Page 1

AVISEN

SYDDJURS GRATISAVIS FRA SF I SYDDJURS - VALGAVIS - 2013

Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt. I de sidste fire år har SF med Kirstine Bille i spidsen skabt bemærkelsesværdige resultater. Læs mere om dette i denne valgavis fra SF i Syddjurs.

Nu er foråret omsider kommet og folketingsvalget står for døren. Samtidig er det nyeste nummer af SF-avisen på gaden. I denne avis kan du bl.a. møde SF´s nye folketingskandidat, Thea Hansen. Du kan også læse om SF´s overvejelser i forhold til kommunens aktuelle vindmølle-projekter, ligesom der er omtale af Djurslands tre 1. maj arrangementer.


Velkommen til valgavisen KOLOFON: SF-avisen Syddjurs udgives af SF-Syddjurs og deles ud til borgerne i kommunen. Tryk: LaserTryk.dk Oplag: 10.000 eksemplarer.

Redaktion:

Eigil Holm Nielsen Jørgen Ringgård Kim Lykke Jensen

Kontakt bladet:

SF-Avisen Syddjurs c/o Eigil Holm Nielsen Havbakken 35 8420 Knebel Tlf: 6128 4536 E-mail: eigil.holm.nielsen @gmail.com

Kontakt SF-Syddjurs:

Formand: Jørgen Ringgaard Tlf: 2048 5546 Email: jr@djursokologi.dk Facebook: www.facebook.com/ sfsyddjurs.dk Hjemmeside: www.sfsyddjurs.dk

Af Borgmester Kirstine Bille kb@syddjurs.dk - tlf. 8753 5010

Efter mine snart 4 år som borgmester er det tydeligt, at vi nu står midt i valgkampen. Vi har hidtil haft stor bredde omkring det, der er foregået i byrådet, og der har ikke været ført blokpolitik. Nu strammer det til. De politiske parter markerer sig med forslag, som hele byrådet i forvejen er enige om. I budgetprocessen frem mod budget 2014, har der været stor lyst til at bruge flere penge både på anlæg og drift og ikke så meget lyst til at forbedre vores skrøbelige økonomi. Det skal ses på baggrund af, at alle i byrådet og partierne er klar over den alvorlige økonomiske situation, kommunen står i. Derfor er det dejligt, at partierne nu har besindet sig, og vi kan stå samlet bag budgettet for 2014. Et budget, der er så ansvarligt, at det nye byråd ikke straks skal ind og finde besparelser ud over de allerede varslede i 2015 og 2016. SF gik til valg i 2009 på, at vi ville ud af at være under administration. Det lykkedes. Jeg har fortsat som mål, at vi skal være herre i eget hus og ikke bruge flere penge, end dem vi får ind. Ønsker du, at den positive udvikling for Syddjurs Kommune fortsætter? Skal der være en sund økonomisk indstilling samtidig med, at der er et mål om at opretholde et stærkt kommunalt fællesskab, der tager vare på samfundets svageste? Vi siger ikke, at det er let, men jeg og SF´s hold stiller os til rådighed for at løse opgaven også de næste 4 år. En stemme på SF eller på mig personligt er en garanti for et forsat arbejde for en sund økonomi og et godt serviceniveau.


Klimadagsorden fra teori til handling SF har i den forgangne byrådsperiode været drivkraft bag en lang række grønne initiativer. Energibesparelserne i Syddjurs Kommunes egne ejendomme er godt i gang; Syddjurs har en varmeplanlægning, der har til formål at fortrænge olie og andre fossile brændstoffer til fordel for vedvarende energikilder. Vores skoler og institutioner sætter fokus på klima og energibesparelser i hverdagen.

Vores vejbelysning er udskiftet til lavt energiforbrugende LED-lamper. Djurslands største solcelleanlæg, der driver landets største varmepumpesystem, er blevet installeret på Ådalsskolen. Syddjurs har tiltrådt EU´s borgmesterpagt; indgået en partnerskabsaftale med Nrgi; blevet en af DN´s klimakommuner og har ansat en klimakoordinator. Det går i den rigtige retning - og det er vi stolte af.

SF skaber resultater

En ansvarlig og inddragende ledelse Syddjurs Kommune har været igennem nogle turbulente år, men vi er på vej i sikker havn. Da denne byrådsperiode begyndte, var kommunen under administration på grund af dårlig økonomi. Der var ikke balance mellem indtægter og udgifter, og kommunen havde måttet lave en aftale med indenrigsministeriet om styring og genopretning af kassebeholdningen. Det var nødvendigt at tage ansvar og skabe en fælles forståelse af, at budgetter er noget, man pinedød overholder. Der kommer ikke nogen rig onkel eller fed kassebeholdning og samler op efter overskridelser. Det er lykkedes at skabe denne forståelse! - Det var nødvendigt at sætte en helt ny dagsorden og skabe innovation i hele organisationen, og jeg må sige, at jeg er imponeret over, hvordan medarbejdere

og ledelse har taget denne udfordring op. Der er skabt helt nye måder at yde den kommunale service på. Det er blevet billigere og som regel lige så godt - i flere tilfælde endda bedre. Det er flot!, siger Kirstine Bille. Økonomisk krise og ændrede vilkår for den kommunale service har fordret kreativitet, ansvar og mod. Det har vi i fællesskab leveret! Via innovation, nytænkning og nødvendige prioriteringer. Opgaven er ikke løst endnu. Vi lever i et foranderligt samfund. Og de økonomiske rammer sætter dagsordenen. Men det ved vi godt i SF. Og i samarbejde med borgere, medarbejdere og resten af byrådet vil vi fortsætte arbejdet for, at Syddjurs Kommune altid vil være et godt sted at bo, arbejde og leve. For alle!

Sådan bliver du medlem af SF: Skulle du have lyst til at blive medlem i SF og dermed få adgang til partiforeningens mange aktiviteter, kan du sende dit navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato til partikontoret SF, Christiansborg, 1240 København K. Du kan også gå ind på vores egen hjemmeside: www.sfsyddjurs.dk og få et direkte link til partiets tilmeldingsside på nettet.


En sammenhængende kommune

Syddjurs dækker over store forskelle i lokale forhold. Dette er en styrke. SF vil arbejde meget aktivt for visionen om en aktivt på disse styrker i lokalområderne kan vi skabe og udvikle en stærkere og bedre kommune. For at skabe rammern råderne. Vi vil arbejde for at skabe en bedre kollektiv trafik på tværs af kommunen. Vi vil have bogbussen tilbage til he internetforbindelse og en god mobildækning. SF står for samarbejde og sammenhold – vi arbejder for hele kommunen.

En endnu grønnere kommune

SF mod n

SF går til valg på, at Syddjurs Kommune skal i front som en af Danmarks grønneste kommuner. Vi har allerede gjort en stor forskel, men det stopper ikke her! Vi arbejder på, at de kommunale bygninger hurtigst muligt kan blive baseret på vedvarende energi. Vi vil arbejde for at den kommunale bilpark i fremtiden kommer til at bestå af El-biler eller biogas-biler. Vi vil indføre et stop for sprøjtegifte på kommunale arealer og på arealer, hvor der indvindes drikkevand. Vi vil arbejde for, at Syddjurs udarbejder en konkret målsætning og politik med større bæredygtighed og mere økologi i kommunen. Desuden vil vi arbejde for at bevare vores følsomme natur og vi meget gerne sætte øget fokus på naturgenopretning. Her tænker vi især på Kolindsund.

Job og vækst i Syddjurs SF i Syddjurs vil arbejde for et rummeligt arbejdsmarked. Arbejde er noget af det mest identitetsskabende i dette samfund. Der skal være plads til alle. Derfor støtter vi udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Vi bakker også om op videreudviklingen af Syddjurs Udviklingspark, der kan fungere som en rugekasse for nye virksomheder og som kan støtte op om vores sunde iværksætterkultur. Desuden vil vi sørge for at sikre en enkel og overskuelig indgang for erhvervslivet til Syddjurs Kommune. Turisme i bred forstand er en særdeles vigtig del af erhvervslivet i vores kommune. Listen over natur, kultur og oplevelsesattraktioner i det hele taget er lang og varieret. Det giver mulighed for en fokuseret satsning på grøn turisme i Syddjurs Kommune

Et awesome ungeti

SF går ind for et organiseret fritidsmiljø udfolde deres kreative evner og deltage bragt af andre unge. Derfor mener vi, at holder liv i ungdoms- og musikskolen o udbyder. SF ser gerne igangsættende og maundervisning, dans og musikskole. S lige ungdomspolitiske tiltag, der er tage ”VærelZe 313”, herunder blandt andet d unge; de udgør et væsentligt incitament igen, når de unge har været ude. SF bak ungeråd i kommunen.


onen om en sammenhængende kommune. De forskellige områder har hver deres styrker og muligheder. Ved at bygge e rammerne om det gode liv overalt i kommunen vil SF arbejde for at bibeholde gode offentlige tilbud i nærombage til hele kommunen. Vi vil arbejde for en bedre digital infrastruktur, så alle borgere sikres en hurtig ommunen.

d nye mål

ngetilbud

ritidsmiljø, hvor de unge har mulighed for at og deltage i forskellige arrangementer tilvejemener vi, at det er vigtigt, at kommunen fortsat ikskolen og de forskellige aktiviteter, som de ættende og fortsat støtte til billedskole, drasikskole. Samtidig støtter vi op om de forskelder er taget i forhold til Syddjurs Egnsteater, ndt andet de koncerter, der arrangeres for de incitament for at komme tilbage til Syddjurs de. SF bakker desuden op om oprettelsen af et

Borgeren i centrum SF er garant for omsorg og fællesskab i kommunen. Det er vigtigt, at borgerne oplever, at de bliver værdsat og får mulighed for at få en ordentlig kommunal service. Derfor skal alle borgere mødes med ligeværdighed og kompetence, når der er behov for støtte fra fællesskabet. I SF vil vi gerne styrke det lokale demokrati via eksempelvis en udvidelse af distriktsrådenes arbejde og en øget borgerinddragelse på en række fronter. Desuden vil vi arbejde for, at kommunen kommer mere ud til borgerne, end tilfældet er i dag, blandt andet ved at tilbyde en mere decentral borgerservice.

SF imod skolelukninger Syddjurs skal kunne tilbyde et attraktivt uddannelsesmiljø, hvor både de stærke og de svage elever har mulighed for en god skolegang. Kvaliteten i de kommunale børneinstitutioner og folkeskoler skal prioriteres højt og være til at se. Det vil være en medvirkende motivation for tilflytning til kommunen. I dette spil er forskelligheden mellem kommunernes institutioner en styrke. Vi mener at nærhedsprincippet skal prioriteres højt. Derfor er SF eksempelvis imod flere skolelukninger i Syddjurs.


Djurslands stemme i regionen

Jeg stiller op til regionsvalget, fordi det er utroligt vigtigt, at Syddjurs er repræsenteret i regionsrådet. Med en 5. plads på SF´s kandidatliste og den eneste SF kandidat fra Djursland, mener jeg, at der er gode chancer for at blive valgt. Alt afhænger dog af de personlige stemmer i sidste ende. Mine mærkesager: Alle skal modtage kvalificeret akuthjælp indenfor 15 minutter. Her mangler der forbedringer for det sydlige Djursland. Mit foreløbige resultat er, at der kommer paramedicinere i ambulancerne fra Ebeltoft i 2014. Regionen skal være garant for et godt arbejdsmiljø for sine ansatte, samt fremme efteruddannelsesmulighederne. Serviceassistent stillingerne på sygehusene skal bevares og udbygges, da det giver et bedre arbejdsmiljø for dem der udfører portør- og rengøringsarbejde. Regionen skal sørge for, at der anvendes danske overenskomster og lønforhold, samt stille krav om sociale klausuler ved deres mange byggerier og kontrakter med private aktører. Stem personligt på mig 19. november til Regionsvalget. Jeg lover, at der altid vil være en faglig vinkel med i mit arbejde i regionen Eigil Holm Nielsen Knebel, Mols.


Djursland

ANNONCE:

www.lodjursland.dk

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

ER DU OK?

Så har du ordnede lønforhold Gode rammer når du er på barsel Penge på pensionskontoen Ekstra ferie Mulighed for efteruddannelse

Formand: Torben Jakobsen Torbenjakobsen@hotmail.com

Kasserer: Bent Madsen k.falther@mail.tele.dk

SF sponsorerer Kafe Kolind

Bente Møller, Charlotte Mikkelsen og Bodil Hansen modtager garanti på kr. 7 500,00 kr, af SF Borgmester Kirstine Bille, så brugerne i Kafe Kolind kan gennemføre deres “dannelsestur” til København i oktober. SF Syddjurs påskønner på denne måde et godt socialt tilbud og et tilbud vi har brug for her i kommunen.


Her er SF-holdet til kommunalvalget: 1. Kirstine Bille Borgmester, Balle

8. Karin Alsgaard Jensen Økologisk æbleavler, Tirstrup

”Samarbejde for fællesskabet”

“Økologi og sundhed til alle”

2. Helle Røge Køkkenleder, Hornslet

9. Leif Andersen Forstander, Ebeltoft

“Uddannelse og job til de unge”

“Fra øst til vest er SF bedst”

3. Kim Lykke Jensen Journalist, Mørke-Ådalen

10. Eva Dragheim Specialtandlæge, Esby, Helgenæs

“Skoler og børnepasning i lokalområderne”

“For en grøn kommune”

4. Kristian Herget Formidlingskoordinator, Ebeltoft

11. Helle Schultz Lærer, Rønde

“SF = Sund Fornuft i den offentlige forvaltning”

“Natur & kultur - i centrum for alt - kort fortalt”

5. Marianne Als Nielsen Pædagog, Knebel, Mols

12. Andreas Haaber Hauch Frilænder, Friland, Feldballe

“Styrk fællesskabet”

“Grøn omstilling nu!”

6. Jens Rasmussen Kursusleder, Dråby, Ebeltoft

13. Arne Niebuhr Fvh. forstander, Thorsager

“Borgeren i centrum”

“Politik med social balance”

7. Jørgen Ringgaard Økogisk landmand, Stabrand

14. Jens Olsen Maskinarbejder, Femmøller

“Bæredygtighed i Syddjurs Kommune”

“For en samlet kommune”

Følg os på facebook: www.facebook.com/sfsyddjurs - læs det fulde valgprogram på www.sfsyddjurs.dk

Sf valgavisen 2013  

SF i Syddjurs´ valgavis ifm kommunalvalget 2013

Sf valgavisen 2013  

SF i Syddjurs´ valgavis ifm kommunalvalget 2013

Advertisement