Page 1

N R 4 / 2 015

E XTEMAGAS I N N Y H E T E R F R Å N VÄ R L D E N S L E D A N D E T I L LV E R K A R E AV L A S T B A N K A R O C H A U TO M AT I S K A S PÄ N N A R E

En riktigt God Jul & Gott nytt år önskar vi på ExTe.

FÖR SÄKERHETS SKULL ...

LKLAPPS PSET

B Ä S TA

TI

JU

2 01 5

G od Jul

VILL DU LÄSA MAGASINET ONLINE? GÅ IN PÅ EXTE.SE – ELLER ISSUU.COM

I 117 ÅR HAR VI SAMARBETAT MED TOMTEN. HAN VET PRECIS VAD EN ÅKARE BEHÖVER.

KONTAKTA OSS; TELEFON 0651-175 00 ELLER MAIL SALES@EXTE.SE OCH BERÄTTA VAD DU BEHÖVER. EXTE MAGASIN | 1


K J E L L J O N S S O N, VD E XTE

VI SÄTTER

INGA GRÄNSER FÖR FRAMTIDEN

”Eftersom vi inget vet om framtiden, har vi bara nuet”, var det en skådespelare som tyckte. I mina öron låter det ganska uppgivet. Möjligen beroende på att det i min entreprenörshjärna mest handlar om framtiden. Nutiden är historia redan i morgon. Framtiden skapar vi med idéer, hängivenhet och tydliga visioner, samtidigt som vi löser dagens uppgifter. Att tappa fokus på framtiden för att grotta ner sig i nuet tror jag är förödande. Oavsett vad det gäller. Under ett antal år har vi med professionell hjälp scannat av marknadens uppfattningar om oss. Aldrig någonsin har varumärket ExTe varit så starkt som nu. Ska vi nöja oss med det? Ingalunda. I den framtid vi skapar är vår konkurrenskraft ännu starkare. Med ständigt förbättrade produkter fortsätter vi att bidra till våra kunders effektivitet och lönsamhet. Och våra kunder är ännu mer nöjda. Det är styrkan i ett varumärke. Vi kommer nu att inleda en

nysatsning och göra betydande investeringar i en total översyn av vår produktion, vår maskinutrustning och våra arbetsmetoder. Jag hoppas att ni alla förstår att vi har en stark framtidstro. Även om det sker förändringar kommer skogstransporter, precis som nu, att vara en stor och viktig bransch i framtiden. När det gäller produktutveckling sätter vi inga gränser. Varje idé är värd att vrida och vända på, att pröva och se hur den kan bidra. TU-spännaren är ett exempel på lösningar som skapar en del av framtiden i åkarnas vardag. Och genom att komplettera spännaren med luftstyrd frikoppling och luftutlösare av banden har vi både skapat en betydligt mer flexibel och effektiv användning av TU-spännaren och en väsentligt mycket bättre arbetsmiljö för chaufförerna. Så till en av mina käpphästar. Nu är det mörkt, väldigt mörkt framför allt efter vägarna. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Se till att synas – både

för din egen och medtrafikanternas säkerhet. Använd ExTes originaldekaler på bankar och spännare. Dekalerna är framtagna med den speciella fluorescerande oranga färgen just för att synas i mörkret. Diskussionen om höjda lastvikter, utöver de 64 ton som nu gäller, har blivit en riktigt svensk byråkratiklassiker. Riksdagen har fattat beslut, men ingen myndighet har hittills velat ta på sig ansvar för genomförandet. I stället har man bara velat. Nu måste det bli slut på detta både för åkarnas och skogsindustrins skull. Men en sak är solklar. ExTe kommer att erbjuda de produkter som åkarna behöver när tidplanen för de nya lastvikterna blir fastställd. Avslutningsvis vill jag önska er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År. Ta vara på tiden tillsammans med nära och kära.

Kjell Jonsson, VD ExTe

iPad

9:45 AM

E XT E

NYH

LÄS MAGASINET DIGITALT. På exte.se hittar du alltid det aktuella ExTe

FÖR SÄK

ETE

R F RÅN

VÄR

100%

M AG

LDE NS LED AN

DE TIL LV

ERK AR

E A V

AS I N

LAS

TBA

. NR 4/2

ERHETS SKU LL ...

Magasinet. Klicka och läs om nyheter från

Söker du återfö rsäljare? Du hittar alla www.exte.s på e

LKLAP

IPSET

BÄS

T

JU

ST

A

P

olika delar av världen.

2 01 5

God Jul

VILL DU LÄSA MAGAS GÅ IN PÅ VÅR WEBB INET ONLINE? – ELLER ISSUU.COM

2 | EXTE MAGASIN

NKA R

I 117 ÅR SAMARB HAR VI ETA TOMTEN T MED . HAN PRECIS VAD VET ÅKARE BEH EN ÖVER.

KONTAKTA SALES@ OSS; TELEFON 0651-1 EXTE.SE OCH BERÄTT 75 00 ELLER MAIL A VAD DU BEHÖVER.

015

INNEHÅLL

04 Från årskiftet är det TU & TL som gäller. 12 Bättre krok och smidigare kättinghängare. 08 Nu laddar vi om. 14 Finlands sak borde vara vår. 10 TU-Spännaren ger oss ett extra lass om dagen. 15 Europa väljer mest teleskopstakar.


NU ÄR DET 100% EXTE FÖR BOSSE. Bosse Hjelm har några år på nacken i både ExTe och moderbolaget Extendo. Men från och med nu är det 100% ExTe som gäller. – Jag ska ansvara för ExTes kontakter med återförsäljare i Finland och vara ett stöd i deras försäljning av ExTe-produkter. ExTe har en stark position i Finland och den ska vi förstås både bevara och utveckla. Jag ska dessutom ansvara för teknisk support och eftermarknad world-wide, inklusive den svenska marknaden, berättar Bosse. Inga små arbetsuppgifter kan man tycka, men för en entreprenör som Bosse är tuffa utmaningar inget nytt. – Jag tror att både åkare och påbyggare vet vad jag står för efter alla år i branschen. Mitt absoluta mål och det jag brinner för är att underlätta för kunderna. Att göra deras vardag enklare och mer lönsam, säger Bosse. – Jag kommer också att hjälpa till på utvecklingssidan, och har förstås synpunkter på hur lösningar ska se ut för att de ska fungera för kunderna. Enkelheten för kunderna är en av mina käpphästar. Allt som vi kan göra för att

BOSSE HJELM Ansvarig för eftermarknad och teknisk support Mobil 076-677 6677 Tfn 0651-175 37 Fax 0651-175 05 bo.hjelm@exte.se

underlätta för kunderna måste vi kunna erbjuda. Bara en sån sak som att förenkla monteringen av bankar med förmonterade fästen. Det här har vi redan. Och det finns mycket annat på samma tema som är på gång, som jag inte kan avslöja nu. ExTes fokus ligger på kunden. Vi jobbar därför med att skapa team för olika marknader, där konstruktion – produktion – försäljning samarbetar väldigt nära. – Jag ser teamen som en stark konkurrensfördel för ExTe, och det måste vi jobba vidare på. Nu kliver jag in helt och fullt på ExTe. Välkomna att kontakta mig. EXTE MAGASIN | 3


FRÅN ÅRSSKIFTET ÄR DET TU- OCH TL-SPÄNNARE SOM GÄLLER. Både Luftman- och Grizzlyspännarna ersätts med de nya TU- och TL-spännarna efter årskiftet. Serieproduktionen av både Luftmanspännare och Grizzlyspännare upphör. För er som har någon av spännarna kommer det självfallet att finnas reservdelar. Det beställer ni enklast genom återförsäljaren eller genom att kontakta oss på ExTe.

TU:

Luftman utgår ur sortimentet och ersätts av TU-spännaren. Spännaren är unik i sitt slag, lätt och flexibel att montera. Kompletterad med luftutlösare får chauffören en både säkrare och lättsammare arbetsmiljö. TU-spännaren passar även för lastsäkring av annat gods än virke.

2016

TL:

Även Grizzlyspännaren utgår ur sortimentet, och ersätts av TL-spännaren. TL är även den en spännare med automatisk efterspänning, men med begränsad spännlängd. En liten och enkel spännare som fyller basbehoven.

Information om våra spännare får du av våra återförsäljare eller genom att kontakta någon av våra säljare på ExTe. På vår hemsida www.exte.se hittar du också mer information.

4 | EXTE MAGASIN


B E SÖK

ÖKAT INTRESSE I BRASILIEN FÖR EXTES PRODUKTER. I november var det dags för nästa besök från Brasilien. Här det ExTes VD Kjell Jonsson, till vänster, tillsammans med Caio Vaz från juristföretaget Vaz de Almeida, Elinton Battistella från BBM, Per Jonasson ExTe, Paula Machado och Olle Melin, båda från EMEX samt Joao Cristo från BBM. För att se produkterna i arbete ingick förstås också ett besök i skogen. BBM är ett stort transportföretag och Elinton Battistella, som är VD, ska utöka timmerbilsflottan med 50 nya trailers i början på 2016. Förhoppningen är att ExTe tillsammans med EMEX får leverera bankarna.

Intresset i Brasilien för ExTes produkter ökar stadigt. – Redan finns en fabrik som tillverkar stålbankar på licens efter våra specifikationer. Eftersom vi är ledande i branschen är det kanske inte så konstigt att intresset för våra övriga bankar och produkter också ökar, säger Per Jonasson, som ansvarar för ExTes kontakter med återförsäljare i både syd- och nordamerika. – I mitten av september hade vi besök från skogsbolaget Fibria, som är världens största producent av pappersmassa från eukalyptus. Tillsammans med vår brasilianske återförsäljare Olle Melin ville Marcelo Claus från Fibria se lite närmare på våra produkter och hur de tillverkas. Marcelo Claus är ansvarig för logistik och transport av virke för Fibria. Hans tanke är att driva igenom ett projekt där Fibria bygger ett ekipage med A-bankar och TU-spännare, berättar Per Jonasson.

Till vänster är det Marcelo Claus tillsammans med ExTes ÅF (EMEX) i Brasilien Olle Melin.

EXTE MAGASIN | 5


6 | EXTE MAGASIN


TU-SPÄNNAREN ÄR GRUNDEN. MED RÄTT TILLBEHÖR OCH EN KNAPPTRYCKNING FÅR CHAUFFÖREN EN HELT NY ARBETSMILJÖ.

De flesta chaufförer blir nog med tiden ganska less på att springa runt ekipaget och både spänna och lossa surrningarna. Det sliter på kroppen och medför en hel del risker. Men så behöver det inte vara längre. TU-spännaren kompletterad med rätt tillbehör ger helt nya förutsättningar. Och chaufförerna får en ny och betydligt bättre arbetsmiljö. En ny krok gör det enklare att lyfta band eller kätting över traven. Med luftutlösaren frigörs surrningen och använder man band rullas det upp automatiskt. Det enda som krävs är en knapptryckning från hytten. Enkelt, bekvämt och väldigt säkert för chauffören. Emil Jernberg är tillsammans med en bror och sin far både åkare och chaufför. Jernbergs åkeri i Gästrikland kör med två virkesekipage. På det allra senaste ekipaget har man monterat TU-spännare som kompletterats med luftutlösare. – Det är en grym skillnad med TU-spännare och luftutlösare. Spännlängden är ju oändlig och den spänner väldigt hårt. Men ändå går det snabbt och enkelt att frigöra surrningen. Jag behöver inte ens kliva ur bilen. Det är bara att trycka på en knapp i hytten så släpper banden och rullas in. För mig som chaufför är det både bekvämt och mycket säkrare, konstaterar Emil. – Allt blir mycket enklare med TU-spännaren än det var tidigare. Och då tänker jag inte bara på att den är snabb och flexibel att montera, även där det är trångt. Den är ju underhållsfri också. Dessutom går inmatningen av banden snabbare än tidigare. För mig fungerar TU-spännaren med luftutlösare perfekt, tycker Emil Jernberg. EXTE MAGASIN | 7


NU LADDAR VI OM. Åkare, chaufförer och påbyggare. De allra flesta har någon gång besökt ExTe i Färila. Inte minst i samband med Skogstransportmässan. Många har spontant sagt att det ser rent, snyggt och välordnat ut i ExTes fabriksanläggningar.

– Och så är det, men nu laddar vi om, säger Magnus Johansen, ExTes produktionschef. I klartext betyder det att vi ser över hela flödet i produktionen, från råämnen till färdiga produkter. – Just nu gör vi en flödesanalys för att få en bild av i vilken ordning vi ska ta det. Och hur vi ska organisera en ökad produktion. Vi rustar helt enkelt för en positiv framtid, säger Magnus. När marknadens behov utvecklas måste vi förstås vara lyhörda för att bibehålla vår konkurrenskraft. Produkter förändras, nya tillkommer och både lastvikter och lasthöjder påverkar hur vi organiserar produktionen. Eftersom vi dessutom jobbar över hela världen tillkommer nya marknader med sina specifika krav. – Det vi gör nu är att se över layout och logistik i båda våra fabriksanläggningar. Vi ska in med större maskiner och snabba upp produktionen för att kunna leverera snabbare. Allt för att öka vår konkurrenskraft, förklarar Magnus. Idén är att ännu smidigare är hittills få igenom råämnen till färdig produkt på kortare tid. Det betyder investeringar i flera nya maskiner, till exempel större laserskärare, större kantpress, nya och mer effektiva svetsrobotar, ett helt nytt och betydligt större måleri. – Vi kommer att få en betydligt större produktionskapacitet när allt är på plats, konstaterar Magnus.

8 | EXTE MAGASIN


ANDERS EKLUND I MOSKOSEL FICK EN IDÉ. ▲ En av de två tridembilarna i Eklunds åkeri. Bankarna är som synes nerfällda i ramen, och mellan bankarna är två skräddarsydda stödbankar monterade. Bilen lastar nära 20 ton.

Lars-Olov Eliasson är chaufför på en av experimentbilarna. – Den går väldigt stabilt med lass på. Då känner man knappt av vagnen. Hittills känns det bra. Och trots föret med is och snö tar vi oss fram utan problem. Kul att prova något nytt, tycker Lars-Olov.

– Jag tänkte att förr eller senare måste väl beslutet komma om höjning av totalvikten till 74 ton. Och när man är i läget att nyinvestera i bilar försökte jag fundera ut en lösning som passar både för 64 och 74 ton, berättar Anders. Samtidigt ville jag undvika slitage på vagnarna så långt som möjligt. Dessutom skulle det kosta för mycket att bygga om vagnarna för att klara 74 ton. Om man däremot kunde föra över en del lastvikt från släp till bil borde det fungera. När jag kommit så långt i tankarna tog jag kontakt med ExTe för att få hjälp med en del konstruktionslösningar och hållfasthetsberäkningar. De nappade på mina idéer och har varit väldigt bra att samarbeta med. – Jag vill betona att det här är ett experiment, men jag tror att det ska fungera bra. Först och främst har bilarna förstås en extra axel. Vi monterade på ExTes S10-bankar och sänkte ner dem i ramen på bilarna. Mellan bankarna har vi monterat två skräddarsydda stödbankar. Nu är bilarna förberedda för 74 ton och vi får lasta nära 20 ton på dem. Med vanliga däck ligger totalhöjden på 440 och lasthöjden är 320. Vi maxar nu lastvikten på bilarna och spar på släpen. Och när det blir 74 tons totalvikt klarar vi 68 ton utan nya investeringar. Vi lastar bara lite mer på släpen. Anders är helnöjd med ExTes S10-bankar. – De rymmer väldigt mycket och volymen blir stor. Det är faktiskt så att lastmaskinen som lossar virket har svårt att få med hela traven, konstaterar Anders.

EXTE MAGASIN | 9


TRANSPORT AV SÅGAT VIRKE:

TU-SPÄNNAREN GER OSS ETT LASS EXTRA OM DAN. Team Lennarts Åkeri i Ö-vik är ett av många åkerier som kombinerar transporter av spån, bark och sågat virke. – Vi kör ungefär 130 lass i veckan, mest sågat virke och resten, ca 30%, är spån och bark.

En virkesbil, fast det inte syns. Team Lennart kör både sågat virke och spån/bark. Och det sågade virket ligger säkert förankrat med hjälp av TU-spännare.

10 | EXTE MAGASIN

Lennarts chaufförer har fått testa TU-spännare sedan i somras. – Jag har bara hört positiva omdömen. Chaufförerna tycker det här är bra. Framför allt går det så snabbt att spänna när vi lastat virkespaket. Det tar bara sex minuter att lasta hela ekipaget och att spänna. Jämför det med att ha manuella spännare, där du måste gå runt och för hand veva runt varje spännare. Dessutom sätter sig ju lasten. Och i princip ska man stanna och kolla om det behövs spännas efter. Men hur många gör det? Jämfört med att surra manuellt tjänar vi ett lass om dagen. Med TU-spännaren går efterspänningen automatiskt under


EN FIKTIV BILD PÅ HUR DET KAN SE UT:

transporten. – Ur säkerhetssynpunkt är det här naurligtvis mycket bättre, konstaterar Lennart. Och när vi lossar, släpper vi på trycket och banden rullar upp med automatik. Innan nyår kommer vi att ha TU-spännare på fyra ekipage och dessutom monterar vi luftstyrd frikoppling på dem. Det gör att det blir ännu enklare och smidigare. På en virkesbil sitter ju spännaren på banken eller ramen. Men hur ser det ut på ett flisekipage? – Det är samma princip, förklarar Lennart. Från ramen på både bil och släp går det ut tvärbalkar som flaket vilar på. Och på tvärbalkarna monteras spännarna med hjälp av fästen för

insvetsning. Bandet kommer upp genom en springa på insidan av ”skåpet” och går igenom en ögla i taket, och hamnar aldrig liggandes på golvet. – De viktiga fördelarna jag ser med TU-spännaren är att den har automatisk efterspänning, som ger extremt säker lastförankring. Det går snabbt och enkelt att både spänna och frigöra surrningen. Vi spar helt enkelt tid, säger Lennart Eriksson.

Genom springor i flaket går banden upp från TU-spännarna och sitter i fjädrande öglor upptill. Därmed hamnar de aldrig på flakgolvet.


BÄTTRE KROK OCH SMIDIGARE KÄTTINGHÄNGARE. En krok är väl en krok kan man tycka. Men riktigt så enkelt är det inte. Framför allt inte om den ska användas för att lyfta kätting eller band över traven när den ska surras. Även en krok kan utvecklas.

12 | EXTE MAGASIN

I ExTes produktsortiment är ingen produkt för enkel för att inte kunna förbättras. – Och det är precis vad vi gjort, säger Bosse Hjelm. Tanken med kroken är ju att det med gripen ska vara enkelt att lyfta upp slinget oavsett om det är band eller kätting. Med krokens hjälp tar man ju bort momentet att kasta slinget över traven. Det kanske man tycker att man kan hålla på med när man är ung. Men i långa loppet sliter det på kroppen. Dessutom går det snabbare att lägga över slinget med hjälp av kroken och kranens grip. Vår nya krok är både öppnare och lite djupare. Det betyder att den är lättare att få tag på och sitter säkrare på gripen när man lyfter, förklarar Bosse. För den som använder kättingsling har vi dessutom förbättrat kättinghängaren. Henrik Larsson i Ljusdal är en av åkarna som har den nya kroken. Henrik har varit med från början och testat kroken. – Ingen tvekan om att den är bättre än föregångaren. Genom att det är lite mer material i kroken blir den stabilare och dras inte ut om man fastnar i något. Den bredare öppningen och större djupet gör kroken enklare att lyfta, förklarar Henrik. Eftersom det finns så många olika typer av gripare kan det vara svårt att göra en krok som passar alla modeller, men den här har bra balans och sitter rakt. Henrik har även monterat den nya kättinghängaren, som är lite utvinklad. – Det gör att kättingen löper ut mycket lättare, säger Henrik.


DET HÄR ÄR

ORIGINALET! ExTes dekaler och stripes i den rödoranga fluorescerande färgen har egentligen bara ett viktigt syfte - att göra ekipagen synliga även i mörker. Att det sedan är en snygg design är bara en bonus. ExTe tog fram den rödoranga varselfärgen i samarbete med Trafikverket (dåvarande Vägverket). Färgen signalerar på långt håll att ett virkesekipage är på väg, oavsett om det rullar eller står och lastar. Helt och hållet en fråga om säkerhet med andra ord. Vi står för originalet och säkerheten. Om du för säkerhets skull behöver nya stripes eller dekaler vänder du dig i första hand till din återförsäljare. Men du är naturligtvis även välkommen att kontakta ExTe på 0651-175 00 e-post sales@exte.se

Beställ innan årsskiftet så får du en säkerhetsrabatt på 50%.

EXTE MAGASIN | 13


S PAN I E N

ETT LYCKAT DEPÅBESÖK FÖR EXTE.

Robin Larsson tog sig till sin tredje raka A-final i Rallycrossens VM-deltävling i Barcelona. Tyvärr tvingades han bryta när ett styrstag havererade. Tävlingen avgjordes på Formula 1-banan där Robin hejades fram av en entusiastisk ExTe-publik. ExTe hade tillsammans med sin spanske återförsäljare Alfonso Prieto-Perez, Implementos Locistics, bjudit in påbyggare i Katalonien att vara med när Rallycrossen kom till stan.

En höjdpunkt på dagen var när Alfonso, till höger med keps, lotsade sina kunder till Robins depå.

F I N LA N D

FINLANDS SAK BORDE VARA VÅR.

Visst är det lite konstigt – hur två folk som är grannar kan vara så olika. Här hos oss har vi ett anmärkningsvärt intresse för att utreda och dra i långbänk. I Finland känns det mer som ”ska vi prata eller ...”. I Finland har man redan 76 ton som norm. I Sverige är det efter mycket om och men 64 ton. Visst, vi har ett antal dispenser på både 74 ton och 90 ton. Men sedan tar det stopp. Vi måste fixa broarna först – och det kostar pengar. När vi ska ha en heltäckande och ”säker” lösning, finlirar finnarna med praktiska lösningar. Allt efter principen gräv där du står och se möjligheterna. I Finland kör man nu på prov med ett 104 tons ekipage. Man flyttar helt enkelt 76 ton kortved från finska Lappland till industrin vid kusten. Ekipaget är 33 m långt har 13 axlar och väldigt många däck. Och lastar 6 travar kortved eller 4 travar 4-meters längder. Det här ekipaget är förstås inte avsett för transporter i skogen. Det ska gå mellan terminal och industri på långa sträckor där järnvägstransporter inte är möjliga. Och broarna då?? Där det behövs finns rödljus för den mötande trafiken. Chauffören aktiverar med fjärrkontroll. Men det här är kanske för enkla lösningar för att fungera hos oss.

14 | EXTE MAGASIN


STÖDBANKAR – SKYDDAR OCH MINSKAR TIDEN FÖR LASTNING OCH LOSSNING.

Stödbankarna skyddar ramen när virket lossas, och är snabb och enkel att montera med klämfästen eller friktionsfästen. Utskurna spår och tandning gör det enkelt att justera efter rambredder. Ingen svetsning eller borrning behövs. Stödbankar finns dels med vinklade ytterändar dels helt raka. Stödbanken med vinklade ytterändar är förberedd för tillbehör genom ett antal hål och fästpunkter för t ex krokar, band mm. Den är dessutom förberedd för skjutbordsfästen. Banken väger endast 35 kg, har slitstål på översidan och kan levereras färdiglackad och klar för montering. Den raka stödbanken monteras främst på bilar när t ex tankar, skärmar med mera begränsar utrymmet. Mer information om våra stödbankar finns på www.exte.se. Du är också välkommen att kontakta någon av våra säljare.

EUROPA VÄLJER MEST TELESKOPSTAKAR. I september levererade ExTes återförsäljare MHS i Polen sitt tredje ekipage med D7-stommar. På de två ekipage som levererades tidigare var det kompletta D7-bankar, dvs både D-stommar och D-stakar. På det senaste ekipaget ville åkaren ha teleskopstakar. – I Europa säljs det traditionellt mest teleskopstakar, berättar Ingemar Larsson på ExTe. Den fria höjden är

max 4 meter. Men ibland när virket lunnas fram på skogsbilvägar vill man kunna utnyttja högre lasthöjder. Och då är teleskopstakarna idealiska. Kunderna är smarta, konstaterar Ingemar. De vill kunna justera stakarna beroende på vad man för tillfället transporterar. Tungt virke – låga stakar. Lätt virke – höga stakar.

EXTE MAGASIN | 15


Sverige porto betalt

Gör din egen banke, krok eller varför inte spännare till jul. Julgodis är en höjdare – särskilt den som man gjort själv. Här kommer ett recept som ger dig möjlighet att efter eget huvud skapa de former du gillar. Varför inte en ExTe-banke eller den nya kroken. En spännare vore väl inte heller fel. Ta en bild på din julgodis och skicka den till foto@exte.se. Helst före julafton så hinner vi skicka ut några användbara presenter lagom till det nya året.

Julgodisreceptet 2 dl kokosflingor 11/2 dl cashewnötter 6 torkade och urkärnade dadlar 1 dl kakao 11/2 tsk kardemumma 1 dl kokosfett 5-10 droppar arraksessens (går lika bra med whisky) ½ dl kakao till topping Mixa alla ingredienser (utom toppingen) till en jämn massa. Smaksätt med arrak (eller ngt annat) så att det blir lagom starkt. Forma på bakpapper efter eget huvud. Toppa med kakao. Ta en bild och skicka till ExTe. Ställ kallt till servering. Njut.

I år stöttar vi Barncancerfonden och skänker ”HOPP” till alla de barn och familjer som drabbats av det ofattbara. VILL DU LÄSA MAGASINET ONLINE? GÅ IN PÅ EXTE.SE – ELLER ISSUU.COM

KONTAKTA OSS; TELEFON 0651-175 00 ELLER MAIL SALES@EXTE.SE OCH BERÄTTA VAD DU BEHÖVER.

ExTe magasin 4|2015  

ExTe Magasin 4|2015 Nyheter från världens största tillverkare av lastbankar.

ExTe magasin 4|2015  

ExTe Magasin 4|2015 Nyheter från världens största tillverkare av lastbankar.

Advertisement