Page 1

KIM LYKKE JENSEN


MINE MÆRKESAGER Syddjurs´ smukke natur og velfungerende landsbyer er med til at skabe attraktive rammer om det gode liv. Landdistrikterne er et aktiv, som kommunen skal bakke op om. Der skal være en god offentlig service med dagpleje, institutioner, skoler og plejehjem i nærområderne. Vi skal støtte foreningslivet og skabe gode rammer for bosætning – blandt andet ved at sikre nye udstykninger i de mindre byer.

• Ingen skolelukninger • God og værdig omsorg for svage og ældre • Mere kollektiv trafik og flere cykelstier

“Vi skal sikre rammerne for det gode liv - også udenfor de største byer” I SF har vi arbejdet meget for at få indført flextur. Ordningen ser vi meget gerne udvidet med en generel bedre kollektiv transport på tværs af kommunen. Det er et vigtigt værktøj til at opnå en mere sammenhængende kommune. Jeg vil fortsat arbejde for at få etableret flere cykelstier – især langs skolevejene. Vi skal passe godt på vores natur og miljø – det er et område, der ikke skal nedprioriteres til fordel for vækst og erhvervsudvikling. Det skylder vi de kommende generationer. Se mere på: www.facebook.com/sfsyddjurs


LIDT OM HVEM JEG ER Jeg har boet hele livet i Syddjurs Kommune og er uddannet journalist. Jeg har de seneste år drevet mit eget bogforlag. Jeg er far til Mads på 3 år og har en familieforøgelse på vej. Derfor har jeg en god føling med, hvad der rører sig på børneområdet i kommunen. Jeg mener, at der fortsat skal være frit valg mellem dagpleje og vuggestue overalt i kommunen og vil arbejde for, at der ikke skal lukkes flere skoler. Den gode og nære børnepasning og undervisning er en forudsætning for at få tilflyttere til lokalområderne.

”Skoler og børnepasning i lokalområdet er essentielt” Jeg har siddet i byrådet siden valget i 2009 og har været medlem af familie og institutionsudvalget og miljøudvalget. Desuden sidder jeg i bestyrelsen for Den Økologiske Landbrugsskole. Når jeg ikke er engageret i det politiske arbejde eller sammen med familien, bruger jeg det meste af min tid i naturen, hvad enten det er med svampekurven, fiskestangen, roejernet eller med løbeskoene snøret, trænende mod det næste maratonløb. Du skal være mere end velkommen til at kontakte mig på telefon 22663823 eller på email: kimlj@syddjurs.dk


NYE JOB, BEDRE VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING SF kæmper for at skabe arbejdspladser her og nu, så vi kommer bedst muligt ud af krisen. Vi vil udvikle vores velfærdssamfund, så der bliver mere tid til børn og ældre – og mindre bureaukrati. Og det er SF, der sikrer de grønne løsninger på fremtidens udfordringer. • Styrket velfærdssamfund Selv i en tid med begrænsede ressourcer kan der skabes bedre velfærd for de ældre, vores børn og socialt udsatte. Derfor arbejder vi for at styrke daginstitutioner og folkeskoler, så alle børn får en god start, lærer mere og får gode muligheder videre i livet. • Nye lokale arbejdspladser SF kæmper for at tiltrække nye arbejdspladser, skaffe de arbejdsløse i job og sikre de unge praktikpladser. Vi vil investere i job, sikre praktikpladser og ordnede forhold med sociale klausuler og give et uddannelsesløft til ufaglærte og faglærte. Færre skal bruge flere år af deres liv på reservebænken. • Grøn omstilling SF er Danmarks grønne parti. Vi ønsker en grøn omstilling gennem energirenoveringer, genanvendelse af affald og bedre kollektiv transport. Det kan både sikre nye job og give borgerne mulighed for at nyde godt af ren luft, vand og natur. Se mere på www.sfsyddjurs.dk

Kim folder slut  
Advertisement