Page 1

Kirken Nr. 3, 2013

September, oktober, november

30. ĂĽrgang

Den sorte boks!

LĂŚs historien om Kommunekassen side 3 

Foto: Hanna Nissen


Adresseliste

Aktivitetskalender Besked om begivenheder til kalenderen gives til Hanna Nissen, hnis@km.dk

Menighedsrådet Formand Rikke Gade, Hedemarksvej 20, Fensten Næstformand Lisbet Jensen, Hallingvej 4, Halling  Jens Jørgen Hansen, Havleddet 29, Hou  Jan Erik Olin, Villavej 9, Hou Hanne Poulsen Hedemarksvej 19, Fensten Berith Sørensen, Fyrrevænget 4, Hou Suppleanter, Halling Anna-Marie Hvas, Strandgade 28 R, Hou  Holger Jensen Skovvej 13, Hou Mette Jakobsen Øster Allé 22, Hou Lilian Poulsen, Skolegade 68, Hou Suppleanter, Gosmer Ole Pedersen Gosmervej 63,Gosmer Elsebeth Magnussen, Gyllingvej 31A

Tlf. 21 73 75 02 Tlf. 25 38 45 08 Tlf. 25 37 40 89 Tlf. 86 27 73 74 Tlf. 23 46 02 38 Tlf. 86 55 64 52 Tlf. 86 55 72 55 Tlf. 51 52 03 23 Tlf. 29 37 89 80

Tlf. 86 55 41 90

Ø vrige nyttige adresser Sognepræst Hanna Nissen, Møllemarken 6, Tlf. 86 55 60 50 Hou, 8300 Odder (Træffes ikke mandag) e-mail: hnis@km.dk Regnskabsfører Ib Aamann Kvist, Regnskabskontor for Kirkekasser i Odder Provsti Kirkesti 5, 8300 Odder Tlf. 20 23 77 50 regnskabskontor@odderprovsti.dk Graver i Halling Troels Vinge Madsen Eriksmindevej 95 (Træffes ikke mandag)

Graver i Gosmer Børge Rasmussen Troldbjergvej 5, Gosmer (Træffes ikke mandag)

Organist og korleder Tove Østergaard Christiansen Fruering Kirkevej 34, 8660 Skanderborg Kirkeværge Berith Sørensen, Fyrrevænget 4, Hou Hou Hallens Cafeteria

Tlf. 21 74 65 40

Tlf. 29 29 72 39

Tlf. 86 52 13 69 Tlf. 51 54 08 05 Tlf. 86 55 70 88

“Kirken” udgives af Gosmer og Halling sognes menighedsråd og udkommer 4 gange årligt.

Oplag: 1.150 expl., trykt på FSC-certificeret papir Bladet husstandsomdeles i begge sogne.

Sidste indleveringsfrist for indlæg er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

11.09.13 kl. 14.00 Onsdagsgudstjeneste i Halling kirke 15.09.13 kl. 9.00 Kirketur til Tunø 20.09.13 kl.14.00 Sensommertur ”Ud i det blå” 22.09.13 kl.19.30 Aftensang og menigheds møde i Gosmer kirke og hospital 26.09.13: kl.19.00 Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 29.09.13 kl.11.00 Høstgudstjeneste på Gersdorffslund 01.10.13 kl.18.30 Kirkefilmklub, Biffen, Odder 03.10.13 kl.14.00 Sogneeftermiddag i Medborgerhuset, Birgitte Jakobsen 03.10.13 kl.19.30 Koncert i Gosmer kirke med Kurt Ravn 05.10.13 kl.11.00 Dåbslørdag i Halling kirke 09.10.13 kl.14.00 Onsdagsgudstjeneste i Halling kirke 24.10.13 kl. 9.30 Opstart, musikalsk lege stue i Gosmer kirke 24.10.13 kl.11.00 Opstart, babysalmesang i Gosmer kirke 24.10.13: kl.19.00 Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 02.11.13 kl.13.00 Kirkehøjskole i Falling kirke og Ørting sognehus 06.11.13 kl.14.00 Onsdagsgudstjeneste i Halling kirke 07.11.13 kl.14.00 Sogneeftermiddag i Med borgerhuset med Jesper Birkler 12.11.13 kl.18.30 Kirkefilmklub i Biffen, Odder 16.11.13 kl.11.00 Dåbslørdag i Gosmer kirke 17.11.13 kl.19.30 Aftensang i Gosmer kirke 21.11.13: kl.18.00 Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 27.11.13 kl.14.00 Onsdagsgudstjeneste i Halling kirke 01.12.13 kl.16.00 Koncert i Gosmer kirke med Århus Koncertkor 07.01.14 kl.18.30 Kirkefilmklub i Biffen, Odder 25.01.14 kl.13.00 Kirkehøjskole i Alrø kirke og forsamlingshus 18.02.14 kl.18.30 Kirkefilmklub i Biffen, Odder 01.03.14 kl.13.00 Kirkehøjskole i Torrild kirke og forsamlingshus Ansvarshavende i henhold til presseloven: Hanna Nissen Grafisk produktion©: BRUHN Grafisk håndværk ApS 2 Tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

541-856 Svanemærket tryksag


Historien om en Kommunekasse Men endnu engang blev den lille boks vraget, da der i 1984 også i præstegården blev indkøbt en stor boks, hvor man kunne have alle kirkebøger opbevaret samlet, og så har boksen siden stået og været et dekorativt møbel i vores private spisestue. Og nu er der så endnu engang sket en flytning: Den lille, sorte boks er på plads i Hou Lokalhistoriske Arkivs nye lokaler i Hou Hallen. Og her skal den forhåbentlig blive i mange år, hvor den kan rumme historisk materiale fra den gamle Gosmer-Halling kommune, som jo er det område arkivet dækker. Og så er ringen jo på en måde sluttet. Hanna Nissen

I mere end 30 år har denne boks stået i præstegården. Og som jeg har fået det fortalt, har den oprindelig tilhørt den gamle Gosmer-Halling kommune, hvor den var placeret hos kæmneren, der var leder af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Kæmnerkontoret havde i mange år til huse i den gamle skole i Gosmer. Og boksen har sandsynligvis indeholdt værdipapirer og måske penge. På et tidspunkt var der også kæmnerkontor på Alderdomshjemmet på Vestergade i Hou (det der senere blev til Hou Ældrecenter). Om det var en afdeling eller om kontoret blev flyttet fra Gosmer til Hou, ved jeg ikke, men her har boksen i hvert fald også stået. Ved kommunesammenlægningen i 1970, hvor den lille Gosmer-Halling kommune blev en del af Odder kommune, var der ikke længere brug for boksen i kommunal sammenhæng, men i Gosmer kirke havde man behov for et sted til opbevaring af altersølv, og så blev boksen flyttet her til. Men også her blev den lille boks overflødig, da kirken indkøbte et større boksskab, hvor der også var plads til kirkens fine, gamle dåbsfad. Herefter flyttede boksen så til præstegården, hvor den sammen med en indmuret boks i kontoret indeholdt pastoratets kirkebøger og forskellige bilag.

Velkommen til Gudrun Den 1. juni 2013 har vi været så heldige at kunne ansætte Gudrun Jørgensen som ny gravermedhjælper ved Gosmer og Halling Kirker.

Vi håber på et rigtig godt samarbejde, og Gudrun er allerede kommet godt i gang med alle opgaverne.

Gudrun bor i Hundslund, har en tidligere uddannelse som landskabsarkitekt, og har som en del af uddannelsen været i praktik både som anlægs- og planteskolegartner, så vi er meget, meget glade for at kunne byde Gudrun velkommen som medarbejder hos os.

Gosmer- Halling Menighedsråd Lisbet

3


Aktiviteter Høstgudstjeneste på Gersdorffslund

Endnu engang har Susanne og Jens Gammelgaard lovet at stille en lade til rådighed, så der kan laves en halmkirke til brug for høstgudstjenesten. Det bliver i år søndag den 29. september kl. 11.00 med efterfølgende høstsuppe i ”Mejeriet” på Gersdorffslund. Og som vanligt opfordres alle til at medbringe afgrøder fra haven, altankassen eller lign. som vi kan pynte med ved gudstjenesten og efterfølgende sælge på auktion i ”Mejeriet”. Det indkomne beløb sendes til Folkekirkens Nødhjælp.

Kirketur til Tunø

Søndag den 15. september er det tid for den årlige kirketur til Tunø. Der er desværre ikke mulighed for tilmelding længere, da alle pladser er optaget.

Ud i det blå

Sogneeftermiddage i Medborgerhuset

Vores sensommertur ”Ud i det blå” er fredag den 20. september. Og her er der stadig mulighed for at melde sig til på tlf. 8655 6050 eller mail: hnis@km.dk senest fredag den 13. september. Der er afgang fra Spøttrup Strandvej/Fyrrevænget kl. 13.45, fra Søndergade kl. 13.50 og fra Vestergade ved det tidligere Hou Ældrecenter kl. 14.00.

Så er vi klar med efterårets sogneeftermiddage, hvoraf den første finder sted i Kulturuge 40, torsdag den 3. oktober kl. 14.00. Politiassistent ved Østjyllands Politi Birgitte Jakobsen fortæller: Kvinde i en mandeverden Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige i forhold til de mandlige kolleger for kun godt 30 år siden. Jeg fortæller om, hvordan det er at være kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads, hvor jargon og opførsel ofte er ført an af mændene. Hvordan klarer man sig bedst i denne verden som kvinde? Jeg inviterer tilhørerne med ud på hverdagens patrulje og fortæller om, hvad rigtigt politiarbejde er - godt krydret med både humoristiske, barske, søde og alt sammen indlevende historier fra den virkelige verden.

Aftensang og menighedsmøde i Gosmer kirke og hospital

Menighedsrådet skal en gang årligt afholde et menighedsmøde, hvor der skal berettes om, hvad der er sket i det forgangne år og fortælles om, hvad der er af planer og visioner for det kommende. Det sker søndag den 22. sept. kl. 19.30, hvor vi begynder med aftensang i Gosmer kirke. Derefter går vi i hospitalet, drikker kaffe og afholder mødet. Og menighedsrådet er meget lydhøre og interesserede i jeres meninger og forslag. Så mød op til en hyggelig aften. Søndag den 17. november er der igen aftensang i Gosmer kirke kl. 19.30, og også her vil vi efterfølgende drikke kaffe i hospitalet. Kirkebilen kører begge dage fra Hou. 4


Torsdag den 7. november får vi besøg af fængselspræst Jesper Birkler:

Kirkefilmklub

Dagligt liv i Nord-europas mest sikrede fængsel Som præst for fangerne i Nordeuropas mest sikrede fængsel er jeg dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få måneder til forvaring og livstid. I foredraget fortæller jeg om den ofte barske hverdag i fængslet, om det kirkelige arbejde, om skyld og straf, om håb og længsel. Spørgsmål af enhver art fra tilhørerne er velkomne.

Dåbslørdag

Også denne vinter vises der film i Biffen i Odder i Kirkefilmklubben. Det endelige program foreligger ikke i skrivende stund, men datoerne er flg: 1. oktober, 12. november, 7. januar og 18. februar. Alle gange kl. 18.30. Når programmet er klar, vil det kunne ses på hjemmesiden www.kirken-gh.dk

Der tilbydes dåbsgudstjeneste i Halling kirke lørdag den 5.oktober og i Gosmer kirke den 16. november. Hver gang kl. 11.00.

Alle Helgen

Alle Helgens søndag er den dag, hvor vi i kirken mindes dem, der er døde i vores sogne siden sidste Alle Helgen. I år er det 3. november, og der er gudstjeneste i Gosmer kirke kl. 9.00 og i Halling kirke kl. 10.30.

KULTURUGE 40 I HOU Som vanlig kan børn skære i græskarlygter og få malet ansigterne.

Endnu engang planlægges der kulturuge i Hou, og der bliver noget at glæde sig til for alle aldersgrupper.

I år bliver der for både børn og voksne arrangeret svampetur og madlavning over bål.

I ugens løb vil der være forskellige aktiviteter rundt omkring i by og kirke, og ugen afsluttes som sædvanlig med et arrangement på Hou Skole i week-enden 5. og 6. oktober.

Programmet forventes at l være klar til omdeling i uge 39.

Der bliver musikalsk underholdning begge dage og der bliver udstilling af malerier, fotos, keramik, smykker og meget mere. Hilsen arbejdsgruppen.

Hou Lokalhistoriske Arkiv vil vise ting fra gemmerne. 5


Kirkehøjskole 2013/2014 Det koster 150 kr. pr. person at deltage i kirkehøjskolen. Prisen er den samme, hvad enten man deltager i ét eller i alle 6 foredrag. Der betales kontant ved første fremmøde. Prisen inkluderer kaffe i pausen. Tilmelding skal ske til mig på tlf. 8655 6050 eller mail: hnis@km.dk. Sidste frist for tilmelding er fredag den 11. oktober 2013.

Den fælles kirkehøjskole for alle sognene i Odder Provsti er klar med et nyt program. Det overordnede tema er TRO, HÅB og KÆRLIGHED. Foredragsholderne vil tale om enten troen, håbet eller kærligheden, eller alle tre. Programmet er som følger: Lørdag den 2. november 2013 – Falling kirke og Ørting sognehus: Kl. 13.00 Hans Jørgen Lundager Jensen: Om troens fader, Abraham

Se et mere detaljeret program i den særlige folder for kirkehøjskolen, som ligger fremme i sognekirkerne.

Kl. 15.00 Benedikte Baggesgård: Om tro, håb og især kærlighed Lørdag den 25. januar 2014 – Alrø kirke og forsamlingshus: Kl. 13.00 Helge Kjær Nielsen: Om håbet, og hvad vi har at håbe på Kl. 15.00 Anders-Christian Jacobsen: Om troen på frelse og/ikke fortabelse Lørdag den 1. marts 2014 – Torrild kirke og forsamlingshus: Kl. 13.00 Sørine Gotfredsen: Om at leve med Kierkegaard og kærligheden Kl. 15.00 Willy Egmose: Om håbet i musikken.

Siden sidst 10. maj – 10. august Døbte i Gosmer kirke Oscar Gammelgaard, Gosmer Oscar Emil Brink Ramsdal, Århus Elias Thuesen Stenkjær, Hovedgård

Viede i Halling kirke Michelle Ladefoged Østergaard og Tom Husted Iversen, Aarhus Døde fra Halling sogn, begravede på Halling kirkegård eller bisat fra Halling kirke Astrid Margrethe Frisner, Hou Carlo Martin Jensen, Hou Anna Marie Richardy, Hou Anni Baunsgaard Eriksen, Hou Gert Ejvind Faurholt Jespersen, Hou Olaf Møller Riis, Hou Lis Bust Johansen, Hou

Kirkeligt velsignede i Gosmer kirke Anni Birthe og Niels Høeg von Holstein-Rathlou, Lyndby, Kirke Hyllinge Døbte i Halling kirke Valdemar Richard Helbo Svendsen, Aalborg

6


Hou Lokalhistoriske Arkiv Nyhedsbrev Juli 2013

Hou Lokalhistoriske Arkiv nu i eget lokale….. Det er med stor glæde og stolthed at bestyrelsen kan meddele, at arkivet nu er en realitet i Hou Hallen. Ved de frivillige håndværkeres hjælp og med penge fra sponsorer til materialer, står lokalet nu klar til brug. Bestyrelsen vil gerne endnu engang sige tak til alle, der har bidraget uden jeres hjælp, var projektet ikke blevet til noget.

Vi modtager arkivalier! Din hjælp er nødvendig! Gå på jagt på loftet og i kælderen. Giv arkivet dine dokumenter, udklip og billeder i stedet for at kassere dem. Tag dem med den 29.8. til åbent hus eller kontakt arkivleder Lene Isager på tlf. 27 62 42 14, hvis du har noget, som du vil skænke til arkivet.

Kulturuge 40 i 2013 Arkivet vil igen i år være til stede på kulturuge 40 på Hou Skole. I år bliver hovedudstillingen om fa. Leth. Historien starter med Otto Leth, som kom til Hou i 1920´erne.

De frivillige håndværkere: Kaj Schou el., Jørgen Riis vvs, Kurt Mørch maler, Peter Henning Jensen murer og Niels Hoe tømrer.

Følg med i arkivets aktiviteter på www.hou-la.dk

Bliv medlem af Hou Lokalhistoriske Arkiv. Og støt arkivets arbejde med at indsamle og registrere lokalhistorien.

Bestyrelsen:

Formand: Gunhild Hoe 21755477, Næstformand: Hanna Nissen 86556050, Kasserer: Ditte Marie Pelch

Sponsorer: Nordea 10.000 kr., Kvickly 5.000 kr., Hou Hallens Venner 8000,- kr. Malingen er sponsoreret af Farver og Striber Odder.

Vi holder åbent hus for alle den 29. august fra kl. 16 – 18.

7

27624214, Sekretær: Mette Jacobsen 29378980, Joan Rathlou 29809470, Suppleanter: Kirsten Bøgholm 86556723 Erik Petersen 86556115


Kor, koncerter og legestue Kirkekoret efteråret 2013

Tove Christiansen

mindst som ”Røde” i Matador, men også som sanger. Han har sunget i flere operaer og givet mange koncerter f.eks. sammen med Etta Cameron, Sanne Salomonsen, Susanne Elmark og mange flere.

Kirkekoret er begyndt efter sommerferien på Hou skole. Hvis der er nogle sangglade piger/drenge, der går på andre skoler, men bor i Gosmer-Halling sogne, er I også meget velkomne til at synge i koret. Alle, der har lyst til at prøve kræfter med korsang og kan ramme tonerne nogenlunde sikkert, kan møde op til korprøverne eller ringe til mig på tlf. 8652 1369 for flere oplysninger. Vi er jo lige startet, så alle kan nå at være med. Koret er sammensat af børn og unge fra 3. klasse og opefter. Det er gratis at deltage, og der udbetales lommepenge 2 gange årligt - til nytår og til sommerferien - for at synge til gudstjenester, koncerter og ugentlige korprøver. Deltagelse i korstævner og udflugter betales af menighedsrådet. Koret medvirker til høstgudstjeneste, Allehelgens gudstjeneste og en julegudstjeneste, hvor de går Lucia og synger nogle satser. I år skal vi til Gersdorffslund og synge i laden til høstgudstjeneste.

Billetter à 100,- kr. kan købes i Dagli´ Brugsen i Hou en uge inden koncerten. – evt. rest billetter sælges en time før koncerten. Dørene åbnes kl. 19.00 - ½ time før koncerten starter. Søndag d. 10 december kl. 16.00 – julekoncert med Århus koncertkor – mere information i næste kirkeblad.

Babysalmesang i Gosmer kirke efteråret 2013

Vi tilbyder igen babysalmesang i kirken og vi begynder torsdag den 24. oktober (uge 43) kl. 11.00-11.45 – Det er for babyer inden `”gå alderen”. Der kan deltage fra 4 til 12 babyer med forældre. Tilmelding gerne en uge før start til: Organist Tove Christiansen 86521369 eller sognepræst Hanna Nissen 86556050 evt. mail hnis@km.dk

Hvis du har lyst til at synge i koret, så mød op på Hou skole onsdage kl. 15.00 i musik­ lokalet. Jeg glæder mig til at se alle gamle medlemmer og spirekoret fra i foråret.

Hvis der ikke er tilmeldinger nok til et hold med babysalmesang er der mulighed for at deltage i musikalsk legestue, som begynder samme dag 24/10 men fra kl. 9.30-10.30.

Koncerter i efteråret 2013

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30 er der traditionen tro koncert i Gosmer kirke i forbindelse med kulturuge 40. I år får vi besøg af Kurt Ravn og han ledsages af sin dygtige pianist Carl Ulrik Munk-Andersen. Kurt Ravn er kendt som skuespiller – ikke

Musikalsk legestue i Gosmer kirke efteråret 2013

Torsdag den 24. oktober (uge 43) kl. 9.30-10.30 starter efterårets musikalske legestue - måske med babyer - men helt sikkert med små børn indtil 4 års alderen. Det er et tilbud til forældre, dagplejemødre, bedsteforældre eller ”hyggetanter” til børnene. Vi synger, danser, leger, lytter og puster sæbebobler ligesom vi plejer. Hanna og Tove leder holdet og Børge hjælper til. Vi glæder os alle 3 til at se jer alle sammen. Tilmelding er den samme som til babysalmesang.

Kurt Ravn 8


Kirkegårdens historiske vingesus Her bringes den anden af Jakob Richardys fire artikler om kirkegårde En stille gåtur på kirkegåden er som at se i et gadespejl. At se det liv som var og nu er borte. Et historisk vingesus af tidligere tiders gravskikke og mindekulturer. Ved graven kan man møde sig selv og genspejles i naturens forgængelighed med ordene fra Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente: ”Alting har en tid”

til disse placeringer var, at i kirkerne havde mændene deres indgang i sydsiden og kvinderne i nord. I middelalderen anså man ikke kirkegården som et uhyggeligt og mystisk sted. Tvært imod var det et samlingssted i købstæderne og i landsbyerne, hvor man arrangerede fester, politiske forhandlinger og store handelsmarkeder. Til hverdag græssede kreaturerne frit på kirkegården og hundene gravede ”kødben” op af de nytilkastede grave.

Vikingetiden Kirkegårdens historie begynder ved Harald Blåtand, der valgte at genbegrave sin far Gorm Den Gamle på kristen skik i Jelling kirke. De tidligste kirker blev ofte bygget oven på en martyr- eller helgengrav og derfor var det naturligt for de nykristne at ønske sig begravet så tæt ved helligdommen som muligt. Enten i kirkens rum eller tæt ved kirken. I døden handlede det om at blive et med Vor Herre Jesus Kristus, som gennembrød den mørke grav og gik forud for alle kristne.

Biskopperne indskærper sømmelighed Efter reformationen i 1536 vendte man tilbage til oldkirkens tankesæt om dommedag og man begyndte at begrave de døde på ryggen og med hovedet imod vest og fødderne imod øst, så de døde kunne rejse sig op og modtage den genkomne Jesus Kristus i den østlige morgenrøde. Tidligere havde man begravet de døde, så de lå med fødderne i både østlig og vestlig retning.

Middelalderens kirkegård Med kirken som centrum giver det samhørighed at gå over de dødes grave og ind i ”opstandelsens rum”, hvor man omsluttes af evangeliernes hellige budskab om den opstandne Jesus Kristus.

I katolsk tid markerede man ofte gravene med trækors og blomster. Protestantismen tog stærk afstand fra katolske skikke og 1561 blev det midlertidigt forbudt at opsætte mindesmærker og samles ved gravene. I visitatsbøgerne fra 1600-tallet kan man læse, at flere biskopper i forbindelse med inspektioner af kirkerne efterlyste eller indskærpede en større sømmelighed på kirkegården. Biskopperne forlangte, at de døde skulle vises respekt ved, at man slog græsset og holdt de værste ukrudtsplanter og hyld væk. Denne indskærpelse førte flere ændringer med sig. Stendigerne blev forhøjet og udvidet omkring mange kirkegårde. Degnen fik flere steder til opgave at lade sine dyr afgræsse kirkegårdene - også som et tilskud til hans årlige løn. Helt op til 1800-tallets begyndelse blev kirkegårdene ved at være en begravelsesplads for de fattige og mindre bemidlede mennesker.

Oldkirkens præster og teologer mente, at man skulle hvile i graven indtil dommedag og der stilles for den himmelske domstol, hvor fårene skulle skilles fra bukkene. Dette ændrede sig i senmiddelalderen, hvor man antog, at den himmelske dommer stod klar med domsafsigelsen lige efter dødens indtræden og derfor var det vigtigt for den døende at betale aflad for sine synder, inden skærsildens flammer ramte den syndige. Der var et dybt skel imellem kønnene, også i døden. Familiegrave eksisterede ikke. Mænd blev begravet på kirkens sydside, kvinder på nordsiden og børnene på østsiden. Grunden

9


Kirkegårdens historiske vingesus De fleste velstillede mennesker blev gravsat inde i kirkerne. Enten fordi at de ejede kirkerne eller også kunne de betale en betragtelig sum penge for en gravplads i kirkens krypt.

En kongelig forordning i 1805 forbød begravelser inde i kirkerne af hygiejniske og sundhedsfarlige årsager. Det gav borgerskabet mulighed for at dyrke en ny mindekultur, som langsomt vandt indpas på kirkegårdene med store og dominerende gravmonumenter over de afdøde og deres liv.

Kirkegårdene forblev et tueformet og uregerligt græsklædt landskab med enkelte selvsåede aske- og lindetræer, indtil romantikkens periode med dens landskabelige haveidealer spirede frem i begyndelsen af 1800-tallet.

HOU AKTIVITETSCENTER Efterår 2013 Aktiviteter for alle på 60 år og opefter foregår i Medborgerhuset, som vi har lejet en dag om ugen (torsdage) i ca. 38 uger. Kaffe kan købes. Kontingent for hele året er 100 kr. Beløbet betales første gang du deltager i en af programmets aktiviteter.

TORSDAG den 19/9 kl. 14: MINE OPLEVELSER FRA BRUNKULSLEJERNE TIL BESØG HOS DRONNINGEN v/Jon Bahl Jon Bahl fra Odder er mest kendt for sin interesse for kunst og boksning, men mon ikke der denne dag dukker andre spændende ting frem.

TORSDAG den 22/8 kl. 14: HYPNOSE Halinspektør Leif Pedersen, der er uddannet hypnotisør, vil indvie os lidt i hypnosen mysterium. Helt tilbage fra Egyptiske papyrusruller kender man til, at hypnose blev anvendt i helbredende øjemed. Den første danske professor i hypnose Alfred Lehman (185821) skrev en del bøger om emnet, men først omkring år 2000 er hypnoseterapien blevet en almindelig og anerkendt behandlingsform. Hypnose bruges til behandling af forskellige fobier, vægtregulering, rygestop, angst, smertebehandling m.v.

TORSDAG den 17/10 kl. 14: HOU - NORDKAPP – HOU Peter Jacobsen, Hou En tur på cykel som jeg havde drømt om i mange år. Da jeg gik på efterløn som 62 årig, blev drømmen indfriet. En cykeltur på 5.241 km, som jeg glæder mig til at fortælle om. Jeg vil vise billeder og fortælle om mine strabadser og gode oplevelser gennem de 33 dage, det tog mig at gennemføre turen.

10


HOU AKTIVITETSCENTER TORSDAG den 21/11 kl. 14:

Vi får besøg af gruppen ”SÅ HATTEN PASSER”. Gruppen består af fire syngepiger og en harmonika. Så glæd jer.

Jeanne Laursen, som er kontaktperson i FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS butik i Odder og leder af den årlige sogneindsamling, kommer og fortæller lidt om organisationens arbejde – men mest om sin tur til Uganda i november sidste år. Hun fik mulighed for at træffe FKN`s ugandiske samarbejdspartnere og høre dem fortælle om deres projekter, og ikke mindst fik hun lejlighed til at besøge og tale med folk i de landsbyer, som nu er velfungerende på grund af hjælpen fra Folkekirkens Nødhjælp. HUN OPLEVEDE, AT HJÆLP NYTTER!

Tilmelding er nødvendig til Krista Pedersen på telefon 21 43 69 08 senest den 1/12.

ANDRE ARRANGEMENTER TORSDAGSKLUB KL. 13 – 16: 29/8, 5/9, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 31/10, 14/11 og 28/11.

Lørdag den 30/11 kl. 12 – kl. 17

SANGKOR KL. 16 – 18: Vi starter den 29/8, og den dag aftaler vi de efterfølgende sangeftermiddage. Du kan ringe til Peter Larsen på telefon 86557018 eller 21402018, hvis du ønsker flere oplysninger.

JULEMARKED Som tidligere år bliver der forskellige boder og amerikansk lotteri. Der kan købes juletræer, pyntegrønt, kaffe, kage m.v. Igen i år er vi gået sammen med Medborgerhuset om arrangementet, der starter med at H.O.I.F.`s Støtteforening tænder juletræet (tidspunkt følger senere).

SOGNEEFTERMIDDAGE: 3/10 og 7/11.

TORSDAG den 5/12 kl. 12,30:

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kirsten Mørk på telefon 8655 6255

VÆR OPMÆRKSOM PÅ TIDSPUNKTET

VI SES

GENERALFORSAMLING Vi starter med generalforsamlingen med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab, herunder kontingentfastsættelse Indkomne forslag Valg til bestyrelse Valg af revisor Eventuelt.

Tjek også vores hjemmeside:

www.kirken-gh.dk

Derefter er der et GRATIS traktement. Drikkevarer kan købes.

11


GOSMER OG HALLING SOGNE Gosmer

Gudstjenester

Halling 1. september 14.s.e.trin 10.30 8. september 15.s.e.trin ingen ingen 11. september onsdagsgudstjeneste 14.00 15. september 16.s.e.trin KIRKETUR TIL TUNØ KL. 9.20 22. september17..s.e.trin 19.30 Aftensang og menighedsmøde* 29. september 18.s.e.trin fælles HØSTGUDSTJENESTE, GERSDORFFSLUND kl.11.00* 5. oktober dåbslørdag 11.00 6. oktober 19..s.e.trin 10.30 9. oktober onsdagsgudstjeneste 14.00 13. oktober 20..s.e.trin 9.00 Nicolaisen 20. oktober 21.s.e.trin 10.30 27. oktober 22.s.e.trin 10.30 3. november Alle Helgen 9.00 10.30 6. november onsdagsgudstjeneste 14.00 10. november 24.s.e.trin ingen ingen 16. november dåbslørdag 11.00 10.30 17. november 25.s.e.trin 19.30 Aftensang* 24. november Sidste s.i k.året ingen ingen 27. november onsdagsgudstjeneste 14.00 1. december 1.s.i advent 16.00 koncert 10.30 Kyed *Se inde i bladet

Jeg har gudstjeneste i Tunø kirke 15. sept., 22. sept., 3. nov., 1. dec. På Tunø kan jeg kontaktes på tlf. 8655 3017. Jeg holder ferie i tiden 12.-18.oktober. Embedet passes af sognepræst Sonja Nicolaisen, Hundslund, tlf. 4045 8477 Hanna Nissen

ATTESTER: (Navne-, dåbs-, vielses- og døds­attester) fås ved henvendelse til sognepræsten. DØDSFALD i sognet skal anmeldes til sognepræsten inden 2 hverdage.

Kirkebil

Kirkebilen kører til gudstjenester mærket , og ruten er flg.: Opsamlingssted min. før gudstjeneste Spøttrup 35 Spøttrup Strandvej v/Fyrrevænget 33 Søndergade 30 Skovvej/Vestergade 27 Hou Ældrecenter 25

Bor man udenfor ruten, er man velkommen til at ringe til Odder Taxa, tlf. 8654 3500.

Næste nummer af Kirken omdeles i weekenden 23.-24. november 2013. 12 tlf. 8655 6050. Udebliver kirkebladet kontakt da Hanna Nissen,

2013 03kirken  

Kirkeblad for Gosmer og Halling Sogne. August 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you