Page 1

APRIL - MAJ - JUNI 2 - 2012 www.hrimfaxa.dk

Kontigentbetaling uden girokort, side 27


Hrimfaxa er en lokalklub tilknyttet Dansk Islandshesteforening Klubben blev stiftet i 1980 og dækker Thy, Mors, Salling og Hanherred

Formand

Charlotte Just, Hindborgvej 8, 7860 Spøttrup

Tlf. 9753 1109

charlotte@torsmark.dk

Mob 2032 1425

Kasserer

Gerner Glud Jensen, Brohusgade 4 B st. tv, 9000 Ålborg

( s uppleant i best )

gernerg@hotmail.com

Sekretær

Kirsten Teglgaard, Lien 60, Vester Vandet, 7700 Thisted

Mob 2889 8060

kirstenteglgaard@yahoo.dk

Mob 2058 1408

Bestyrelsesmedlem

Betinna Nørskov, Bostrupvej 4, 7870 Roslev

og web. redaktør

cand.merc.mad@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Frede Højgaard Jensen, Fjordkær 44, 7950 Erslev Tlf. 9774 0367 fredgaard@ofir.dk

Bestyrelsesmedlem

Mob 2620 0367

Hanne Sandahl Grosen, Ramsdahlsvej 99, 7800 Skive

hsjg@skivekommune.dk Suppleant

Mob 2658 8181

Marie Gade, Årbækvej 6, 7752 Snedsted Mulle.1@hotmail.com

Junior repræsentant

Mob 2251 0330

Karin Wyrtz, Højrisvej 11, 7900 Nykøbing M karin@hestefys.dk

Junior repræsentant

Mob 2970 0767

Mob 6046 4970

Ida Hald, Møllegade 49, 7790 Thyholm post@strueregnens.dk

Mob 2428 8267

REDAKTØR

Ester Solås Petersen, Fjordkær 44, 7950 Erslev

Tlf. 9774 0367

( i kke i bestyrelsen )

estersol@forum.dk

Mob 2812 5684

Deadline for næste blad er 20. juni. Billeder, artikler og annoncer sendes til redaktøren. Bladet udkommer fire gange om året i et oplag på 200 Ønsker du at blive medlem af foreningen og få bladet tilsendt - kontakt kassereren ( s e evt. hjemmesiden www.hrimfaxa.dk ) Kontingent: Familie 200 kr, Enkelt 125 kr, Junior 75 kr. Foreningens kontonummer er: 1551 - 3845281 Forsidebillede. Stemningsbillede fra Harre Vig indsendt af Lisette Christensen . Forsidebilledet belønnes med en flaske rødvin

2


Siden Sidst Foråret er lige rundt om hjørnet og vi glæder

lingen har vi faktisk nået rigtig meget i det

os vist alle til at få striglet vinterpelsen af vo-

forgangne år. Både ture, undervisning og

res dejlige ismuler og komme ud og nyde de

arrangementer. Det vil vi selvfølgelig for-

lysere dage og aftener. Hestene glæder sig

sætte med at udbyde og arrangerer og de

også er jeg sikker på, både til at komme af

forskellige forslag, der kom op fra deltager-

med pelsen og til at komme ud til dejligt nyt

ne på Generalforsamlingen, har vi også for-

græs. Ja, det er en skøn tid vi går i møde og

søgt at tage hånd om.

spørger i mig så er det den absolut bedste tid på året.

Vi vil forsøge at arbejde mere med små udvalg omkring de forskellige tiltag, hvor alle

Energien bobler og vi glæder os i bestyrel-

der har en speciel viden, interesse eller ba-

sen til at tage hul på en ny periode med lidt

re slet og ret lyst til at hjælpe, kan deltage.

nyt ” blod i årene ” . Ved Generalforsamlingen på Østvilsund Færgekro den 28.

Med det aktivitetsniveau vi har i klubben og

marts fik vi 4 nye medlemmer til bestyrelsen.

som vi ønsker at bibeholde, har vi simpelt-

Jeg vil starte med at sige tusind tak til de

hen brug for medlemmernes assistance.

afgående medlemmer: Rikke Jeppesen der har været vores sekretær i flere år. Linda

Jeg vil gerne igen i dette blad reklamerer

Fredsø, Malene Såby og Maren Jeppesen

lidt for Påskestævnet som jo foregår i

juniormedlemmer og suppleanter, der alle

Sdr.Vorupør den 14/4. Det er et rangliste-

har bidraget rigtig flot mens de har siddet i

stævne og et af de første på året og det be-

bestyrelsen.

tyder, at der kommer mange spændende heste/ryttere. Det er et stort arrangement og

I stedet blev Bettina Nørskov fra Jebjerg og

der skal bruges mange hjælpere. Hvis I har

Kirsten Teglgård fra Vester Vandet valgt og

lyst til en skøn dag med masser af heste,

de vil sammen med Karin Wyrtz fremover

hygge og samvær så bag en kage og giv et

stå for vores hjemmeside. Desuden fik vi to

ring til undertegnede.

nye juniormedlemmer: Marie Gade og Ida Ludvigsen. Velkommen til jer alle fire.

Eller hvis I har lyst til at lære en masse om hvad dommerne siger, så tag en kuglepen

Som jeg gav udtryk for ved Generalforsam-

med og bliv dommersekretær i nogle timer. 3


Vi mangler også folk til at sælge i tombola-

De næste måneder vil der være en del fæl-

en/cafeteriet. Ring til Charlotte

les rideture rundt omkring. Hold øje med tid

Just:20321425, Katrine Brusgård:

og sted her i bladet og på hjemmesiden og

20491675 eller Bo Sørensen: 97721112

mød op til dejligt fællesskab og masser af frisk luft. Ring endelig hvis der er spørgsmål

Årets sommertur er også under planlæg-

eller du mangler en at følges med. Det vil

ning. Det bliver i og omkring det skønne

bestyrelsen rigtig gerne være behjælpelig

Klitmøller i weekenden den 29-30 juni til 1

med. Jeg håber at se rigtig mange af jer

juli. Basen bliver den lille hyggelige cam-

rundt omkring den næste tid.

pingplads i Klitmøller, hvor der er plads til både heste, ryttere og dem der bare gerne

Med venlige hilsner og et lille vrinsk fra

vil hygge med. Se om tilmelding andetsteds

Charlotte Just

i bladet.

En oliesheik deltog i fastelavnsridningen fra Stutteri Mjölnir Foto: Frede Højgaard Jensen 4


Mindeord for Flemming Evers

Det er med sorg, at vi alt, alt for tidligt, måt-

ske, som også elskede det sociale på ture-

te sige farvel til et af vores trofaste med-

ne. Hans profession som planteavlskonsu-

lemmer gennem flere år, Flemming Evers

lent fornægtede sig da heller ikke når vi var

Nielsen, der døde fredag d. 13. januar, ef-

ude og ride, og han kunne altid fortælle en

ter en alvorlig faldulykke.

masse om både fauna og jordens beskaf-

Flemming var på flere måder et stort men-

fenhed.

neske, men frem for alt oplevede vi ham

Flemmings almenviden var nærmest legen-

som et meget varmt menneske, der var vi-

darisk, han elskede at læse og indhente

debegærlig, nysgerrig og meget humori-

viden og hans interesser spændte også

stisk. Flemming delte den store interesse

meget bredt, hvilket gjorde, at han altid var

og kærlighed for islænderheste med hans

spændende og givende at være sammen

hustru Linda, og sammen havde de reno-

med.

veret og puslet om deres skønne ejendom

Flemming efterlader sig hustruen Linda og

ude på Skivevej 45, lige udenfor Balling by,

sønnerne Martin, Simon & Kristoffer. Vi er

som de har gjort til en sand perle. Her fik

mange der vil komme til at savne Flem-

de skabt nogle trygge rammer for deres 3

mings altid lyse sind og klingende latter.

drenge Martin, Simon & Kristoffer. Ære være hans minde. Hanne og Leif

Flemming elskede at være med på rideture i naturen og han var et rigtigt naturmenne5


PÅ KURSUS MED

Søren Madsen. Hvad får folk til at stå op kl 6 og gå ud i klin-

derviste den ene og den anden. Der blev

gende frostvejr en lørdag morgen og kom-

arbejdet intenst med grundridningen. Det

me hjem efter ca. 12 timer ? For så at gen-

handlede om at finde balancen mellem den

tage det sammen søndag i en lidt kortere

drivende og anholdende hjælp, så hesten af

udgave.

sig selv valgte at gå i den rigtige holdning.

Det gør et weekend kursus med Søren

Når den så gjorde det, var det vigtigt, at ryt-

Madsen.

teren som belønning, lod den være i fred

Vi var to fra Salling, der drog af sted med

med hjælperne. Der blev rytterens indføling

høje forventninger og det første, vi kunne

og evne til at koordinere sat på prøve.

nyde, var den flotteste køretur i solopgang

Hvorfor er det så vigtigt med en rigtig hold-

over Mors og Thy.

ning ? Hesten må hverken ” krølle ” halsen

Velankomne til Langkjærgård blev den ene

sammen og gå ” under biddet ” eller løfte

hest installeret i en boks og den anden fik

hovedet og stive sig. Jo, det er for at fremme

udsigtspladsen fra traileren. Som sædvan-

hestens mulighed for at bruge ryggen og

ligt bød Verner og Liselotte velkommen på

bagparten til at bære rytterens vægt og som

deres særlig imødekommende måde. Der-

grundlag for den gode taktfaste tølt. Det gav

efter kunne vi nyde morgenkaffen i en varm

god mening for mig og bevirkede, at min

rytterstue i godt selskab. Der var tilmeldt 10

hest bevægede sig helt anderledes. ( Det

ryttere. Begge dage var der også tilskuere,

beskrevne er selvfølgelig udtryk, for det jeg

der bidrog til stemningen i rytterstuen.

forstod ) .

Så ankom en veloplagt Søren Madsen. Han

Søndag fik hver rytter 40 min undervisning,

blev udstyret med mikrofon og derefter kun-

hvor der blev arbejdet videre med det, der

ne alt følges både i rytterstuen og i hallen.

var startet om lørdagen. Efterfølgende var

Lørdag formiddag var planlagt, så hver ryt-

man træt. Men glad ! Hos alle ryttere og he-

ter fik 20 min sammen med Søren, der bå-

ste kunne ses en fremgang.

de ” kiggede os an ” , prøvede hestene og

Søren er god til at ” tegne og fortælle ” . Når

derefter havde et godt bud på, hvad den

det er svært at forstå, går han foran og viser

enkelte rytter og hest skulle have af udfor-

med krop og hænder, hvad der menes.

dringer.

Samtidig er han god til at holde pauser og

Om eftermiddagen var 2 ryttere ad gangen

huske os på, at vi også i det daglige skal

på banen i 40 min, hvor Søren skiftevis un-

holde pauser, når noget er svært for hesten 6


( o g rytteren ) og gøre noget hesten er god til indimellem. Selvom jeg ikke nåede til, at kunne tage en runde i en god taktfast tølt med den rigtige holdning, havde jeg en fornemmelse af ” at have forstået noget ” og hvilken vej jeg skal fortsætte. Faktisk en rigtig god følelse. jeg fandt dog aldrig ud af, hvilken slags batterier Søren kører på. Han evnede at undervise med lige stor entusiasme fra første til sidste rytter, kun afbrudt af en kort middagspause! Godt gået. Da vi søndag eftermiddag gjorde status hjemme i Salling, var vi enige om, at det havde været en super god weekend. Både et lærerigt kursus, men også et berigende samvær med nogen, der forstår, hvorfor man står tidligt op en lørdag morgen i det flotteste vintervejr. Mange tak til jer alle for en god weekend. Helle Pultz ( tekst og billeder )

OPSKRIFT på de småkager Helle havde med:

Himmerrigsmundfulde 125 g smør 140 g havregryn 125 g sukker 100 g groft hakkede nødder 1 dl solsikkekerner 2 spsk. sirup Overtræk: 200 g mørk chokolade Lad smørret blive blødt i en gryde og bland resten af ingredienserne i. Lad det smelte sammen til en dej. Put det i en bradepande 25x35 cm og bag ved 175 grader i 20-25min. Smelt chokoladen—så den er klar til at komme på, når kagen kommer ud af ovnen. Skæres i 2x2 cm mens kagen stadig er varm. 7


Temaaften om

”Barfodsridning”

Torsdag d. 19/1 havde Landbo Thy arran-

ten, måtte man tro om igen. Det var en intro-

geret en kursusaften med titlen ” Naturnær

duktion til barfodstrimning, som han praktise-

hovpleje – en overvejelse værd ” . Afte-

rede i Naturhov, samt ideerne bag, og hvor-

nens foredragsholder var Arne Havgaard

for man skulle tage skoene af hestene. Det

fra Naturhov.

hele blev præsenteret via powerpoint og den

Jeg tog til det med en vis portion skepsis,

meget engagerede Arne.

da jeg ikke lige selv er hoppet med på bøl-

Der blev vist billeder af heste før og efter af-

gen af barfodstrimning.

skoning, heste på ” høje” hæle, forkert sko-

Men jeg mødte en velargumenteret mand,

ning, fortalt om det ridende politi i Houston,

som selv kaldte sig en ” hovnørd ” , hvilket

Texsas som alle rides uden sko, top distan-

jeg under det ca 3 timer lange foredrag

ceheste, der kan gå de længste distancer

kunne konkludere, at han var!!

uden sko. De vilde mustangers stærke hov,

Ingen tvivl om at her var en mand, der hav-

som hele barfodstrimningen gerne ville efter-

de sat sig ind i hvor kompleks en hests hov

ligne. Selve barfodstrimningen går ud på at

egentlig er. Arne Havgaard fortalte, han var

beskære anderledes på en mere naturlig må-

uddannet maskinmester, men kom til at beskæftige sig med barfodstrimning via sine egne islandske heste for ca 10 år siden, som følge af en dårlig oplevelse i forbindelse med skoning af hans hest. Han har været på en del kurser i udlandet for at lære at trimme, få indsigt i hovmekanismen og hestens bevægelse. Havde man troet at man kunne få lært hvordan man trimmer sin hest i løbet af af8


de, mener de. Ligeledes trimmer man hoven

nemme at sætte på/tage af.

med kortere intervaller end hvad vi normalt

Ingen tvivl om at han møder/ser en del dår-

ser ved en alm. beskæring.

ligt plejede heste, hvor ejer enten har ”

For at opretholde et naturlig miljø i hoven og

sparet ” smeden væk eller ikke kan få en

undgå bla. Sur stråle, anbefalede han, at vi

faguddannet til at komme. Han kom også

med en blomsterforstøver sprøjter æbleeddi-

ind på, at der bliver arbejdet på en ny lov-

ke under hoven hver dag. Et både nemt og

givning om beskæring/skoning af anden

billigt råd.

mands hest, hvor der er lagt op til, at det

Det vil være for omfattende at komme ind på

kun er faguddannede personer, der må be-

al hans teori, men oplægget var jo, at vi

handle anden mands hest. Her arbejder han

skulle få lyst til at komme på kursus i bar-

på at få barfodstrim accepteret som en del

fodstrimning eller om ikke andet tage skoe-

af de faguddannede.

ne af vores heste. For de heste, der er me-

Alt i alt en god aften med stof til eftertanke:

get ømtåede efter at have fået taget skoene

Ingen hov – ingen hest!

af, er Arne forhandler af boots, som han importer fra Schweiz. Jeg har selv prøvet at

Helle Pedersen

ride med dem, de fungerer udmærket og er

Tag hesten med på ferie eller weekendtur til

Lærkely i Thy

Hos os kan du trygt sætte din hest på fold, mens du laver mad i bålhytten og sover i shelter. Vores stald er indrettet med moderne bad/toilet. Lærkely ligger klos op ad Nationalpark Thy, hvor der er masser af muligheder for at ride i skoven og til havet. Se nærmere på www.laerkely-thy.dk eller ring til

Lone Lærke Krog,9 tlf. 25 70 41 06.


Nye vaccinationsregler - gældende for islandske heste

foretages tidligst 5 måneder og maksimum 6 måneder og 21 dage efter nr. to basisvaccination. Herefter skal hesten revaccineres årligt, senest på årsdagen for sidste vaccination. Skal din hest deltage i arrangementer under DI i 2013, skal vaccinationen altså være i orAf dyrlæge Lisette Møller Christensen, Salling Hestepraksis ApS Reglerne omhandler influenza-vaccination og er gældende for heste, der stilles til kåring, skal starte stævne eller deltager i øvrige arrangementer under Dansk Islandshesteforening ( DI ) . Årsagen til de nye regler er, at ny forskning har vist, at heste ikke er godt nok dækket for influenza efter de gamle regler og dette har DI valgt af følge. De nye regler er gældende fra 1. januar 2013. Som tidligere, skal hesten have en basis-vaccination, dvs. to vaccinationer med 3 uger til 3 måneders mellemrum. Det nye er en boost-vaccination. Denne skal

den inden da! Hesten skal desuden være vaccineret minimum 7 dage inden stævne eller kåring. For de heste der har startet deres basisvaccination senest i 2011 og mindst har én efterfølgende årlig vaccination, gælder de nye regler ikke. Dvs. de skal ikke vaccineres om. Mange dyrlæger vælger at bruge en kombinations vaccine, når der vaccineres, indeholdende beskyttelse for både influenza og stivkrampe, da stivkrampe er en dødelig sygdom. Det er en god ide, at vaccinere føl fra 5-6 måneders alderen. Her falder moderens beskyttende antistoffer nemlig og føllet vil ikke være beskyttet, hvis den ikke vaccineres.

Mulighed for huldvurdering af din islandske hest til veterinært speciale. I forbindelse med mit afslutte speciale på dyrlægestudiet søger jeg islandske heste til at medvirke i en undersøgelse af huld. Formålet med studiet er at undersøge forekomsten af overvægt blandt islandske heste i Danmark. Da projektet skal være så repræsentativt som muligt søger jeg heste af alle ”størrelser”. Det er derfor ikke kun heste som er godt i stand jeg kan bruge – slanke og normalvægtige heste skal jeg også kigge på. Jeg er ikke ude på at tale moral, så hvis du har et par heste gående som måske godt kunne tåle at tabe sig et par kg, skal du ikke være bange for at melde dig – jeg kommer ikke for at skælde ud Jeg søger raske heste over 4 år. Drægtige og diegivende hopper kan ikke anvendes, ligeledes ekskluderes heste som har været stillestående pga skade i over 6 måneder. Huldvurderinger kommer til at finde sted i løbet af april måned. Hvis du kunne være interesseret i at deltage kan du10sende mig en mail på signehartvig@hotmail.com


2012 hos iben hestar

11


Ny i bestyrelsen Den 28. februar blev jeg valgt ind i Hrimfaxas bestyrelse. Det er jeg glad for og vil forsøge at gøre mit bedste. Inden jeg gik på efterløn sidste år, arbejdede jeg som ergoterapeut i Thisted kommune, sidst som hjerneskadekoordinator. Jeg har i 6 år haft en stor fjodhest og redet dressur- og springridning som helt ung. Da jeg for et par år siden flyttede til Vester Vandet gamle skole, var jeg så heldig, at jeg fik Verner Jensen og Liselotte Schouboe-Madsen som naboer. Hos dem fik jeg for første gang prøvet at ride på en islands hest. Og så var jeg solgt. Efter et års tid på lånt hest, blev 11 årige Visna til salg. Jeg købte hende, og har efterfølgende kæmpet med at fange hende i folden, styre hende i skoven mv.

Nu er det ved at lysne for mig. Jeg kan hente hende i folden, gå ture med hende, og ride uden den store angst. Et Søren Madsen kursus hjalp mig, og ikke mindst Liselotte. Nu venter Visna bare på en finafpudsning hos Iben. Jeg glæder mig til at være med i Hrimfaxa og håber at kunne deltage i de aktiviteter, der passer til Visna og mig. Kirsten Teglgaard

”Hesten i Fokus 2012” på Skive Travbane - ideer efterlyses Vi har i styregruppen afholdt det første møde, hvor vi snakkede indslag til Hesten i Fokus den 4. august 2012 på Skive travbane. Også i år er Hrimfaxa med. Har du nogle gode idéer, forslag eller bare et tip til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre, så send en mail til Charlotte Just på charlotte@torsmark.dk eller til Ditte Staun på dittestaun@hotmail.com. Det gælder også, hvis du gerne vil være med i planlægningen, være med som hjælper eller gerne vil have en stand. Husk at skrive i din mail, hvad du gerne vil bidrage med. Så tager vi det med. 12


Kursus i 1. hjælp til heste tirsdag d. 10. april kl. 19.00 i Skive Hrimfaxa afholder kursus i førstehjælp til heste

Arrangementet afholdes hos

med dyrlæge Lisette Møller Christensen.

Hanne og Leif, Ramsdahlsvej 99, Dommerby, 7800 Skive.

Lisette kommer og fortæller ud fra Power Points, hvad du kan gøre, hvis din hest bliver skadet på

Tilmelding senest d. 4. april til

rideturen. Hun fortæller, hvad du selv som rytter

Hanne på tlf. 2251 0330.

kan klare, før du ringer efter dyrlægen. Prisen for arrangementet er 50 kr. incl. kaffe og kage.

13


1 klasse hingste bedækker i THY 2012 Tonn fra Guldbæk DK 1996107213

Tonn er en dejlig 5 gænger hingst, med stort talent for tølt ! Kæmpe man og hale. Han har et fantastisk sind både når det gælder ridning og håndtering. I 2011 var alle hopper drægtig ved scanning. Kåring. Byg. 7,95 – Rid. 8,12 Total 8,05. Pris. 4000kr inkl. Græs og attest (ingen moms) rabat v/flere hopper

Henv. Nordthy lslænder Center V/Martin og Karina Tlf. 21 91 42 60 Mail. karina.bruun@ofir.dk

14


1 klasses hingste i Thy 2012 Skrudur fra Litlalandi Is 2001187140

Efter kontakt fra Skrudurs ejer Henrik, har vi takket ja til at få denne lækker Brun broget herre til at bedækning i år. Skrudur er kåret med bygning 8,44 –ridning 8,05 Total 8,21 allerede som 4 års. Skrudur blev i 2011 kåret med 8,33 total med bla. 9,0 for pas. Skrudur har stor rummelighed i alle 5 gangarter . Tjek kåring m.m på Worldfengur.com eller ring for yderlig spørgsmål : ) Pris. 5000kr inkl. græs og attest + moms.

Henv. Nordthy lslænder Center Tlf. 21 91 42 60 Mail. karina.bruun@ofir.dk

15


Annonce

Kære hestefolk. Som nogen af jer måske ved, så er jeg flyttet til København, hvor jeg skal studere de næste år. Jeg savner dog den daglige kontakt med heste og vil derfor se om det kan lade sig gøre at ride og tilride heste hele sommeren 2012. Derfor vil jeg meget gerne høre fra alle, som kunne have interesse i at få tilredet eller redet en hest eller to hos mig. Jeg vil være på Torsmark fra slutningen af juni til midten af august. Til dem som ikke kender mig: Jeg er en pige på 20 år, som har redet hele livet og som har megen forstand på unge- og problemheste. Da jeg boede på Salling havde jeg ofte og flere somre i træk heste i tilridning, træning og problemløsning. Jeg har arbejdet meget med horsemanship og har en naturlig og rolig tilgang til hestene. Jeg formår at få det bedste frem i dem og drager gerne ejeren/rytteren med ind i arbejdet, så de bliver klar til at få hesten med hjem igen. Jeg studere nu husdyrvidenskab på LIFE i København og håber på, at når jeg om 5 år kommer ud som kandidat i animal science er ekspert indenfor området; heste. Jeg håber meget at I vil sende mig en mail, eller gi beskeden videre til jeres nabo.

Tilridnings-sommeren ” bliver kun til noget, hvis der kommer heste nok ind  Prisen for tilridning/træning vil være 600 kr./uge og tilridningshestene kommer til at gå på en fold for sig selv og det plejer at forløbe fuldstændigt uproblematisk. Jeg har dog ikke nogen forsikring, så ” just in case ” at der skulle ske noget, så hæfter man selv for dyrlægeregningen. Hestene skal have gyldig vaccination og jeg foretrækker at de er skoet, når de kommer. Gi mig et kald eller send mig en mail – det er på ingen måde bindende, men bare så jeg kan danne mig et overblik. Håber i alle får et dejligt forår med ismulerne.

KH Marian Just Tlf: 61 76 19 94 Mail: Marian _ wj@hotmail.com

16


17


18


Skærtorsdagsridetur

på Thyholm og Jegindø

torsdag d. 5. april kl. 10.30 Vi vil gerne have lov at vise en del af den

indtage madpakken, inden turen igen går

skønne natur frem der findes på Thy-

mod Søndbjerg strand, ad enlidt anden ru-

holm mødested: parkeringpladsen

te. Tempoet vil blive så alle kan deltage

ved Søndbjerg Strand, Søndbjerg Strandvej,

turen vil ca. vare 2,5 - 3 timer alt afhængig

7790 Thyholm. Der er masser af plads til

af stop og madpakkens størrelse. Tilmel-

trailere så kom endelig. Turen vil gå langs

ding er ikke nødvendig men kan ske

stranden til Tambohuse, over dæmningen og

til post@strueregnens.dk Hvis du kommer

ud på Jegindø. Vi vil ride forbi kirken og ud på

lidt sent, så ring og vi venter på dig på gen-

sydsspidsen af øen, og derefter går turen ad

syn

gamle markveje til Jegindø havn, hvor vi vil

24288264

1. maj ridetur fra Højriis

Hilsen Ida og Inge Ludvigsen tlf.

tirsdag d 1. maj kl 15.00

Igen i år vi jeg gerne byde velkommen til at

Giv mig et ring, så jeg ved, at du kommer.

hyggelig aften ridetur i roligt tempo i skoven

Der vil være kaffe og the på kanden, når vi

på Højriis.

returnerer fra rideturen.

Traditionen tro er både jeg og min hest lidt

Vi mødes på gårdspladsen på Højriis kl.

ude af form, så tempoet bliver yderst roligt

15.00, du skal køre forbi parkeringspladsen til

- det betyder at alle kan være med : )

slottet, rundt bag om gården og ned på

Omvendt er dette ikke en tur for turbo rytte-

gårdspladsen. Der er godt plads til alle vores

rene, der ikke kan få det hurtigt nok ; )

heste og trailere. Ring hvis du komme i tvivl : ) Karin tlf 2658 8181

Rundt om Vestermarken - en halvø på Vestmors torsdag d 10. maj kl 19.00-21.00 Mødested: Den gamle sportsplads, Fjord-

Turen tager ca 2 timer – langsomt tempo.

kær 52, 7950 Erslev.

Tømmeholder Frede Højgaard 2620 0367

Turen starter i bunden af Rovvig – og går langs stranden rundt om Vestermarken. 19


Dyrskuet Thy-Mors Fredag den 8. og lørdag den 9. juni 2012 på Dyrskuepladsen i Thisted. Lørdag bliver ” hovdag” dvs. her foregår

med de lokale skoler, en aktivitet som kal-

racebedømmelserne af hestene. En racebe-

des ” Landbrug i børnehøjde ” . Det er især

dømmelse er en eksteriør- og bevægelsesbe-

for 0 - 3. klasse og omfatter bl.a. en guidet

dømmelse af hesten i skridt og trav. Bedøm-

tur rundt på pladsen. En landmand viser

melsen giver en vurdering af hoppen/

børnene og deres lærer rundt, og børnene

hingstens styrker og svagheder, og vil her-

løser undervejs forskellige opgaver med re-

med bl.a. kunne bidrage til at afgøre, hvad

lation til dyr og landbrug. Thy Køreselskab

man skal lægge vægt på hos den hingst, man

bidrager med islænder- og shetlænder-

skal bruge til sin hoppe. Der indgår ingen

spand til transport og oplevelser for skole-

ridebedømmelse. Bedømmelsen vil, såfremt

børnene.

der tilmeldes mindst syv islændere, blive fore-

Af andre hesteaktiviteter på pladsen kan

taget af islænderracedommer. Det er gratis at

nævnes Western-konkurrencer, trækture,

få sin hest bedømt.

køretur i hestevogn, pony-games og dagen

Til de der har interesse i andre dyr end heste

sluttes som vanligt af med et varieret heste-

kan oplyses, at smådyr og kødkvæg også

show.

bedømmes lørdag, mens malkekøerne bliver

Vil du vide mere om Dyrskuet Thy-Mors, kan

det fredag.

du gå ind på www.landbothy.dk ,hvor tilmel-

Årsagen til der laves et todages-skue, er et

dingsskemaer m.m. kommer til at ligge.

ønske om at nå ud til et endnu bredere publi-

Du kan også kontakte skuets hestekoordina-

kum. Fredag formiddag laves, i samarbejde

tor Liselotte Schouboe-Madsen på Tlf. 9618 5700 eller lsm@landbothy.dk

20


Hurup Farm Festival 2012 lørdag den 26. maj Lørdag den 26. maj er der dyrskue i Hurup

Deltagelse og bedømmelse ved skuet er

( D yrskuepladsen, Ashøjgade 35, 7760 Hu-

gratis, såfremt din hest kan stå i spiltov. Har

rup ) . Her har du mulighed for at udstille din

du brug for en boks, koster det 750 kr.

Islandske hest og få den bedømt af International kåringsdommer under FEIF, Lotte Du kan læse mere om Hurup Farm Festival

Berg.

og tilmelde dig på hjemmesiden: http://www.farmskue.com/

Det er muligt at få bygningsbedømt hopper og hingste. Da det er dyrt at fremstille en hest til fuldkåring, får du her alle tiders

Sidste frist for tilmelding er 25. april 2012.

chance for at få en vurdering af om din hest

Vær opmærksom på at der skal være min. 7

er et kåringsemne. Overvejer du at avle på

tilmeldte heste inden for en race, for at de

din hoppe, kan bygningsbedømmelsen og-

bliver bedømt af racedommer.

så give dig et indblik i hoppens stærke og

Med venlig hilsen

svage sider, hvilket er brugbart, når der skal

Rikke Jeppesen

vælges hingst. Derudover er det en rigtig god træning for hesten at blive mønstret og vist frem på dyrskue.

21


22


Vis mig din ridesti ! Vi har så mange skønne steder rundt omkring, der ligger og gemmer sig, som vi burde vise til hinanden. Har du et område, som du holder af at ride i og kunne tænke dig at dele det med andre, så skal du gøre sådan her: 1.

Du skal finde en dato, hvor du har mulighed for at lave en ridetur

2.

2Så skal du skrive tid og hvilken adresse der er start fra og om folk skal have en madpakke med, så ca. hvor lang turen vil være

3.

Du kan selv vælge om der skal være tilmelding eller om der bare skal være åben tilmeldin

4.

Det er også dig, der sætter tempoet, så du må bestemme, hvorvidt du synes det skal være en stille, mellem eller hurtig tur.

5.

Beskrive området hvor du vil vise frem

Vi håber at I vil støtte op om det og, at vi vil få nogle rigtig dejlig natur og set nye spændende rideture.

Grundlovsridetur

tirsdag d 5. juni kl 10.00

I år går turen gennem Stenbjerg Klitplantage

ser vi har behov for. Medbring frokost, som

til havet og tilbage af en lidt anden rute. Vi er

du kan have med på turen, da vi holder

klar til afgang kl 10.00 fra Stutteri Mjölnir,

frokostpausen – med udsigt over havet.

Tyskebakken 2, 7752 Snedsted. Turen er på Tømmeholder Frede Højgaard 2620 0367

godt 20 km og tager 4-5 timer afhængig af hvor hurtigt vi gider ride og hvor mange pau-

Midnatstur

fredag d. 22. juni kl 21.00-24.00

Vi mødes på P-pladsen på Legindvej

Vi rider i moderat tempo og holder passende

( e fter no 1 - mod Jesperhus ) 7900 Nykø-

pauser.

bing kl 21.00 og er tilbage ved midnatstid, hvor der serveres heksesuppe.

Tømmeholder Frede Højgaard 2620 0367 23


Hrimfaxas sommertur Fredag den 29 juni til søndag den 1 juli 2012 Turen vil foregå i det skønne landskab i og omkring Klitmøller. Jeg har forhåndsreserveret nogle hytter, campingpladser og hestefolde på Klitmøller Camping, Vangvej 16, 7700 Thisted www.klitmøllercamping.dk Reservationer bedes foretages snarest og senest den 15 april til Lene på Klitmøller Camping, Tlf. 97975085 Tilmelding: til Charlotte Just på mail charlotte@torsmark.dk med indbetaling på konto Reg: 7750 Konto: 1158859

Priser:

Hytter til 3-4 personer 380 - pr nat + strøm Campingplads: 55 kr/voksen 30 kr/barn + 20 kr pr.plads Heste: 50 kr pr nat Campingkort sørger klubben for. Al forplejning på nær drikkevarer lørdag aften er inkluderet i 400,- kr/person, Plan: Vi mødes fredag i løbet af eftermiddagen, bliver indkvarteret og hestene falder lidt til ro. Tidlig fælles aftensmad og herefter en lille aftenridetur med indbygget solnedgang over Vesterhavet. Lørdag ud i det blå med madpakke. Nationalpark Thy har rigtig meget at byde på og der bliver hvil undervejs ved forskellige shelterpladser. ( til Ester: evt et billede fra 3 nummer 2011 side 9 ) Lørdag aften igen fællesspisning i Cafe Stalden. Søndag nye udfordringer på hesteryg. Måske skal vi ud at bade !!! med hestene !!! Hilsen Turudvalget Charlotte Just ( 20321425) Bettina Nørskov ( 29700767) 24


Se min ridesti… Øvelsesområdet ved Skive Kasserne 4 lørdage i foråret

Vi, med ” Ismuler ” , der bor nær Skive by

komme rundt i Skive plantage udover at vi

har et naturligt forhold til øvelsesområdet

får set øvelsesområdet.

ved Skive kasserne samt Skive plantage. Det vil jeg gerne vise frem for jer medlem-

Vi rider med for rytter som angiver gangar-

mer af Hrimfaxa. Jeg har planlagt fire dage

ten, hvilket skal respekteres, ligesom al-

her i foråret!

mindelige regler for ridning i større grupper skal overholdes.

Medbring lidt mad og drikke.

Formiddagstur – på Skive Øvelsesplads Med start fra ringvej Syd/ Jegstrupvej nr. 10

Der er indlagt en lille pause ( 30 min )

( gl. Dantherm ) i Skive

under vejs, hvor der er mulighed for at ny-

24/3 - 28/4 - 26/5 - 16/6 Vi planlægger at ride kl. 09.30 ( ring 4040

de den medbragte ” klemme ” og få en

7183 hvis du er forsinket - så vente vi ) .

hyggelig hestesnak.

Vi rider i et roligt tempo, og ruten vil være på

Tilmelding er ikke nødvendig, på gensyn

ca. 20 km forventet returtid kl. 13.00

Frank Kruse Jacobsen – Skive

Jeg vil planlægge det således at ride forskellige steder de fire dage, og at vi også vil 25


Påskestævnet 2012 Lørdag d.14. april

Bredkærvej 99, Sdr. Vorupør

Så er det lige før vi igen kan byde velkom-

er helt sikker på at der er noget for enhver.

men til Hrimfaxa's Påskestævne, som den-

Stævnet stater kl. ca. 8.30 og der er heste

ne gang ligger weekenden efter Påske. Vi

på banen frem til sidst på eftermiddagen.

glæder os rigtig meget til at se mange flotte

Cafeteriaet vil være åbent hele dagen med

heste, deres ejer og en masse andre heste-

mad, kage, varme og kolde drikke. Tombo-

folk.

laen er fyldt med en masse spændende gevinster. Alle er velkommen til at komme og

Stævnet er fyldt op, 60 ekvipager og 118

se på og støtte op om Hrimfaxa's stævne.

starter. Det skal blive et meget spændende

Det koster ikke noget at komme ind. Vi ses.

stævne, hvor der er stor spredning mellem deltagerne. Lige fra de helt unge, der knapt

For at kunne afvikle stævnet så godt som

kan nå nedenfor sadelklapperne til ryttere

muligt, har vi brug for en masse frivillige

der har redet og vundet flere mesterskaber,

hjælpere.

erfarne heste, såvel som unge heste, der Kontakt venligst Charlotte Just 20321425

har deres debut på konkurrencebanerne. Vi

eller Chatrine Brusgaard 20491675 På vegne af Påskestævnet Chatrine Brusgaard

26

Hrimfaxas Påskestævne 2011


Kontingentbetaling 2012 – NYT! Kære medlemmer i Hrimfaxa. Vi har fra 2012 valgt at benytte Sporti til håndtering af medlemsdata samt kontingentbetalinger. For at få opdateret alle jeres data bedes i indmelde jer i Hrimfaxa via www.sporti.dk, og følge vejledningen herunder ( dette gælder altså også ” gamle ” medlemmer ) : 1: Vælg fanen ” Klubber” 2: Find ” Hrimfaxa ” 3: Vælge ” Indmeldelse”

Herefter vælger I hvilke type medlemskab I ønsker, udfylder jeres stamdata, vælger betalingskort og gennemfører betalingen. Betalingen skal være sket inden 30. april 2012. Til næste år modtager I en mail via Sporti ’ s løsning, hvori der er et link til betalingssiden på Sporti. De medlemmer, der ikke har betalt for 2011, vil efter registrering og betaling af 2012 få en ekstra opkrævning via Sporti.

Med venlig hilsen, bestyrelsen.

27


Kalender APRIL

Skærtorsdagsridetur på Thyholm og Jegindø. Torsdag d 5. april kl 10.30 ( s ide 19 ) Førstehjælp til heste. Kursus i Skive. Tirsdag d 10. april kl 19.00 ( side 13 ) Hrimfaxas Påskestævne, Sdr. Vorupør - hele dagen. Lørdag d 14. april ( side 26 ) Se min ridesti, Skive Øvelsesplads. Lørdag d 28. april kl 9.30-ca 13.00 (side 25) MAJ 1. ridetur fra Højriis Tirsdag d 1. maj kl 15.00 ( s ide 19 ) Rundt om Vestermarken ( V estmors ) Torsdag d 10. maj kl 19.00-21.00 ( side 19 ) Se min ridesti, Skive Øvelsesplads. Lørdag d 26. maj kl 9.30-ca 13.00 ( s ide 25 ) Farm Festival i Hurup, Dyrskuepladsen Hurup. Lørdag d 26. maj ( side 21 ) JUNI Grundlovsridetur i Stenbjerg Klitplantage fra Stutteri Mjölnir. Tirsdag d 5. juni kl 10.00 ( side 23 ) Dyrskuet Thy-Mors, Dyrskuepladsen Thisted. Fredag-lørdag 8.-9. juni ( side 20 ) Se min ridesti, Skive Øvelsesplads. Lørdag d 16. juni kl 9.30-ca 13.00 ( s ide 25 ) Midnatstur i Legind Bjerge, Mors. Fredag d 22. juni kl 21.00-24.00 ( side 23 ) Hrimfaxas Sommertur i Klitmøller i Thy. Fredag, lørdag, søndag 29 juni-1. juli ) JULI Sommerstævnet på Stutteri Mjölnir i Thy. Lørdag d 28. juli. ( se hjemmesiden og næste blad ) AUGUST Hesten i Fokus på Skive Trav. Lørdag d 4. august. ( side 12, omtales desuden i næste blad ) Juniorlejr, på tegnebrættet. Flere oplysninger senere ( omtales i næste blad )

28 Arkivfoto

Hrimfaxa bladet april-maj-juni 2012  

Hrimfaxa islandsk hesteklub blad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you