Page 84

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

79

El

21.000

21.000

Vand

31.200

31.200

Skatter og afgifter

5.200

5.200

Bygningsdrift iøvrigt

133.700

133.700

Betaling egne institutioner

-72.900

-72.900

10.897.000

10.897.000

12.451.100

12.451.100

12.233.100

12.233.100

-160.300

-160.300

378.300

378.300

167.500

167.500

Fælles formål

022201

Personale Løn Dagpengerefusion Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Betaling egne institutioner Driftsbygninger og -pladser

022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring

60.800

60.800

-1.782.400

-1.782.400

708.900

708.900

833.800

833.800

52.100

52.100

239.700

239.700

57.200

57.200

19.700

19.700

114.500

114.500

Bygningsdrift iøvrigt

350.600

350.600

Betaling egne institutioner

-124.900

-124.900

Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser

1300000002 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer

12.979.300

-98.600

12.880.700

357.600

-70.100

287.500

357.600

-70.100

287.500

El

20.900

20.900

Vand

26.000

26.000

Skatter og afgifter

15.500

Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg

15.500 -70.100

295.200 003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

295.200

257.100

-28.500

228.600

257.100

-28.500

228.600

Husleje og leje af grunde

-28.500

Udenomsarealer

-70.100

-28.500

257.100

257.100

7.455.100

7.455.100

4.277.600

4.277.600

Vand

1.248.300

1.248.300

Udenomsarealer

3.029.300

3.029.300

3.177.500

3.177.500

4.909.500

4.909.500

4.909.500

4.909.500

1300000003

3.580.100

3.580.100

022814

3.580.100

3.580.100

1.511.600

1.511.600

1.511.600

1.511.600

2.034.600

2.034.600

33.900

33.900

1300000006

3.521.000

3.521.000

022201

3.521.000

3.521.000

3.583.400

3.583.400

-62.400

-62.400

1300000007

3.574.100

3.574.100

022811

3.574.100

3.574.100

3.311.100

3.311.100

2.420.400

2.420.400

890.700

890.700

Vejvedligeholdelse m.v.

022811

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Belægninger m.v.

022812

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste Vintertjeneste Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling egne institutioner

Maskiner og materiel Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling egne institutioner

Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer El Udenomsarealer

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune