Page 88

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

83 Budget 2017 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Juniorklub - Odder By Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

7.200

-7.600

Netto 15.800 -400

16.200

16.200

-1.900

-1.900 -1.900

3109000004

1.257.400

-13.500

1.243.900

052516

1.257.400

-13.500

1.243.900

Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.208.300

1.208.300

1.208.300

1.208.300

19.500

19.500

18.000

18.000

1.500

1.500

44.500

-13.500

44.500

-13.500

31.000 31.000

-14.900

-14.900

-14.900

-14.900

3111000004

343.600

343.600

033876

343.600

343.600

151.100

151.100

151.100

151.100

Budgetpuljer og overført over/underskud

Ungdomsskolevirksomhed

-7.600

-1.900

Personale

Ungdomsklubber

Indtægter

23.400

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

149.000

149.000

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

81.800

81.800

Øvrige udgifter og indtægter

67.200

67.200

Møder, rejser og repræsentation

4.600

4.600

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

4.600

4.600

42.400

42.400

42.400

42.400

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

3111000006

3.225.600

-14.900

3.210.700

033876

3.225.600

-14.900

3.210.700

2.940.000

2.940.000

2.901.600

2.901.600

35.000

35.000

3.400

3.400

-1.700

-1.700

-14.100

-14.100

1.900

1.900

10.500

10.500

172.700

172.700

172.700

172.700

354.500

354.500

29.100

29.100

233.100

233.100

Transport af brugere og til brugere

24.100

24.100

Øvrige udgifter og indtægter

68.200

68.200

49.400

49.400

49.400

49.400

1.400

1.400

Undervisningsmidler

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger

1.400

1.400

8.600

-1.300

8.600

-1.300

7.300 7.300

-13.600

-13.600

-13.600

-13.600

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune