Page 1

exte.se | youtube.com/exteswe | facebook.com/exte.sweden

EXTEMAGASIN N Y H E T E R F R Å N V Ä R L D E N S S T Ö R S T A T I L L V E R K A R E A V L A S T B A N K A R . N R 3 / 2 014

VI TESTAR FRAMTIDENS SPÄNNARE Nu testar vi framtidens automatiska spännare. I verkligheten.

TÖVAPROJEKTET RULLAR PÅ Det fungerar väldigt bra. Vi är riktigt nöjda.

VI MÖTER KUNDERNA DÄR DE FINNS ExTe på alla de stora mässorna.

VILL DU LÄSA MAGASINET ONLINE? GÅ IN PÅ VÅR WEBB – ELLER ISSUU.COM

KONTAKTA OSS; TELEFON 0651-175 00 ELLER MAIL SALES@EXTE.SE OCH BERÄTTA VAD DU BEHÖVER. 1 | EXTE MAGASIN | 03


KUNDERNAS FÖRTROENDE SKAPAR RESURSER OCH MÖJLIGHETER. Snart närmar sig ett nytt år, och då vill vi väl alla helst titta framåt. Men jag vill ändå börja med att kommentera det år som vi nu är på väg att avsluta. Tempot har varit högt. Vi har bland annat jobbat intensivt med att utveckla en ny automatisk spännare och en ny bankeserie med marknadens bredaste innermått. Just nu testas produkterna på ett antal virkesekipage. I Europa inklusive Norden har vi deltagit i ett stort antal mässor där vi fått många intressanta kontakter och intryck. På andra marknader, Brasilien för att nämna ett exempel, tillverkas och levereras bankar utvecklade just för deras behov. Och så är det även i andra delar av världen. Sammantaget har vi i ExTe under 2014 överträffat alla våra uppsatta mål, och det beror naturligtvis på det förtroende alla kunder visar oss. Ett problem som vi delar med alla åkare i Sverige är den osäkerhet som råder om vilka lastvikter som ska gälla. En seg och utdragen beslutsprocess har påverkat åkarna när det gäller vad man ska investera i, och oss i ExTe när det gäller utveckling av

de produkter som kommer att krävas. Men vi har naturligtvis inte suttit med armarna i kors för det. Vi har redan skissat på nya produkter anpassade till tänkbara nya lastvikter. Nu väntar vi bara på ett snabbt beslut. Med vårt breda produktsortiment har vi alla möjligheter att göra anpassningar till nya behov på alla marknader. 2015 ser ut att bli ett spännande år. Med en kunnig och erfaren personal och en stark koppling till marknaden har vi kapaciteten att utveckla nya produkter. Vi stärker också upp organisationen med ännu mera stöd och service till våra kunder. Och jag kan garantera att ni kommer att få se mer av oss ute på vägarna det kommande året. Nu är det snart jul, med eller utan snö. Det spelar ingen roll. Jag tänker ändå ta sparken till julottan.

Till dess vill jag önska er alla, kunder, påbyggare, samarbetspartners och övriga en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

iPad

9:45 AM

100%

LÄS MAGASINET DIGITALT. På exte.se hittar du alltid det aktuella ExTe Magasinet under ”Senaste Nytt”. Klicka och läs om nyheter från olika delar av världen.

2 | EXTE MAGASIN | 03

I NNEHÅL L

03 04 06

Ökad lastvikt – var god dröj. Bosse Hjelm ska stötta Extendoföretagen. Vi testar framtidens spännare.

08 12 14

Vi möter kunder där de finns. Vi testar S8 med marknadens bredaste innermått. Tövaprojektet rullar på.


ÖKAD LASTVIKT – VAR GOD DRÖJ!

Under våren och sommaren pratades det mycket om förslagen till högre lastvikter för lastfordon.

Många trodde sig veta att ett beslut skulle komma före Elmia Lastbil eller senast några dagar före valet. Åtminstone om att införa 64 ton som maxvikt tills vidare. Det skulle vägnätet klara och bilar skulle inte behöva byggas om. Sedan blev det tyst. Inga beslut har fattats och virkesåkarna går fortfarande i väntans tider. Men vem har sagt att saker och ting ska vara enkla. Faktum är att det trots allt har hänt en hel del även om det inte märks utåt. Näringsdepartementet har haft frågan ute på remiss och svaren har lämnats under oktober. Som väntat är det allt ifrån ”Kör – och gör det nu”! till ”Å ena sidan – å andra sidan”. Alla remissinstanser har naturligtvis bärkraftiga argument för sina ställningstaganden. Allt från juridiska synpunkter kopplade till EU-regler och övriga EU-länders agerande i frågan, till fordonstekniska aspekter. Några efterlyser mer konsekvensanalyser. Men det positiva är att alla tyngre instanser och organisationer som yttrat sig också i grunden är positiva till idéerna att införa högre lastvikter. Kruxet är väl bara att ingen idag kan säga när besluten kommer. Så tillsvidare får vi leva med ”var god dröj”.

3 | EXTE MAGASIN | 03


B O SS E H JEL M

BOSSE HJELM SKA STÖTTA

EXTENDOFÖRETAGEN

Knappast någon i branschen har undgått att träffa Bosse Hjelm, en profil med lång erfarehet av påbyggnationer. Och alla vet väl vad Hjelms AB i Iggesund var. I 34 år har Bosse jobbat som påbyggare. Hjelms AB är ett företag som gått i familjen och Bosse köpte ut det år 2000 från sin far. – Vi jobbade med timmerpåbyggnader, kranar, hydraulik och service. 2011 sålde Bosse företaget till TransLink. Sedan en tid är Bosse Hjelm anställd inom Extendokoncernen där både ExTe och Alucar ingår tillsammans med ytterligare några företag. – Min roll blir att fungera som en gemensam resurs för Extendoföretagen och vara ett strategiskt stöd på Extendos samtliga marknader. Det gäller både i tekniska frågor och produktutveckling. Jobbet kan innebära allt från övergripande produktstrategier till att förenkla och förtydliga monteringsinstruktioner, säger Bosse Hjelm. Och jag är alldeles övertygad om att den närmaste tiden blir både spännande och full av arbete. I den mån han har någon fritid blir det barnbarnen i första hand. Och skulle det bli någon minut över mekar han med sin amerikanare eller glider omkring på en HD.

4 | EXTE MAGASIN | 03


KO N CERN EN

EXTENDOKONCERNEN EXTE FABRIKS AB

I KORTHET

Världens ledande tillverkare och leverantör av timmerbankar och spännare.

MIDWAGGON AB

HÄR FINNS VI:

Arbetar främst med reparationer, påbyggnationer på vagnar och ombyggnationer av lok i sverige.

ALUCAR OY Finlands största påbyggare av timmerreden.

EVANS ENGINEERING

Nya Zeeland, är en stor släpvagnstillverkare och timmerbilsbyggare.

EXTE ASIA PACIFIC PTE. LTD. Ansvarar för försäljning och marknadsföring i Asien.

EEAP TRANSPORT EQUIPMENT Hanterar marknaden i Malaysia.

ExTe Asia Pacific

5 | EXTE MAGASIN | 03


VI TESTAR FRAMTIDENS SPÄNNARE

6 | EXTE MAGASIN | 03


UP P S NAP P A T

– Nu testar vi framtidens automatiska spännare. I verkligheten. Vi har valt ut ett antal åkerier från längst upp i norr till södra Sverige. Och successivt utrustar vi ekipage hos dem med vår nya spännare. Hela hösten, vintern och våren följer vi upp chaufförernas och åkarnas erfarenheter. Och behöver vi ändra något, gör vi det och testar igen. Vi lämnar inget åt slumpen när det gäller driftsäkerheten. Det viktigaste för oss är att åkarna ska känna sig trygga när de investerar i vår nya spännare. Spännaren ska klara alla tänkbara situationer. Från stekande sol, eller hällregn på leriga vägar, till snö, is och stark kyla. Därför är det viktigt för oss att testerna får ta den tid som krävs. Först därefter, när vi utvärderat resultaten, och ser att allt håller måttet, blir det fråga om en lansering på marknaden, förklarar Lennart Wallström, produktansvarig på ExTe. Fram till dess kommer vi här i Magasinet att berätta hur testerna går och vad våra teståkare och deras chaufförer tycker. Utvecklingen av den nya TU-spännaren (där TU står för obegränsad spännlängd) har pågått i ett par års tid. På den första versionen var det inte helt oväntat en del barnsjukdomar. – Inga stora saker, men ändå sådant som vi måste ändra på, säger Per Eriksson, som jobbar med spännaren på ExTe. De första ventilerna fungerade inte riktigt bra. De är utbytta, och nu har vi fått hem fler nya ventiler till vinterns tester. Vi upptäckte också att det var lite för tighta toleranser mellan axel och bussningar. Så successivt har vi bytt detaljer som inte fungerat. Och det är ju precis det som testerna syftar till. Det ska bli riktigt intressant att följa utvecklingen under vintern, tycker Per Eriksson.

ska man också komma ihåg att det gått kort tid. De närmaste månaderna kommer att bli intressanta att följa. Curt Göranson i Färila. Finns man på samma ort som ExTes fabrik är det inte konstigt att man får vara med i ett tidigt skede av produktutvecklingen. – Vi har i stort sett varit med från början, berättar Curt Göransson på Göranssons Åkeri i Färila. Klart att det var lite småfel i början. Men det kunde vi ju lösa nästan över dagen eftersom vi har så nära till ExTe. Nu tycker jag det fungerar väldigt bra. Jag tror det här är framtiden. Men först ska vi se hur det fungerar i vinter. Stefan Håkansson i Lit. – Vi monterade spännarna på nya bilen i slutet av oktober. Sedan dess har de gått i full produktion. Eftersom jag har skjutbord på bilen satte vi spännarna längs med ramen. Jag har en spännare med band och en med kätting för att utvärdera vad som är bäst. Hittills har spännarna fungerat väldigt bra. Inga driftstörningar allls. Men det är väl först när de kommer på vagnarna som de bekänner färg, säger Stefan Håkansson.

STOR UPPMÄRKSAMHET I FINSKA TV

Det blev stor uppmärksamhet i finska TV-nyheter när P&A Trans valde ExTes S6-bankar till sitt nya ekipage. 6 bankar på bilen och 8 på släpet. Med fullt lass är totalvikten 85 ton.

BRASILIENS BÖNDER SATSAR

Brasiliens bönder satsar på skog. De planterar som aldrig förr. Ökande virkespriser och en tillväxt på upp till 60 kubikmeter per år och hektar gör det ofta betydligt mer lönsamt med skog än med soja, socker eller köttdjur.

NYA ZEELANDS AVVERKNING

Bosse Andersson Eds Träfrakt – Spännarna monterades i början av november och hittills är det bara positivt. Faktiskt så klockrent att det inte är sant. Spännaren ser välgjord ut, tät och bra. Och den spänner så hårt att jag tror jag måste prata med virkesmätaren om att han får ändra på fastmasseprocenten, säger Bosse.

Vi har pratat med några av teståkarna. De är överens om att det verkar väldigt bra. Men då Nya Zeeland avverkar ca 21 miljoner m³ per år på 1,8 miljoner ha. I Sverige avverkar vi ungefär 6 milj m³ på samma areal. 7 | EXTE MAGASIN | 03


CE NT R AL E U R O P A

VI MÖTER KUNDERNA DÄR DE FINNS. Vid sidan av den nordiska marknaden är det i Centraleuropa som ExTe är starkast. – I Tyskland ligger vi på mellan 70 - 80 % marknadsandel, berättar Ingemar Larsson på ExTe. Tillsammans med kollegan Ulf Göransson och ExTes återförsäljare i de tysktalande länderna Rickard Morath, har de under sommaren och hösten visat upp ExTe på alla de stora mässorna. – Kanske någon undrar om det är så viktigt att finnas med där, det kostar ju trots allt en hel del att delta i mässor. Och sammantaget ligger vi ju ute någon månad. Men jag vill säga att det här är väldigt kostnadseffektivt. Vi deltar i de mässor dit virkesåkare, påbyggare och deras anställda kommer. På väldigt kort tid träffar vi fantastiskt många både befintliga och blivande kunder. Det här är värt varenda krona för oss, konstaterar Ingemar Larsson. – Eftersom vi är den i särklass största tillverkaren och leverantören av högkvalitativa bankar och spännare förväntar sig de allra flesta av våra kunder att vi är med, tror Ulf Göransson. Om vi uteblir skulle det förmodligen uppfattas som en negativ signal. Och det finns många åkare som har en diffus bild av vad vi kan erbjuda. Ta exemplet med vår Luftmanspännare. Trots att vi har visat Luftman på ett antal mässor i Tyskland och Österrike, är det fortfarande många som tror att det är en manuell spännare. När man förklarar att den är pneumatisk och spänner kontinuerligt så blir de ganska överraskade och intresserade. – Faktum är att vi nu upplever ett uppsving för Luftman i framför allt Österrike, säger Ingemar Larsson. Dessutom kommer vi ju nästan varje år med någon ny produkt. Och 8 | EXTE MAGASIN | 03

mässorna är ett effektivt sätt att marknadsföra nya produkter. Men det handlar inte bara om ren marknadsföring. Vi säljer också. På IAAmässan fick vi t ex ordrar både på D5-bankar och den nya versionen av 144-banken. Konceptet med en bankemonterad Luftman på D5 var väldigt intressant för påbyggarna, vilket också resulterade i ordrar. – Det är ingen tvekan om att D-bankarna börjar få genomslag i Centraleuropa. Kunderna uppskattar den låga vikten och möjligheterna att snabbt kunna montera förberedda tillbehör, konstaterar Ulf Göransson. Vår nya stödbanke, framförallt den vinklade, har också blivit populär, speciellt i Frankrike. En kund beställde 30 st. på ett bräde! Och sedan ser vi ju hur ordrarna från vår återförsäljare Rickard Morath blir fler under veckorna och månaderna efter mässorna. Det är helt klart att försäljningen ökar tack vare att vi finns med på mässorna, förklarar Ulf Göransson.

Strax slår portarna till IAA upp. ExTes Ulf Göransson och Ingemar Larsson laddar upp.

Richard Morath, t.v. diskuterar val av lämpliga bankar med ett par virkesåkare.

Ingemar Larsson, t.v. pratar stödbankar med en intresserad kund.


BRASIL IEN

Nya trailers och nya ExTe B2-bankar på ekipage som tillhör skogsbolaget Fibria i Tres Lagoas i Brasilien.

NU RULLAR EKIPAGEN I BRASILEN MED EXTEBANKAR. Brasilien gillar svenska kvalitetsprodukter. Och då pratar vi inte bara om JAS Gripen. Inga jämförelser i övrigt men ExTes bankar är en annan kvalitetsprodukt som vinner marknad i Brasilien.

På löpande band monteras bankar som specialanpassats till de brasilianska önskemålen. Och ExTes rödoranga och fluorescerande stripning ska förstås på – för säkerhetens skull.

Det monteras och dekoreras för fullt hos trailertillverkaren Rodofort. Och ekipage efter ekipage med ExTebankar rullar ut. Bankarna, så kallade B2-bankar, licenstillverkas i Brasilien. Både stommar och stakar är konstruerade i svenskt höghållfast stål. Det finns två versioner av bankarna, B1 för lite lättare transporter och B2, som är mer anpassade för tyngre transporter. – Tillsammans med Utvecklings- och Logistikchefen Marcelo Claus har ExTe och trailertillverkaren Rodofort utvecklat en ny typ av trailer. Lastkapaciteten har ökat med 7–10 kubikmeter per lass jämfört med en lokalt tillverkad standardtrailer. Det har förstås medfört nya trailerbeställningar, där vi är leverantör av B2-bankar, berättar ExTes Per Jonasson på plats i Brasilien. Förhoppningen är att detta kommer att skapa ett sug på marknaden efter ExTes bankar lång tid framöver. Just nu går produktionen av bankar på högtryck här, säger Per Jonasson.

9 | EXTE MAGASIN | 03


9 KLART BÄSTA

Först Gudrun och sedan Per! Totalt fällde stormarna 91 miljoner m³ bara i Götaland. Snacka om transporter.

–TONS BANKARNA

Novtruck är en stor trailertillverkare och påbyggare ca 20 mil söder om S:t Petersburg i Ryssland. Årligen producerar man ca 400 trailers varav 80 skogstrailers. Fram till nyligen utrustades de med egentillverkade bankar. Men så kom man på andra tankar. - De tog hem bankar från flera olika tillverkare och lät sina ingenjörer gå igenom dem och testa. Resultatet blev att ExTes E 9bankar var de klart bästa 9-tonsbankarna, säger ExTes Per Jonasson, som nyligen besökt företaget. Företaget är väldigt kvalitetsmedvetet och vill kunna erbjuda sina kunder det bästa som går att få på marknaden. – Att man valde ExTes E-bankar var med andra ord ingen tillfällighet. Novtruck är en ny kund för oss och vi har redan levererat ett ganska stort antal bankar. Under nästa år blir det sannolikt ännu mer, konstaterar Per Jonasson.

ETT HIMLA A-TRYCK – Egentligen skulle jag vilja säga att det har gått som tåget efter sommaren. Men tågen står ju ofta stilla, så om jag säger att det har varit ett himla tryck är det nog en bättre beskrivning, konstaterar Jenny Eklund på ExTe. Det är bra efterfrågan på alla våra produkter men framför allt A-bankarna. Det känns faktiskt som lite av en nytändning efter sommaren. Det är också ganska stort intresse för TL-spännaren. Överhuvudtaget känns det som att många åkare ligger i en nyinvesteringsfas, tycker Jenny.

Framgång för ExTes E9-bankar hos Novtruck i Ryssland. 10 | EXTE MAGASIN | 03


Om svenskt skogsbruk liksom det finska kunde köra virkesfordon på mellan 74 och 90 ton, skulle utsläppen av CO2 minska med 10-15 %.

Intresset för ExTes kommande spännare är stort i Australien. Nu testas den i praktisk drift.

EN FÖRNÖJD VIRKESÅKARE MED A 9-BANKAR. Tommy Törnby är virkesåkare och kör i trakterna av Hedmark i Norge. På sensommaren investerade han i ny bil och nytt släp. Både på bil och släp sitter ExTes A9-bankar och Luftmanspännare. – Jag är väldigt förnöjd med bankarna. De fungerar väldigt bra, säger Tommy. I Norge är det krav på att ha automatiska spännare vid virkestransporter. Valet av Luftmanspännarna var naturligt eftersom de både är automatiska och dessutom har kontinuerlig efterspänning. – Vi har två ekipage och vi kör både massaved och timmer, ungefär häften av vardera sortimentet. Körsträckorna varierar mycket – från 2 till 20 mil. Bilarna går tvåskift och det blir ungefär 40 mil per skift och bil, berättar Tommy.

Även Australien testar den nya spännaren. Vi har berättat tidigare om hur Luftmanspännaren blev en succé i Australien. Där används den inte bara i samband med virkestransporter. Vid transporter av skrymmande styckegods har spännaren visat sig väldigt effektiv och ökat säkerheten för både transportörerna och medtrafikanterna. Den nya spännaren som nu testas på ett antal ekipage i Sverige har rönt stort intresse även i Australien. – Spännaren har monterats på några ekipage för att testas i deras förhållanden. Av intresset att döma skulle det förvåna mig om den nya spännaren inte slår igenom rejält i Australien, säger ExTes Per Jonasson. 11 | EXTE MAGASIN | 03


V I T ES T A R S 8

Patrik Heikkilä på Junttis Åkeri tycker att de nya S8-bankarna fungerar över förväntan.

VI TESTAR S8 MED MARKNADENS BREDASTE INNERMÅTT. Just nu testar vi S8-bankar på flera ekipage. Och oavsett produkt är det alltid en tuff verklighet som har sista ordet.

När det gäller S8-banken är både stomme och stakar i stål. Även om konstruktionen känns väldigt stabil redan nu är det fortfarande fråga om ett begränsat antal provbankar. Innan vi släpper ut banken på marknaden vill vi höra vad våra teståkare säger. Det handlar om driftsäkerhet, uthållighet, styrka och enkelhet. Allt ska fungera. Den stora fördelen med S8-banken är det breda innermåttet, marknadens bredaste, som gör det möjligt att lasta mer virke i varje lass. Och det är förstås bra för åkarens lönsamhet. Trots att banken är helt i stål är den lätt, och mycket enkel att montera. Den tandade infästningen, som ExTe har patent på, gör att det inte behövs svetsning eller borrning. Och stakarna är enkla att byta ut om de skulle demoleras. Bröderna Junttis Åkeri i Övertorneå har sedan tre månader testat S8-bankar på ett släp. Patrik Heikkilä, som är delägare i 12 | EXTE MAGASIN | 03

Junttis Åkeri, är positiv. – Över förväntan faktiskt för att var provbankar. Det brukar alltid vara något. Men än så länge har de hållit bra. Och det som är mest intressant är det breda innermåttet. Jag räknar med att vi får med 500–700 kg mer per trave med S8-bankarna. Det känns väldigt bra, säger Patrik. Mikael Haglund i Färila kör virke med tre bilar. På ett av släpen sitter sedan två månader S8 provbankar. – Jag är faktiskt lite för stålbankar, säger han. Det är klart att det kan se snyggare ut i längden med aluminium men lönsamheten är trots all det viktigaste. Fortfarande har jag både M- och E-bankar på mina ekipage. S8 verkar väldigt bra. Infästningen av stakarna är stabil. Det viktigaste är att jag får med mer virke. Det enda jag har behövt göra är att byta glidfästen eftersom de var för korta. Men det var snart gjort eftersom det är så enkelt att demontera och montera bankarna.


13 | EXTE MAGASIN | 03


TÖVAPROJEKTET RULLAR PÅ ...

Projektet på Tövaterminalen där Benny Hultmans Åkeri kör med två bilar och Fermgruppen en bil rullar på.

Alla bilarna är utrustade med Com 90-bankar. – Det fungerar väldigt bra. Vi är riktigt nöjda, säger Benny Hultman. Och Com 90 vill chaufförerna absolut inte vara utan. Skulle vi byta bankar vete sjutton om jag får några chaufförer kvar. – Vi kör ju med 74 tons ekipage, men under sommaren och tidig höst var det svårt att komma upp i den vikten eftersom vi fick köra nästan bara torrt virke. Med färskt virke är det en helt annan sak. Då är det inga problem att nå 74 ton. Richard Ferm på Fermgruppen har samma upplevelse. – Nu när vi kör rått virke når vi upp till 74 ton.

14 | EXTE MAGASIN | 03

Fast egentligen ska vi ju upp till 90 ton. Det är tanken med hela projektet. Vi väntar bara på Transportstyrelsens beslut, säger Richard Ferm. Och Com 90-bankarna fungerar bra. Det enda vi gjort är att förlänga kastarmarna för att få större träffyta när de griper i varandra. Det blir ju lite tuffare tag när man lastar med halvbunts höglyftare och stakarna trycks utåt. Som det nu känns är vi fortsatt positiva till hela projektet som ska pågå i fem år, säger Rickard Ferm.


EXTES TRÄNINGSANLÄGGNING 10-ÅRSJUBILERAR.

dals sjukgymnastik AB

y Larsson Pace Gym

ympa Illustration

Träningsfokus

Övningsdata

dals sjukgymnastik AB

ka

y Larsson Pace Gym

Kommentar

Andas in djupt och dra upp axlarna så högt upp som möjligt och släpp sedan ner axlarna vid utandning. Pressa ner så mycket som möjligt. Kan även utföras sittande.

Thony Larsson är instruktör för ExTes personal i den träningsanläggning som ligger inom fabriksområdet. Nu är det dags för 10-årsjubileum. – Jag har varit med från början, berättar Thony. Kjell Jonsson kontaktade mig och berättade att han ville satsa på friskvård för personalen. Något enkelt och fungerande. Och bara efter några månader var det klart. Styrketräningsstationer och ett preparerat elljusspår invigdes. Ett pass i veckan får personalen träna på arbetstid. – Det är viktigt att hålla igång träningen, helst tre gånger i veckan, understryker Thony. Men träning är inget självspelande piano. Det är viktigt att hela tiden motivera och stimulera. Det ska kännas kul och att det ger resultat. Jag ser att det är många som har utvecklats väldigt positivt. Med bättre kondition orkar man med en hel arbetsdag och dessutom en aktiv fritid, förklarar Thony. Jag hoppas att jubileet ska fungera som en riktigt bra nytändning. – Sedan vi invigde träningsanläggningen har sjukfrånvaron legat på en konstant låg nivå, trots att vi har en stadigt ökande genomsnittsålder, konstaterar Lennart Bennermo, ekonomichef på ExTe. Att vi fått några som tidigare inte var särskilt träningsvilliga att börja träna, kan vi ju faktiskt se.

ympa Illustration

Träningsfokus

Övningsdata

kåt ka

TRÄNING FÖR ÅKARE OCH CHAUFFÖRER. Kan även utföras sittande.

Hela programmet kan du se på ExTes hemsida ”Träning för åkare och chaufförer”. Lägg fingrarna ovanpå axlarna. Rör axlarna i en stor cirkel framåt. bakåt

måt kåt

måt

Kan även utföras sittande.

– Åkare och chaufförer är en grupp som drabbas ganska ofta av belastningsskador i axlar och rygg, säger Thony Larsson. Jag skulle vilja säga till dom alla. Vänta inte tills skadorna börjar kännas. Det bästa är att förebygga skador. Och det finns enkla rörelser som inte tar många minuter men som är "Pilbåge"-rörelser. Växelvis höger och i Läggoch fingrarna Rör axlarna väldigt effektiva omovanpå manaxlarna. gör dem helst varje dag. Använd några minuter när du av någon anledning vänster arm. framåt. en stor cirkel Kan även utföras måste stanna. Det ärsittande. väl använd tid. Lägg ner lika mycket tid på underhåll av kroppen som du lägger på bilen. Annars är risken att gubben får körförbud före bilen.

n

nk ygg

Kommentar

Lägg ovanpå axlarna. Rörså axlarna Andasfingrarna in djupt och dra upp axlarna högt i en cirkel bakåt uppstor som möjligt och släpp sedan ner axlarna vid utandning. Pressa ner så mycket som Kan även utföras sittande. möjligt.

Simulerade "plocka äpplen-rörelser". Sträck "Pil- och båge"-rörelser. Växelvis höger och växelvis höger och vänster arm upp i luften vänster arm. och grip efter "äpplen" i luften. Kan även utföras sittande. Kan även utföras sittande.

Här kommer några förslag till enkla rörelser som är bra för rygg och axlar.

Sitt med händerna nacken ochSträck håll Simulerade "plockabakom äpplen-rörelser". armbågarna ut och åt sidan. Luta digupp bakåt tills växelvis höger vänster arm i luften du att "äpplen" det sträcker i ryggen, mellan ochkänner grip efter i luften. skulderbladen, i bröstet och i axlarna. Håll Kan även utföras sittande. positionen i 30 sek. Alternativt lägg in handuk/jacka strax under skulderbladen när du sitter i förarstolen och böj bakåt.

15 | EXTE MAGASIN | 03


exte.se | youtube.com/exteswe | facebook.com/exte.sweden

Sverige porto betalt

rt. ulko ödja j a t g e vi in alt att s a arbet r a k .” v g skic llet vikti ncer I” år ar i stä ns livs barnca h nde ng ExTe ncerfo gen kri ca in Barn forskn och

DET KOM ETT MAIL FRÅN TOMTEN ... Nu har vi börjat räkna ner – åtminstone vi som fortfarande tror på Tomten. Trots att det känns som alldeles nyss han stod och stampade på förstukvisten, är det alltid lika spännande när man hör honom sörpla julgröten därute och sedan med myndig röst ställa den där obligatoriska frågan. Ja ni vet vad vi menar – den där om snälla barn. Och alla blir vi som ljus. Ögonen tindrar av förväntan. Och så öppnar han säcken. Men vänta – nu gå vi händelserna i förväg. Fortfarande är det några dagar kvar. Det återstår några bankar att svetsa och måla och sätta stripes på. Och den sista leveransen för i år har ännu inte gått iväg. Då bryter paniken ut. Vi har fått ett mail från Tomten. Alla blir förskräckta. Kommer han inte i år? Har vi inte varit tillräckligt snälla? Men när chefen över alla bankar läser mailet högt för sina medarbetare sprider sig ett leende på allas läppar.

”Många paket i årets julhandel. Jag behöver få plats med fler klappar på varje släde. Kan ni leverera 100 S8-bankar före julafton?” /Tomten Och julfriden infann sig även detta år.

En God Jul och Ett Gott Nytt År till er alla från oss alla.

VILL DU LÄSA MAGASINET ONLINE? GÅ IN PÅ VÅR WEBB – ELLER ISSUU.COM 16 | EXTE MAGASIN | 03

KONTAKTA OSS; TELEFON 0651-175 00 ELLER MAIL SALES@EXTE.SE OCH BERÄTTA VAD DU BEHÖVER.

Extemagazine 03|2014  

Nyheter från världens största tillverkare av lastbankar.

Extemagazine 03|2014  

Nyheter från världens största tillverkare av lastbankar.

Advertisement