Page 85

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

80

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v.

263.000

263.000

2100000001

200.000

200.000

022811

200.000

200.000

Bygningsdrift iøvrigt

200.000

Miljø

3.605.300

Veje og grønne områder Skove

Naturforvaltningsprojekter

25.400

25.400

003853

25.400

25.400

25.400

25.400

1701000001

552.500

552.500

003850

327.700

327.700

327.700

327.700

224.800

224.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Natura 2000

003851

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

224.800

Miljøbeskyttelse

1702000001

20.300

Fælles formål

005280

20.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Jordforurening

Miljøtilsyn - virksomheder

005281

1702000003

985.900

005287

121.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

005289

Vedligeholdelse af vandløb

Diverse udgifter og indtægter

Naturforvaltningsprojekter

Busdrift

-231.200

633.500

864.700

-231.200

633.500

-18.600

-18.600

-18.600

-18.600

53.200

53.200

53.200

53.200

005280

005289

1704000001

932.200

-1.000.000

- 67.800

005593

932.200

-1.000.000

-67.800

932.200

-1.000.000

400.000

400.000

003850

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

005280

16.852.500

30.400

023230

30.400

30.400

30.400 9.369.000

-1.398.900

7.970.100

023231

2.821.600

-176.400

2.645.200

2.821.600

-176.400

2.645.200

-176.400 2.821.600 032206

Transport af brugere og til brugere

-1.222.500

5.324.900

901.200

-1.222.500

-321.300

-1.222.500

-1.222.500

901.200

Kommunale tilskud og overførsler

-176.400 2.821.600

6.547.400

Øvrige udgifter og indtægter

Løn

30.400

1400000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Personale

11.849.600

30.400

Kommunale tilskud og overførsler

Færgedrift

-5.002.900

1300000005

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tunø Færgen skat moms

-67.800

2200000001

I alt

Befordring af elever i grundskolen

121.200

864.700

654.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

121.200

654.400

Kollektiv trafik og havne Fælles formål

754.700

654.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kollektiv trafik - Læskure

-231.200

689.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles formål

-106.700

654.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Teknik - Fælles

-106.700

004871

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Skadedyrsbekæmpelse

-106.700

689.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

20.300 -106.700

1703000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles formål

- 86.400 20.300

121.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vandløbsvæsen

224.800 -106.700

20.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv

2.267.400

1300000002

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Naturbeskyttelse

200.000

-1.337.900

901.200

5.646.200

5.646.200

1500000001

6.365.900

-263.400

6.102.500

023233

6.365.900

-263.400

6.102.500

3.277.400

3.277.400

3.203.800

3.203.800

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune