Page 1

HjĂŚlpemiddelbranchens samfundsbidrag

1


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Opsummering Hjælpemiddelbranchens samfundsøkonomiske betydning Danmark er analyseret her. Overordnet set finder vi at:

for

1.

Siden 2010 er eksporten eksploderet med svimlende 22,6 %. 2 ud af 3 virksomheder i hjælpemiddelbranchen eksporterer i 2016.

2.

Hjælpemiddelbranchen beskæftiger 2.262 fuldtidsansatte i 2016. Beskæftigelsen er steget gennem hele perioden.

3.

Virksomhedernes samlede omsætning er faldet i 2016, men er i en opadgående trend siden 2010. Generelt har branchen oplevet en vækst fra 2010 til 2016 på 18,0 %.

2


DAMVAD Analytics | HjĂŚlpemiddelbranchens samfundsbidrag

Resultater

3


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Flere virksomheder i hjælpemiddelbranchen Antallet af reelt aktive virksomheder i hjælpemiddelbranchen er steget fra 174 til 230 i perioden 2010-2016. Mange små virksomheder er endnu ikke medlem af Danish.Care.

229 virksomheder

230 virksomheder

111

117

214 virksomheder

174 virksomheder

183 virksomheder

187 virksomheder

195 virksomheder

98

85

89

84

Små ikke-medlemmer Mellemstore ikke-medlemmer

89

Store ikke-medlemmer

Små Danish.Care 35

33

29

8

8

29

29

7

7

8 27

28

30

24

26

30

24

27

30

30

31

34

37

33

11

10

11

11

11

10

13

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19

23

8

8

Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

De reelt aktive virksomheder findes i Danmarks Statistiks virksomhedsregister. Selvom basispopulationen er den samme, er det kun virksomheder i registret, der indgår i analysen.

4


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

9 ud 10 arbejder enten inden for fremstilling eller handel FREMSTILLING

HANDEL

61 % ▪ ▪ ▪ ▪

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Øvrig fremstilling (elektrisk udstyr, metalprodukter, møbler mv.)

27 % ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

ANDET

3% ▪ ▪

Øvrig information og kommunikation (it-service, telekommunikation, konsulentbistand vdr. informationsteknologi) Computerprogrammering

Engroshandel med læge- og hospitalsartikler Bilhandel, bilværksteder mv. Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler Øvrig engroshandel (husholdningsartikler, sportsartikler, telekommunikationsudstyr mv.) Ikke specialiseret engroshandel Engroshandel med maskiner og andet udstyr Detailhandel (medicinske og ortopædiske artikler, computere mv.) Øvrig handel (agenturhandel, bilværksteder mv.)

9% ▪ ▪ ▪ ▪

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Videnservice Bygge og anlæg Ejendomshandel og udlejning

5


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Flere fuldtidsbeskæftigede i hjælpemiddelbranchen Hele branchen har ansat flere medarbejdere, og den største stigning kommer fra de store virksomheder. Medlemmerne af Danish.Care beskæftiger dobbelt så mange mennesker som ikke-medlemmerne.

2.050 årsværk

2.017 årsværk

2.022 årsværk

146

127

122

162

337

204

225

2.074 årsværk 138

2.130 årsværk 163

2.210 årsværk

2.262 årsværk

195

224

209

221

282

312

312

254

308

296

50

46

44

52

57

389

414

416

448

483

61

555

207

303

Små ikke-medlemmer

72

Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer

480

Små Danish.Care Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

966

2010

919

2011

919

2012

915

2013

894

2014

864

2015

976

2016

Ét årsværk svarer til en fuldtidsbeskæftiget i et år.

6


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Flere ansatte i hjælpemiddelbranchen Antallet af ansatte følger antallet af fuldtidsbeskæftigede. Det betyder, at størstedelen af hjælpemiddelbranchens ansatte er fuldtidsansatte, men at der også ansættes et mindre antal på deltid.

2.528 ansatte 2.212 ansatte

2.245 ansatte

180

174

161

167

210

240

2.207 ansatte

332

329

323

66

67

68

441

467

475

2.333 ansatte

2.388 ansatte

187

218

251

252

326

321

73

85

528

570

254 326 273 96

660

2.602 ansatte

286 238 327 98

Små ikke-medlemmer Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer

603

Små Danish.Care Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

1022

966

977

968

942

918

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,050

2016

7


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Den samlede omsætning er faldet markant i 2016 Selvom trenden er stigende, er omsætningen fra hjælpemiddelbranchens virksomheder faldet i 2016. Kun de store medlemmer af Danish.Care øgede deres omsætning fra 2015 til 2016. Generelt har medlemsvirksomhederne et højere omsætningsbidrag i 2016 end i starten af perioden. 4.188 mio. kr.

3.366 mio. kr. 204 3.228 mio. kr. 199 284 752 66

378

2010

219

510

611

601 72 620

1712

2011

543

93 661

3.808 mio. kr. 256 406

755

832

93

101

765

834

741

667 61

263

403

425

535

1392

3.443 mio. kr. 208

3.715 mio. kr.

4.010 mio. kr. 218

Små ikke-medlemmer 707 80 694

Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer Små Danish.Care

Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

1517

1598

1669

1615

1665

2012

2013

2014

2015

2016

VIDSTE DU AT hjælpemiddelbranchen udgør 0,1 pct. af den samlede omsætning fra hele det danske erhvervsliv.

8


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Vi ser et lille fald i omsætningen fra 2011 til 2012…

4.188 mio. kr.

3.366 mio. kr. 204 3.228 mio. kr. 199 284 752 66

378

2010

219

510

611

601 72 620

1712

2011

543

93 661

3.808 mio. kr. 256 406

755

832

93

101

765

834

741

667 61

263

403

425

535

1392

3.443 mio. kr. 208

3.715 mio. kr.

4.010 mio. kr. 218

Små ikke-medlemmer 707 80 694

Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer Små Danish.Care

Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

1517

1598

1669

1615

1665

2012

2013

2014

2015

2016

VIDSTE DU AT hjælpemiddelbranchen udgør 0,1 pct. af den samlede omsætning fra hele det danske erhvervsliv.

9


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

… og et noget større fald i omsætningen fra 2015 til 2016…

4.188 mio. kr.

3.366 mio. kr. 204 3.228 mio. kr. 199 284 752 66

378

2010

219

510

611

601 72 620

1712

2011

543

93 661

3.808 mio. kr. 256 406

755

832

93

101

765

834

741

667 61

263

403

425

535

1392

3.443 mio. kr. 208

3.715 mio. kr.

4.010 mio. kr. 218

Små ikke-medlemmer 707 80 694

Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer Små Danish.Care

Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

1517

1598

1669

1615

1665

2012

2013

2014

2015

2016

VIDSTE DU AT hjælpemiddelbranchen udgør 0,1 pct. af den samlede omsætning fra hele det danske erhvervsliv.

10


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

… men I oplever stor vækst i omsætningen set over hele perioden

4.188 mio. kr.

3.366 mio. kr. 204 3.228 mio. kr. 199 284 752 66

378

2010

219

510

611

601 72 620

1712

2011

543

93 661

3.808 mio. kr. 256 406

755

832

93

101

765

834

741

667 61

263

403

425

535

1392

3.443 mio. kr. 208

3.715 mio. kr.

4.010 mio. kr. 218

Små ikke-medlemmer 707 80 694

Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer Små Danish.Care

Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

1517

1598

1669

1615

1665

2012

2013

2014

2015

2016

VIDSTE DU AT hjælpemiddelbranchen udgør 0,1 pct. af den samlede omsætning fra hele det danske erhvervsliv.

11


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Branchen omsætter for mindre pr. fuldtidsansat Hjælpemiddelbranchens omsætning pr. årsværk ligger på niveau med sammenlignelige brancher. Faldet i 2016 skyldes statistisk set kombinationen af lavere omsætning og flere fuldtidsbeskæftigede. 3.1 2.9

2.9

3.1

3.0

2.7

2.4

Mio. kr.

Hjælpemiddelbranchen

1.8 1.7

1.8 1.7

1.8

1.8 1.6

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

2.0

Industrien som helhed Møbelindustrien Metalvareindustrien

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

1.6

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.4

2010

12


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Størst BNP-bidrag fra medlemmer af Danish.Care Virksomhederne har samlet set et mindre BNP-bidrag i 2016 end i 2015. Kun de store medlemmer af Danish.Care har øget deres bidrag, mens de mellemstore virksomheder har set det største fald. Danish.Care-medlemmernes samlede bidrag er 2,5 gange større end ikke-medlemmernes.

1.205 mio. kr. 70 89 275

1.254 mio. kr. 68 117 222 21

23

254

241

507

2010

1.311 mio. kr. 1.226 mio. kr. 66

78

205 23 262

1.411 mio. kr.

74

86

146

172

131

139 175

1.390 mio. kr.

32 276

1.264 mio. kr. 79 104

246

33 310

197 36 341

179 18 253

Små ikke-medlemmer Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer Små Danish.Care

Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

572

561

589

581

579

631

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Økonomiens samlede værditilvækst kaldes BNP og er et mål for et lands velstand. Værditilvækst i samfundet svarer groft sagt til omsætning fratrukket vareforbrug.

13


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Stor udenlandsk interesse for danske hjælpemidler Eksporten fra virksomhederne i hjælpemiddelbranchen er steget kraftigt siden 2014. Især de store Danish.Caremedlemmers eksport er vokset. 3 ud af 4 medlemmer af Danish.Care eksporterede i 2016 og deres eksport var tre gange så stor som ikke-medlemmernes. Figuren her viser eksportens udvikling fra 2010 til 2016.

1.034 mio. kr. 26 58 156

15

1.065 mio. kr. 22 65

1.069 mio. kr. 26 73

1.098 mio. kr. 24 69

1.110 mio. kr. 26 77

126

112

1.207 mio. kr. 28 81

201 189

124

104 17

18

20

16

13

161

161

180

202

191

1.268 mio. kr. 29 53

20 176

Små ikke-medlemmer Mellemstore ikke-medlemmer

177

Store ikke-medlemmer Små Danish.Care Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

602

2010

789

650

688

700

695

691

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Eksporten i hjælpemiddelbranchen er steget med 22,6 pct. fra 2010 til 2016

1.034 mio. kr. 26 58 156

15

1.065 mio. kr. 22 65

1.069 mio. kr. 26 73

1.098 mio. kr. 24 69

1.110 mio. kr. 26 77

126

112

1.207 mio. kr. 28 81

201 189

124

104 17

18

20

16

13

161

161

180

202

191

1.268 mio. kr. 29 53

20 176

Små ikke-medlemmer Mellemstore ikke-medlemmer

177

Store ikke-medlemmer Små Danish.Care Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

602

2010

789

650

688

700

695

691

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Stor vækst i eksportandelen for store virksomheder Virksomhederne, der eksporterer, har set en stigende andel af deres omsætning komme fra eksporten. Dels er flere virksomheder begyndt at eksportere, dels eksporterer de for en større værdi. Det er primært væksten fra de store virksomheder, der driver udviklingen. 60%

50%

42% 40%

Store medlemmer

39%

37%

Mellemstore medlemmer

37%

38%

Små medlemmer

35% 30%

Hjælpemiddelbranchen

Store ikke-medlemmer

33%

Mellemstore ikke-medlemmer

Små ikke-medlemmer 20%

10% 2010

Eksportandelen viser eksportens andel af omsætningen for de eksporterende virksomheder. 2011

2012

2013

2014

2015

2016

16


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Eksportandelen accelererer for hjælpemiddelbranchen Andelen af omsætningen, der kommer fra eksport, stiger for de eksporterende virksomheder i hjælpemiddelbranchen. Frem til 2014 har eksportandelen været lavere end for sammenlignelige brancher, men efterfølgende oplevede branchen en enorm eksportstigning og ligger nu på et højere niveau end metalvareindustrien. 60%

56% 55% 51% 50% Industrien

Møbelindustrien

45% 42%

Metalvareindustrien Hjælpemiddelbranchen

40% 37%

39%

38% 37%

35%

2013

2014

35%

36%

33% 30% 2010

2011

2012

2015

2016

17


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Stigende eksportintensitet for hjælpemiddelbranchen Én ud af tre kroner der bliver omsat for i en virksomhed i hjælpemiddelbranchen kommer fra eksport i 2016. Det er det højeste tal i perioden, og især siden 2014 er eksportintensiteten steget. I 2016 oversteg hjælpemiddelbranchens eksportintensitet metalindustriens, og de har den største vækst blandt de sammenlignelige brancher. 53% 50% 47% 45% Hjælpemiddelbranchen 40%

Industrien som helhed Møbelindustrien Metalvareindustrien

35%

32%

33%

30%

30%

29% 25% 2010

31%

31% 28% 2011

2012

2013

2014

29% 2015

Den totale eksportintensitet i branchen inkluderer alle virksomheder – også dem, der ikke eksporterer.

2016

18


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Store virksomheder giver højeste løn pr. medarbejder I 2016 havde hjælpemiddelbranchen lønomkostninger for hvad der svarer til gennemsnitligt 453.155 kr. pr. årsværk – et fald på 7 pct. siden 2015. Den faldende omsætning fra 2015 til 2016 kan muligvis forklare denne udvikling. 525,000 501,298 489,777 475,000 453,155 443,860 425,000

Store Danish.Care Mellemstore Danish.Care Små Danish.Care Store ikke-medlemmer

387,545 387,382

375,000

325,000 2010

Hjælpemiddelbranchen

2011

2012

2013

2014

2015

Mellemstore ikkemedlemmer Små ikke-medlemmer

2016

208.715

19


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Danish.Care-medlemmernes årlige resultat er dalet siden 2014 Danish.Care-medlemmernes resultat steg stabilt frem til 2014, men siden 2014 har de set et fald i årets resultat. I 2016 lå resultatet på niveau med i 2013. Ikke-medlemmerne havde samlet set et underskud på 2 mio. kr., der primært var drevet af et større underskud i de små virksomheder end overskuddet i de store og mellemstore virksomheder. 235 mio. kr.

93

179 mio. kr.

192 mio. kr.

54

141 mio. kr. 122 mio. kr.

124 mio. kr.

86

20

118 mio. kr.

47

Årets resultat er virksomhedens endelige tal på, hvordan regnskabsåret ender. Det kan være påvirket af investeringer, fremskyndede omkostninger og andre udgiftsbærende faktorer. Svingende resultater gemmer derfor potentielt på f.eks. investeringer, lagerophobning, osv.

80 142 121 77

138

120

93 Ikke-medlemmer

42

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-2 2016

Danish.Care medlemmer

20


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Evnen til at tjene penge er faldet i hjælpemiddelbranchen Resultatet per årsværk for medlemmer af Danish.Care er generelt opadgående, men det er dalet siden 2014. Medlemsvirksomhederne tjener i gennemsnit godt 80.000 kr. per årsværk de har ansat i 2016, hvilket er lavere end de 100.000 kr. per årsværk virksomhederne tjente i 2014, da resultatet per årsværk var størst. 150,000

Kroner per årsværk

125,000

93,691

100,000 99,307

Hjælpemiddelbranchen

85,829

75,000

78,574

Ikke-medlemmer

66,887 50,000

25,000

Danish.Care medlemmer

55,399

29,734

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Overskudsgraden er faldet i hjælpemiddelbranchen Overskudsgraden følger samme trend som resultatet per årsværk. De store udsving i ikke-medlemmernes resultat driver den samlede udvikling. Generelt har der dog været en stigning frem til 2014 for Danish.Care medlemmerne efterfulgt af et fald i 2015 og 2016. 8.0%

Hjælpemiddelbranchen Danish.Care medlemmer

7.0%

Ikke-medlemmer

6.0% 5.6%

5.0%

5.2%

4.0%

4.9%

4.2%

3.0%

2.0%

5.4%

3.2%

2.1%

1.0%

0.0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Overskudsgraden defineres som virksomhedens resultat efter selskabsskat ud af den samlede omsætning.

22


DAMVAD Analytics | HjĂŚlpemiddelbranchens samfundsbidrag

Bilag

23


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Metode HVORDAN ER VIRKSOMHEDERNE UDTRUKKET? Dansih.Care har samlet virksomheder knyttet til hjælpemiddelbranchen og tildelt dem vægte ift. hvor stor en del, der beskæftiger sig med hjælpemidler. Virksomhederne er samlet fra en deltagerliste til messen Health + Rehab Scandinavia samt nuværende og tidligere medlemmer af Danish.Care i begyndelsen af 2017 og indeholder 275 CVR-numre.

HVILKE STATISTIKKER ER BRUGT? Analysen tager udgangspunkt i virksomhedslisten fra Danish.Care. Data er trukket fra Danmarks Statistik, hvor vi primært har brugt den generelle firmastatistik (FIRM). FIRM indeholder information om virksomhedernes økonomi, beskæftigelse og regnskab. For 2016-data er den foreløbige firmastatistik anvendt med input fra regnskabsstatistikken, dvs. tallene er midlertidige og der vil forekomme mindre ændringer når den endelige statistik udkommer. Læs her hvordan Danmarks statistik definerer reelt aktive virksomheder i virksomhedsregistret.

24


Branchestatistik_hjælpemiddelbranchen  

Danish.Care og Damvad, august 2018

Branchestatistik_hjælpemiddelbranchen  

Danish.Care og Damvad, august 2018