Page 74

0025 0028 0032 0038 0048 0052 0055 0058

Faste ejendomme

Fritidsområder

Fritidsfaciliteter

Naturbeskyttelse

Vandløbsvæsen

Miljøbeskyttelse m.v.

Diverse udgifter og indtægter

Redningsberedskab

0228 0232 0235

Kommunale veje

Kollektiv trafik

Havne

032210 032212 032214 032216 032217

Bidrag til statslige og private skoler

Efterskoler og ungdomskostskoler

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Specialpædagogisk bistand til voksne

Folkebiblioteker

Folkebiblioteker

033250

0332

033046

032209

Efter- og videreuddannelse i folke- skolen

033045

032208

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

032207

Specialundervisning i regionale tilbud

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

032206

Befordring af elever i grundskolen

0330

032205

Skolefritidsordninger

033044

032204

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Produktionsskoler

032201

Folkeskoler

Ungdomsuddannelser

0322

Folkeskolen m.m.

Heraf refusion

3. Undervisning og kultur

0222

Fælles funktioner

2. Transport og infrastruktur

0022

Jordforsyning

Heraf refusion

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetsammendrag

7.193

7.193

814

300

2.400

3.514

505

51

2.080

6.260

28.336

514

24.780

520

8.776

21.298

5.039

140.802

238.960

265.530

2.455

9.280

19.719

15.182

46.636

4.020

932

1.241

654

778

5.698

856

14.252

271

-468

-468

-50

-50

0

-34

-514

-1.388

-1.223

-11.868

-1.380

-4.645

-21.051

-456

-23.155

-5.962

-2.324

-874

-9.160

0

-1.000

-338

-358

-70

-9.049

-1.018

-63

-11.832

1000 kr.

1000 kr.

28.702

Indtægter

2017 Udgifter

2018

7.193

7.193

814

300

2.400

3.514

505

51

2.080

6.260

28.336

514

24.780

520

8.776

21.298

4.959

135.477

233.556

259.763

2.455

9.280

19.419

15.182

46.336

3.936

932

1.241

654

778

6.218

856

14.043

-179

28.479

1000 kr.

Udgifter

-468

-468

-50

-50

0

-34

-514

-1.388

-1.223

-11.868

-1.380

-4.645

-21.052

-456

-23.156

-5.962

-2.324

-874

-9.160

0

-1.000

-338

-358

-70

-9.049

-1.018

-63

-11.832

1000 kr.

Indtægter

2019

7.193

7.193

814

300

2.400

3.514

505

51

2.080

6.260

28.336

514

24.780

520

8.776

21.298

4.919

132.830

230.869

257.015

2.455

9.280

19.319

15.182

46.236

3.936

932

1.241

654

778

6.218

856

13.943

-629

27.929

1000 kr.

Udgifter

-468

-468

-50

-50

0

-34

-514

-1.388

-1.223

-11.868

-1.380

-4.645

-21.052

-456

-23.156

-5.962

-2.324

-874

-9.160

0

-1.000

-338

-358

-70

-9.049

-1.018

-63

-11.832

1000 kr.

Indtægter

2020

7.193

7.193

814

300

2.400

3.514

505

51

2.080

6.260

28.336

514

24.780

520

8.776

21.298

4.919

132.830

230.869

257.015

2.455

9.280

19.319

15.182

46.236

3.936

932

1.241

654

778

6.218

856

13.843

-1.779

26.679

1000 kr.

Udgifter

-468

-468

-50

-50

-34

-514

-1.388

-1.223

-11.868

-1.380

-4.645

-21.052

-456

-23.156

-5.962

-2.324

-874

-9.160

-1.000

-338

-358

-70

-9.049

-1.018

-63

-11.832

1000 kr.

Indtægter

69

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune