Page 1

Kimon

Stichting Kinderhulp Mondiaal - verschijnt elk kwartaal

Jaargang

2005 路

Nr

2

Tel je zegeningen

Er komt honger

Lezers i n actie: o p naar de

5000


In dit nummer Adressen veldwerkers Van de voorzitter

Wikken en beschikken

Er komt honger

3 4

Een nieuw project op Kalimantan

Kinderen met een toekomst

6

Léonie Dieleman Wilgenhoek 22a 4353 EB Serooskerke

(2 februari 1969)

Marianne van Helden p/a Fam. da Costa Apartado 54 Bissau RGB Guinee Bissau

(25 oktober 1975)

Gerda Klaver p/a Fam. da Costa Apartado 54 Bissau RGB Guinee Bissau

(27 november 1972)

familie Born Groene Velden 9-11 8211 BA Lelystad

Wikken en Van de voorzitter

Stuur eens een kaartje!

beschikken C. Moerman

“De mens wikt, God beschikt”, luidt een aloude wijsheid. In het zakenleven hanteert men bij dat wikken de zogenaamde SWOTanalyse: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Wat zijn onze sterktes, zwakheden, kansen en bedreigingen?

2

8

Sponsormoeder bezoekt Bangladesh

9

Ik ga op reis en ik laat achter

10

Kimon in actie

11

Vanuit Guinee Bissau

Tel je zegeningen maar gebruik ze goed

Giftenverantwoording

De Kimonclub

12 14 15

Colofon Doel van de stichting Hulpverlening en Evangelieverkondiging wereldwijd aan kinderen in nood.

Voorlichting en fondsenwerving Dianne van den Belt, Parkstraat 168, 7461 BS Rijssen, tel. 0548512518. E-mail: dvdbelt@akiva.nl

Secretariaat J.K.W. Stout, Baanhoek 67, 3361 GA Sliedrecht, 078-6931377. E-mail: w.stout@filternet.nl

Lezersadministratie Rianne de Geus, Dijkstr. 44, 3245 AE Sommelsdijk, tel. 0187-48 77 56. E-mail: riannedegeus@kliksafe.nl

Grondslag van de stichting De Heilige Schrift vormt het uitgangspunt en is de inspiratiebron voor het werk van de Stichting. Hierbij zijn de Reformatorische belijdenisgeschriften voor ons een leidraad tot het verstaan van Gods Woord.

Comité van aanbeveling Ds. M. Baan, Nijkerk; Ds. D.J. Budding, Waarder; Ds. G.J. Capellen, Den Haag-Scheveningen; Ds. K. Hoefnagel, Katwijk; Ds. G.C. de Jong, Sliedrecht; Ds. G.D. Kamphuis, Amstelveen; Ds. R. Kattenberg, Arnhem; Ds. J.H.C. Olie, Spijk; Drs. A.A. Teeuw, Ridderkerk; Drs. D. Vogelaar, IJsselmuiden; Mw. J.J. Vreugdenhil-Fieret, Vlissingen; Ds. J. Westerink, Urk.

Bestuursleden C. Moerman, voorzitter J.K.W. Stout, secretaris A. Steehouwer RA, penningmeester J.C. van der Hart, 2e secretaris mevr. D. van den Belt, Rijssen ir. A. van Gent, Bennekom Eindredactie: C. Moerman E-mail: cmoerman@filternet.nl

Legaten Indien u ons een legaat wilt nalaten, kunt u hierover contact opnemen met het bestuur. Kimonline: www.kimon.nl

Medewerkers drs. A.G. Laseur, Zwolle G.H. Fikse, Soest

Postbank rek.nr.: 6849217 t.n.v. St. Kinderhulp Mondiaal Hendrik-Ido-Ambacht

Mozambique en Kalimantan

Ook als bestuur zijn we voortdurend bezig met het afwegen en uitzetten van beleid. Tegelijk zijn we doordrongen van onze afhankelijkheid: God beschikt. “Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE bestuurt zijn gang.” Een vast rustpunt temidden van de ongewisheid van menselijke berekeningen. ‘t Is wijsheid wat Hij doet.

Ondertussen komt er vaart in twee nieuwe projecten. In juli hoopt Léonie Dieleman te vertrekken naar een nieuw werkterrein in Mozambique. Bij alles wat zij achterlaat, hoort hopelijk een meelevende achterban. In haar woorden: jullie gebed is onbetaalbaar. Speciale aandacht in dit nummer ook voor de veelbelovende ontwikkelingen rondom het project Kalimantan, dat in het vorige nummer al werd aangekondigd. Met de mensen van de stichting sKmeT geloven we dat God ons hier een nieuwe taak opdraagt. Aan Zijn hand willen we deze reuzenstap wagen. Lees en verwonder u hoe de weg wordt gewezen.

Ons kom Suid-Afrika!

Groei is noodzaak: op naar 5000 lezers in 2005!

“Tranen over Johannesburg”. Zo luidt de Nederlandse vertaling van Alan Paton’s klassieker “Cry, the beloved country.” Verplichte literatuur voor iedereen die het oude en nieuwe Zuid-Afrika tot in de ziel wil begrijpen. Nog steeds is Zuid-Afrika een land “om te huilen”. Een land dat we liefhebben, vanwege onze historische banden of vanwege de imponerende natuur. Anderzijds, een land dat de tranen in de ogen doet springen vanwege de politieke ontreddering en corruptie. Maar vooral vanwege het niet te peilen Aidsdrama, dat duizenden kinderen als wezen achterlaat. We waren dan ook ontzettend blij toen we eindelijk een geschikte bouwkavel hadden gevonden om het project “Goeie Hoop” onderdak te kunnen bieden. Opgetogen meldden we daarom in de laatste Kimon: “We hebben grond gekocht!” Het contract was binnen, de handtekeningen geplaatst. Alleen de verkoper diende de handtekening nog te plaatsen: een formaliteit. Helaas trok deze zich op het allerlaatste moment en zonder overleg terug en verkocht de grond aan een andere bieder. Maar toen lag de Kimon al bij u op de mat. Tranen over Kaapstad! Voor Kimon, en in het bijzonder voor de familie Born, een forse tegenslag. De zoektocht moet opnieuw beginnen. Samen met Erwin en Ida geven we echter de “Goeie Hoop” niet op, ondanks deze beproeving. Het vertrouwen is gebleven: “De God van de hemel, Die zal het ons doen lukken...” Wij vragen u om dezelfde vastberadenheid in gebed en financiële steun. Met de woorden van het oude Afrikaanse volkslied: Op jou roep sê ons nooit nee nie, sê ons altyd, altyd ja: om te lewe, om te sterwe - ja, ons kom Suid-Afrika! Eind 2005 hoopt het gezin Born te emigreren. Van het beno-

De groei van het werk wereldwijd schreeuwt om een groeiende achterban in Nederland. Graag verwijzen we u nog eens naar onze actie “5000 in 2005”, waarbij u wordt opgeroepen om nieuwe lezers aan te brengen. Er zijn al heel wat bemoedigende reacties. Eén lezer bezorgde ons 18 adressen...

Familie Born

Teleurgesteld maar niet ontmoedigd

digde bedrag, ca. 200.000 Euro, is nu 80.000 euro binnen. Via onze website kunt u zich als sponsor van dit project opgeven. Saam kan ons!

God beschikt. Zijn sturend handelen willen we volgen. Sterktes en zwakheden komen dan in een heel ander daglicht te staan: Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Kansen en bedreigingen worden soms in hun tegendeel veranderd. Waren het kansen, “door God ons gegeven”? En zal Hij die getrouw is ons in bedreigingen het gevaar niet doen ontkomen? We hoeven niet te wikken. We zullen onze weg overdenken en... “wij Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen.”

Ja. De dag is aangebroken. De titihoya ontwaakt en begint zijn dagtaak. De zon zet de bergen van Ingeli en East Griqualand in lichterlaaie. De grote vallei van Oemzimkoeloe ligt nog gehuld in duisternis, maar ook daar zal het licht schijnen. Ndotsheni ligt nog in het duister, maar ook daar zal het licht worden. Want de dageraad is aangebroken, zoals hij altijd nog aangebroken is, duizenden eeuwen al, zonder onderbreking. Maar wannéér de andere dageraad aanbreken zal, de dageraad van onze bevrijding uit de angst voor de slavernij, onze bevrijding uit de slavernij van de angst, wannéér deze dageraad aanbreken zal? Dat is een geheim. (Tranen over Johannesburg, Alan Paton)

3


Er komt

honger vanuit Guinee-Bissau

4

Een consult in het ziekenhuis en een potje chloroquine van een halve euro. Dat is voldoende om het leven van een kind te sparen. Maar als de chloroquine er niet is, of niet betaald kan worden? In de dorpjes waar we nu werken zijn chloroquine tabletten. Daar hoeven ze maar 100 cfa voor te betalen, 20 eurocent. Sommigen zeggen dat ze ook dat niet kunnen betalen. Ik weet het, de rijstoogst is dit jaar mislukt. De rijst, die ze tot november hadden moeten eten, is nu al op. Er komt echt honger aan. Maar nu is het de tijd van de cashew-oogst. Velen kunnen wel aan een beetje geld komen, maar dat gebruiken ze liever voor het kopen van rijst of kleren. En niet iedereen heeft cashewbomen. Toch vind ik dat ze moeten betalen: “Verkoop twee eieren, zoek een halve kilo cashewnoten, bedenk iets om voor je kind chloroquine te kunnen kopen!”

Afspraken? In Ponte Nobu en Enxude probeer ik momenteel enkele jongeren te trainen, zodat zij voor de kinderen een bijbelverhaal kunnen vertellen. Maar dat valt nog niet mee. Deze jongeren kunnen al wel lezen, maar als je na het

Ngala

“Elke 30 seconden overlijdt een Afrikaans kind aan malaria.” Dit meldde een krant op 3 mei, net voor dodenherdenking. Houden we voor hen ook een herdenking?

door Gerda Klaver

lezen van een Bijbelgedeelte vraagt: “Wat heb je gelezen?”, dan weten ze dat niet. Ze begrijpen nog niet echt wat ze lezen. In Ponte-Nobu probeer ik het nu zo, dat de bijbelstudie met de jongeren op dinsdag aansluit bij het kinderverhaal van zaterdag. Maar ja, dan kom je dinsdag en Bidanlowe, die zaterdag zou vertellen, is er niet. Vervolgens maak ik een afspraak voor vrijdag, maar ook dan komt hij niet opdagen. ‘s Zaterdags kom ik in het dorp, maar hij is naar Bissau. Omdat er een baby is gestorven, houd ik ook geen kinderclub. Het kindje is om drie uur overleden en inmiddels al in huis begraven. Ik ga even groeten, zoals hier de gewoonte is. Toen het kindje ziek was ben ik er ook geweest. Ik heb ze toen naar het ziekenhuis doorverwezen, waar het medicijnen heeft gekregen. Helaas heeft het allemaal niet meer mogen baten. In Enxude probeer ik Sinyop (van Foia) en Bronkn (van Enxude) op te leiden. Bronkn komt zijn afspraken wel na! “Wanneer heb je tijd om voor te bereiden?” Zaterdagmiddag heeft hij wel tijd. Op de afgesproken tijd komt Bronkn aanlopen. Dat maakt mij blij. Hij vindt het wel spannend om de eerste keer te moeten vertellen, maar ‘s zondags blijkt dat het hem goed afgaat. Ik kan niet verstaan wat hij zegt, omdat hij het in het Balanta doet. Bij de plaat bij het verhaal houdt hij een hele toepassing en vraagt de kinderen om een reactie. Willen jullie bidden voor deze jongens, dat ze de tijd, de liefde en de wijsheid mogen ontvangen om voor de kinderen te gaan vertellen.

“Gerda, zie je wel dat ik weer beter word! Ik kan al 20 minuten in de rolstoel zitten, daarna moet ik wel weer gaan liggen, want dan ben ik duizelig”. Ngala ligt nu al 10 maanden in het ziekenhuis met een gebroken rug, pols en hand. Ook heeft hij doorligwonden. Hij kan niets met zijn handen en benen, maar... stralend kijkt hij me aan en zegt: “Zie je wel dat ik beter word, jij geloofde dat niet!” Ja, Ngala gaat langzaam vooruit wat zijn doorligwonden betreft. Ook kan hij al even zitten, maar zijn benen en armen...? Hij is maar wat blij met zijn walkman, nu kan hij naar de radio luisteren en naar de cassettebandjes met christelijke liederen. De Heere geeft hem kracht om zijn ziekte te dragen. (Wil je een kaart sturen, dan kan dat via mijn adres.) Hartelijke groet, Gerda Klaver

5 LEZERSACTIE -

8

kleurrijke kaarten voor iedere nieuwe lezer!

Groei is geboden: 5000 lezers in 2005? Het werk van Kimon groeit wereldwijd: Bangladesh – GuineeBissau – Zuid-Afrika – Mozambique – Indonesië (Kalimantan). We zijn dankbaar voor de nieuwe wegen die ons worden gebaand. Maar het vraagt ook veel van onze organisatie. En van onze achterban. Dus van u! Onze drieduizend lezers geven naar vermogen. Daarom vragen we van u iets anders: Geef ons één of twee nieuwe adressen van nieuwe Kimonlezers! En u weet: ons blad zenden we gratis toe aan iedere belangstellende, zonder enige verplichting. Als waardering kunt u kiezen uit twee geschenken. Voor elk nieuw adres! Op naar 5000 lezers in 2005! Nieuwe Kimonlezer (1) Naam: ___________________________________________________________ Adres: ___________________________________________________________

Mijn adres: Naam: ___________________________________________________________ Adres: ___________________________________________________________ Postcode en woonplaats: ____________________________________________

Graag ontvang ik van u: ❏ Kaartenserie “Afrika” ❏ Kaartenserie “Natuur” Bij twee adressen:

❏ Boekje Ds. Olie: Aanmerk de leliën ❏ Twee kaartenseries Bon opsturen naar Kimon Dijkstraat 44 3245 AE Sommelsdijk.

Postcode en woonplaats: ____________________________________________

Nieuwe Kimonlezer (2) Naam: ___________________________________________________________ Adres: ___________________________________________________________ Postcode en woonplaats: ____________________________________________

Mailen mag ook: riannedegeus@kliksafe.nl Vermeld behalve de adressen van uzelf en de nieuwe lezer(s), ook welke geschenk(en) u wilt ontvangen!


Kinderen met een toekomst een nieuw project op Kalimantan, Indonesië

Oproep

 Vrijwilliger(s) met bouwtechnische kennis De stichting Kimon roept voor het nieuw te realiseren project op Kalimantan (Indonesië) mensen op die bereid zijn om op vrijwillige basis leiding te geven aan en mee te helpen bij de bouw en aanleg van een kinderopvangproject. Het ligt in de bedoeling om vanaf februari 2006 aan de slag te gaan. Hierbij zullen inlandse arbeiders worden ingeschakeld. Wat hebt u nodig?

“De stichting Kinderen met een Toekomst is opgericht op 7 februari 2004. Een aantal mensen in Nederland, allen met een binding met Indonesië, heeft het verlangen iets te betekenen voor kinderen in Indonesië die materieel zonder toekomst het leven in lijken te gaan. De oprichters van de stich-

• Kennis van bouwkundige of landbouwkundige zaken • Leidinggevende capaciteiten • Gelegenheid om gedurende meerdere maanden in het buitenland te verkeren • Een goede gezondheid • Hart voor de zaak Informatie: C. Moerman, tel. 0320-411271

Kalimantan, Indonesië

6

Kalimantan is het Indonesische deel van het eiland Borneo. Dat is het derde grootste eiland ter wereld (na Groenland en Nieuw Guinea), ca. 17 maal de oppervlakte van Nederland. Door de ligging midden op de evenaar heeft het een tropisch klimaat. Vanwege de dichte jungle geldt het eiland als een van de “longen van de aarde”. De natuur is indrukwekkend, met een enorme verscheidenheid aan flora en fauna. Het is het thuisland van de Orang Oetan, de Rafflesia (de grootste bloem ter wereld) en natuurlijk van de Dayaks, de oorspronkelijke bewoners die ooit als beruchte koppensnellers te boek stonden. In Indonesië leven circa 240 miljoen mensen, maar deze bevolking is onevenredig verdeeld over de vele eilanden. Zo heeft Java een bevolkingsdichtheid van 800 per km2, terwijl dat voor Kalimantan slechts 15 is. Reden voor de regering om tot “volksverhuizing” over te gaan, de zogenaamde transmigratie. Nieuwe steden worden uit de grond gestampt. Deze politiek kan in de praktijk tot grote botsingen tussen bevolkingsgroepen leiden. Zo zijn er conflicten tussen de (veelal christelijke) Dayaks en de “geïmporteerde” (islamitische) Madurezen. Maar ook liggen er nieuwe kansen, zoals in bijgaand artikel te lezen valt.

Bedreigde bossen, apen en… kinderen! Organisaties als het Wereld Natuur Fonds maken zich terecht - bezorgd over de aanslag die op de natuur van Borneo wordt gepleegd. De ontbossing (houtindustrie, palmolieplantages, bosbranden) bedraagt naar schatting 20 km2 per dag. Sombere voorspellingen zeggen dat het tussen 2010 en 2020 gedaan zal zijn met het oerwoud, en dus ook met de in het wild levende Orang Oetan. Hoe noodzakelijk ook, bescherming van bossen en apen is niet ons terrein. Onze roeping geldt de kinderen. En een kind dat in Indonesië opgroeit, is bepaald niet verzekerd van zorg, onderwijs, een toekomst. Die willen wij hen in samenwerking met de stichting SKMET gaan bieden.

ting willen vanuit de liefde van de Here Jezus die ze zelf ervaren, laten zien dat er ook voor deze kinderen een toekomst is.” (uit de nieuwsbrief van de stichting) “De stichting heeft voor het verwezenlijken van haar doelstelling grond gekocht op Kalimantan. Op een perceel van 40 hectare kan de stichting aan de slag. Dit grote terrein ligt bij het stadje Pulang Pisau dat zo’n 75 km ten zuiden ligt van de stad Palangkaraya in de provincie Kalimantan Tengah. De overheid is van plan om in het kader van een transmigratieproject hier een stad te stichten. Ons perceel zal midden in die stad komen te liggen!

De plannen In eerste instantie wordt in Pulang Pisau een gemeenschappelijk gebouw gerealiseerd. In dit gebouw komen een activiteitenzaal, een eetruimte en er komen slaapzalen voor jongens en meisjes. Voor de beheerder wordt in het hoofdgebouw woon- en kantoorruimte ingericht. In een later stadium zullen op het terrein werk- en opslagruimten worden gebouwd. Er zullen tevens moestuinen worden aangelegd. Uiteindelijk ontstaat zo een compleet dorp, waarin de kinderen een zinvol bestaan kunnen hebben en voorbereid worden op een zelfstandig leven, waarin ze zelf in de toekomst in hun onderhoud kunnen voorzien.”

Veldwerkers Beide stichtingen zullen de handen ineen slaan om het project van de grond te krijgen. De eerste fase van het project is uiteraard de planning en bouw. In oktober zal een eerste groep “kwartiermakers” afreizen. We hopen al snel een eerste

groep kinderen op te vangen. Zij staan al op de “wachtlijst”: 30 (straat)kinderen uit het afgelegen dorp Tumbang Kunyi, die momenteel worden opgevangen door een jonge Dayak (De Dayaks vormen de oorspronkelijke bevolking van Kalimantan). In dit verre dorp in de jungle zijn geen mogelijkheden tot uitbreiding. De financiën voor de eerste gebouwen en voor de opvang van de eerste kinderen zijn rond. Een Nederlandse mevrouw (eveneens van Indonesische komaf) heeft zich hiervoor garant gesteld. In de toekomst zal Kimon, trouw aan haar doelstelling, veldwerkers werven, opleiden en uitzenden. Tevens zullen we ons mede inzetten voor fondswerving en PR (zie de oproep).

Oproep

 Architect gezocht! We hebben een schets voor het opvanghuis dat we in Kalimantan willen bouwen. Nu zoeken we een architect die dit ontwerp voor ons wil uitwerken tot een bouwtekening. Bel voor informatie de voorzitter, 0320-411271.

7


Arun Ro y

Teleurgesteld maar niet ontmoedigd Fam. Born

Sponsormoeder bezoekt Bangladesh

Marma Gregory

Hanna Marma

urm Dulali M

8

We hebben grond gekocht! Een droom leek in vervulling te gaan. Maar op het onverwachts, terwijl alles geregeld leek te zijn, trok de verkoper zich terug. Verwarring, boosheid en teleurstelling bij ons en de makelaar in Zuid-Afrika. Waarom, waarom? Al snel drong de harde realiteit zich aan ons op. De schriftelijke toestemming van omliggende buren bleek niet voldoende. De plaatselijke overheid duldt geen ‘zwarten’ en zeker geen aidskinderen in dit gedeelte van de Westkaap. Zijn we nu ontmoedigd? Nee, zeker niet! Wél zijn we nu helemaal afhankelijk van wat de overheid voor ons beschikbaar heeft. We hopen en bidden dat het in ieder geval een betrekkelijk veilige locatie gaat worden. Inmiddels zijn nieuwe waardevolle contacten gelegd in de hoop op spoedig resultaat. En ondertussen zijn we nog steeds druk bezig met de verkoop van ons huis/bedrijf. Het duurt allemaal wat langer dan we hoopten, maar we kunnen daar goed mee omgaan. Achteraf zeg je vaak: ‘Het is goed, zoals het gegaan is’, en daar vertrouwen we ook op. Een predikant zei eens: ‘God beproeft vaak eerst voordat Hij een grote zegening aan ons toevertrouwt.’ En dat is waar. Zijn wij Zijn zegeningen waard? Laten we daarom in afhankelijkheid maar met volharding onze schouders blijven zetten onder dit project en bidden om Zijn zegen. Ondertussen zijn er heel wat mensen druk

geweest met acties voor ‘Goeie Hoop’. Geweldig al die inzet en creativiteit. Ontzettend bedankt! Ook alle aanmeldingen van vrijwilligers vormen een grote aanmoediging om tegen de stroom in te blijven zwemmen. Dankbaar zijn we verder dat we ondanks het te koop staan van ons hoveniersbedrijf, voldoende werk hebben. Al ligt ons hart ondertussen in Afrika, we hebben nog steeds de taak om ons werk met creativiteit en volledige inzet uit te voeren. Dit geldt ook voor onze kinderen. Ze verlangen naar Afrika, leven intens mee met alles, maar genieten nog elke dag van hun knusse, gezellige leventje in Holland. Tot slot: Wij zijn op dit moment afhankelijk van de plaatselijke overheid in Zuid-Afrika. Daarbij moest ik denken aan de geschiedenis van Nehemia. God had Nehemia in zijn hart gegeven om het verwoeste Jeruzalem te herbouwen, maar koning Arthasasta moest goedkeuring geven. Nehemia ging hiervoor in gebed en de koning gáf zijn toestemming! En hoewel Nehemia door zijn omgeving bespot werd, mocht hij getuigen: ‘De God van de hemel, Die zal het ons doen lukken, en wij Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen...’ Bidt en bouwt u mee? Een hartelijke groet van ons gezinnetje, Erwin en Ida Born Japke, Marianne en Gerrit

Bijbels voor Bissau: Crioulo Biblia "Ik merk steeds weer dat bij de jongeren de behoefte aan een eigen bijbel groot is. Helaas zijn ze echt uitverkocht in Bissau." (Marianne) "De jongeren hebben nu mijn Creoolse Bijbel. Zelf hebben ze alleen een paar Portugese Bijbels in het dorp, die voor hen moeilijk te begrijpen zijn. Wilt u met ons bidden dat er snel meer Creoolse Bijbels beschikbaar komen?" (Gerda)

Een open deur voor het Evangelie – maar waar blijven de Bijbels?

In maart bezocht ik het Samaritan Children’s Home in Bangladesh. Ik wist daar kinderen wonen, die het leed kennen een vader of moeder te moeten missen met alle liefde en zorg die daarbij hoort. Ik heb het intens gevoeld er Happy Murung en nu heb ik het ook gezien. Het kinderlijk geloof in de Juliea Sark Heere Jezus Christus is voor hen zo ongetwijfeld vast, dat je zou denken dat het niet meer stuk kan. In de bijbelstucompleet nieuw. Deze juf die met het personeel werden we met het bijbelgedeelte heeft er iemand bij nodig die goed geconfronteerd dat er sommigen van hen zullen afvallen. leiding kan geven, creatief is en op We hebben gebeden of de Heilige Geest de kinderen in kan spelen. Een protoch in de kinderharten wil blijven of fessioneel iemand. Ik vraag u te bidgaan werken, zodat zij allen tot die ene den of er zo’n persoon mag komen. belijdenis zullen komen dat Christus hun Wij hebben sponsors nodig voor dit John Marma persoonlijke Verlosser is. Dan pas is het project, maar ook voor de basiszorg geloof gefundeerd. Jezus Christus en Die van deze kinderen. Nogmaals: 1 euro gekruisigd. Voor mijn zonden. Opgeper dag, breng in gebed of u dat staan uit de dood om mij persoonlijk het geven mag. Een beker koud water.... eeuwige leven te schenken. Hij heeft ons Mij dorst. De Heere Jezus Christus Selina Tripura zo lief. De kinderen uiten een onbestierf voor arme zondaren. Opdat zij schrijflijke liefde voor Jezus. Je merkt dat rijk mogen worden dit hun beleving is, dat er Iemand is die voor hen zorgt, in Hem en Hem beter dan wie ook van de leiding, onderwijzers of persomet hun gaven de Marma neel, beter dan een vader of moeder. Ze uiten hun dank- Parul eer bewijzen die baarheid in vrolijk gedrag, in hartstochtelijk zingen en Hij toekomt. spontane gebeden. Het is geweldig om dit meegemaakt te hebben. Ik ben Een hartelijke groet blij dat zoveel leidinggevenden een van Jeannette Suijker Merry oprecht geloof kennen. Tripur a Er is nog veel werk te doen. Men is begonnen om 9 langzame leerlingen Wilt u één van deze kinderen financieel extra lessen te geven. Juf Shamoli Das is Shiban i Bayen adopteren, neem dan contact op met een jonge vrouw die zelf nog Adriaan Laseur, tel. 038-4600650, veel studie behoeft, maar die of via de website. Informatie aanvragen niet heeft kunnen doen vanwedoor het betreffende hokje op de bon arma ge geldgebrek. En dan is het Simom M (op pagina 14) aan te kruisen. opzetten van speciaal onderwijs een hele klus. Op deze school is speciSufia Rab Papi aal onderwijs

Sumon Baroi

llick Sumi Ma

In samenwerking met de kerk van Guinee-Bissau wil Kimon nieuwe Creoolse bijbels laten drukken. Wilt u een speciale gift hiervoor overmaken?

Giro 6849217 Kinderhulp Mondiaal Hendrik-Ido-Ambacht vermeld: Bijbels voor Bissau

llick Urme Ma

Supti H alder

9


Ik ga op reis en ik laat achter… vanuit Serooskerke

10

“Ik ga op reis en neem mee...” U zult dit spelletje vast wel kennen. De kunst is om de lijst van mee te nemen spullen zo lang mogelijk te maken. Nu, ik ben bezig dit spelletje in omgekeerde volgorde te spelen: de lijst van mee te nemen spullen moet korter worden. Destijds naar Rio mocht ik van de KLM gratis 100 kilo extra bagage meenemen. Zoiets gebeurt hooguit één keer in je leven en nu richting Afrika mag ik in totaal slechts 30 kilo meenemen. Vandaar dat ik het spelletje tijdelijk heb gewijzigd in: ‘Ik ga op reis en ik laat àchter...’ Mijn vlucht staat geboekt voor 6 juli. Van 8 t/m 27 juli volg ik in Kenia de African Based Orientation cursus, waarna ik op 1 augustus via Tanzania door hoop te vliegen naar Mozambique, naar de stad Beira. Tussen de Zeeuwse bedrijven door ben ik bezig met wat praktische zaken variërend van een bezoek aan de GGD tot het aanpassen van m’n kledinggarderobe. Voor Mozambique is lang en wijd gewenst...

door Léonie Dieleman

telijk EHBO-koffertje”. Het volgende noteerde ik op de hierboven genoemde zendingsdag en wil ik graag aan u doorgeven: “mensenrecht nummer 1 zou moeten luiden: iedere ongelovige wereldburger moet tenminste één keer in z’n leven horen dat er een kruis heeft gestaan op Golgotha.” Ik heb veel zin om naar Afrika te vertrekken maar zie op tegen het afscheid nemen en het “de laatste keer dit en de laatste keer dat.” Jaren geleden hoorde ik iemand zeggen dat dit iedere keer moeilijker wordt. Ik denk dat hij gelijk heeft. Jullie gebed blijft voor mij onbetaalbaar.

Presentaties

Verlof

De afgelopen maanden zijn er presentaties gehouden op de volgende scholen: • 7 april, Calvijnschool in Amersfoort • 15 april, Groen van Prinstererschool in Scherpenisse • 20 april, Schimmelpenninck van de Oyeschool in Hoevelaken • 17 mei, School met de Bijbel in Randwijk

In november en december komen onze veldwerkers uit Guinée-Bissau, Marianne van Helden en Gerda Klaver met verlof naar Nederland. Zij staan klaar om op uw school of vereniging een presentatie te houden over hun werk.

Presentaties op uw school of vereniging? Dat kan! Ook op jullie school of vereniging komen wij graag over ons werk vertellen aan de hand van een powerpoint-presentatie. Bel 0548-512518 of mail: dvdbelt@akiva.nl voor een afspraak of meer informatie.

Een hartelijke groet,

11

Léonie Dieleman

Zangavond Middelharnis

Kleinoden Zoals eerder vermeld, ga ik in Afrika werken onder de vlag van de African Inland Mission. Onlangs hielden zij hun jaarlijkse zendingsdag in Nederland. Al jaren heb ik de gewoonte om tijdens een dienst of lezing aantekeningen te maken. Inmiddels heb ik een aardig stapeltje volgeschreven notitieboekjes met daarin ‘gouden kleinoden’. Ze zijn voor mij van onschatbare waarde en gaan dan ook mee richting Mozambique. Ik zie ze als onderdeel van m’n “gees-

Daar ligt Mozambique!

Op 23 april vond in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis een zangavond plaats ten behoeve van het project “Goeie Hoop”. Medewerking werd verleend door Gemengd koor ‘Laus Deo’ uit Bruinisse en mannenkoor ‘Door eendracht verbonden’ uit Stellendam, beide o.l.v. Corné de Geus. Ds. P. den Butter was even de geschiedenis ingedoken op zoek naar de oorsprong van de naam Kaap de Goede Hoop. Goede Hoop mag straks ook worden gegeven aan aidskinderen, die lichamelijk geen hoop meer hebben, maar die gewezen mogen worden op de genade en verlossing die er bij Christus is te vinden. John de Geus verzorgde een korte toelichting bij het project.

Vrijwilliger voor Kimon? We zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers die scholen (telefonisch) willen benaderen. Doel: Scholen enthousiast maken om een actie te houden voor onze projecten; Kimon kan een presentatie verzorgen en/of lesbrieven beschikbaar stellen. Ook een

Wil je ook worden INGEZOOMD? Ga snel aan de slag en organiseer een actie! Een fietstocht, muziekavond, spelletjesmiddag, rommelmarkt… Alleen of samen met een vriend(in), op school, de club of de vereniging. Stuur een verslagje met digitale foto over je actie naar: dvdbelt@akiva.nl en je wordt met jouw actie “Ingezoomd.” Succes ermee!

kaartenverkoopactie behoort tot de mogelijkheden. Tevens zoeken we een vrijwilliger/fondsenwerver die bedrijven telefonisch of via een bezoek benadert. Belangstelling? Bel of mail naar: Dianne van den Belt, tel. 0548-512518, e-mail: dvdbelt@akiva.nl


Tel je zegeningen maar gebruik ze goed vanuit Guinee-Bissau

Wat glipt de tijd toch tussen je vingers door. Het lijkt wel of het hier nog sneller gaat dan in Nederland. Vaak heb je een tijdsplanning gemaakt, maar moet je aan het eind van de week zeggen dat je nog niet de helft van wat je wilde doen hebt kunnen realiseren. En dan te bedenken dat je toch van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in de weer bent geweest. Alles kost in Afrika meer tijd. Het wassen met de hand, koken, achter groente en vis aan, de gemeenteleden helpen met de problemen bij de bouw van de nieuwe kerk, iemand die langs komt om zomaar even te praten...

12

En dan nog het probleem van de gezondheid. Regelmatig worden we geveld door malaria. Hoofdpijn, koorts, erg moe en soms overgeven en diarree erbij. Wat ga je gezondheid als een zegen van de Heere zien. Tel je zegeningen, tel ze één voor één. Iedere dag waarop je gezond mag opstaan, is één van die zegeningen!

van de cashewvrucht, vers geperst, hmmm, heerlijk! De liefde van een kind dat sap voor je maakt, en het enthousiasme waarmee ze naar de club komen - het zijn van die hartverwarmende dingen op de momenten dat je het nodig hebt.

...tot cashewwijn! Vers geperste cashewsap is heerlijk, maar zodra het sap een paar uur oud is, begint het al te gisten. Nog geen vierentwintig uur later is het wijn. Die wijn, dat is hier echt een probleem. In dit jaargetijde is het water schaars, maar nieuwe wijn is volop te krijgen. Overal waar je rijdt zie je vrouwen en

door Marianne van Helden

Daarnaast zijn er gelukkig nog veel meer. Maar het is wel de Heere, die er onze ogen voor moet openen! Soms noem ik het knipoogjes van de Heere. Een bemoediging als het lichamelijk even niet mee valt. Een alfabetiseringsdeeltje dat klaar komt, iemand die onverwachts aanbiedt het alfabetiseringsmateriaal te lezen en te corrigeren. Ook de kinderen om ons heen zijn een bemoediging.

Van cashewsap... Soms ben ik te moe om naar Tite-de-Bas te gaan. Als ik dan toch voldoende moed heb verzameld, is het steeds weer een vreugde om daar hartverwarmend te worden verwelkomd. Zodra de kinderen de auto horen of zien, komen ze al op me afgestormd. “Mariama, mariama!” Behulpzaam worden handen uitgestoken om de platenboeken te dragen. Als we onder de boom aankomen, wordt duidelijk dat ze echt aan het wachten waren. De plek is al keurig aangeveegd, geen boomblaadje meer te bekennen... wie dat toch steeds doet? Ik sta er nog maar net of er komt een klein meisje aanlopen met een houten bankje op haar hoofd. Met een verlegen blik biedt ze me de zitplaats aan. Achter haar loopt haar grote zus van 15 jaar, Dominca. Ze draagt een literkannetje in haar hand. Met verwachtingsvolle ogen biedt ze het aan. Sumol

kinderen cashewvruchten rapen onder de bomen. Het is een vrucht die op een appeltje lijkt. Onderaan zit een maanvormige noot in een dikke schil. De noten worden eraf gedraaid en verkocht. De prijs voor de noten is gelukkig goed dit jaar. Een kilo noten kan tegen een kilo rijst geruild worden. Dat was vorig jaar wel anders! Toen was het twee kilo noten tegen een kilo rijst! Hierin mogen we ook de hand van de Heere zien. Deze tijd van grote voedselschaarste, vanwege de mislukte oogst, wordt gelukkig een beetje gecompenseerd door de goede prijs voor de cashewnoten. De noten zijn dus voor de verkoop, maar de appeltjes worden uitgeperst. Het lekkere zoete sap wordt in grote jerrycans bewaard. Amper een dag later is het wijn. Zodoende is de wijnvoorraad momenteel erg groot, terwijl de watervoorraad hard slinkt. Dronkenschap is nu een groot probleem. Iedereen drinkt wijn, veel wijn! Regelmatig zitten er kinderen op onze veranda, tot het donker wordt. Zin om naar huis te gaan hebben ze niet, omdat je vanaf hier al het

geschreeuw van hun dronken familieleden kunt horen. Pas zei ik tegen een jongen dat ik wel eens een babbeltje wilde gaan maken met zijn blinde vader, zomaar voor de gezelligheid. “Ga maar niet, zei hij, want mijn vader is dronken en ook mijn moeder ligt dronken op bed...” Wat ontzettend schrijnend! Wat is de duivel toch listig. Op allerlei manieren probeert hij de mensen van het evangelie af te houden. Eén van die manieren is de alcohol. Het gebed blijft noodzakelijk voor de kinderen die naar de club komen, maar ook voor hun ouders die aan de alcohol zijn verslaafd. Alleen de Heere kan de gebondenheid aan de iran (de boze geest) en aan de alcohol verbreken! Groeten van Marianne

13


l c i e d K m on u b

GIFT€Nverantwoording financiën In het 1e kwartaal van 2005 heeft Kimon voor € 41.403,10 aan giften ontvangen. De specificatie hiervan is als volgt: € -Ontvangen giften van particulieren en bedrijven (algemeen):

12.148,14

-Giften en collecten van kerken, scholen en verenigingen:

1.270,00

Herv. Gem. IJsselmuiden-Grafhorst € 200; Ned. Herv. Gem. Goedereede € 120; Diak. Hersteld Herv. Gem. te Heesbeen € 450; Diak. Herv. Gem. Oud-Alblas € 200; Diak. Geref. Gem. te Hendrik-Ido-Ambacht € 250; Diak. Herv. Gem. St. Anthoniepolder € 50

-Giften van scholen en verenigingen en akties:

910,40

Stichting Schoemantel te Amsterdam € 500; Eliséba te Rijssen € 165; Vrouwenvereniging Dorcas te Katwijk € 245,40

-Giften en akties voor Zuid-Afrika:

20.005,65

Kerstnachtdienst Heerde € 494,95; Zendingsfonds De Brug Hellevoetsluis € 500; Van Lodenstein-college Amersfoort € 135,08; Giften via Evangelische Omroep € 325; Anna Muntz Stichting te Gorinchem € 10.000; VOF Vlot van den Bor € 100; Verpleeghuis Norschoten Barneveld € 447,30; Verhoeven Zeewolde B.V. te Maarheeze € 500; Notariskantoor Barneveld € 20; Garage v.d. Wind te Utrecht € 500; giften particulieren € 5.785,82; incasso’s particulieren € 1.197,50

-Giften en akties voor Guinee-Bissau:

3.343,00

2.300,00

Sponsoring € 1.980; Werkgroep Friesland € 230; particulieren € 90

-Dia-avonden, zangavonden en boekjes:

1.425,91

Collecte zangavond Hasselt € 716,16; opbrengst boekjes € 709,75

14

Totaal 41.403,10

De akker is de wereld. En ik werk mee. (U mag meer mogelijkheden aankruisen)

 Zend mij informatie over het sponsorproject Bangladesh (‘1 Euro per dag’).  Zend mij het info-pakket over het project “Goeie Hoop”, Zuid Afrika.  Ik machtig de stichting Kimon om eenmalig € ______ van mijn rekening af te schrijven *.

€ ______ van mijn

rekening af te schrijven . Ik ontvang van u het boekje ‘Aanmerk de leliën’ van ds. J.H.C. Olie. Bestemming gift:  Algemeen

 Zuid Afrika

 Guinee Bissau

 Bangladesh

 Kalimantan

Naam

  Er waren weer genoeg enveloppen open te maken. Bij één envelop moest ik hard lachen want... er zat niets in. En in een andere envelop zat wel een aardig briefje, maar geen puzzel. Letten jullie er op of ook alles wordt meegestuurd? Waar nu een naam bij stond, heb ik toch punten bijgeteld. Wil ieder kind zèlf een puzzel of kleurplaat opsturen? Soms staan er meer namen op één kleurplaat. Misschien kun je de kleurplaat eerst even kopiëren! Hilline wil weten of ik wel eens in Afrika ben geweest. Nou, dat zou ik wel willen, maar dat is nog nooit gebeurd. Wie weet kom ik daar nog eens. Ook al ben je twaalf, je kunt nog rustig meedoen en je laatste puntenserie vol sparen. Kees en Hanneke Lam willen weten hoe vaak ze nu hebben meegedaan. Dat is drie keer. Nog even volhouden dus. Ook Huibert, Willemijn en Sarina het Lam zijn zo nieuwsgierig. Nog één keer en dan zitten jullie bij de kimonkeien. Van Herriaan en Mattheo Franssen had ik hééél lang niets gehoord. Leuk dat jullie nu weer meedoen. Babette Vader en Xander van Asselt doen voor het eerst mee. Welkom bij de kimonclub. Je weet het, doe je vijf keer mee dan krijg je een boekenbon! De eerste kimonkei die ik wil noemen is Lisa van Losser. We nemen nu ook afscheid van je. Veel plezier op het VWO. En er zijn nog meer kimonkeien te noemen: Femke Mijnheer, Marina Redelijkheid, Rineke Tuin, Dick Wolff, Allard Wolff, William Wolff. Alle zeven gefeliciteerd, en houd de brievenbus maar in de gaten.

In de vorige Kimon kon je lezen over Marianne van Helden. Zij heeft een boek gemaakt. Een boek om te leren lezen! Misschien ga jij nog leren lezen. Of zit je in groep 3 en heb je het geleerd. Misschien kan jij het ook alláng. Hier leer je als kind lezen. Waar Marianne werkt leren ook kinderen lezen, maar lang niet allemaal! Er zijn heel veel volwassenen die niet kunnen lezen. Marianne leert moeders lezen met haar boek. Een boek vol letters. Alleen in een andere taal. Van 8-12 jaar mag je deze puzzel oplossen. Hier kun je de letters vinden die je nodig hebt. Waar werkt Marianne van Helden?

Adres Postcode

Woonplaats

Bank- of gironummer Datum

Handtekening

* Indien gewenst kunt u het bedrag binnen een maand na afschrijving op uw rekening laten terugboeken. ** Doorhalen wat niet van toepassing is Deze kaart sturen naar : KIMON, p/a Arie Steehouwer, De Raadtweg 25, 3341 SB Hendrik-Ido-Ambacht

Juf Nelleke

15

Kimonknutsel

 Zend mij voortaan uw gratis magazine ‘Kimon’.

 Ik machtig de stichting Kimon om eenmaal per maand / kwartaal**

Voor alle giften zeggen wij u hartelijk dank. Hartelijke groeten, Arie Steehouwer

giften van particulieren Guinee-Bissau algemeen € 2.025 ; giften van particulieren voor Bijbels voor Bissau € 693; incasso’s van particulieren € 225; Diak. Ned. Herv. Gem. Elspeet € 400;

-Giften en akties voor Bangladesh:

De inkomsten voor het project ‘Goeie Hoop’ in Zuid-Afrika bedroegen in het 1e kwartaal 2005 € 20.005,65. Voor dit project zit er per 31 maart 2005 bijna € 80.000,— in het bestemmingsfonds. De totale kosten voor dit project worden op circa € 100.000,— (de helft voor grond en de helft voor gebouwen) geraamd. Blijft u bijdragen voor dit doel?

s e

g a

e i n

u i s

En nu de handen uit de mouwen: Wat heb je nodig? Een schaar, schuurpapier en een doos. - Maak in de doos gaten waar je handen in kunnen. - Knip uit het schuurpapier letters en plak die op een vel papier. - Plak het vel papier onder in de doos. - Probeer nu letters te herkennen met je handen. - Je kunt ook allerlei woorden maken en een ander laten raden. - (Misschien ook wel het woord van de puzzel)

u

Ben je 4-8 jaar dan mag je de lezende vrouwen heel mooie jurken geven. Zoek maar eens in deze of in oudere Kimons of je plaatjes kunt vinden met een voorbeeld.

b

Stuur je oplossing naar: Juf Nelleke K. Alfrinklaan 58, 3861 DH Nijkerk


http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2005-juni  

http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2005-juni.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you