Page 39

34 Budget 2017 - 2020. HOVEDOVERSIGT 2017 - 2020 i mio. kr

Budget

Bugetoverslagsår

2017

2018

2019

2020

-1.044,9

-1.085,1

-1.127,6

-1.170,5

-259,4

-242,6

-233,6

-223,1

Serviceudgifter

973,9

959,7

949,0

946,8

Indkomstoverførsler

306,0

306,0

306,9

306,9

3,3

3,0

3,2

3,3

28,3

57,5

87,6

Drift: Skatter Generelle tilskud m.v.

Renter PL-regulering DRIFTSRESULTAT (- = overskud)

-21,1

-30,7

-44,7

-49,1

Budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg

-15,2

-15,2

-15,2

-15,2

DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspulje

-36,3

-45,9

-59,9

-64,3

Afdrag på lån

20,7

22,1

23,3

23,6

Finansforskydninger

-5,7

-5,7

-5,7

-5,7

15,0

16,5

17,6

17,9

13,7

14,1

8,6

10,7

-13,7

-14,1

-8,6

-10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-21,4

-29,4

-42,3

-46,4

Anlægsudgifter/ramme

40,0

32,6

38,1

42,2

RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE

18,7

3,2

-4,2

-4,2

Låneoptagelse

-35,7

-11,2

-1,8

-1,8

RESULTAT - styrkelse af kassebeholdningen

-17,0

-8,0

-6,0

-6,0

Afdrag på lån og finansforskydninger:

AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Jordforsyning: Byggemodnings udgifter (anlæg) Indtægter ved salg af byggegrunde JORDFORSYNING RESULTAT FØR SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Fra budget 2016 til budget 2017 Omstående tabel indeholder samtlige ændringer til serviceudgiftsbudgettet fra budget 2016 til budget 2017. Ud over den generelle løn- og prisfremskrivning indeholder tabellen bl.a. de ændringer som er indehold til budgetaftalen for 2017. Budgetaftalen for 2017 betyder en reduktion af serviceudgifterne på 12.042.000 kr. i 2017. Specifikation af reduktionen fremgår af budgetaftalen for 2017.

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune