Page 75

033563 033564

Musikarrangementer

Andre kulturelle opgaver

033873 033874 033875 033876

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Lokaletilskud

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Ungdomsskolevirksomhed

046284 046285 046288 046289 046290

Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut

Kommunal tandpleje

Sundhedsfremme og forebyggelse

Kommunal sundhedstjeneste

Andre sundhedsudgifter

052514 052516 052519

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

948 726

052822 052823 052824 052825

Plejefamilier

Døgninstitutioner for børn og unge

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

9.896

10.770

22.196

052821

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

6.686

052820

51.222

12.664

2.870

47.221

25.303

13.365

101.423

0

885.344

1.545

2.432

1.502

9.412

4.400

6.941

76.594

102.826

102.826

3.569

3

4.349

755

1.237

-17

9.897

933

3.068

40

1.926

0

-359

-359

-497

-12.879

-6.267

-743

-20.387

-1.691

-1.691

-111.417

-177.126

-230

-230

-230

-15

-126

-140

-1.446

-1.446

1000 kr.

1000 kr. 5.966

Indtægter

2017 Udgifter

Opholdssteder mv. for børn

0528

052511

Tilbud til børn og unge med særlige behov

052510

Dagpleje

0525

052207

Fælles formål

Dagtilbud til børn og unge

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Central refusionsordning

Heraf refusion 0522

046282

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

046281

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

Sundhedsudgifter m.v.

0462

033872

Folkeoplysende voksenundervisning

4. Sundhedsområdet

033870

Fælles formål

0338

033562

Teatre

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

033560

0335

Museer

Kulturel virksomhed

Budgetsammendrag

2018

726

948

9.896

10.770

22.196

6.686

51.222

12.664

2.870

46.853

25.303

13.288

100.979

0

881.620

1.545

2.432

1.502

9.162

4.400

6.941

76.594

102.576

102.576

3.569

3

4.349

755

1.237

-17

9.897

570

3.068

40

1.926

5.603

1000 kr.

Udgifter

0

-359

-359

-497

-12.879

-6.267

-743

-20.387

-1.691

-1.691

-111.417

-177.126

-230

-230

-230

-15

-126

-140

-1.446

-1.446

1000 kr.

Indtægter

2019

726

948

9.896

10.770

22.196

6.686

51.222

12.664

2.870

46.853

25.303

13.288

100.979

0

880.735

1.545

2.432

1.502

8.912

4.400

6.941

76.594

102.326

102.326

3.569

3

4.349

755

1.237

-17

9.897

509

3.068

40

1.926

5.542

1000 kr.

Udgifter

0

-359

-359

-497

-12.879

-6.267

-743

-20.387

-1.691

-1.691

-110.839

-176.548

-230

-230

-230

-15

-126

-140

-1.446

-1.446

1000 kr.

Indtægter

2020

726

948

9.896

10.770

22.196

6.686

51.222

12.664

2.870

46.853

25.303

13.288

100.979

880.735

1.545

2.432

1.502

8.912

4.400

6.941

76.594

102.326

102.326

3.569

3

4.349

755

1.237

-17

9.897

509

3.068

40

1.926

5.542

1000 kr.

Udgifter

0

-359

-359

-497

-12.879

-6.267

-743

-20.387

-1.691

-1.691

-110.839

-176.548

-230

-230

-230

-15

-126

-140

-1.446

-1.446

1000 kr.

Indtægter

70

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune