Page 1

yres H avisen NYHETER OCH INFORMATION FRÅN ÄLVKARLEBYHUS • NR 1-2008

Hyresavisen vårt nyhetsblad

Nio månader med ny organisation

Det är lika bra att erkänna det direkt. Vi har länge haft funderingar på ett nyhetsblad eller en tidning till våra hyresgäster. Men det har hela tiden kommit andra saker emellan. I samband med att planerna på upprustningen av Hårsta tog form, kände vi att tiden äntligen var mogen. Hårstaprojektet kommer i sig att skapa åtskilliga behov av information. Dessutom finns alltid ett behov att informera och sprida kunskap om stort och smått som rör dig som bor i något av våra områden eller hyr lokal av oss. Till att börja med ger vi ut Hyresavisen en gång i kvartalet. Hyresavisen kommer säkert att ändra karaktär mellan numren. Någon gång blir det ett tema, andra gånger mer av smörgåsbord bland notiserna. Har du idéer om saker som vi ska ta upp eller synpunkter på något vi skrivit om? Skicka en kommentar till bovard@ alvkarlebyhus.se Anonyma tips eller mail behandlas inte. För att kunna gå vidare med ett tips behöver vi kunna komma i kontakt med dig, så lämna namn och telefonnummer.

Den 1 april 2008 infördes en ny organisation i Älvkarlebyhus. Nio månader senare är de flesta delar på plats. – Vi ville skapa en organisation som gjorde det enklare för våra hyresgäster att nå oss, säger Martin Svaleryd, ekonomichef. Men framför allt ville vi göra den mindre personberoende. – Tidigare kunde servicen variera beroende på vilket område hyresgästen bodde i. Nu har vi samlat resurserna och kan sätta in dem där de gör mest nytta. Vi har också fått en mycket bättre bild av vilken service som utförs. Det är en mer rättvis organisation. Det har kommit signaler från hyresgäster att det blivit krångligare att få jobb gjorda. Hur ser du på det? – En och annan som tidigare haft en bra personlig relation till våra fastighetsskötare kan kanske uppleva det så, menar Martin Svaleryd. Men nu har alla samma chans att få hjälp. En stor förbättring är att det nu bara finns ett telefonnummer för alla kontakter, 026-833 50. Det är dessutom samma personer som tar emot i telefon och som du möter i vår reception. – Den som känner behov av att diskutera sitt boende mer ingående kan boka tid för ett individuellt besök hos oss. Vi tar emot bokade besök även utanför våra ordinarie öppettider.

God jul och Gott Nytt År önskar alla vi på Älvkarlebyhus genom Eva Henebäck, VD

Martin Svaleryd, ekonomichef, ser fördelar med den nya organisationen.

Hyresavisen Hyresavisen ges ut av Älvkarlebyhus och delas ut till alla hyresgäster 4 ggr/år. Kontakta oss om du har synpunkter på innehållet: 026-833 50. Text och form: Kilometer Reklambyrå. Tryck: S-Tryck.

Ny logotype Du har säkert sett den vid det här laget, vår nya logotyp. Ett hus som balanserar på älven och havet. Nu har vi märkt alla våra hus, vår personal har nya kläder och våra fordon är tydligt uppmärkta med logotypen. Vi vill vara tydliga och synas, både när vi åker omkring mellan våra områden och när vår personal rör sig i och runt våra fastigheter. På så sätt skapar vi trygghet och du kan lätt identifiera oss.

Öppettider i jul och nyår Älvkarlebyhus håller sin kundtjänst öppen alla vardagar som vanligt med ett par undantag. 23 december, 30 december och 2 januari öppet 8-12 (telefon och besök). Måndag 5 januari stängt.

Vid akuta ärenden efter kontorstid ring Larmtjänst tel 12 04 28. Störningsjour efter kontorstid ring SAUVERA tel 070-57 84 246. Våra ordinarie öppettider är: Telefontid måndag-fredag 8-12, 13-16. Obokade besök 13-16.


Julen är för de flesta en glädjens tid. Om vi hjälps åt kan vi undvika onödiga olyckor och onödigt arbete. Här är några saker att tänka på: • Eld. Lämna aldrig tända ljus obevakade. På några minuter kan ditt hem vara övertänt. • El. Se till att du endast har godkända elapparater och elinstallationer i ditt hem. Felaktig el kan vara livsfarlig och orsaka brand. • Fett. Häll inte fett från t ex frityr, dopp-i-grytan eller liknande i diskhon eller avloppet. Fettet fastnar i ledningarna och orsakar stopp. Torka ur fettet med hushållspapper och släng det i komposten eller hushållssoporna. • Julsortering. Presentsnören och julkort lägger du i soppåsen för brännbart. Julpapper sorteras som pappersförpackningar, utbrunna värmeljus och marschaller lägger du bland metallförpackningar. Mer information om sortering finns i broschyren Ren information och på www.gastrikeatervinnare.se • Fyrverkerier. Tänk på att många djur och människor är rädda för fyrverkerier. Begränsa skjutandet till nyårsafton, skjut aldrig inom tättbebyggt område eller i närheten av människor. Uppsök hellre ett större fyrverkeri och njut av skådespelet som åskådare.

Foto:Gästrike Återvinnare

Att tänka på i jul och nyår

Rättvisa hyror med poängsystem Upplever du att din hyra är för hög i förhållande till den standard du har? Eller betalar du kanske för lite för din bostad? Nästa år ska Älvkarlebyhus ta reda på hur våra hyresgäster värderar sitt boende. Syftet är att skapa ett mer rättvist hyressystem där faktorer som till exempel områdets läge, service, husets ålder, skick, våningsplan, balkong och så vidare ska ge olika poäng. Poängsystemet ska varken ge högre eller lägre hyresintäkter för Älvkarlebyhus. Målet är att skapa hyror som upplevs mer rättvisa än idag. Första steget är att alla hyresgäster får svara på en enkät där alla områden och hus ska värderas. Om resultatet blir att just din lägenhet får en högre normalhyra än idag, kommer den höjningen att genomföras stegvis under ett antal år. Har din nuvarande lägenhet en hyra som ligger över den nya hyresnivån, slipper du höjningar tills nivåerna har kommit ikapp.

Hallå där, Pontus Donnerstål! Vem är du och vad gör du hos Älvkarlebyhus? – Jag är 30 år och sedan februari är jag fastighetschef här. Tidigare arbetade jag som ingenjör på kommunens tekniska avdelning. Jag bor i villa med min familj i Älvkarleby.

Vad är roligast med ditt jobb? – Det är kul att vara med och påverka att våra fastigheter blir bättre, både rent tekniskt men också trivsammare på olika sätt. Att göra åtgärder som sparar energi är ett

exempel på arbetsuppgifter, att följa upp myndighetskrav är ett annat. Och när du inte jobbar? – Då är jag med min familj, förstås. Dessutom är jag deltidsbrandman, så det blir en del övningar och utryckningar.


Hårsta ska rustas – men hur? Nu ska Hårsta rustas. Under tre år ska vi tillsammans med våra hyresgäster arbeta med att förändra Hårsta för att göra området mer attraktivt och tillgängligt. – Vi vet inte exakt hur det ska gå till eller vad som ska göras, säger Pontus Donnerstål, fastighetschef hos Älvkarlebyhus. Vi vill ta hjälp av de boende för att få idéer och önskemål. Vi kommer att bjuda in till möten ganska snart för att sätta igång processen. Många av landets bostäder i det så kallade miljonprogrammet rustas nu. Hårsta är kanske inget typiskt miljonområde med sina låga hus, men är ett centralt relativt stort område som är i behov av underhåll och som inte helt motsvarar dagens önskemål och behov kring boendet. – Vi vill bland annat titta på trygghets- och säkerhetsfrågor i området. Styrelsen har beslutat att lägga

stora resurser på området. Kommer hyresgästerna att få höjda hyror på grund av detta? – Ambitionen är att genomföra projektet utan att det skall leda till hyreshöjning. Vi kommer att ta en del av företagets egna resurser i anspråk förutom det utrymme som finns inom områdets ordinarie underhåll utan att särskilt behöva höja hyrorna.

Två idéskisser som Arkitektgruppen i Gävle tagit fram för Hårstaområdet. Men nu börjar det verkliga arbetet där du som är hyresgäst har möjlighet att vara med och påverka upprustningen av området.


Dyrare fjärrvärme Från årsskiftet ökar kostnaderna rejält för uppvärmningen av våra fastigheter. Ett avtal mellan Stora Enso och Älvkarleby fjärrvärme gav tidigare fri spillvärme till fjärrvärmenätet. Det innebär att fjärrvärmen nu blir 20 procent dyrare. För Älvkarlebyhus motsvarar det en ökad kostnad med 1,5 miljoner kronor per år.

Effektiv belysning

Fossilfri värme

Säkrare förråd

Nu har vi åtgärdat all trapp- och utomhusbelsyning och gjort den energieffektiv. Det sparar pengar och inte minst energi.

Från 1 januari 2009 är all värme som vi köper till våra fastigheter helt fri från fossila bränslen. Vi värmer enbart med fjärrvärme (i huvudsak spillvärme) och bergvärme.

Runt om i våra fastigheter pågår ett arbete med att byta ut gamla ”plankförråd” mot säkrare gallerförråd. De nya förråden får ett hänglås med en kolv som passar den ordinarie lägenhetsnyckeln.

Vi river på Bergsvägen

Telefontrassel

Bergsvägen 7 C, D och E ska rivas. Huset har stått tomt en längre tid och vi bedömer att det inte längre behövs i vårt bostadsbestånd. Under våren ska huset rivas och ytan blir gräsmatta. Området får en öppnare karaktär, något vi hoppas ska uppskattas. Du som bor i området kommer att få närmare information om rivningsarbetet.

I samband med bytet av telefonväxel drabbades vi av tekniska problem. Under vissa perioder har den som ringt bara mötts av en tutande telefonsignal. Tyvärr dröjde det innan vi fick information om problemen. Felet ska nu vara avhjälpt sedan några veckor tillbaka.

Boka tid med oss! Vill du träffa någon av våra bovärdar för att prata lite mer enskilt om ditt boende? Ring oss på 026-833 50 och boka en tid. Vi tar emot bokade besök även på tider utanför våra ordinarie öppettider.

Nej, se det snöar... När det snöar gör vi vårt bästa för att hålla en bra framkomlighet. Vi köper tjänster från en entreprenör och vår egen personal är ute och skottar. Vi har dock begränsade resurser vilket gör att vi inte kan hålla undan all snö på alla platser hela tiden. Vi tvingas dessutom prioritera vårt arbete. Skolor, boende för äldre och vårdinrättningar snöröjs och sandas först.

Det är vi som är Älvkarlebyhus! Så här ser vi ut. Våra nya kläder och fordon ska göra oss tydliga och lätta att känna igen.

Hyresavisen_nr1_2008  
Hyresavisen_nr1_2008  

Nyheter och information från Älvkarlebyhus 2008.

Advertisement