Page 1

D R G NY T – A p r i l 2013

I dette nummer:

Ny Erfa gruppe vedr teknik & produktion i DRG

• Kommende Generalforsamling og medlemsmøde i DRG den 13. juni

Sekretariatet har modtaget opfordring til at etablere en ny erfa gruppe med fokus på produktion mm. Noget som også formanden meldte positivt tilbage på ved seneste medlemsmøde.

• Ny Erfa gruppe vedr teknik & produktion i DRG • En bolig med kammertjener • Prøvekør et hjælpemiddel • Straks-service på hjælpemidler afprøves i Nyborg Kommune • Nyhedsbrevet - Nyt om udbud, • Aktindsigt i tilbudspriser ved udbud • Velkommen ved Kasse 1 – ved klager over udbud • Et indblik i innovationens verden • Ventetider eksploderer i sociale nævn • Vedrørende Carefestivalen • Health & Rehab Scandinavia 2014 - nyt fra messesekretariatet

Kommende Generalforsamling og medlemsmøde i DRG den 13. juni Sæt kryds ved Den 13 juni 2013 . På denne dag afholder DRG sin Generalforsamling samt medlemsmøde i Bella Centeret . Vi starter kl 10 – men der vil være morgenbuffet fra kl 09:30 Vi vender tilbage med nærmere dagsorden for begge arrangementer; men det skal ikke være nogen hemmelighed at Messen i 14 samt indkøb/udbud vil være i fokus. Vi ses!

En sådan gruppe har været på tegnebrættet for nogle år tilbage men nu prøver vi igen. Så hvis du eller en af dine kollegaer har interesse i at være sammen med konkurlegaer og drøfte erfaringer og mulige initiativer ift til problemstillinger som: Outsourcing, kvalitetsstyring, certificeringer, Lean, støttemuligheder, produktionsteknologi, lagerstyring, uddannelse, sikkerhed, materialer. krav fra Sundhedsstyrelsen/ EU , osv osv ... Men substansen er noget den kommende gruppe selv afgrænser. Medlemmer kunne være: Produktionschefer o.lign. niveau fra som udgangspunkt ikke konkurrerende virksomheder. Ud fra tidligere erfaringer er intentionen, at 6 til 10 virksomheds repræsentanter mødes fx. hvert kvartal på skift hos hinanden. Der er umiddelbart kun en løs dagsorden, og ingen referat hvor der som udgangspunkt kun er to faste punkter: ”Bordet rundt” hvor hver deltager fortæller om hvordan det går p.t. og følger op på emner der typisk har været berørt på tidligere møder. Hertil kommer punkter som på forhånd er aftalt at sætte fokus på til det aktuelle møde. Hidtidig praksis har været : Nye medlemmer kun optages hvis alle nuværende medlemmer accepterer det. Der er en meget høj grad af fortrolighed i gruppen og det kan der jo kun være under fuld tillid og som udgangspunkt mellem ikke konkurrerende virksomheder. Hvis du/din virksomhed er interesseret i denne erfagruppe så send en mail til sekretariatet på drg@ rehabgroup.dk senest 17. maj. Så vil I blive indkaldt til et første møde.

April 2013 – Side 1


D R G NY T – A p r i l 2013

En bolig med kammertjener Rudersdal Kommune har som sit nyeste tilbud indrettet en inspirationsbolig i Teglporten i Birkerød, hvor interesserede kan komme forbi og se nogle af de mange teknologiske hjælpemidler og almindelige forbrugsgoder, der er på markedet. ”Vi er glade for, at vi med dette initiativ kan vise vores borgere, hvor mange muligheder der faktisk er for at gøre hverdagen lettere, så borgerne kan forblive selvhjulpne så længe som muligt i eget hjem, for det er jo det, vi alle sammen helst vil,” siger formanden for social- og sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune, Birgitte Schjerning Povlsen (K). Den selvkørende støvsuger har mange hørt om, men den stemmestyrede ”kammertjener” vil være en nyhed for de fleste. ”Kammertjener, træk gardinerne fra og sluk lyset”, er en af de kommandoer, som beboeren kan give. ”Det sørger jeg for”, svarer ”kammertjeneren” - som er en talestyret computer - og sekundet efter glider gardinerne til side og lukker sollyset ind i stuen, imens lampen over spisebordet slukker. ”Kammertjeneren er et eksempel på, hvad moderne teknologi også kan bruges til, men det er jo ikke alle, der har brug for en computerstyret kammertjener i hverdagen. Mange af hjælpemidlerne i inspirationsboligen er almindelige ting, som man selv kan anskaffe sig, og som kan være med til at lette dagligdagen i hjemmet”, siger Birgitte Schjerning Povlsen. Køkkenet er udstyret med elektrisk hæve/sænke-bord, og skabene over køkkenbordet kan køre nedad og udad, så borgere, der sidder i kørestol, uden besvær kan nå tallerkener og glas på den øverste hylde. På badeværelset kan man se, hvordan et skylle-tørre-toilet fungerer, og man kan svinge håndvasken ind foran toilettet, så man kan vaske hænder, inden man rejser sig. Åbent hus Birgitte Schjerning Poulsen opfordrer interesserede til at besøge inspirationsboligen for at se de mange mulighe-

der med egne øjne. Boligen ligger i Teglporten 11, lejlighed 8, og der er åbent hus hver mandag kl. 14.00-15.30 og hver fredag fra kl. 10.00-11.30. Her byder frivillige velkommen og viser de mange muligheder frem.

Prøvekør et hjælpemiddel Fra TV syd Haderslev Kommune åbnede mandag den 15/4 et Velfærdsteknologisk Test-miljø. Bag det fine navn ligger en mulighed for at prøvekøre forskellige hjælpemidler. Ældre og handicappede kan i centret prøve, hvordan en robot-støvsuger virker. Eller ligge i en seng, der kan rejse dem op i lodret stilling. Test-centret skal give borgerne mulighed for at få råd og vejledning i, hvordan hjemmet kan indrettes, hvis man bliver afhængig af hjælp i hverdagen.

Straks-service på hjælpemidler afprøves i Nyborg Kommune En ny straks-service på hjælpemidler bliver snart et nyt tilbud til borgere i Nyborg Kommune. Med den nye straks-service kan borgerne se frem til en hurtig og effektiv sagsbehandling, når det drejer sig om ukomplicerede ansøgninger om genbrugshjælpemidler. Nyborg Kommune igangsætter nyt initiativ for, at borgere med varige funktionsnedsættelser hurtigere kan få udleveret et hjælpemiddel, som kan lette deres hverdag. I stedet for at skulle igennem en længerevarende ansøgningsproces på ukomplicerede hjælpemidler er målet med den nye straks-service, at borgeren kan møde op på en de to ugentlige åbningsdage og med det samme få behandlet og afsluttet sin sag, og herefter, hvis borgeren er omfattet af betingelserne for bevillig af hjælpemidler, få udleveret f.eks. en albuestok eller en rollator. Borgeren vil også kunne få mulighed for at indlevere hjælpemidler, der ikke benyttes længere eller aflevere hjælpemidler til reparation samt få rådgivning og vejledning i forhold til selve hjælpemiddelsområdet.

April 2013 – Side 2


D R G NY T – A p r i l 2013

”Den nye straks-service er et eksempel på, at vi søger at løse opgaverne på ældreområdet anderledes og mere effektivt end tidligere. Vi kan med den nye funktion være med til at sikre, at sagsbehandlingsfristerne fortsat overholdes, og samtidig også sørge for, at borgerne ikke unødigt skal vente på at få bevilliget et hjælpemiddel, der kan lette deres hverdag betydeligt,” siger ældrechef Pia Gertsen. Ideen om straks-servicen har været til politisk behandling i Sundheds- og Ældreudvalget 11. marts, og man regner med, at man er klar til at tage imod de første borgere i løbet af maj. Den fysiske placering af straks-servicen vil være Rehabiliteringscenteret. Indtil videre er det planlagt, at åbningstiderne vil ligge på mandage og torsdage. Udgangspunktet for straks-service vil være ukomplicerede ansøgningssager, hvor de nødvendig oplysninger for en afgørelse foreligger, og hvor der ikke er behov for hjemmebesøg. Følgende hjælpemidler vil indgå i straksservicen; albuestok, rollator, badebænk, toiletforhøjer, transportkørestol, sengeklodser, tilbehør til toiletstol og små hjælpemidler såsom en gribetang m.v.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer nyhedsbrevet ”Nyt om udbud”, der er rettet mod indkøbere og andre udbudspraktikere I nyhedsbrevet orienterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om de nyeste vejledninger fra styrelsen, nye regler på området, samt andre nyheder om udbud og indkøb. Nyhedsbrevet er et led i en vejledningsindsats fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der skal skabe klarhed om udbudsreglerne..

Aktuelle juridiske artikler om udbud 1. Hvornår er en redegørelse om tildelingsbeslutning fyldestgørende? 2. Erstatningsansvar i forbindelse med udbud 3. Ændringer og nyskabelser i det seneste forslag til nyt EU-udbudsdirektiv 4. Vægtning af underkriterier 5. Hvordan sikrer man bedst opfyldelsen af sin kontrakt? og nu hvor vi taler om udbud så er Priser i tilbud ikke garanteret fritagelse for aktindsigt En ny afgørelse i Klagenævnet for Udbud viser, at virksomheders delpriser i et tilbud ikke altid er fritaget for aktindsigt. Selvom det er en konkurrent, der ønsker aktindsigt i de pågældende priser, finder undtagelsen i offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2. (oplysninger af væsentlig økonomisk betydning) ikke altid anvendelse. I afgørelsen lagde klagenævnet bl.a. vægt på, at priserne hele tiden havde været bestemt til offentliggørelse på kommunens fritvalgshjemmeside. Afgørelsen illustrerer, at undtagelser fra aktindsigt altid skal underkastes en konkret vurdering - og der kan derfor ikke forventes en automatisk fritagelse fra aktindsigt i prisoplysninger, når virksomheder byder på offentlige udbud. Læs den omtalte afgørelse i Klagenævnet for Udbud

Læs første udgave af

Velkommen ved Kasse 1 – ved klager over udbud

Nyt om udbud.

Regeringen tilkendegiver at de er træt af åbenlyst grundløse klager ifm udbud (deres markering) og har derfor fremsat et forslag, hvorefter de private virksomheder risikerer at skulle betale det offentliges sagsomkostninger, samtidig med at klagegebyret stiger til det dobbelte. Derudover foreslår regeringen, at Klagenævnet skal offentliggøre en årlig årsberetning, der informerer om klagenævnets principielle kendelser.

April 2013 – Side 3


D R G NY T – A p r i l 2013

Tænk dig rigtig godt, om inden du klager, lyder det gode råd fra bl.a. Dansk erhverv. Vær sikker på at få medhold i din klage, hvilket i sig selv ikke er nemt da reglerne sjældent er krystalklare.

for the most innovative developments in adaptive and assistive technology. The Awards celebrate people who triumph over disabilities.

Virksomheder kan risikere at skulle betales sagsomkostninger til det offentlige, også selvom det offentlige kun får delvist medhold i en påstand. Dvs. har en offentlig myndighed overtrådt reglerne, kan en privat part risikere at skulle betale sagsomkostninger til den offentlige myndighed.

Vis alle videoer

Regeringen forestiller sig, at der indsættes et loft på 100.000 kroner for, hvor høje sagsomkostninger en privat virksomhed kan komme til at betale. Årsagen til disse opstramninger af taksterne for Klagenævnet for Udbud er, at regeringen mener, at Klagenævnet adskiller sig fra andre administrative klagenævn.

Et indblik i innovationens verden Om da Vinci Awards 2013 fra You Tube: Since its inception in 2001, the da Vinci Awards has become a prestigious international forum of recognition for the most innovative developments in adaptive and assistive technology. The Awards celebrate people who triumph over disabilities and honors those who have developed products and services that enable people to function at their fullest, regardless of ability. Proceeds benefit the National MS Society, Michigan Chapter and support our mission to create a world free of MS. With multiple sclerosis affecting more than 2.1 million people worldwide, the da Vinci Awards help build awareness of the importance of assistive technology to all of us and, ultimately, we hope, will bring even more life-improving technologies to the masses. Since its inception in 2001, the da Vinci Awards has become a prestigious international forum of recognition

17 playlists

Ventetider eksploderer i sociale nævn KLAGER: Ventetiden på klagesager i de sociale nævn fortsætter med at stige. På et år er ventetiden vokset med 27 dage - fra 2007 er stigningen på 73 procent. Når borgere klager over kommunernes afgørelser inden for blandt andet hjælpemidler til handicappede eller støtte til botilbud, må de vente længere og længere tid på en afgørelse. Det viser den seneste kvartalsopgørelse fra Ankestyrelsen over de gennemsnitlige ventetider, før en borger har fået behandlet sin klagesag i Det Sociale Nævn. Således er sagsbehandlingstiden vokset med ca. 66 dage til i alt 156 dage siden 2007, hvilket svarer til en stigning på 73 procent. Inden for de sidste fire kvartaler er ventetiden vokset med knap 27 dage eller godt en fjerdedel i alt. Den udvikling vækker stor bekymring hos Stig Langvad, der er formand for Danske Handicaporganisationer. ”Lange ventetider er et stort problem, fordi borgerne må leve i uvished og mangler støtte i den tid, sagen varer, hvis borgeren har ret i sine krav. Det er et stort og ubehageligt pres at leve under,” Reform på vej Regeringen vil reformere Statsforvaltningen, der blandt andet skal skære antallet af medarbejdere fra 700 til 600 personer. Derudover vil man placere sagsbehandlingen af klagesager ét sted i stedet for fem og reducere klagemuligheden til én instans, så klagesager ligger i Ankestyrelsen. I dag kan afgørelserne i de sociale nævn ankes til Ankestyrelsen. Langt sejt træk Ifølge Margrethe Vestager vil en reform af Statsforvaltnin-

April 2013 – Side 4


D R G NY T – A p r i l 2013

gerne, der er vedtaget sammen med Enhedslisten og Liberal Alliance, sikre, at klagesager bliver håndteret mere effektivt. ”Som en del af reformen forenkler vi klageprocesserne på det sociale område, bl.a. så borgerne får den samme sagsbehandling, uanset hvor i landet de bor. I forbindelse med reformen bliver opgaverne flyttet til Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet,” skriver ministeren. Regeringen arbejder ifølge Margrethe Vestager frem mod, at den nye struktur træder i kraft 1. juli. ”Vi forventer, at sagsbehandlingstiderne vil falde fremadrettet som følge af den nye struktur. Men vi kommer ikke udenom, at det tager noget tid, før den nye organisering af opgaverne er helt på plads,” lyder det fra ministeren. Ifølge Stig Langvad kan ”gå helt galt” med den nye reform, hvis ikke kommunernes afgørelser i sociale sager bliver bedre, mere forståelige og i overensstemmelse med loven. I 2011 blev ca. hver tredje af kommunernes afgørelser i det sociale nævn omstødt.

Vedrørende Carefestivalen Af Claus Lund Albertsen – formand for DRG messestyregruppe For at skaffe klarhed omkring de forskellige informationer der verserer blandt DRG´s medlemmer angående DRG´s involvering i Carefestivalen d. 5-7. september 2013 vil DRG gerne præcisere følgende: DRG har haft henvendelser fra Messe C, Fredericia messecenter - dvs arrangøren bag Carefestivalen - angående et eventuelt samarbejde i en eller anden form.

arbejde videre med etableringen af den foreslåede aftale. Dels har vores medlemmer besluttet, at der foreløbig ikke skal være fælles udstillingsaktivitet for branchen i ulige år – en beslutning som DRG i sagens natur vil være loyal overfor -, og dels vurderer vi, at der ikke er tiltrækkelige incitamenter for vores brancheorganisation og medlemmerne i aftaleudspillet til at revurdere dette. DRG varetager branchens interesser, og måtte branchen i fremtiden efterspørge en fælles udstillingsaktivitet i ulige år, så vil vi selvfølgelig agere ud fra dette og igen være arrangør for en messe i det jyske i ulige år, som vi tidligere har været. DRG fortsætter således med at koncentrere sit engagement, sine relationer og partnere i forhold til DRG’s egen messe Health & Rehab Scandinavia, 6. – 8. maj 2014 i Bella Center.

Health & Rehab Scandinavia 2014 - nyt fra messesekretariatet Så fik messen sin nye hjemmeside – besøg www.health-rehab.com Den nye hjemmeside vil blive yderligere udbygget i takt med, at messen tiltager i volumen og eventprogrammet tager form. Åbningstiden for Health & Rehab Scandinavia 2014 i Bella Center: Tirsdag d. 6. maj kl. 9.00 - 17.00 Onsdag d. 7. maj kl. 9.00 - 17.00 Torsdag d. 8. maj kl. 9.00 - 17.00 – som altid sikrer vi alle adgang med gratis entre til udstillingsområdet.

I marts måned har DRG derfor haft møde med festivalens salgschef samt projektleder, hvor vi blev orienteret om festivallens formål og dets status på det givne tidspunkt.

Salg af stande er for alvor er skudt i gang. Det er nu du kan få de eftertragtede placeringer og opnå de største rabatter. Se udstiller-brochuren (pdf). Du kan læse mere om fakta og priser her.

På baggrund af mødet samt det efterfølgende oplæg, som blev os tilsendt, har vi vurderet, at DRG ikke kan

Health & Rehab Scandinavia er en af Danmarks ældste messer. Siden den første udstilling blev afholdt i 1936

April 2013 – Side 5


D R G NY T – A p r i l 2013

er udstillingsmiljøet vokset. I 2014 samler Health & Rehab Scandinavia en bred kreds af nøglepersoner fra hele social-, sundheds- og hjælpemiddelområdet. Det er en international messe, der repræsenterer det politiske, administrative og faglige niveau i Danmark, Skandinavien og resten af verden – i 2012 var 38 nationer repræsenteret på messen. I 2014 sigter vi mod at nå nye højder og den traditionsrige messe vil derfor kunne opleves i et helt nyt set-up med tilhørende fagspecifikke konferencer arrangeret i samarbejde med branchens interessenter og partnere. Hertil kommer at messen fortsat lægger stor vægt på at have brugerne som sin besøgsmålgruppe. Få kontakt til de rigtige Messens udstillingsområde tilbyder dig en unik chance for at synliggøre netop din virksomhed og få kontakt til centrale aktører i social- og sundhedssektoren samt i hjælpemiddelbranchen. I løbet af de tre messedage kan du således både formidle viden, vise produkter, afholde workshops og få kontakt til flest mulig af dine kunder og andre interessenter. Du har som udstiller også mulighed for at booke lokaler til afholdelse af mini-seminarer à 45 minutters varighed. Gå derfor ikke glip af dette unikke mødested – et levede showroom til din virksomheds mange velkendte produkter og det helt rigtige forum for promovering af jeres innovative nyheder.

Et Selvstændigt Liv! Traditionen tro sætter Health & Rehab Scandinavia fokus på de tidstypiske trends som præger social-, sundhedsog hjælpemiddelområdet. I 2014 stiller messen skarp på ”Et Selvstændigt Liv” og inspirerer til de bedste løsninger for handicappede, kronikere og alle omkring dem. Under dette hovedtema sætter messen spot på fire fokusområder: • • • •

Rehabilitering Velfærdsteknologi Aktivt Liv Fremtidens byggeri

I den kommende tid vil fokusområderne blive uddybet og udfyldt med et væld af aktiviteter og events. Dette tager form i samarbejde med partnere, producenter, handicaporganisationer, faglige foreninger samt innovations- og vidensnetværk. Vores branche befinder sig i et positivt spændingsfelt med en innovationslyst der overstiger alle forventninger – der er stor international opmærksomhed på de danske løsninger bl.a. inden for brugerdreven innovation, organiseringen af serviceydelser, indkøb og produktpaletten af hjælpemidler af høj kvalitet og sansen for design. Det er messen ambition at agere nordisk kraftcenter for denne internationale bevågenhed og forsætte som ”Gateway to Scandinavia”. Du kan være med til at præge udviklingen af messen ved at kontakte messesekretariatet med dine ideer – find kontaktoplysningerne her.

Deltag på messen og lad din virksomhed sætte sine tydelige spor i Danmarks innovationstrøm, som sigter mod at forbedre livskvaliteten, arbejdsmiljøet og hverdagen for os alle.

Henvendelser vedr. DRG Nyt: ll@rehabgroup.dk eller tlf. 32 54 24 25

April 2013 – Side 6

Drg nyt april 2013