Page 1

Viden Viden

Faglighed Faglighed

Seminarer Seminarer

Relationer Relationer

NetvĂŚrk NetvĂŚrk

Teknologier Teknologier

Tendenser Tendenser

Innovation Innovation

Nyheder Nyheder Debat Debat


I Danish.Care leverer vi velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund Vores vision er, at mennesker med funk­tions­nedsættelser har optimale muligheder for at leve et aktivt liv på egne betingelser med familie, venner, fritid og job. Branchen udvikler hjælpemidler og velfærds­teknologi til gavn for den enkelte borger, med stor værdi for den offentlige velfærd, solide gevinster for samfundsøkonomien og stort poten­tiale for dansk eksport.

4


Velkommen til Danish.Care! Danish.Care er Danmarks brancheforening for hjælpe­midler og velfærdsteknologi. I Danish.Care arbejder vi for og med den danske branche og med alle branchens og velfærds­ samfundets interessenter og samarbejdspartnere. Vi sætter dagsordener. Vi stiller vores viden til rådighed. Vi styrker den danske velfærdseksport. Vi opnår indflydelse gennem netværk og videns­deling.

Danish.Care har stærke værdier og vil kendes som en forening, der er omsorgsfuld, samlende, passioneret, formidlende og nyskabende. Jeg inviterer alle branchens virksomheder med i Danish.Care og alle branchens interessenter med i samarbejdet om at levere velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund. Venlig hilsen Morten Rasmussen, direktør

3


Velfærdsløsninger med værdi

Viden med visioner

Vækst med perspektiver

Vi stiller vores viden og engagement til rådighed, vi sætter dagsordener og skaber politisk og økonomisk bære­dygtige løsninger for borgere og samfund.

Vi formidler indsigter, og forener viden, teknologi og nyskabende løsninger i et tæt samarbejde med velfærds­ samfundets interessenter.

Vi inviterer politikere, det øvrige erhvervsliv og velfærdens aktører til dialog om en styrket dansk velfærdseksport. Vi opnår indflydelse gennem netværk og videndeling.

Danish.Cares indsatsområder Eksport Medlemsservice

Nationale Innovation forhold

Lobby Messe

4


Omsorgsfuld

Samlende

Passioneret

Formidlende

Nyskabende

Omsorgsfuld - Vi er skabt af ildsjæle på et fundament af omsorg og respekt for mennesker med funktionsnedsættelse - Vi arbejder for, at velfærdssystemer rundt om i verden kan tilbyde alle borgere de bedste hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger på markedet Samlende - Vi skaber nye løsninger i samarbejde med andre – og på tværs af interesser - Vi er åbne og inviterer løbende til dialog - Vi samler og faciliterer netværk og interessenter om fælles visioner og indsatser Passioneret - Vores passion for branchen smitter af på vores medlemmer, og vi forventer samme passion hos vores samarbejdspartnere - Vi brænder for at finde løsninger, og gør det med respekt for kulturer, traditioner og velfærdssystemer i de enkelte lande Formidlende - Vi er faglig ekspert og omdrejningspunkt for viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi - Vi samler, deler og formidler viden – og vi gør det gennem dialog og samarbejde - Vi formidler succeshistorier for branchens virksomheder både nationalt og internationalt Nyskabende - Vi stræber efter, at branchen er blandt de bedste i verden til at udvikle og levere løsninger - Vi sætter nye temaer på den offentlige og politiske dagsorden - Vi er en konstruktiv og kvalificeret partner for branchen og det omgivende samfund

5


Interessevaretagelse Som medlem får din virksomhed direkte udbytte af og indflydelse på Danish.Cares arbejde som branchens interessevaretager og opinionsdanner for, at:

6

- Sikre branchen bedst mulige rammevilkår i Danmark såvel som internationalt

- Øge kendskabet til den samfundsmæssige værdi af hjælpemidler og velfærdsteknologi

- Øge branchens synlighed, indflydelse og afsætning

- Tilbyde faglige informationer, viden, rådgivning og netværk


Politiske mærkesager Danish.Care arbejder bl.a. for, at: - Udbud og salg til det offentlige bygger på dialog, kvalitet og totalomkostningsperspektiver

- Dansk kvalitet, standarder og design udbredes og markedsføres internationalt

- Offentligt indkøb understøtter branchens innovation og bredde

- Regulatoriske- og lovgivningsmæssige krav smidiggøres

- Eksportrådgivning og -støtte målrettes branches behov

- Health & Rehab Scandinavia udbygges som branchens udstillingsvindue til omverden

7


Netværksgrupper i Danish.Care Danish.Care tilbyder medarbejdere i medlemsvirk­ somhederne deltagelse i en række faglige netværks­ grupper. Netværksgrupperne fungerer som erfarings­ udvekslingsgrupper medlemmerne imellem - for at kunne understøtte faglig sparring og udveksling af viden og erfaringer i medlemsvirksomhederne.

Grupperne er gratis at deltage i, de understøttes af sekretariatet og mødes 3-4 gange årligt på skift i Danish.Cares lokaler eller hos gruppens medlemmer.

8

Grupperne fungerer desuden som Danish.Cares rådgivende udvalg på specifikke faglige eller policy­ orienterede områder for derigennem at bidrage til at udforme Danish.Cares politik og holdning på et givent område.


Aktuelle netværksgrupper i Danish.Care • Salg til hospitaler og regioner • Parasport • Care-Tech startups • B2G - Salg og udbud til det offentlige • Regulatoriske forhold og lovgivning • Markedsføring og kommunikation • Produktion, teknik og innovation • Eksportgrupper til forskellige markeder • Ejerledergruppen

9


Eksportfremstød Danish.Care hjælper medlemmer og branchens øvrige virksomheder med eksportaktiviteter og afholder hvert år en række eksportfremstød med fællesstande på udenlandske messer på både nære og fjerne markeder.

10

Danish.Care samarbejder tæt med Healthcare DENMARK om eksportfremstød og delegationer og med Udenrigsministeriets Trade Council og de danske ambassader i udlandet om eksportstøtte til fælles erhvervsfremstød og konkrete eksport­ aktiviteter og markedsanalyser.


Health & Rehab Scandinavia Danish.Care står bag Health & Rehab Scandinavia - den største og førende messe indenfor velfærds­ teknologi, hjælpemidler, rehabilitering, services og pleje- og hospitalsudstyr i Skandinavien.

Messen er branchens vigtigste udstillingsvindue og platform for formidling af branchens velfærds­ løsninger og samfundsværdi.

Health & Rehab Scandinavia samler hvert andet år branchens virksomheder i hundredvis og kunder og interessenter i tusindvis til tre dage i Bella Center i København med messe, udstillinger, seminarer, netværk og faglig sparring.

11


CareNet – nationalt netværk for velfærdsteknologi Danish.Care driver i partnerskab med Teknologisk Institut CareNet – nationalt netværk for velfærds­teknologi. CareNet er et aktivt vidensnetværk, etableret i 2008, for kommuner/regioner og producenter/ leverandører, der sætter udvikling, anvendelse og udbredelse af sundheds­og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

12

CareNet er vært ved en række medlemsaktiviteter, herunder faglige temadage og et formål er bl.a. at skabe overblik over teknologier, samspil, synergi og innovation mellem de offentlige brugere og aftagere og de private aktører på området. Medlemmer af Danish.Care opnår 50 pct. rabat på medlemskab af CareNet. www.carenet.nu


Branchens nøgletal

Over 300 dedikerede hjælpemiddelvirksomheder i Danmark I alt op mod 1000 virksomheder, der beskæftiger sig med området Overvægt af SMV’er og danske produktionsvirksomheder 61% beskæftiger sig med fremstilling, 27% beskæftiger sig med handel 5,1 mia. kr. i samlet omsætning (2017) 1,97 mia. kr. i samlet BNP-bidrag (2017) 4.500 ansatte direkte i branchens virksomheder (2017) 1,3 mia. kr. i eksport Eksportvækst på 19% fra 2010-2017 2 ud af 3 virksomheder eksporterer (Kilde: Danish.Care og Damvad Analytics brancherapport ”Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag” marts 2019)

13


Medlemsoversigt  AB Handic Help Akva Waterbeds Alcyon - innovativ hospitalsind­ retning Alu Rehab Anatomic SITT Arjo Danmark Arkisafe ASSP - Kabinescooter.dk BAD+ Bandagist Jan Nielsen Bandagist-Centret BC lift Bek Gruppen Birdhouse Bjørn Nielsen Rehab & Hospital­ sartikler BPA Pro Team Brain+ BRANE Brehms Spilerdug BY CONNIE HANSEN C. Reinhardt Cama Lifte

14

Careline CarePartner Carewarekompagniet COBI Rehab dan rehab DigiRehab Eksportforening Eloflex Danmark Etac Excellent Systems Funder Development Global Carehab GUIDEN Handi Life Sport Handicare Handy Wear Healthcare DENMARK HENRO-TEK HK-Care IBG ProReact IMMO inmutouch INNOVAID Inteiro Invacare J. Honoré Care J.K. Medico Jadea JB-Medico

pr. 1. september 2019

JYSK HANDI Jørn Iversen Rødekro Kinco Corporation KR Hospitalsudstyr Langhøj Live Lasal LEMCO REHAB & FYSIO Life Science Robotics Liftup Medema Danmark Me-Mover Fitness Meyland-Smith MEYRA Mitii Development MJ Autosadelmager Ortos Otiom Percussion Play Danmark Permobil Danmark PF mobility Pressalit Protac Puls Danmark Qimova R82 RAQA Rehab-care reQbo Rika Care

RoboFit ROLTEC el-kørestole ROPOX RotoBed Safe4Care Safecall Denmark Sahva Sarita CareTech Seniorland /Zealand Care SF Medical Stella Care Sunrise Medical Surcon Care Line TA. Service TakeawalkVR Teknologisk Institut Tilbud-Udbud Tubus Technology TurnAid V. Guldmann VELA Vendlet webequ Wellness Nordic Winncare Nordic Wolturnus ZiboCare


Bliv medlem Som medlem af Danish.Care kan optages produ­ center og distributører af hjælpemidler, velfærds­ teknologier og serviceydelser indenfor for hjælpe­ middel- og plejeområdet og virksomheder med tilgrænsende produkter og serviceydelser. Som associerede medlemmer kan optages virksom­ heder, foreninger, institutioner og lignende, der har en relation til branchen uden at opfylde betingelserne for at kunne blive normalt medlem.

Kontakt Morten Rasmussen, direktør Tlf.: 2738 7832 E-mail: mr@danish.care

Kontingent og indmeldelse Se www.danish.care for kontingentsatser og indmeldelsesskema. Kontingentsatsen er baseret på virksomhedens omsætning indenfor hjælpemiddel/rehab-området. Danish.Cares tilbud omfatter Interessevaretagelse og lobbyvirksomhed Medlemsrådgivning Udbud og det danske marked Eksportbistand Messer i udlandet Netværk og medlemsmøder Synlighed og profilering   CareNet - nationalt netværk for velfærdsteknologi Health & Rehab Scandinavia

15


Forskerparken 10 5230 Odense M

Tlf. +45 3254 2425 info@danish.care www.danish.care

BRUHN Grafisk ApS · 09.2019

Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

Profile for BRUHN Grafisk ApS

Danish.Care, profilbrochure DK  

Danish.Care, profilbrochure DK  

Profile for kimbruhn

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded