

Kimonmiddag Noteert u alvast zaterdag 26 november in uw agenda. U bent dan hartelijk welkom op onze jaarlijkse Kimonmiddag die dit jaar weer gehouden wordt in ‘De Aker’ te Putten van 13.00 – 17.00. Vanaf zaterdag 12 november kunt u het programma bekijken op onze website: www.kimon.nl, of in de advertenties in het RD.

11


Zoek de vrede van de stad vanuit Guinee-Bissau

De afgelopen maanden is het spannend geweest in dit land. De presidentsverkiezingen maakten veel tongen los en veroorzaakten grote onrust, omdat de twee voormalige presidenten, Nino Viera en Kumba Yala zich ook verkiesbaar hadden gesteld, samen met nog 19 andere kandidaten. Beiden hebben in hun voormalige regeringsperiode aanhangers, maar ook felle tegenstanders gekregen. Vandaar dat in de kampanjeperiode voor de verkiezingen veel manifestaties en protestmarsen werden gehouden.

Een ieder in zijn eigen taal

12

Juist in deze onrustige periode hebben we twee keer bezoek gekregen vanuit Nederland. Eerst zijn de Kimonbestuursleden Anton van Gent en Dianne van den Belt bij ons op bezoek geweest. Daarna hebben we familiebezoek gehad van Kasper, Atie, Mieke en Janneke. Gelukkig mogen we ondanks de onrust en onzekerheden terugkijken op een fijne tijd. Onze gasten hebben daadwerkelijk Guinee-Bissau ervaren, met al zijn ups en downs: diarree, onrust op straat, verkiezingskampanjes met vrachtwagens voorzien van gigantische geluidsinstallaties en volgepakt met mensen, plannen die steeds gewijzigd werden... Met onze familie bleven we de eerste zondag, de zondag van

Vrede…. een veel genoemd woord in de afgelopen periode. Zodra je met mensen in gesprek komt over de politieke situatie in Guinee-Bissau, dan komt het direct naar voren… We willen geen problemen, geen oorlog, maar we willen vrede, rust. door Marianne van Helden

de tweede verkiezingsronde, in de hoofdstad, op het terrein van de WEC-zending. We dachten rustig naar de kerk te kunnen gaan, maar de dag verliep anders dan gepland… ’s Morgens werden we gewekt door een tropische regenbui. Het water liep in dikke stralen van het dak. Ai, wat nu? Ach, bedachten we, we pakken gewoon de auto om naar de kerk te gaan. Maar wat bleek… Alleen degenen die om speciale reden een vergunning hadden gekregen, mochten op deze verkiezingszondag met de auto rijden. Dit om onrust en rellen te vermijden. Ook de kerken waren dicht. Alleen een kerk in het centrum hield dienst, maar dat was te ver om te lopen in de stromende regen. Wat nu? Samen met andere zendelingen op het terrein hebben we uiteindelijk besloten om zelf een dienst te organiseren. En daar zaten we dan in de kerkzaal, met mensen uit Indonesië, Australië, Guinee-Bissau en Nederland… Een ieder heeft gezongen in zijn eigen (stam)taal, dat waren zeven verschillende talen! Wat zal het toch mooi zijn als in de hemel iedereen de Heere zal loven in zijn eigen taal en dat ook iedereen het zal kunnen verstaan.… Na het zingen sprak een van de zendelingen over de tekst: “En zoekt de vrede der stad… en bidt voor haar tot de HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben.” (Jer. 29:7) Zo hebben we met elkaar, een ieder in zijn eigen taal, mogen bidden voor de vrede van dit land.

Cholera We blijven ook om uw gebed vragen. Al is het op dit moment redelijk rustig en is de voormalige president Nino Viera als winnaar uit de bus gekomen, het gebed blijft nodig! Want op andere fronten ziet het er zorgelijk uit: zo is er een cholera-epidemie uitgebroken, die snel om zich heen grijpt, veel levens eist en niet meer onder controle is te houden. De ziekte gaat gepaard met heftige diarree en overgeven. Binnen 24 uur zonder medische zorg is de patiënt zodanig uitgedroogd dat deze overlijdt. De ziekenhuizen maken overuren om alle patiënten te kunnen verzorgen. Veel patiënten moeten op de veranda blijven liggen, omdat er binnen geen plaats meer is. De epidemie is niet tot de hoofdstad beperkt gebleven, maar heeft zich ook verspreid op het platte land. Ook bij ons in Foya, Enxude en Brambanda sterven mensen aan de cholera. We hebben al heel wat zieken met onze auto naar het ziekenhuis gebracht.

Echte vrede Vorige week, tijdens de zondagschool, stond onze buurman dringende gebaren naar mij te maken. Hij droeg zijn zoontje van bijna één in zijn armen. Een beetje geërgerd stond ik op om hem te woord te staan. Hij weet toch dat ik bezig ben met een “kerkdienst”? “Marianne,” zei hij, ”kun je me helpen om mijn vrouw naar het ziekenhuis te brengen? Ze heeft diarree…” Dan slaat de schrik je om het hart. Onze buurvrouw en tevens een van mijn leerlingen van de alfabetiseringscursus…. Gauw heb ik de leiding over gedragen en ben naar het ziekenhuis gereden. We hebben samen gebeden en gesmeekt of de Heere haar weer beter wilde maken. In het ziekenhuis bleek dat haar zoontje niet bij haar kon blijven vanwege besmettingsgevaar. Maar de buurman wilde blijven tot het zeker was dat ze opgenomen zou wor-

den. Uiteindelijk hebben we besloten dat ik hun zoontje mee terug zou nemen naar het dorp en een tante zou vragen om voor hem te zorgen. Zo ben ik over de hobbelweg teruggereden, met het kind op mijn schoot. Halverwege de rit viel hij in slaap met zijn hoofdje op mijn arm… Dan is er enkel een gebed in mijn hart of de Heere zijn moeder wil sparen, en de Heere hoorde ons gebed! Veel anderen sterven deze dagen aan de cholera zonder ooit in hun leven van echte Vrede gehoord te hebben. Mensen die de Vredevorst, Jezus Christus niet kennen. Bidt voor de vrede van dit land, bidt of de mensen ook persoonlijk de Vredevorst mogen leren kennen, zodat zij vrede mogen vinden voor hun ziel. Marianne

13


GIFTâ‚ŹNverantwoording financiĂŤn In het 2e kwartaal van 2005 heeft Kimon voor â‚Ź 32.640,93 aan giften ontvangen. â‚Ź

De specificatie hiervan is als volgt:

-Ontvangen giften van particulieren en bedrijven (algemeen):

8.556,10

-Giften en collecten van kerken, scholen en verenigingen:

1.748,53

Ned. Herv. Evangelisatie Terneuzen â‚Ź 74,05; Diak. Ned. Herv. Gem. in H.V. Nijkerk â‚Ź 228,27; Herv. Gem. Harkema â‚Ź 20; Diak. Ger. Gem. Apeldoorn â‚Ź 100; Diak. Herv. Gem. Wilnis â‚Ź 250; Diak. Ger. Gem. Emmeloord â‚Ź 100; Diak. Herv. Gem. Alblasserdam â‚Ź 337,69; Diak. Ned. Herv. Gem. Elspeet â‚Ź 96,06; Chr. Ger. Kerk Deventer â‚Ź 142,46; Ned. Herv. Gem. in H.V. Rijssen â‚Ź 250; Diakonie Ger. Gem. Vlissingen â‚Ź 150

-Giften van scholen en verenigingen en akties:

1.563,08

De inkomsten tot en met de maand juni 2005 zijn uitgekomen op ₏ 74.044,--. Dat is zo’n ₏ 11.044,-meer dan was begroot. Het verschil zit onder meer in de bedragen die zijn ontvangen voor het project Goeie Hoop in Zuid-Afrika (ontvangen tot en met juni 2005 ₏ 33.539; begroot was ₏ 22.500). Voor het project Goeie Hoop is tot en met juni 2005 een bedrag van ₏ 90.465 bijeengebracht. Dat stemt ons tot dankbaarheid. Uw bijdragen blijven echter nodig aangezien de totale kosten voor grond en bouw op ₏ 200.000 worden geraamd.

Stichting Fonds v.d. Heuvel te Leersum ₏ 500; Mannenver. Calvijn Barendrecht gift jaarvergadering ₏ 260; Gift peuterspeelzaal ’t Kruimeltje Rijssen ₏ 232; School met de Bijbel Nieuwer ter Aa ₏ 100; Groen van Prinstererschool Scherpenisse ₏ 25; fam. Koppejan ged. huuropbrengst Hogetree ₏ 400; CSGO Oude Tonge Rabo Fietsdag ₏ 46,08

-Giften en akties voor Zuid-Afrika:

13.533,22

Diak. Ned. Herv. Gem. Doornspijk â‚Ź 250; Ned. Herv. Gem. Kockengen â‚Ź 589,31; collecte en

14

Aan algemene giften en giften voor de projecten in Guinee-Bissau, Mozambique en Bangladesh is tot en met juni 2005 â‚Ź 40.505 ontvangen. Dat ligt nagenoeg op het niveau van wat was begroot (â‚Ź 40.500).

CD-aktie; peuterspeelzaal Apeldoorn ₏ 621,89; Diak. Herv. Gem. Polsbroek en Vlist ₏ 239; Activiteitencommissie Chr. Ger. Kerk Middelharnis ₏ 1.000; School met de Bijbel Wekerom ₏ 125; verkoop kaarten fam. Hoogenboezem te Waddinxveen ₏ 100; Kinderkledingverkoop Barendrecht ₏ 850; collecte zangavond Chr. Ger. Kerk Middelharnis ₏ 545,52; sponsors zangavond Chr. Ger. Kerk Middelharnis ₏ 255; Fam. v.d. Bosch Veenendaal ₏ 1.000 (inzameling bij huwelijksjubileum); Ardi Keukens Sint-Annaland ₏ 100; giften particulieren ₏ 6.670; incasso’s particulieren ₏ 1.187,50

-Giften en akties voor Guinee-Bissau:

3.262,00

Giften van bedrijven voor kerkbouw Foye ₏ 1.515; giften van particulieren Guinee-Bissau algemeen ₏ 1.090; giften van particulieren voor Bijbels voor Bissau ₏ 307; incasso’s van particulieren ₏ 225; School met de Bijbel Wekerom ₏ 125;

-Giften en akties voor Bangladesh:

2.327,00

Sponsoring â‚Ź 2.097; particulieren â‚Ź 230

-Dia-avonden, zangavonden en boekjes:

1.651,00

Goede Doelen n.a.v. dialezing Scherpenisse â‚Ź 250; Ds. Hellenbroekschool Zwijndrecht n.a.v. presentatie Marianne van Helden â‚Ź 125; opbrengst boekjes en kaarten â‚Ź 1.276 ______________

Totaal 32.640,93 ============

Voor alle giften zeggen wij u hartelijk dank.

Na aftrek van kosten van o.a. Kimon-blad, advertenties, kosten van zangavonden en boekjes was per saldo voor de activiteiten â‚Ź 59.000 beschikbaar. Hiervan is â‚Ź 28.200 uitgegeven voor de diverse projecten. Ook is â‚Ź 29.846 opzijgezet voor te verwachten kosten voor Goeie Hoop en â‚Ź 1.200 voor Bangladesh. Samen is dat ruim â‚Ź 59.246 Daarmee is er sprake van een tekort van â‚Ź 246. In het 2e halfjaar worden behoorlijke uitgaven verwacht voor het lopende project in Guinee-Bissau (bouw van een onderkomen voor de veldwerksters in Bissau), Mozambique (opstart project LĂŠonie Dieleman) terwijl ook kosten voor Kalimantan verwacht worden en voor Goeie Hoop nog aanzienlijke bedragen nodig zijn. Blijft u mee mee bidden en mee bijdragen voor dit werk? Hartelijke groeten, Arie Steehouwer

´¾œ¾œ Kimonpost Terwijl ik de post van jullie openmaak, staat er naast mij een schaaltje cashewnoten. HÊ, daar ging het in de vorige Kimon over. Straks even lezen. Maar nu eerst jullie post. Rineke en Alexander Tuin krijgen een eervolle vermelding. Wat prachtig gekleurd. Wat fijn, Edward Kisteman, dat jouw nicht werkt voor de straatkinderen in Rio de Janeiro. Heb je haar al verteld dat jij lid bent van de Kimonclub? En wat Kimon doet voor kinderen wereldwijd? Joanne Tuin vraagt hoe vaak ze heeft meegedaan. Nog ÊÊn keer en dan ben je een kimonkei! Want als je vijf keer meedoet krijg je een boekenbon van ons. Nu zijn er wel zeven kimonkeien te vermelden: Elice Houmes, Huibert het Lam, Jaap het lam, Sarina het lam, Willemijn het Lam, Cora Redelijkheid en Emmelie Redelijkheid. Allemaal hartelijk gefeliciteerd. Als het goed is heeft de postbode jullie bon al gebracht als je dit leest. Erika van de Hart, Jorian van de Kieft en Renske Verhoek doen voor de eerste keer mee. Welkom bij de Kimonclub. Op de foto zie je Maaike van Losser. Weet je dat je al voor de tweede keer meedoet Maaike?

Handen uit de mouwen In de vorige Kimon kon je lezen over de rijstoogst die mislukt is. Dat is erg. We lezen dat het met de oogst van de cashewnoten wel goed is gegaan. Wij hebben thuis iedere dag een bord vol eten. Wel drie keer per dag! Vergeet niet te danken voor alles wat God je geeft! Vergeet ook niet te bidden voor de mensen en kinderen verder weg. Misschien kun jij op school of met een paar vrienden/vriendinnen iets verzinnen om geld in te zamelen voor deze kinderen. Een kijkdoos maken, rijstkorrels laten raden (eerst zelf tellen‌), of auto’s wassen. (Je mag ook mijn auto komen wassen‌). Laat je mij je idee horen? Ben je 4-8 jaar dan mag je het doolhof maken. Je ziet aan het

Juf Nelleke

eind een cashewvrucht. Het is een vrucht die op een appeltje lijkt. De noten worden verkocht, maar de appeltjes worden uitgeperst. De kinderen rapen de cashewvruchten op onder de bomen. Weet jij welk kind deze cashewvrucht opraapt? Dat kind mag je kleuren. Ben je 8-12 jaar dan mag je de plaatjes in de goede volgorde zetten. Het gaat over rijst en de oogst van rijst. Best moeilijk, maar doe je best! Stuur je oplossing naar: Juf Nelleke Kardinaal Alfrinklaan 58 3861 DH Nijkerk

15


http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2005-september  
http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2005-september  

http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2005-september.pdf

Advertisement