Issuu on Google+


light.

kitchen

mood&tone

concept

ห้องครัวที่ใช้แสงธรรมชาติ มีการใช้ space ที่เป็นoutdoorเป็นศูนย์รวมในการ dinner party โดยการเพิ่มspace ระเบียงให้กว้างขึ้นเพื่อเปิดให้เป็นส่วนกลางแจ้ง สำหรับนั่งรับประทานอาหาร /ปาร์ตี้ของคนในครอบครัวและเพื่อน ๆ และยังมีการเจาะช่องเปิดด้านบน เพื่อให้ได้รับแสงธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วย

material

perspective

elevation

BEDROOM

C�n���p�r���

Contemporary

 



C�n���p�r���

ใช้ความร่วมสมัยของความเป็นโมเดิร์นและความพื้นถิ่นมาใช้ร่วมกันโดยความเป็น พื้นถิ่น จะใช้วัสดุที่หาได้ของท้องถิ่นในที่นี้คือไม้ไผ่ และใช้ความเป็นโมเดิร์นมาลดทอน องค์ประกอบโดยใช้สีโทนเดียวกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบาย เหมาะกับการพักผ่อน และยังมีความโดดเด่นมีความเฉพาะโดยใช้ไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบอีกด้วย



planHave a good day