Page 54

Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik

49

Andel af serviceudgifter

Øvrige udvalg 59%

Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

Andel af serviceindtægter

Børn, unge og kultur udvalget 41%

Øvrige udvalg 59%

R 2015

B 2016

463,1 -63,3 399,8

447,8 -44,6 403,2

Andel af overførselsudg.

Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

B 2017 mio. kr. 438,9 -43,9 395,1

Børn, unge og kultur udvalget 41%

B 2018

B 2019

B 2020

433,0 -43,9 389,1

430,0 -43,9 386,1

430,0 -43,9 386,1

Andel af overførselsindt.

Børn, unge og kultur udvalget 2%

Børn, unge og kultur udvalge t 4%

Øvrige udvalg 98%

Øvrige udvalg 96%

R 2015

B 2016

9,9 -5,1 4,8

9,2 -4,6 4,6

B 2017 mio. kr. 9,2 -4,7 4,5

B 2018

B 2019

B 2020

9,2 -4,7 4,5

9,2 -4,7 4,5

9,2 -4,7 4,5

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune