Page 105

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

100 Budget 2017 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

120.000

Beskæftigelsesmaterialer

Indtægter

Netto

-300.000

-180.000

-300.000

-300.000

Øvrige udgifter og indtægter

120.000

120.000

Indkomstoverførsler til personer

600.000

600.000

Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Betaling til/fra andre off. myndigheder

600.000

600.000

1.559.000

1.559.000

Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-59.000 052821

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Betaling til/fra andre off. myndigheder Plejefamilier

052822

Personale Løn Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

053540

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Serviceloven private opholdssteder Opholdssteder mv. for børn

3.129.100

5.205.800

5.205.800

10.769.800

10.769.800

4.959.800

4.959.800

4.959.800

4.959.800

2.150.000

2.150.000

2.150.000

2.150.000

3.160.000

3.160.000

3.160.000

3.160.000

8.593.300

500.000 0

8.593.300

8.593.300

8.593.300

8.593.300

8.593.300

948.300

948.300

948.300

948.300

300.000

300.000

300.000

300.000

4.407.000

4.407.000

4.407.000

4.407.000

4.407.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

1.302.200

1.302.200

1.302.200

1.302.200

1.302.200

1.302.200

204.400

204.400

052821

052823

053540

204.400

Sundhed

Kurser og uddannelse

3.129.100

3.129.100

4.407.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Løn

3.129.100

052820

Opholdsbetaling

Personale

243.600

300.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunal tandpleje

243.600

243.600

9.013.600

Opholdsbetaling

Tandpleje

5.501.800

243.600

9.013.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5.501.800

5.501.800

3901040002

Opholdsbetaling

Døgninstitutioner for børn og unge

14.080.300

5.501.800

300.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

14.080.300

500.000 052823

-59.000

204.400

9.411.500

-230.100

9.181.400

3601000001

9.411.500

-230.100

9.181.400

046285

9.411.500

-230.100

9.181.400

6.901.100

6.901.100

6.692.900

6.692.900

106.500

106.500

Befordringsgodtgørelse

9.400

9.400

Øvrige personaleudgifter

92.300

92.300

-8.400

-8.400

-8.400

-8.400

552.700

552.700

Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune