Page 1

www.kk-electronic.com

gearet til vækst Ny struktur og nyt domicil sikrer platformen for yderligere vækst hos kk-electronic, der foreløbig har firedoblet omsætningen siden 2004. Senest om to år rundes milliarden. ”Det nye hoveddomicil i Ikast og den nye koncernstruktur er vigtige milepæle i den ambitiøse vækststrategi, der siden 2004 har firedoblet vores omsætning. Inden for 2 år forventer vi at nå en milliardomsætning, og det er realistisk at vi endda fordobler vores nuværende omsætning i løbet af 3-4 år,” siger Tommy Gundelund Jespersen, CEO i kk-group a/s.

Vækst er en udfordring på alle planer ”Udfordringen i at håndtere en ambitiøs vækst i den størrelsesorden og samtidig udbygge nye forretningsområder er enorme. Specielt er det vigtigt hele tiden at få sin supply-chain til at holde trit med væksten, og det har vi været dygtige til. Både organisation, ledelse og de fysiske rammer er i konstant forandring. Vores strategi om at forandre en jysk håndværksvirksomhed til et moderne industrielt foretagende, der er parat til de globale udfordringer, er en stor opgave. Men den bygger faktisk på de kerneværdier, der siden 1981 har kendetegnet virksomheden: kvalitet og troværdighed. Det betyder også,

at selv om processen til tider har trukket store veksler på medarbejderne, har vi heldigvis en loyal og engageret medarbejderstyrke, der brænder for deres arbejde, og det er også en del af forklaringen på vores succes,” siger Tommy G. Jespersen.

Ambitiøse fremtidsplaner I direktionen er man ikke bange for at tale om fremtidsambitionerne, men alle tre direktører aner endnu større muligheder end de mål, der er nævnt tidligere i artiklen. ”I 2004 kunne vi ikke have forudset, at vores strategi ville lykkes så godt. Naturligvis er vinden blæst i vores retning med et stigende globalt marked, men vores vækst overstiger gennemsnittet i branchen. Vi har store ambitioner, men om væksten bliver endnu større afhænger af mange parametre, vi ikke har kontrol over. Dollarkurs, klima- og miljøpolitik, globale tendenser. Men mulighederne og forudsætningerne er bestemt til stede. Vi er gearet til vækst,” konkluderer Tommy G. Jespersen.

Læs mere i avisen:

Vækststrategi med succes Ny hovedafdeling i Ikast ELOGIC starter i førertrøjen En god arbejdsplads Stillingsannoncer på bagsiden

...energi til mere


Vækststrategi En presset markedssituation førte i 2004 til, at en ny direktion formulerede en helt ny vækststrategi, der er lykkedes over al forventning.

Direktionen kk-group

Direktionen i kk-group, Tommy G. Jespersen, Johnny Haahr og Tonni Birk Sørensen, kan i dag se tilbage på et forløb, der har forandret en jysk håndværksvirksomhed til et moderne industrielt foretagende, der er gearet til globale udfordringer. Omsætningen er firedoblet, medarbejderantallet har fulgt samme kurve, og fremtiden ser i det hele taget lys ud for virksomheden, der blev etableret i 1981.

Generationsskifte med succesfuld strategi Baggrunden er en vækststrategi, der siden et generationsskifte i 2004 har øget omsætningen fra ca. 190 mio. til 700 mio. kroner i år. ”I 2004 kom 85% af vores omsætning fra en enkelt kunde, vindmøllefabrikanten Bonus Energy i Brande, det nuværende Siemens Wind Power. For at mindske vores risiko valgte vi at udvide vores forretningsområde, blandt andet gennem opkøb af virksomheder indenfor produktion af el- og styringstavler, automationsløsninger og styresystemer til industri- og forsyningsvirksomheder,” fortæller Tommy G. Jespersen.

Vækst på alle fronter Indsatsen lykkedes, så kk-group i dag er en mere balanceret virksomhed, hvor halvdelen af omsætningen hentes på andre områder end vindmølleindustrien. Samtidig har kkelectronic formået både at følge væksten hos Siemens Wind Power, tiltrække nye kunder i en vindmøllesektor i kraftig vækst samt udbygge med beslægtede kunder i energi- og miljøsektoren.

Fra håndværk til industri Det var Knud V. Jensen og Kai F. Pedersen der i 1981 grundlagde kk-electronic på Cypresvej i Herning. Før det havde de samarbejdet med vindmøllepioneren Christian Riisager, der udviklede den første serieproducerede 20 kW vindmølle. Siden starten har kk-electronic været i front på styringssystemer til vindmølleindustrien og overlevet de turbulente op- og nedture i branchen. I 2003 stod det klart, at der skulle ske noget nyt. En ny direktion med Tommy G. Jespersen og Johnny Haahr var med til at formulere en strategi, der fokuserede på vækst, diversifikation, indtjening og likviditet. ”Det var en proces, der tog udgangspunkt i vores enorme viden og know-how samt Tonni Birk Sørensen

Tommy G. Jespersen

Johnny Haahr


www.kk-electronic.com

med succes den høje kvalitet, vores produkter altid har haft. Udfordringen var blandt andet at gøre den håndværksmæssige produktion mere industriel, så vi kan masseproducere større serier, men også at blive mere internationalt orienterede og satse på det globale marked,” fortæller Johnny Haahr.

Globalisering med succes ”Væksten havde ikke været mulig uden vores polske produktionsselskab. Da vi købte virksomheden var der 6 medarbejdere, og i dag beskæftiger vi 250 dygtige medarbejdere, der bl.a. producerer tavler til vores andre selskaber. Dengang sagde vi at det ville føre til flere medarbejdere både i Danmark og i Polen, og det har vist sig at holde stik. I dag producerer

vi fx prototyper og den første serie af styringssystemer her i landet, hvorefter produktionen af større serier flyttes til Polen,” fortæller Johnny Haahr, der er direktør for kk-electronic Polska og CFO for hele kk-group a/s.

Næste stop Asien Erfaringerne fra Polen er et vigtigt redskab i den videre globaliseringsproces i kk-group, hvor man er langt med planerne om produktion i Asien. ”Vi regner med at kunne levere fra Asien til efteråret. Ligesom med Polen er det ikke for at flytte produktion, men for at skabe ny vækst. I dette tilfælde følger vi vores kunder til et stort og ekspanderende marked i Asien,” siger Johnny Haahr.

Datterselskaber:

Polska Receptionen på Bøgildvej 3, Ikast

Tidligere Circuit, Demex og DLK

Ny struktur skaber fokus Ny hovedafdeling i Ikast På Bøgildvej i Ikast er kk-group flyttet ind i lokaler, hvor KommuneData tidligere holdt til. Administrationsbygningen på godt 3.000 m² er bygget om og suppleret af en nybygget produktionsbygning på 5.000 m². De nye bygninger er finansieret gennem en lejeaftale, og den samlede investering beløber sig til godt 100 millioner. ”I Herning var vi spredt ud over mange bygninger, der desuden står for at skulle deles af en motorvejstilkørsel. Samtidig var grænsen nået for vores udvidelsesmuligheder, og en flytning var derfor nødvendig. Nu får vi samlet størstedelen af produktionen på samme sted og får samtidig forbedret arbejdsforholdene væsentligt. Ikast-domicilet rummer

samtidigt fine muligheder for yderligere vækst og ekspansion” fortæller Tommy G. Jespersen. Det er ikke alle aktiviteter, der er blevet samlet i Ikast. I Herning fortsætter en elektronikproduktion, hvor der blandt andet er foretaget en millioninvestering i en ny SMD-linie, der kan påsætte de nyeste komponenter i vores produktion af industriel elektronik og printplader. Med automatisk visionskontrol forbedrer det både effektiviteten og ikke mindst kvaliteten af det færdige produkt. Desuden har kk-group fortsat afdelinger i Vejle og Århus, samt en mindre forskningsenhed i Aalborg, der arbejder tæt sammen med Aalborg Universitet.

For at forenkle organisationen og skabe større fokus på de to hovedområder, har kk-group gennemført en ny koncernstruktur. Administration og koncernledelse samles i kk-group a/s, hvor direktionen udgøres af Tommy G. Jespersen, Johnny Haahr og Tonni Birk Sørensen. Styringsløsninger og effektfordeling indenfor energi- og miljøsektoren samt afdelingen for embedded electronics fortsætter under navnet kk-electronic a/s, hvor Tommy G. Jespersen også fungerer som direktør, mens selskaberne Demex Electric, DLK og Circuit Electric samles med beslægtede aktiviteter fra det gamle kk-electronic i et nyt datterselskab, ELOGIC A/S. Tredje datterselskab er koncernens produktionsvirksomhed i Polen, kk-electronic Polska.

...energi til mere


ELOGIC starter i førertrøjen Samlet set har Demex Electric, DLK, Circuit Electric og kk-electronic været dominerende på det danske marked for styre- og fordelingstavler. Nu samles området under ét selskab med det fælles navn ELOGIC, der allerede fra start indtager positionen som branchens førende leverandør. En rationel produktion af høj kvalitet, et omfangsrigt modul-system og en stor samlet viden, erfaring og knowhow, betyder at kunderne, typisk el-installatører, får en højt kvalificeret faglig sparring og løsningsorienterede produkter, der præcist matcher opgavens omfang og behov. De fire oprindelige selskabers styrker og

kvaliteter skal nu videreudvikles i ELOGIC A/S. Tonni Birk Sørensen, direktør i ELOGIC A/S, vil især udnytte erfaringer fra de senere års vækst i kk-electronic til at udvikle ELOGIC. ”Det er lykkedes at udvikle kk-electronic fra en håndværksmæssig virksomhed med lokalt udsyn til en industrivirksomhed med globalt udsyn. I forvejen er vi langt den største virksomhed i branchen her i landet, og det vil vi søge at udbygge gennem kvalitet og rationel produktion, men samtidig vil vi i højere grad udforske vores internationale muligheder,” forklarer han. ”Vi vil samtidig arbejde for at forblive el-installatørens foretrukne leverandør af styre- og fordelingstavler”.

Brian B. Korsgaard – Produktchef

Kompleks tavleløsning på Hjørring Sygehus At forsyne en ny hospitalsfløj med installationer kræver en særdeles kompleks opbygning af el-tavler. Dokumentationen alene fylder 6 ringbind på hylderne ved projektingeniør Brian B. Korsgaard, der som produktchef for fordelingsog styretavler havde ansvaret for leverancen til Hjørring Sygehus. ”Det har været en langstrakt proces, siden vi fik opgaven fra Brønderslev El-teknik i 2004 og til vi leverede den sidste tavle i år. Sygehusbyggeri tager lang tid, men opgavens kompleksitet har været spændende, og jeg er stolt af resultatet,” siger Brian, der som uddannet installatør erkender at han er lidt fagligt nørdet, når han taler om den flotte kabelføring i de 15 tavler, der er leveret med mange maximalafbrydere og omkobling mellem net og generator. ”Oprindelig ønskede kunden en anden skabsløsning, men sammen med Brønderslev El-teknik argumenterede vi for en løsning med Cubic-skabe, som i dette tilfælde var en million kroner billigere. Det tog man godt imod, og sammen kunne vi levere den optimale kvalitetsløsning til den nye hospitalsfløj.”


www.kk-electronic.com

Et spændende udviklingsarbejde med en usædvanlig kunde BARD i Bremen er en usædvanlig kunde. Firmaet er kun et par år gammel og satser stort på at levere vindenergi til det europæiske elnet fra egne vindmølleparker. Men i modsætning til andre i branchen har de selv udviklet og produceret deres egne 5-megawatt off-shore møller, og kk-electronic har leveret kontrolsystemet. ”Det er helt nydesignede møller, som er blandt de største i verden på nuværende tidspunkt. De første to prototyper kom i drift i slutningen af december, og de fungerede perfekt ved opstarten,” fortæller Lars Mønsted, der har været projektleder på BARD-opgaven. Selve mølletårnet er 90 meter højt, men de

60 meter lange møllevinger rækker op til 122 meter over havet. For øjeblikket er der udover BARD kun en enkelt fabrikant der har en 5-megawatt mølle i drift. ”Vi har udviklet et helt nyt kontrolsystem og andre nye produkter til møllen. Hardware, software, parkregulering, betjeningsflade. Alt er nyudviklet eller nydesignet til opgaven. Det har været et utrolig spændende projekt i et godt samspil med en kunde, der i efteråret 2006 stod uden den store organisation og siden er vokset kraftigt til mere end 300 medarbejdere. Vi skal levere til 15 møller i år, og samlet til 40 af de gigantiske møller på sigt.” 90 meter høj, 5 megawatt-mølle i Tyskland

Nyt instrumentpanel til Hydrema Embedded electronics er et andet væsentligt forretningsområde for kk-electronic. Udviklingsaktiviteterne omfatter detaljeret produktudvikling, software- og hardwareudvikling, design for excellence-koncept, printkort-udlægning og test. Produktionskompetencerne giver kunderne design for manufacturing, prototypefremstilling og faciliteter fra små serier til egentlige produktionsserier. Samlet udgør disse aktiviteter et effektivt redskab til hurtigt og effektivt at frembringe moderne elektroniske styringsløsninger. Hydrema er som en førende producent af entreprenørmaskiner altid på forkant med udviklingen og overholdelsen af nye lovgivningskrav. Som led i den løbende udvikling skulle Hydrema lancere helt nye rendegraverog dumpermodeller, der skulle efterleve nye skrappe emissionskrav. Det betød at Hydrema skulle skifte til en ny commonrail dieselmotor, der udelukkende kommunikerer på CAN bus efter J1939 protokollen. Derfor besluttede man sig for at udvikle et helt

nyt instrument panel, der kunne løfte funktionaliteten og brugervenligheden, bl.a. med integreret ethernet og VGA skærm. Hydrema valgte kk-electronic til at løse udviklingsopgaven, hvor hovedkravene var: Kort udviklingstid, robust design, fremtidssikret instrumentpanel med mange nye features og betjeningsvenlighed. Allerede efter 7 måneder var prototypen klar til præsentation. Design-reviewet med Hydrema gav yderligere detaljer om det mekaniske design (der foregik sideløbende med elektronikudviklingen), yderligere finpudsning af design, uddybende funktionsbeskrivelser og naturligvis pris vs. performance afvejninger. Hydrema er nu klar med markedets mest moderne dumpere og rendegravere. Resultatet af Hydremas kompromisløse udviklings-/ kvalitetspolitik og kk-electronic’s innovative know-how har betydet nye maskinmodeller med computerstyret instrumentpanel præget af nytænkning og teknologi i et tidssvarende design, effektivitet og rentabilitet. Fremtidssikret instrumentpanel fra kk-electronic

...energi til mere


En god arbejdsplads kk-groups personalepolitik tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder ”Hvis man har det godt, yder man mere.” Mariane Skovdal, HR Manager hos kk-group er slet ikke i tvivl. En god trivsel på arbejdspladsen er til fordel for både ansatte og virksomhed. Det gælder lige fra virksomhedens ånd og tone, over fordelagtige medarbejderordninger til udfordrende arbejdsopgaver, karrieremuligheder og personlig udvikling. ”I en videnstung virksomhed er det alt sammen nødvendigt for at tiltrække og fastholde ansatte på alle niveauer i organisationen. Det er virkelig mennesker og ikke maskiner, der er vores vigtigste ressource,” siger hun.

kk-group har altid fokuseret på den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder, uanset hvor i organisationen man er placeret. Lige fra engelskkurser til lederudvikling med udgangspunkt i en 360°-undersøgelse, der er blevet fulgt op med målrettede kurser. ”Selvfølgelig er løn en vigtig parameter, men alle kan give en høj løn. I en vækstvirksomhed som os er arbejdet bare mere spændende med større muligheder for at udvikle sig og ’skabe’ sit eget job. Der er en god puls og høj fleksibilitet i organisationen. Jeg tror de fleste synes det er sjovt at være med, hvor der sker noget.”

De nye omgivelser i Ikast giver gode fysiske rammer for medarbejdernes trivsel. En fantastisk kantine, behandlertilbud med massage og zoneterapi, sundhedsforsikring og andre attraktive ordninger hører med til personalepolitikken. ”Men vigtigst af alt er, at vi prøver at tage hånd om hver enkelt medarbejder og har stor forståelse for deres situation, uanset hvor de er i livet. Hvis der opstår en situation, så finder vi en løsning, der tager udgangspunkt i individuelle hensyn frem for stive manualer.”

Mariane Skovdal HR Manager


www.kk-electronic.com

Torben Dyhr Krog - Prototypemontør

Frederik Kjær Iversen - Division Controller

Dirk Vandekerckhove - Souschef R&D

GODE MULIGHEDER FOR AT SKIFTE JOB INTERNT

Vækst giver nye udfordringer

Kreativt, hektisk og uformelt

Interessant og teknisk udfordrende arbejde er sjovt

Interessante opgaver og gode karrieremuligheder i en vækstvirksomhed

Unge ingeniører arbejder med den nyeste energiteknologi

”Jeg glemmer nogen gange at køre hjem, fordi det er så sjovt.” Torben Dyhr Krog griner og skubber sin stol lidt tilbage fra sit arbejdsbord. Han er prototypemontør og arbejder med at omsætte ingeniørernes tegninger af styretavler til vindmøller til virkelighed. Egentlig stammer han fra Demex, men er siden rykket over i kk-electronics afdeling for styresystemer til energi- og miljøsektoren. ”Det er interessant og teknisk udfordrende. Tiden flyver og der er nye opgaver hele tiden. Det er godt, at vi har så gode muligheder for at komme til at lave noget andet inden for kkgroup,” siger Torben, der desuden har været tillidsmand siden august.

”Selvfølgelig er jeg et karrieremenneske, men opgaverne, mulighederne og udfordringerne er vigtigere for mig end titler.” Frederik Kjær Iversen er division controller og fungerer blandt andet som intern rådgiver og sparringspartner for bl.a. regnskabschef, divisionschefer og afdelingsledere i hele kk-group. ”Det kan være fejlfinding, optimering eller andre ad hoc-opgaver inden for økonomi og administration,” forklarer Frederik, der er uddannet revisor. Han er glad for jobbet, fordi den nuværende vækst i kk-group giver masser af udfordringer. ”Vækst giver forandringer, der konstant byder på nye udfordringer. For tiden arbejder jeg meget med den nye koncernstruktur, hvor vi opdeler koncernen i nye selskaber.” De fremtidige karrieremuligheder internt i virksomheden er særdeles gode. ”Det er en naturlig følge af væksten at der opstår nye muligheder, hvis jeg på et tidspunkt vil videre. Men lige nu er der udfordringer nok lige her.” Frederiks stilling betyder at han arbejder meget på tværs af organisationen og kommer rundt på hele virksomheden. Og han kan tydeligt mærke fordelen ved de nye bygninger i Ikast. ”Det betyder noget rent logistisk og økonomisk at vi er samlet, men også socialt. Det giver et større fællesskab, og hvor vi før brugte telefonen meget, så oplever jeg at man ofte lige kigger forbi hinanden i stedet.”

”Hvis man synes det er sjovt at arbejde med den nyeste teknologi og have masser af muligheder for at præge udviklingen, så er afdelingen et godt startsted for nye ingeniører. Det er hektisk og spændende, og der er gode muligheder for senere at finde nye veje andre steder i koncernen.” Dirk Vandekerckhove er souschef i kk-electronics Research & Development-afdeling. En ung afdeling, både alders- og anciennitetsmæssigt. “Det er et ungt team i en afdeling der stadig er under udvikling. Vi er i dag ca. dobbelt så mange ingeniører som for 2-3 år siden,” fortæller Dirk, der før har arbejdet for bl.a. Exxon/Mobil og Terma. Han er glad for den gode stemning og uformelle tone i kk-group, der er præget af at være en nyere vækstvirksomhed i udvikling. Han kom selv til kk-electronic sidste år, blandt andet med det formål at skabe den nødvendige struktur, væksten kræver. ”Vores folk er kreative, nysgerrige og ikke bange for at påtage sig en udfordring. Men vi skal også kunne lande boldene og køre dem helt i mål. Det er spændende, for vi vil gerne bevare vores uformelle tone og lidt løsere rammer, men samtidig strukturere hvordan vi gør tingene. Det skal være enkelt og virkningsfuldt.”

Der er en god tone indbyrdes, som rækker på tværs af hele virksomheden. ”Vi tages ofte med på råd af ingeniørerne og bidrager med vores viden, om hvad der kan lade sig gøre. Eller hvis vi har en ny idé, bliver der også lyttet. Vi hjælper hinanden.” Den nye produktionshal har forbedret arbejdsforholdene. Bedre arbejdsstillinger, bedre lys, mindre træk. I princippet kan tavler og skabe rulles fra bord til bord, så det får karakter af et samlebånd. Lageret ligger samlet og tæt på produktionen nu, så der også spares tid og kræfter. ”Vi fik måske lidt mere motion i Herning,” tilføjer Torben humoristisk med henvisning til de gamle bygninger, der lå mere spredt.

...energi til mere


Har du idéerne – så har vi mulighederne kk-group har brug for flere medarbejdere Vækst betyder at vi konstant er på udkig efter dygtige, kreative og kompetente medarbejdere. Både til udvikling, til produktion, til salg og til administration. Et job i kk-groups selskaber rummer gode muligheder for karriere- og personlig udvikling, da vi anser dine kompetencer for essentielle

for virksomhedens fortsatte vækst. Virksomheden tilbyder i øvrigt gode løn, pensions- og forsikringsordninger og fremragende medarbejderforhold (personaleforening, frugt, kantine, massage, osv.) Et attraktivt job i en spændende, innovativ og vækstorienteret arbejdsplads med højt tempo

og et uformelt arbejdsmiljø. Du vil indgå i et samarbejde med 650 dygtige og velkvalificerede kollegaer i Ikast, Herning, Vejle, Århus, Aalborg og Polen. Herunder finder du et lille udsnit af de ledige stillinger vi har lige nu. Se detaljer og flere job på vores hjemmeside www.kk-electronic.dk

Ikast, R&D

Ikast, udviklingsafdeling og stærkstrømsgruppen

ELOGIC, Ikast

Maskiningeniør til optimal mekanisk design

Maskinmester eller elinstallatør til eltavle-design

Opgave: Udvikling af komponenter til vores komplette branchekoncepter. Konstruktion af omkostningsoptimale komponenter til seriefremstilling. Konstruktion af transport- og monteringsbeslag til store styresystemer. Specifikation af mekaniske systemer med gear. Design af vand- og luftkøling.

Opgave: Design & Konstruktion af eltavler. Projektleder for kundeprojekter. Styringsdesign efter EN60204-1. Kabeldimensionering. Last- og kortslutningsberegninger. Dokumentation og test.

Salgsmedarbejder/ tilbudsberegner til fordelingsog styretavleafdeling

Kvalifikationer: Viden/erfaring inden for flere af stillingens arbejdsopgaver, samt lyst til at tilegne dig ny viden.

Kvalifikationer: En baggrund som maskinmester, el-installatør eller stærkstrømstekniker. Viden/erfaring inden for flere af stillingens primære arbejdsopgaver, samt lyst til at tilegne dig ny viden.

Herning og Viby J.

ELOGIC, Viby J.

Montører til el-tavler

Medarbejdere til el-tavle projektering

Opgave: Elektrisk og mekanisk montage af vores el-tavler, ud fra udførligt dokumentationsmateriale. Kvalifikationer: Uddannet elektriker, smed eller lignende.

ELOGIC, Viby J.

Medarbejder til SRO-afdeling Opgave: Projektering, programmering og konfiguration af hardware og software til PLC- og PC-systemer. Tekniske opgaver i forbindelse med kalkulation og tilbudsgivning. Udarbejdelse af teknisk dokumentation, drifts- og vedligeholdelsesmanualer. Kvalifikationer: Relevant uddannelse, f.eks. ingeniør, installatør eller tekniker. Erfaring med SRO-systemer, PLC-systemer, projektledelse og tavlekonstruktion.

Ikast, R&D

El-ingeniør til systemdesign stærkstrøm/højspænding Opgave: Udvikling af høj- og lavspændingstransformere, kabler og koblingsanlæg til onshore/offshore installationer. Last- og kortslutningsberegninger, transient-, lyn- og lysbuebeskyttelse. Fasekompensering og filtre til forbedring af netkvalitet. Drift- og sikkerhedsstrategi for energianlæg. Kvalifikationer: Viden/erfaring inden for flere af stillingens arbejdsopgaver, samt lyst til at tilegne dig ny viden.

Ikast, R&D

Svagstrømsingeniør til systemdesign Opgave: Systemdesign og konstruktion af computersystemer til komplette energianlæg fra ide til færdigt produkt, med nyeste teknologi inden for microcontrollere, 32-bit processorer, DSP, invertere, digital elektronik, analoge målekredsløb og højhastigheds-kommunikations-busser. Kvalifikationer: En baggrund som svagstrømsingeniør. Erfaring med industriel elektronik (analog, SMPS, måleteknik, digital, processorer, DSP, CPLD og EMC)

Opgave: Projektering af el-tavler til industrien m.m. Udarbejdelse af produktionsgrundlag. Teknisk bistand i forbindelse med kalkulation og tilbudsgivning. Kvalifikationer: Relevant uddannelse, f.eks. ingeniør, installatør eller tekniker. Erfaring med CAD, projektering af procestavler, projektledelse og tavlekonstruktion.

Ikast, salgsafdelingen for styringer til vindmøller

Salgsassistent Opgave: Ordrebehandling og besvarelse af kundeforspørgelser. Kontakt og opfølgning med kunder og afdelinger omkring leveringsplaner og ordreafvikling. Back-up og tilbudskrivning mv. for salgsteamet i Word/Excel. Opbygning og vedligeholdelse af salgs/kundesystemer. Kvalifikationer: Erfaring med ordrebehandling fra produktionsvirksomhed samt kendskab til Microsoft Officepakken Engelsk i skrift og tale, udpræget ordenssans og overblik samt gode kommunikationsegenskaber.

Ikast, R&D/Energi&Miljø

Faggruppeleder til test- og designverifikationsgruppen Opgave: Ledelsen og opbygning af et team med ansvar for at udvikle, specificere, afprøve og dokumentere dataopsamlingsløsninger til energianlæg. Kvalifikationer: Sandsynligvis svagstrømsingeniør med erfaring fra et industrielt udviklingsmiljø, gerne relateret til energianlæg. Du har lyst til at tilegne dig ny viden og har ambitioner med hensyn til ledelse af en dedikeret faggruppe af eksperter.

ELOGIC

Ekstern salgsingeniør til Nord- og Østjylland

Opgave: Udarbejdelse af tilbud og tekniske løsninger. Løbende dialog med vores kunder. Tilbudsopfølgning i dialog med vores eksterne sælgere. Kvalifikationer: Uddannet elektriker, gerne installatør.

ELOGIC, Ikast

Ordrebehandler til fordelingsog styretavleafdeling Opgave: Udarbejdelse af diagrammer og specifikationer. Konstruktion og projektering af tavler. Kvalifikationer: Uddannet elektriker, gerne installatør

ELOGIC, Ikast

Kompetente montører til vores produktionsafdeling Opgave: Elektrisk og mekanisk montage af vores el-tavler, ud fra udførligt dokumentationsmateriale. Kvalifikationer: Uddannet elektriker, smed, automatikmekaniker, med anden el-teknisk bag grund eller evt. ufaglært med teknisk baggrund. Nødvendig oplæring vil finde sted.

ELOGIC, Ikast

Testmedarbejder til vores produktionsafdeling Opgave: Kvalitets- og funktionstest af fordelings- og styretavler. Medvirke til en løbende fastholdelse og forbedring af kvaliteten af vores el-tavler. Registrere produktionsfejl m.v. Kvalifikationer: Uddannet elektriker, automatikmekaniker eller anden elfaglig uddannelse.

Herning

Teknisk assistent til PTA-funktion Opgave: Udarbejdelse, opdatering og styring af procesdokumentation for elektronikmontagen. Være bindeled mellem udvikling, PTA og produktion af prototyper og 0-serier. Kvalifikationer: Uddannelsesmæssig baggrund som teknisk assistent/designer eller anden relevant baggrund. Gerne erfaring med elektronikmontage og engelskkundskaber på et rimeligt niveau.

Opgave: Salg af fordelingstavler, gruppe- og byggeplads-tavler samt småstyringer. Kvalifikationer: Erfaren sælger, serviceminded og kommercielt indstillet. Erfaring med betjening af elinstallatører, elgrossister og OEM-kunder. Faglig baggrund i el-branchen (f.eks. som elinstallatør) med kompetencer indenfor tavlebranchen.

...energi til mere

kk electronic  
kk electronic  

Avisindstik og kundeblad i forbindelse med kk electronics flytning til nyt domicil i Ikast 2008. Koncept, tekst og redaktion: Kim Konnerup

Advertisement