Page 1

Kirkehøjskole ”Er lyset for de lærde blot?” Om almendannelse i Danmark anno 2012/13 Kirkehøjskole 2012/13 for alle sogne i Odder Kommune 3 lørdage fra kl. 13.00-16.30

”Goethe in der Campagna” – malet af Tischbein i 1787

Tilmelding (som gælder til alle 6 foredrag) sker til egen sognepræst eller kirkekontor, senest fredag 5. oktober. Prisen er 150 kr. for hele foredragsrækken (inkl. kaffe mm. i pausen). Der betales den første eftermiddag (kontant) og husk: aftalte penge fremmer ekspeditionen. Er man forhindret i at deltage en af dagene, kan man overlade pladsen til en anden.


Lørdag den 3. november 2012 kl. 13.00 Nølev kirke og Saxild sognegård Britta Schall Holberg: Det folkelige engagements betydning ”Vi kan ikke bare overlade samfundets udvikling til politikerne. Borgerne må vide, at de hver især er vigtige deltagere i og bidragydere til samfundsudviklingen. Der er simpelthen brug for alles initiativkraft. Det gælder både for mennesker her i landet og for mennesker, der er kommet hertil. Demokrati er ikke en given ting. Det er noget, der skal læres. Derfor er der brug for hele den brede vifte af aktører, vi kalder ”det folkelige Danmark”. Vi har brug for de manges kreative indsats og medspil for at få et levende samfund. Udviklingen skal ikke styres af de få, men af de mange.” Britta Schall Holberg er tidl. medlem af Folketinget for Venstre, fhv. minister, foredragsholder og godsejer.

Thue Kjærhus: Hvorfor folkelig dannelse og ”Bildung”? Det moderne har en lang strukturel tradition for at erodere tillidssamfundet og dermed pligtkulturen i samfundet. Den politiske tænker Hannah Arendt har reflekteret på denne problematik i hovedværket ”Det totalitære samfundssystems oprindelse” fra 1950. For Arendt er det kun i samfund, hvor der eksisterer fællesskaber og sammenhængskraft, at det er muligt at fastholde pligt- og tillidssamfundet samt den sunde fornuft. Derfor er det af betydning at lokalisere de kræfter i samfundene, som stabiliserer og destabiliserer den sociale orden. Arendt så en sammenhæng mellem ondskabens banalitet, totalitarismen og nedbruddet af tillids- og pligtsamfundet. Med Arendt som referenceramme vil jeg diskutere, om folkelig dannelse og dannelse som ”Bildung” kan modsvare udviklingen. Thue Kjærhus er forstander for Rønshoved Højskole, samfundsdebattør og mangeårig klummeskriver på Dagbladet Information


Lørdag den 26. januar 2013 kl. 13.00 Bjerager kirke og Randlev konfirmandstue Leo Tandrup: Det oprejste menneske I sit storværk på tre bind ”Det oprejste menneske” taler Leo Tandrup historisk ind i en historieløs tid. Kunsten er iflg. Tandrup den bedste historieskriver, og han viser på baggrund af eksempler fra den store kunst op gennem tiderne, hvorledes dens skabere har inspireret deres nutid og fremtid i opgør med magtens og elitens ofte fatale overgreb. Han beskriver og vurderer de op- og nedture, der har sat deres præg på kulturer og civilisation. Jesus er et forbillede for Leo Tandrup, og han håber, at lede ved tidens åndelige krise kan føre til, at vi begynder at lede efter nye svar tilbage i historien. (Uddrag fra interview i Kristeligt Dagblad, juni 2012) Leo Tandrup er historiker og forfatter, og tidl. lektor ved Aarhus Universitet.

Per Slyngborg: Hvis du mister troen, ånden og eventyret, har du kun pengene tilbage Hvad kan skolen gøre for, at vi ikke mister den gamle danske tradition om at ville have alle med, og den gamle danske tradition om at ville forsonligheden i stedet for konfrontationen? Her er livs- og folkeoplysningen central, fordi den lægger vægt på det fælles gods og er kittet, der binder samfundet sammen. Livs- og folkeoplysningen bygger bro fra den enkelte til fællesskabet ved at skabe myndiggjorte borgere. Skolen er forpligtet på at skabe sådanne myndiggjorte borgere, og det skal den gøre ved at vægte det almene og det fælles mere end det specialiserede.

Per Slyngborg er forstander for Eriksminde Efterskole.


Lørdag den 23. februar 2013 kl. 13.00 Halling kirke og Hou-hallen Astrid Søe: Søren K – til at forstå Hos børn er det umiddelbare og nærværet først og størst. Samme barnlige syn på livet bevarer filosoffen Søren Aabye Kierkegard undervejs i sit mangfoldige forfatterskab. Astrid Søe fortæller om arbejdet med en langsommelig fødsel af sin børnebog, der tager udganspunkt og ide i Søren Kierkegaards ord og grundtanker. - Et møde med barnetroen, der blev til filosofisk verdenstænkning og en stadig kraft til forstand og forståelse af det enkelte menneske. - En gåtur i luntetrav, der fortæller, at klogskaben har korte ben. Astrid Søe er tidligere højskolelærer på Lønne Højskole, nuværende skribent og indehaver af Mor’s Menageri.

Caspar Koch: En H.C. Andersen-mosaik H.C. Andersen er kendt af alle danskere og af mange uden for Danmark. Alligevel er der mange ukendte sider ved ham og ved hans tid: Guldalderen. For hvad var det for en tid? I København, der var spærret inde af de snævre volde, færdedes daglig tre store genier: Kierkegaard, Grundtvig og Andersen. Og de ønskede ikke specielt at tale med hinanden. I dag er de alle verdenskendte. H.C. Andersen skrev i et århundrede, hvor det støt og roligt gik tilbage for Danmark på de fleste områder: økonomien brød sammen, landet blev mindre, og samtidig blev folkestyret og den kunstneriske udfoldelse af en dimension, vi aldrig har set før. I dette modsætningsfyldte Danmark brød den fattige provinsdreng Hans Christian igennem og skabte en verdenskarriere. Caspar Koch fremfører udvalgte eventyr, digte og rejseskildringer. Casper Koch er skuespiller og ekstern lektor ved Pastoralseminariet i Aarhus.

Kirkehojskoleprogram_2012-13  

Kirkehojskole 2012/13 for alle sogne i Odder Kommune