Page 1

Oversigtsplan

Praktikvejlederuddannelsen Kriminalforsorgen NCE, Professionshøjskolen Metropol Jane Olesen & Carsten Lund Rasmussen

Farvekode til skemaet:

Gul = undervisning Lyseblå = studiegruppemøde Lyserød = Selvstudie Rød = aflevering af opgaver Grøn = vejledning/eksamen Lilla = Praktik/ekstern praktik/praktik i andet uddannelsesfængsel Blå = Almindelig arbejdsdag


Oversigtsplan, praktikvejlederuddannelsen, Kriminalforsorgen Uge 33

Formiddag

Eftermiddag

Forslag til refleksion

Mandag d.13. august Undervisning (Jane) 10.00 - 17.30 Intro til uddannelsen Tema: Vejledningens grundprincipper og metode Oplæg, gruppearbejde, øvelser

Hvad forventer du af praktikvejlederuddannelsen? Hvad er god praktikvejledning?

Dannelse af studiegrupper. Planlæg ekstern praktik. Opgaver, øvelser og læsning

Læs: Lauvås & Handal, Vejledning og praksisteori, kapitel 1,2,3,8 og 9.

Tirsdag d.14. august Onsdag d.15. august Undervisning (Jane) Undervisning (Carsten) 09.00 –12 09.00 – 15.00 Tema: Livsfaser, vejledning og undervisning Tema: Etik i vejledning 13.00- 17.30 (Carsten) Tema : Voksenlæring

Hvordan er voksne anderledes i en uddannelsessammenhæng end børn og unge? Voksnes livsfaser – hvori består forskellen? Hvordan lærer voksne ? Hvordan kan man beskrive voksnes læringsberedskab? Læs: Illeris, Voksenuddannelse og voksenlæring.Kapitel 8 & 9. Læs: Wahlgren, Voksnes læreprocesser, s. 43-82 (på Fronter).

Hvad er dit menneskesyn? Hvordan afgør du om noget er rigtigt eller forkert? Hvad er sammenhængen mellem etik, vejledning og undervisning?

Øvelse: Udarbejde fælles etisk kodeks.

Torsdag d.16. august

Fredag d.17. august

Almindelig arbejdsdag

Almindelig arbejdsdag

Giver hverdagens arbejde nogle perspektiver på uddannelsens emner og diskussioner?

Giver hverdagens arbejde nogle perspektiver på uddannelsens emner og diskussioner?

Nedskriv dine overvejelser i notatform og upload til Fronter.

Læs: Jens Ager Hansen, Etik (på Fronter). Læs: FUE, etiske principper (på Fronter). Læs: Helene Valgreen, Vejledning mellem tillid og kontrol (på Fronter).

2


Oversigtsplan, praktikvejlederuddannelsen, Kriminalforsorgen

Uge 34

Mandag d. 20. august

Tirsdag d. 21. august

Formiddag

Almindelig arbejdsdag

Opgaver, øvelser og læsning

Torsdag d. 23. august

Fredag d. 24. august

Selvstudie

Selvstudie

Studiegruppe

Selvstudie

Selvstudie

Praktik

Eftermiddag

Forslag til refleksion

Onsdag d. 22. august Studiegruppe Diskuter relevant litteratur samt jeres planer for vejledning

Hvilke fokuspunkter har du og din praktikant i vejledningen? Er de ens?

Opgave: Lav en vejledningsplan med din praktikant. Læs: kapitel 7 og 8 i Vejledning og praksisteori.

Hvordan arbejde med progression i vejledningen? Er der barrierer ift. at planlægge en progressiv vejledning? Arbejde med en fælles skabelon til praktikplanlægning.

Opgave: Forbered og læs Opgave: Forbered og læs til næste kursusgang. til næste kursusgang.

Læs: kapitel 6 i Lærer og vejleder (på Fronter).

3


Oversigtsplan, praktikvejlederuddannelsen, Kriminalforsorgen

Uge 35 Formiddag

Eftermiddag

Forslag til refleksion

Opgaver, øvelser og læsning

Mandag d. 27. august Undervisning (Carsten) 10.00 – 17.30 Tema: Om at understøtte elevens læring i praktikken

Tirsdag d. 28. august

Onsdag d. 29. august

Torsdag d. 30. august

Undervisning (Carsten) 09.00 – 15.00 Tema: Voksendidaktik og vejledning

Fredag d. 31. august

Studiegruppe

Almindelig arbejdsdag

Almindelig arbejdsdag Studiegruppe

Hvordan forstår du praksislæring? Hvad er konsekvenserne af, at al læring er situeret?

Hvordan skal man tilrettelægge undervisning for voksne?

Giver hverdagens arbejde nogle perspektiver på uddannelsens emner og diskussioner?

Læs: Kapitel 10 i Voksenuddannelse og voksenlæring Læs: Vibe Aarkrog, Transfer, s. 19-32 og Taksonomi for nær og fjern transfer, s. 111-132 (på Fronter).

Læs: Gunnel Lindh, Femmeren, s. 69-75, 139-169. Læs: Tina Düsterdich, Voksendidaktik – handler om at undervise voksne, s. 22-36 (på Fronter)

Nedskriv dine overvejelser i notatform og upload til Fronter.

Afklar forventninger og krav til intern og ekstern praktik .

Opgave: Forbered praktikdage.

4


Oversigtsplan, praktikvejlederuddannelsen, Kriminalforsorgen Uge 36

Mandag d. 3. september

Formiddag

Tirsdag d. 4. september

Onsdag d. 5. september

Torsdag d. 6. september

Fredag d. 7. september

Ekstern praktik

Ekstern praktik

Selvstudie

Vejledning til portfolio (mail/telefon)

Ekstern praktik

Ekstern praktik

Selvstudie

Vejledning til portfolio (mail/telefon)

Praktik Eftermiddag

Hvordan er praktikanter forskellige? Forslag til refleksion

Opgaver, øvelser og læsning

Øvelse: Gennem dine praktiske vejledninger skal udarbejde et notat om, hvordan dine praktikanter er forskellige, lærer forskelligt og hvilke særlige hensyn du skal tage. Upload til Fronter.

Øvelse: Hvordan vil du beskrive den besøgte insitution og dens pædagogiske virksomhed?

Hvordan vil du beskrive den besøgte insitution og dens pædagogiske virksomhed?

Vær klar på hvordan du vil redegøre for dit udkast til vejledningen. Forklar sammenhænge og relevans.

Opgave: Udarbejd et kortfattet notat, der beskriver dine refleksioner i forbindelse med den eksterne praktik. Upload til Fronter.

Opgave: Forbered og læs til næste kursusgang.

5


Oversigtsplan, praktikvejlederuddannelsen, Kriminalforsorgen

Uge 37

Formiddag

Eftermiddag

Forslag til refleksion

Opgaver, øvelser og læsning

Mandag d. 10. september Undervisning (Jane) 10.00 – 17.30

Tirsdag d. 11. september Undervisning (Jane) 09.00 – 15.00

Tema: Arbejdspladsen som ramme om praktikken

Tema: Praktikvejlederen på en foranderlig arbejdsplads

Hvordan hænger det gode læringsmiljø sammen med kulturen i jeres arbejdspladser?

Udarbejde 10 punkter for det optimale læringsmiljø.

Samspil mellem praktikvejledning og nye rammer/ strukturer i jeres praksis.

Læs: Illeris, Voksenuddannelse og voksenlæring, kapitel 15.

Onsdag d. 12. september

Torsdag d. 13. september

Fredag d. 14. september

Almindelig arbejdsdag

Almindelig arbejdsdag

Praktik

Giver hverdagens arbejde nogle perspektiver på uddannelsens emner og diskussioner?

Nedskriv dine overvejelser i notatform og upload til Fronter.

Hvordan skabe den optimale praktikvejledning?

Øvelse: Afprøv i din praktikvejledning et eller flere af vejledningens grundprincipper.

Læs: Illeris, Voksenuddannelse og voksenlæring, kapitel 1-5.

6


Oversigtsplan, praktikvejlederuddannelsen, Kriminalforsorgen

Uge 38

Mandag d. 17. september

Tirsdag d. 18. september

Onsdag d. 19. september

Formiddag

Selvstudie Praktik

Praktik i andet uddannelsesfængsel

Opgaver, øvelser og læsning

Fredag d. 21. september Selvstudie

Praktik i andet uddannelsesfængsel Selvstudie

Eftermiddag

Forslag til refleksion

Torsdag d. 20. september

Hvordan er praktikvejledningen anderledes i det besøgte fængsel end i dit eget fængsel?

Hvordan er praktikvejledningen anderledes i det besøgte fængsel end i dit eget fængsel?

Øvelse: Arbejdspladdskultur – hvad, hvordan og hvorfor?

Opgave: Nedskriv din sammenligning og upload til Fronter.

Selvstudie

Opgave: Forbered og læs Opgave: Forbered og læs til næste kursusgang. til næste kursusgang.

7


Oversigtsplan, praktikvejlederuddannelsen, Kriminalforsorgen

Uge 39

Formiddag

Mandag d. 24. september

Tirsdag d. 25. september

Undervisning (Jane) 10.00 – 17.30

Undervisning (Carsten) 09.00 – 15.00

Tema: Åbent tema deltagernes ønsker inddrages i planen.

Tema: Profession: Praktikvejleder

Temaer/problemstillinger I ønsker behandlet?

Hvordan kan man kendetegne en profession?

Arbejde med selvvalgte emner.

Øvelse: Er praktikvejledere en profession. Læs: Læs: Lauvås & Handal, Vejledning og praksisteori, kapitel 4-5.

Onsdag d. 26. september

Almindelig arbejdsdag

Torsdag d. 27. september

Almindelig arbejdsdag

Fredag d. 28. september

Praktik

Eftermiddag

Forslag til refleksion

Opgaver, øvelser og læsning

Giver hverdagens arbejde nogle perspektiver på uddannelsens emner og diskussioner? Nedskriv dine overvejelser i notatform og upload til Fronter.

Læs: Profession – hvad, hvordan og hvorfor? (På Fronter).

8


Oversigtsplan, praktikvejlederuddannelsen, Kriminalforsorgen Uge 40 Formiddag

Eftermiddag

Forslag til refleksion

Opgaver, øvelser og læsning

Mandag d. 1. oktober

Tirsdag d. 2. oktober

Selvstudie

Selvstudie

Selvstudie

Onsdag d. 3. oktober

Torsdag d. 4. oktober

Mundtlig prøve

Mundtlig prøve

Og hvad kan du så bruge det til i din arbejdsvirkelighed?

Og hvad kan du så bruge det til i din arbejdsvirkelighed?

Selvstudie

Ved du, hvad du har skrevet i din opgave? Kan du redegøre for indholdet i din opgave? Kan du perspektivere indholdet i din opgave? Er der noget du burde have skrevet mere eller anderledes om?

Hvad mener du gør en prøve til en god prøve, der giver en god karakter? Sammenlign med Janes og Carstens bud.

Opgave: Gennemgå dine notater og arbejdspapirer. Opgave: Læs uddannelsesplan og VUUstudieordning.

Opgave: Tilrettelæg din mundtlige fremlæggelse. Opgave: Læs portfolio og sammenfatning selvkritisk. Opgave: Lav endeligt taleark du kan bruge ved prøven.

Opgave: Evaluering af praktikvejlederuddannelsen. Send det til KUC/NCE.

9

Plan for praktikvejleder uddannelsen  

Detalieret plan og litteraturoversigt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you