Page 1

KOMPRIMERING & AFVANDING – Enkelt og effektivt


Turn waste to value Gør dit affald og spild værdifuldt, i stedet for at lade det ende som værdiløse omkostninger. Komprimering af returvarer, overskudsmaterialer og biprodukter gavner både miljøet og din økonomi.  Komprimeret affald kan ofte sælges til genanvendelse  Vådt affald kan komprimeres så tørt, at det kan bortskaffes til lavere afgifter  Spar lagerplads, håndtering og personaleressourcer  Mindre transport betyder færre udgifter og bedre miljø

Komprimering og afvanding

Markedets mest alsidige, effektive og robuste løsning

RUNI Sneglekomprimator komprimerer mange typer af materialer hurtigt og effektivt, f. eks. fiskekasser af EPS. De kan også afvande materialer ved at separere flydende væske fra faste stoffer, f.eks. skille vand fra vasket plastik, eller tømme og komprimere juicekartoner i én og samme arbejdsgang.

RUNIs Sneglekomprimator er robust og betjeningsvenlig. Komprimering sker fortløbende, med høj komprimeringsgrad og lavt energiforbrug uden tilsat varme. Vi var de første på markedet, og som førende pioner har vi opbygget en omfattende viden og erfaring om den mest alsidige og effektive komprimering - sneglekomprimatoren.

Lad det komme an på en prøve: Vi har leveret løsninger til et væld af forskellige materialer. Ved forespørgsler på nye materialer betyder disse unikke erfaringer, at vi kan finde den rigtige løsning udelukkende på baggrund af en materialeprøve. Hvis vi ikke har prøvet det før, lader vi det komme an på en test.


WWW.RUNI.DK

Tjen penge på komprimering af EPS og andet plastskum EPS - også kendt under mærkenavne som flamingo® eller styrofoam™ - anvendes til en lang række formål, fx isolering og transportbeskyttelse. Det lette materiale fylder meget og er ofte dyrt at bortskaffe. EPS og andre typer af plastskum er ikke biologisk nedbrydeligt og ender ofte på lossepladser, hvor det skaber væsentlige problemer i nedbrydningsprocessen på lossepladsen.  Komprimeret plastskum, fx EPS, EPP, EPE, XPS og PUR kan sælges til produktion af genbrugsplast  Spar plads og håndtering på lager og i affaldscontainer  Skån miljøet og spar penge på afhentning

Komprimerede blokke stablet og klar til videresalg

Miljørigtig EPS-håndtering er en indtægt for Norlax Norlax A/S i Danmark bruger dagligt op til 1.000 kasser laks i produktionen. De mange EPS-kasser fyldte tidligere 4 vognlæs om dagen. I dag komprimeres kasserne og sælges til genbrug. Udover affaldsafgift sparer man både transport og mandskabstimer. ”Det er mere miljørigtigt at sælge EPS til genbrug i stedet for at aflevere det som affald. Samtidig var investeringen tjent hjem inden for 2 år,” siger fabrikschef Carsten Krarup.

Norlax samler godt 5,5 ton EPS på 14 dage

Waste management skaber profit Rooms To Go, en stor amerikansk møbelkæde, solgte i 2007 returaffald for tæt ved 3 mio $. I fem store distributionscentre sorteres returemballage i pap, plast, træ og EPS. I 2007 behandlede de 861 tons EPS, der håndteres i automatiske RUNI Silosystemer med transportbånd, opriver og silo, der automatisk fodrer flere RUNI SK370 Sneglekomprimatorer op til 20 timer om dagen. ”Med RUNIs silosystem kan vi komprimere EPS’en i en fortløbende arbejdsgang uden at have en mand til at stå og fodre komprimatoren,” siger Nick MacNichol, Senior Industrial Engineer.

Rooms To Go’s fuldautomatiske siloanlæg hos er tilpasset virksomhedens affaldsflow

Læs flere cases og referencer på www.runi.dk


Til gavn for miljø og økonomi, også i detailhandlen og mindre industrivirksomheder Brugt emballage og pakkemateriale af EPS i detail og industri fylder ­voldsomt og kræver hyppig afhentning. EPS kan ikke presses i almindelige ­affaldspressere. RUNI Sneglekomprimator løser både plads- og ­affaldsproblemet.

Flamingokasser fylder meget på på lageret og ved transport

 Løs affaldsproblemet effektivt, spar plads, håndtering og afhentning  Komprimeret EPS materiale kan sælges til genbrug til gavn for både miljøet og økonomien.  Investeringen er tilbagebetalt inden for få år, også for mindre virksomheder i detail og industri

Spar plads og penge Den kompakte SK120 er enkel at betjene

Chantry Digital er en engelsk detailhandler inden for forbrugerelektronik og hårde hvidevarer. Hovedafdelingen bruger en RUNI SK120 til EPS-emballage. ”Det har betydet en enorm besparelse, både med hensyn til plads og økonomi. Den største fordel er, at vi nu kan holde området rent og ryddeligt. Komprimeret EPS kan sælges til genbrug, så vi nu har en indtægt i stedet for en udgift,” fortæller Antony Blacker fra Chantry Digital.

Tjent hjem på mindre end 12 måneder

Komprimerede EPS-blokke fylder mindre på lageret og kan sælges til genbrug

Læs flere cases og referencer på www.runi.dk

Premier Patterns and Castings Limited i England producerer EPS-støbeforme. Støv og off-cuts komprimeres ved hjælp af en RUNI SK120 Sneglekomprimator. ”Tidligere fyldte vi en affaldscontainer tre gange om ugen. Nu tager det tre måneder at fylde en container og oven i købet kan vi sælge det. Det er en stor besparelse, og investeringen var tjent hjem på mindre end 12 måneder,” forklarer Richard Irwin fra Premier Patterns.


WWW.RUNI.DK

Komprimering som distruktionsproces – skiller affaldsstrømmen i flere materialer Der findes stort set ikke noget materiale, som en RUNI ikke kan komprimere: Mineraluld, plastbeholdere, PET flasker, aluminiumsdåser, kartoner, metaldunke, pc-vanddunke og mange flere. Selv produktionsstøv fra udsugningssystemer kan med stor fordel komprimeres. Hvis der er væske i emballagen kan det opsamles og ledes bort. Derfor kan RUNI bruges til destruktion af juicekartoner, øl dåser, PET flasker, shampoo flasker, sæbe dunke og andre beholdere. Her opstår to separate materiale typer som kan anvendes til genbrug eller kan bortskaffes billigere i stedet for ét kombineret affaldsprodukt.

Sneglekomprimatoren separerer emballage og indhold

 Komprimeret affald fylder mindre på jeres lager og i affaldscontaineren  Let og luftigt materiale som tekstil støv komprimeres til en tung og håndterbar masse  Kan udføre destruktion, tømning og komprimering af væskebeholdere i én arbejdsgang  Vand, øl, juice og andre væsker opsamles og ledes bort  Tømt emballage bliver komprimeret og kan sælges til genbrug

Destruktion fører til genbrug NEN-PRODUKTER AS i Norge producerer juice og smoothies, der tappes i forskellige former for tetra-kartoner. Hver dag skal nogle tusinder enheder destrueres som følge af normalt produktionsspild. ”Med vores RUNI presser vi så meget væske ud under komprimeringen, at affaldet kan anvendes til genbrug. I modsætning til renovation bliver genbrug fjernet uden afgift,” siger Jørgen Hylin.

Væske presses ud under komprimering

Støvtæt løsning til udsugningsanlæg Dan-Web i Århus bruger en RUNI SK240 til at komprimere opstartsaffald, kanttrim og støv fra produktion af airlaid. Produktionsstøvet opsamles i et luftfilter og blæses til en luftudskiller, før det forlader ventilationsanlægget. ”RUNIen har virkelig været en landvinding. Den er totalt støvtæt, så der ikke længere er fyldt med støv i lokalet. Komprimeringen betyder også, at vi sparer penge på transport af affaldet,” fortæller Jes Larsen fra Dan-Web.

Efter tømning og komprimering kan affaldet sælges til genbrug – her komprimerede juice kartoner

Læs flere cases og referencer på www.runi.dk


Komprimering som tørringsproces – skiller væske fra tørstof Der er flere industrielle vaskeprocesser hvor RUNI kan presse vand ud af fast materiale feks ved tørring af PE film eller tørring af rejekt fra produktion af genbrugspapir

RUNI tømmer PET flasker og tørrer PE-film ved meget lavt energiforbrug

   

RUNI kan skille flydende væsker fra faster stoffer Mere effektiv og mindre energikrævende end centrifugering eller varmetørring når der vaskes PE film i recycling-industrien Tørret og komprimeret affald kan sælges til genbrug eller bortskaffes til en lavere afgift Undgå at betale for transport af vand

Afvandet rejekt er billigere at komme af med RUNI sneglekomprimator fungerer stabilt, også i aggressive miljøer – her rejekt ved papirmølle

MANGLER: Folldal Gjennvinning 1

RUNI´en er en energirigtig måde at tørre PE i produktionen af genbrugsplast

Læs flere cases og referencer på www.runi.dk

SKJERN PAPIR A/S i Danmark producerer pap af genbrugspapir. I den første grovsortering adskilles papirmaterialet fra store, ikke-vandopløselige materialer, der førhen blev kørt til deponi. Dette meget vandholdige rejekt var dyrt både i transport og bortskaffelse, men efter komprimering kan det nu bortskaffes som brændbart affald til en væsentlig lavere afgift. ”Samtidig undgår vi at transportere vand til ingen verdens nytte. Vandet genbruges nu i centrifugen i stedet for,” forklarer driftsleder Finn Knudsen fra Skjern Papir.

Energirigtig tørring med RUNI sneglekomprimator Folldal Gjenvinning er en af Nordens største recyclere af plastfolie og lægger stor vægt på miljø-ansvarlighed. ”Vi bruger RUNI i vores vaskeanlæg i stedet for store energikrævende tørremaskiner og kan presse meget mere vand ud inden tørring, så vi opnår en meget lav restfugtighed på mellem 10 og 15 %. Jeg vil anslå, at vi sparer mellem 100 og 150 kWh i timen pr. linie” siger Frode Brendryen, production manager.


RUNI Silosystem

RUNI SK370

RUNI SK240

RUNI SK120

WWW.RUNI.DK

 Spar penge ved at reducere afhentning af affald  Spar plads og håndtering på lageret  Fylder kun ganske lidt - kan endda placeres under pallereolen

RUNI SK120 er den perfekte løsning til miljøbevidste ­supermarkeder, installationsforretninger, fiskevirksomheder samt andre virksomheder, der ønsker at minimere sine ­affaldsomkostninger. En kompakt komprimator for virksomheder med mindre, men fortløbende mængder af EPS, der kan håndteres ved manuel fødning.

 Spar plads og håndtering ved at ekspedere affald hurtigt og effektivt  Spar energi - ingen varme tilføres i processen  Lufttæt - velegnet til komprimering af støv  Forskellige konfigurationer til en lang række materialer

RUNE SK240 er til det større behov. Den kan monteres med både 45o tragt og vertikal tragt afhængig af formålet. Specialløsninger leveres efter behov blandt andet til støv, ­alu-dåser og PET-flasker.

 Større snegl, større kraft, større kapacitet  Spar energi - ingen varme tilføres i processen  Forskellige konfigurationer til en lang række materialer  HEAVY DUTY Pre-crusher kan monteres til særligt kraftige og tætte materialer

RUNI SK370 er den store, hårdtydende og alsidige maskine til store mængder og industrielle formål, også vanskelige o ­ pgaver hvor andre maskiner må give op. RUNI SK370 kan monteres med en bred vifte af udstyr­: forskellige tragte til manuel og a ­ utomatisk fødning, transportbånd, silosystem, hulmatrice til afvanding og separering etc.

 Komprimering af op til 1000 kg EPS pr.time  Spar operatørtimer ved at automatisere processen fra ­ sortering tilkomprimerede blokke  Optimering af intern logistik ved at placere opriver i aflæsningsområde og silo med komprimator i separat lokale  Spar investering i flere komprimatorer ved at lade siloen fungere som buffer

RUNI Silosystem er designet til at komprimere store mængder materiale ved at anvende en silo som buffer ved spidsbelastninger. Derved sparer man mandskabstimer og undgår spildtid, da den fritstående opriver har en væsentlig større kapacitet end komprimatoren.

Læs flere cases og referencer på www.runi.dk


Danish Engineering RUNI A/S er en dansk producent af sneglekomprimatorer, beliggende i en region med en lang historisk tradition for miljøteknologi, maskinproduktion og ­smedearbejde.

Langt de fleste ­løsninger er specialtilpasset præcist til kundens behov og det specifikke formål. Det kan lade sig gøre, fordi vi selv opbygger hver enkelt maskine af en lang række delelementer.

RUNIs maskiner anvendes til at forøge værdien af en lang række forskellige materialer, enten ved at gøre dem egnede som genbrugsmateriale, der kan sælges, eller ved at minimere omkostninger til transport, bortskaffelse eller e ­ nergiforbrug.

RUNIs maskiner er bygget af kraftige materialer til hårdt arbejde. Pålidelige, driftsikre og enkle at ­betjene.

RUNI udvikler selv sine maskiner på baggrund af årelange erfaringer. Denne udvikling fører konstant til forbedrede resultater og nye anvendelsesområder.

RUNI agerer globalt. Vores erfaring og know-how er stor og unik i forhold til verdensmarkedet. Vores produkt er blandt de førende, hvad angår funktion og kvalitet. På vores største eksportmarkeder er vi repræsenteret af professionelle og erfarne forhandlere og distributører.

RUNI A/S Industriparken 8 6880 Tarm Danmark Phone +45 9737 1799 Fax +45 9737 3800 E-mail runi@runi.dk www.Runi.dk

DANISH ENGINEERING

RUNI profilbrochure  

B2B Profilbrochure for RUNI Sneglekomprimatorer, med kundeinterviews og produkteksempler. Oversat til flere sprog efterfølgende. Koncept og...