Page 1

Kirkeblad_2_07:Kirkeblad

12/07/07

16:14

Side 1

Kirken Nr. 2, 2007

GOSMER OG HALLING SOGNE

Juni, juli og august

24. årgang

Sommerstemning i præstegårdshaven

Foto: Hanna Nissen


Kirkeblad_2_07:Kirkeblad

12/07/07

16:14

Side 2

Havnegudstjeneste/ havnekirkekor – kom og syng med

Ny kirkesanger Menighedsrådet vil gerne sige velkommen til Morten Berg, som 1. marts 2007 er ansat som kirkesanger ved Gosmer og Halling kirker. Morten har en rigtig flot stemme og vi glæder os meget til samarbejdet. Lisbet Jensen Gosmer-Halling Menighedsråd

Igen i år har Anette Folsach lovet at lede havnekirkekoret i forbindelse med gudstjenesten på Hou havn søndag den 15.juli kl.11.00. Interesserede sangere kan henvende sig til mig for tilmelding på tlf. 86 55 60 50 eller til Anette Folsach på tlf. 86 54 54 69. Koret skal øve i Gosmer kirke den 10. og 12.juli kl.19.00 og den 14.juli kl.11.00 Hanna Nissen

Ud i det blå Den årlige tur ”Ud i det blå” bliver denne gang fredag den 14.september med afgang fra Hou kl.14.00.

Morten skriver om sig selv: Mit navn er Morten Roar Berg. Jeg er bosat i Odder og går på Odder gymnasium, hvorfra jeg bliver student til sommer. Jeg har sunget hele mit liv, grundet at hele min familie også har. (Min far og min bror er også kirkesangere). Jeg har sunget i Odder Kirkekor de sidste tre år før min ansættelse i Gosmer og Halling. Jeg har primært sunget og øvet musicalmusik som solosanger. Siden jeg var tretten år, har jeg været aktiv i både selvskrivende og plagiatbands.

Kirketur til Tunø Ligesom sidste år vil menighedsrådet invitere på kirketur til Tunø. Det bliver denne gang søndag den 23. september, hvor der er høstgudstjeneste i Tunø kirke kl. 10.30. Læs mere om både Ud i det blå og kirketur til Tunø i næste nummer af Kirken

Sølvbryllup Sognepræst Hanna Nissen og Orla Skøtt kan den 5. juni 2007, Grundlovsdag, fejre sølvbrylup. Der ønskes stort tillykke på dagen.

“Kirken” udgives af Gosmer og Halling sognes menighedsråd og udkommer 4 gange årligt.

Ansvarshavende i henhold til presseloven: Anna-Marie Hvas Strandgade 28 R, Hou. Tlf. 86 55 72 55.

Oplag: 1.100 expl. Bladet husstandsomdeles i begge sogne.

Grafisk produktion©: BRUHN Grafisk håndværk ApS Tlf. 86 54 58 50 · www.bruhn.as

Sidste indleveringsfrist for indlæg er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

2


Kirkeblad_2_07:Kirkeblad

12/07/07

16:15

Side 3

Konfirmander 2007 Gosmer kirke

Stående fra venstre: Mads Skrydstrup Holst, Anders Ahlgreen Hansen, Mathias Christensen, Martin Brandbyge Teilmann, Jacob Pytlich, Søren Skou Holstein-Rathlou, Kristian Grum, Simon Asp, Christian Aspmann Beck Pedersen, Kalle Cornelius Nørgaard Svensson, Jens Rom Andersen, Steffen Jung Roed, Kristian Herborg Pedersen, Kasper Lykke Frederiksen og Hanna Nissen Siddende fra venstre: Ditte Brammer Hansen, Sarah Sofie Lorentzen, Simone Nymann Madsen, Lotte Bjørnholt Fink, Sofie Højmark Christensen, Sara Ehrhorn, Line Petersen, Karoline Kleis Pedersen, Johanne Andersen Elbek, Karoline Bak Knudsen, og Astrid Boddum Kristiansen. Foto: Photographia

Tunø kirke

Sognepræst Hanna Nissen og konfirmand Amalie Tromborg Thaysen. Foto: Orla Skøtt

3


Kirkeblad_2_07:Kirkeblad

12/07/07

16:15

Side 4

Salmer, sæbebobler og spædbørn Hvis man går forbi Gosmer Kirke omkring kl. 11 om onsdagen, har man i den seneste tid kunnet se den ene mor efter den anden med deres små børn under armen spadsere ind i kirken. Vi går til babysalmesang, hvis nogen skulle spørge!

Indenfor i kirken ligger de 9-10 babyer på et stort, blødt tæppe og venter på, at vi vil synge for dem, vugge dem, danse med dem og hvad Tove ellers finder på. De lytter opmærksomt til orglet og til stemmerne, mens vi mødre lærer nye salmer og får opfrisket de gamle. Der er også rim og remser og fadervor samt nogle få dansetrin til et par af salmerne, som vi altid får kludret lidt rundt i… Vi bevæger os rundt i kirken, så der er også masser at se på. Børge puster sæbebobler og ringer med klokken, mens Hanna hjælper med at synge og vugge, så alle er i sving. Indimellem skiftes der også en ble eller ammes. Efter en lille times tid med stimulering af alle sanser, drikker vi en kop kaffe/te, mens vi får en hyggelig snak. De små er mætte af indtryk, og tit sover de godt og længe bagefter. Ditte Olesen /Johannes mor.

Næste hold med babysalmesang starter uge 43.

4


Kirkeblad_2_07:Kirkeblad

12/07/07

16:15

Side 5

Minikonfirmander på Tunø 16.-17.marts Efter en god tur til Tunø, skrev minikonfirmanderne denne artikel til Tunø Avis, som nu også bringes her i kirkebladet: Vi startede turen i Hou havn fredag eftermiddag. Vi sejlede og havde det hyggeligt og nød udsigten ude på havet. Det var en lang tur at bære sin bagage op til præstegården. Hanna fik dog sine frikadeller med op at køre ved Helenas far. Da vi nåede præstegården, fordelte Hanna værelserne – 2 værelser med 4 drenge og 1 værelse med 4 piger, og de 3 voksne måtte ”nøjes” med stuerne. Derefter pakkede vi ud og redte senge. Så gik vi over og så Helenas kirke, hvor Hanne (kirkesangeren på Tunø) fortalte om kirken. Tunø kirke er en flot kirke med mønstrede kalkmalerier. Vi spurgte Hanne om rigtig mange ting. Efter kirkebesøget gik vi ned til købmanden og købte slik og de voksne købte ind til aftensmaden. Mens de voksne ”sled” med aftensmaden, boltrede vi os på værelserne. Vi fik frikadeller og kold kartoffelsalat, grøn salat og rugbrød og til dessert fik vi ”abemad”. Efter aftensmaden så vi film: ”Prinsen af Egypten” og ”Præriens skrappe drenge” mens vi spiste slik. De fleste sov efter kl. 24, men lidt larm var der alligevel. Kl. halvsyv stod de første op

og spillede kort med Bente. Da vi havde spist morgenmad, gik vi hen og besøgte Helena og hendes mor og far. Så var vi igen på besøg ved købmanden. Da vi havde pakket vores ting, gik vi ned til færgen. Det var blæsevejr og færgen vippede meget, og der var 3 søsyge. Kl.11.30 var vi hjemme i Hou havn, hvor mange forældre ventede på os. Det var en sjov tur, og tak fordi vi måtte komme. Hilsen fra Minikonfirmanderne fra Hou.

5


Kirkeblad_2_07:Kirkeblad

12/07/07

16:15

Side 6

Det kirkelige møde søndag den 11. marts 2007 Denne søndag blev – som de foregående år – en spændende og interessant dag. Der var mødt rigtig mange op både i Odder Sognekirke og senere i Odder Kirkecenter.

var kamp og strid på tapetet. Det var det gamle autoritære samfunds tiltrængte sammenbrud. Ungdommen var helt anderledes end os selv. Børnene var mere forkælede, mere støjende, Arne Ørtved. mere talende. Her blev Gunnar Nu-Hansens børn taget på sengen – de fik mange skrammer under ungdomsoprøret. Men det var det nødvendige opgør med fortiden for at komme videre, og her havde Gunnar Nu-Hansens børn en arv, som netop kunne og skulle hjælpe dem med at komme videre.

Prædikant og foredragsholder var Arne Ørtved, forhenværende højskoleforstander, sognepræst i Brande og medlem af Kirkeligt Samfunds styrelse. Det er en rigtig dejlig fornemmelse at opleve en gammel kirke, der er fuld af glade og forventningsfulde kirkegængere. Det risler ned af ryggen, når orglet bruser og salmerne synges af karsken bælg. Arne Ørtved prædikede over dagens tekst om Jesus, der var ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig og begyndte at tale om Beelzebul. Jeg hæftede mig især ved de forklarende ord: ”Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.”

Arne Ørtved slog til sidst fast, at det aldrig kan være forkert at kæmpe for noget, man holder af, og at kæmpe imod dem, der vil ødelægge det.

Efter en dejlig frokost holdt Arne Ørtved foredrag om ”Gunnar Nu-Hansens børn”, som var meget pæne og meget borgerlige. Vi var børn af sol og sommer med poetiske visioner. Men sidst i 1960’erne kom nye tider. Der

Tak for en dejlig dag, hvor vi - ud over gudstjeneste og foredrag - også fik gjort nye bekendtskaber over frokostbordet. Anna-Marie Hvas, Medlem af repræsentantskabet for Det kirkelige Møde.

Kirkelige handlinger siden sidst 15. februar - 15. maj Emil Johnsen, Hundslund Frederik Lykke Bøgild, Hou

Døbte i Gosmer kirke Kalle Cornelius Nørgaard Svensson, Gosmer Johanne Andersen Elbek, Hou Line Kjelstrøm Bruhn, Hou

Viede i Halling kirke Lonia Sunn Kersti Andersen og Jens Ole Pedersen, Kolding

Viede i Gosmer kirke Camilla Balle og Bo Grønkjær-Petersen, Svendborg

Døde fra Halling sogn, begravede på Halling kirkegård eller bisat fra Halling kirke. Anna Petrea Madsen, Viby Kristine Marie Poulsen, Hou Meta Olesen, Hou

Døbte i Halling kirke Sigurd Ahlgreen Pedersen, Århus Daniel Yang Wang Jensen, Halling Axel Fisker Kjær Simonsen, Hou Gustav Brink Madsen, Hou

6


Kirkeblad_2_07:Kirkeblad

12/07/07

16:15

Side 7

Aktivitetskalender

Adresseliste MENIGHEDSRADET

Besked om begivenheder til kalenderen gives til Hanna Nissen, hnis@km.dk

Formand Eigil Dam, Gosmervej 94, Halling Tlf. 86 55 66 25 Næstformand Rikke Gade Nielsen, Hedemarksvej 20, Fensten Tlf. 86 55 17 26 Georg Breiner, Stadionvænget 30, Hou Tlf. 86 55 18 61 Jens Jørgen Hansen, Havleddet 29, Hou Tlf. 86 55 67 65 Anna-Marie Hvas, Strandgade 28 R, Hou Tlf. 86 55 72 55 Lisbeth Jensen, Hallingvej 4, Halling Tlf. 86 55 65 47 Jens Elander Rasmussen, Hedemarksvej 6, Gosmer Tlf. 86 55 44 46 SUPPLEANTER, HALLING Rita Kjær, Fyrrevænget 23, Hou Tlf. 86 55 66 66 Søren Sørensen, Søndergade 9, Hou Tlf. 86 55 61 19 Peter Jastrup, Askelunden 33, Hou Tlf. 86 55 79 06 SUPPLEANTER, GOSMER Kirkeværge Lissi Posselt, Søbyvej 93, Søby Tlf. 86 55 71 57 Karsten Olsen Hesseltved, Gosmervej 65, Gosmer Tlf. 86 55 44 31 Ole Pedersen, Gosmervej 63, Gosmer Tlf. 86 55 41 90

14.06.07 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 15.07.07 kl. 11.00 Havnegudstjeneste i “Valhalla”, Hou Havn 23.08.07 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 15.09.07 kl. 14.00 Ud i det blå 20.09.07 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 23.09.07 kl. 9.00 Kirketur til Tunø 04.10.07 kl. 14.00 Sogneeftermiddag på Hou Ældrecenter 04.10.07 kl. 19.30 Koncert i Gosmer kirke med Marie Carmen Koppel 25.10.07 kl.19.00: Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 29.11.07 kl.19.00: Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 18.05.08 kl. 9.30 og 11.00 Konfirmation i Gosmer kirke Hver tirsdag kl. 14.00 Aktivitetsklub på Hou Ældrecenter Hver tirsdag kl. 14.00-17.00 Hou Computercafé åben

ØVRIGE NYTTIGE ADRESSER Sognepræst Hanna Nissen, Gosmervej 93 Tlf. 86 55 60 50 Præstholm Fax 87 81 71 80 (Træffes ikke mandag) e-mail: hnis@km.dk Kasserer Henning Sørensen, 3 PLUS Revision ApS Banegårdsgade 13, 8300 Odder hs@3plusrevision.dk Tlf. 86 55 16 00 Graver i Halling Troels Vinge Madsen Mobil 21 74 65 40 Eriksmindevej 95 (Træffes ikke mandag) Graver i Gosmer Børge Rasmussen Troldbjergvej 5, Gosmer Tlf. 86 55 44 30 (Træffes ikke mandag, bedst 17-18) Organist og korleder Tove Østergaard Christiansen Fruering Kirkevej 34, Tlf. 86 52 13 69 8660 Skanderborg Hou Hallens Cafeteria Tlf. 86 55 70 88

Tjek også vores hjemmeside:

www.kirken-gh.dk 7


Kirkeblad_2_07:Kirkeblad

12/07/07

16:15

Side 8

Gudstjenester

GOSMER OG HALLING SOGNE

Gosmer Halling 3. juni Trinitatis søndag ingen 9.00 Lyst 10. juni 1.s.e.trin 10.00 9.00 17. juni 2.s.e.trin 9.00 Lyst ingen 24. juni 3.s.e.trin ingen 10.00 1. juli 4.s.e.trin 10.00 9.00 8. juli 5.s.e.trin ingen 10.00 15. juli 6.s.e.trin HAVNEGUDSTJENESTE I HOU 11.00* 22. juli 7.s.e.trin 10.00 ingen 29. juli 8.s.e.trin ingen 9.00 5. august 9.s.e.trin 10.00 ingen 12. august 10.s.e.trin ingen 10.00 Lyst 19. august 11.s.e.trin 10.00 Aastrup 9.00 Aastrup 26. august 12.s.e.trin ingen 9.00 Lyst 2. september 13.s.e.trin 9.00 10.00 * Ingen gudstjenester denne søndag i Gosmer og Halling kirker

Gudstjenester på Hou Ældrecenter - hver gang kl. 14.00 7. juni 28. juni - altergang 19. juli 2. august - altergang 30. august Jeg har ferie i tiden 7.- 27.august. Embedet passes af sognepræst Marianne Lyst, Gylling. Tlf. 86 55 10 50 Hanna Nissen ATTESTER: (Navne-, dåbs-, vielses- og dødsattester) fås ved henvendelse til sognepræsten. FØDSLER OG DØDSFALD i sognet skal anmeldes til sognepræsten inden 2 hverdage.

Kirkebil

Kirkebilen kører til gudstjenester mærket , og ruten er flg.: Opsamlingssted min. før gudstjeneste Spøttrup 35 Spøttrup Strandvej v/Fyrrevænget 33 Søndergade 30 Skovvej/Vestergade 27 Hou Ældrecenter 25 Bor man udenfor ruten, er man velkommen til at ringe til Odder Taxa, tlf. 86 54 35 00.

07Kirken2_web  

24. årgang Nr. 2, 2007 Foto: Hanna Nissen Juni, juli og august Kirkeblad_2_07:Kirkeblad 12/07/07 16:14 Side 1