Page 224

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

218

Fabos Budget 2017 Fabos, inkl. boliger på Lundevej

Budget 2016 i 2017 Budgetændring pris- og lønniveau 23.431.000

- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området

Budget 2017 22.902.300

-234.600 -14.000 -280.100

Budgetforlig 2017: Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 til 1,99 kr.) Re-organisering af det specialiserede socialområde

-14.000 -280.100

Fabos – botilbud til længerevarende ophold § 108 – Hjørnet gruppe 3 - 5440100000 Hjørnet gruppe 3, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 8 pladser. Hjørnet gruppe 3 Beboerbetaling

6.808.300 -718.400

Fabos – botilbud til midlertidigt ophold – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen – 5440200000 Der er tilknyttet to bofællesskaber til Fabos. Henholdsvis Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser. Hjørnet gruppe 1+2 Krogen Ledsagerordning

6.579.600 4.675.500 176.000

Ved budgetforlig 2015 blev der tilført 111.000 kr. til ledsagelse af beboerne under ferier og særlige aktiviteter. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der tilført yderligere 65.000 kr. til samme formål. Fabos – beskyttet beskæftigelse § 103 - 5440300000 Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra Fabos’ egne botilbud samt mere selvhjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte. Aktivitetscentret, løn Øvrige udgifter og indtægter Fabos – Ældreboliger på Lundevej - 5440400000 De 10 ældreboliger på Lundevej udgør bofællesskabet Krogen. Bygningsdrift i øvrigt Huslejeindtægter Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).

4.866.000 1.547.400

180.000 -889.800

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune