Page 225

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

219

Rosenhuset - 5442100000 Budget 2017 Rosenhuset

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 4.289.400

- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Puljemidler – hjerneskadekoordinator - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området

Budgetændring

Budget 2017 4.377.000

-42.900 200.000 -16.700 -52.800

Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte efter Servicelovens § 85 til voksne sindslidende. Tilbuddet omfatter støtte i eget hjem og klubtilbud. Rosenhuset, løn og øvrige udgifter Øgede aktiviteter og undervisning i klubtilbud

3.826.500 420.000

Budgetforlig 2017: Budget til hjerneskadekoordinator flyttet fra Sundhedspulje til Rosenhuset Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 til 1,99 kr.) Re-organisering af det specialiserede socialområde

200.000 -16.700 -52.800

Budgettet blev i 2012 forhøjet med 88.000 kr. til undervisning i Rosenhusets klubtilbud og 308.000 kr. til øgede aktiviteter i klubtilbuddet. Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune