Page 1

yres H avisen NYHETER OCH INFORMATION FRÅN ÄLVKARLEBYHUS • NR 4-2009

Dags att summera 2009 Så här i slutet av året kan det vara lämpligt att titta lite i backspegeln för att se vad vi åstadkommit under 2009. En tydlig förbättring är hanteringen av felanmälningar. Vi har fått större kontroll över vad som anmäls i systemet och kan arbeta mer effektivt. All kundkontakt är nu också samlad hos våra bovärdar vilket gör att vi har koll på alla aktuella frågor. Det här nyhetsbladet, Hyresavisen, har också inneburit att vi fått en bra och enkel kanal att nå ut med information till våra hyresgäster. Inför framtiden måste vi fortsätta att arbeta för en balans i vårt bostadsbestånd.

Vi har sedan länge ett för stort bestånd i kommunen i förhållande till efterfrågan. Vi har genomfört rivningar och fler kommer under nästa år. Samtidigt tittar vi även på att nyproducera bostäder. Om vi ska kunna fortsätta vara en attraktiv hyresvärd måste vi också kunna erbjuda bostäder som passar många olika kundgrupper. Eva Henebäck, VD Älvkarlebyhus

God Jul & Gott Nytt

År!

Autogiro praktiskt för hyran Att betala sin hyra via autogiro är både bekvämt och tryggt. Betalningen sker automatiskt på rätt dag från ditt konto, även när du är bortrest eller om du råkar bli sjuk. Det enda du behöver göra är att ta kontakt med våra bovärdar så hjälper de dig att fylla i en ansökan. Självklart behöver du också se till att det finns pengar på ditt konto den dagen då hyran dras.

Öppettider i jul hos Älvkarlebyhus Vår kundtjänst ligger på Roosvägen 2 i Skutskär. Dit är du välkommen med frågor kring ditt boende. Om du har lite mer komplicerade ärenden ser vi gärna att du bokar ditt besök. Då kan vi ge dig bättre service. Tel 026-833 50. Våra ordinarie öppettider är: Telefontid måndag-fredag 8-12, 13-16. Obokade besök 13-16. Dag före röd dag stänger vi kl 12. OBS! 23/12 och 28/12 har kundtjänst och kontoret stängt. 5/1 har vi öppet och telefontid 8–12.

önskar Älvkarlebyhus Hyresavisen Hyresavisen ges ut av Älvkarlebyhus och delas ut till alla hyresgäster 4 ggr/år. Kontakta oss om du har synpunkter på innehållet: 026-833 50 eller bovard@alvkarlebyhus.se Text och form: Kilometer Reklambyrå. Tryck: S-Tryck.

Vid akuta ärenden efter kontorstid ring Larmtjänst tel 026-12 04 28. Störningsjour efter kontorstid ring SAUVERA tel 070-57 84 246.


Arkitektförslag kring Hårsta

Synpunkter på förslagen

Två arkitektkontor har tittat närmare på vissa utformningsfrågor kring Hårsta. – Vi vill få en inriktning åt vilket håll vi ska gå med arbetet, säger Martin Svaleryd på Älvkarlebyhus. Det arbetet är lättare att komma rätt med om vi har fått se exempel på en del av de tankar som vi haft hittills. Våra önskemål har varit att arkitekterna ska titta mycket på utomhusmiljöerna med grönytor och belysning.

Flera av de synpunkter som kom in har fokuserat på hur det ser ut i dag och inte på arkitekternas förslag. Här är några av kommentarerna: • Viktigt att uteplatsen kan nås med rollatorer. • Fler parkeringsplatser. • Bra med gång- och cykelväg till centrum. • Bra med cykelförråd och tvättstugor i markplan. • Saknar grovtvättstuga. • Hiss önskas till 8a. • Mattvätt är bra förslag. • Skapa gemensamhetslokal. • Skapa gästlägenhet för besökare.

Förslagen har varit utställda i Skutskärs bibliotek mellan 10 och 17 november och det har funnits möjlighet att lägga synpunkter i en svarslåda intill. – Det finns hela tiden möjlighet att komma med synpunkter till oos, betonar Martin. Vi vill ha en dialog med alla som bor hos oss och även andra i den här processen. Hårstaområdet påverkar med sitt centrala läge hur hela Skutskär uppfattas.

Förslag 1

SOPHUS

HÅRSTA BLOMMAR

Johan Skoog Arkitektkontor har kallat sitt förslag Hårsta Blommar. En viktig del i förslaget är att knyta ihop bostadsområdet med omgivningarna.

Älvkarlebyhus har bjudit in till paralellt uppdrag för stadsdelsförnyelse i Hårsta, Skutskär. I detta förslag ses hela den fysiskt rumsliga strukturen som ett sammanhang - husen och utemiljön är en helhet. Målet med projektet är att Hårsta ska bli ett trivsamt och inbjudande bostadsområde. Trygghet och social integration har varit ledord i detta förslag som kallas Hårsta blommar. De principer som ligger till grund för förslaget är att anknyta området till omgivningen. Hårsta har ett bra läge mellan centrum och järnvägsstationen. Den koppningen ska förstärkas. Två stråk går genom området, stråken har två olika karaktärer. Ett parkstråk och ett stadsstråk. De två stråken förstärks och tydliggörs i utemiljön. Byggnaderna får ett nytt uttryck med sadeltak och putsade fasader med partier av teproskivor eller trä. På strategiska platser, där området syns från omgivningen speglar sig husen i marken i form av blomsterängar - Hårsta blommar upp! ENTRËTORG ENTRÉYTA

PERSPEKTIV 2

SOPHUS

GARAGE

GARAGE

PERSPEKTIV 1

MÖJLIGHET ODLINGSYTOR

GARAGE

FÖRRÅD

SOPHUS BOLLPLAN

SAMLINGSPLATS

LEK FÖR SMÅBARN MARKMODULLERING

MARKMODULLERING

SOPHUS

FÖRRÅD

TVÄTTSTUGA

RUTSCHLEK PÅ BEF. KULLE

UTEPLATS

GARAGE

LEK FÖR SMÅBARN

SOPHUS

NORR

GARAGE

CYKEL FÖRRÅD

HÅRSTA BLOMMAR PARALELLT UPPDRAG STADSDELSFÖRNYELSE ÄLVKARLEBYHYS JOHAN SKOOG ARKITEKTKONTOR och WSP SVERIGE 2009-11-06

Förslag 2 Arkitektgruppens förslag heter Hårsta i utveckling. En av idéerna i förslaget är att bygga nya taklägenheter på några av husen.

1


Att tänka på i jul

Julen står för dörren och med den en hel del att tänka på och att vara försiktig med. Vi vill förstås att alla som vill ska kunna fira en härlig problemfri jul.

• Släck ljusen! Lämna aldrig brinnande ljus obevakade. På några få minuter kan din lägenhet vara övertänd och fylld av giftiga rökgaser. Kolla hellre en gång för mycket än en gång för lite. Och se till att dina brandvarnare har fräscha batterier!

• Torka upp fettet! Spola aldrig ner frityrolja eller andra större mängder fett i diskhon. När oljan eller fettet hamnar i de kalla avloppsrören stelnar de snabbt och bildar proppar som orsakar stopp i avloppssystemet. Samla istället upp fettet i hushållspapper och släng det i de vanliga hushållssoporna. • Ta hand om papper och snören! Julen innebär stora mängder julklappspapper, etiketter och snören. Julklappspapperet kan slängas i pappersåtervinningen om det är helt rensat från julklappssnören. Snörena läggs i hushållssoporna. De stora mängderna sopor under jul och nyår kan innebära att våra soprum och sopkärl riskerar att svämma över. Se till att allt är noggrant förpackat så sparar du utrymme.

• Det blir halt! Kylan kommer förr eller senare. Vi sandar och skottar så fort vi hinner men prioriterar vissa stråk och platser. Det gör att du alltid bör vara försiktig och agera som om det är halt på marken.

• Var försiktig med fyrverkerier! Rikta aldrig raketer mot människor, djur eller hus. En enda raket som träffar fel kan skada en människa för livet eller bränna ner ett helt hus.

Jul och nyår är helger när även vi på Älvkarlebyhus vill vara lediga om det går. Därför har vi begränsad service under den tiden. Akuta fall hanteras av vårt journummer. Om vi alla hjälps åt kan vi fira en god jul och ett gott nytt år tillsammans.

Hallå där, Åsa Holmgren! Ryktet säger att du ska sluta på Älvkarlebyhus? – Ja, efter många års förvärvsarbete, varav 30 här på Älvkarlebyhus, tänker jag nu ägna mig åt mina egna intressen. Jag tänker unna mig lyxen att styra över min egen tid!

Hur ser dina planer ut? – Jag har fyra underbara barnbarn, jag gillar att fotografera, resa och umgås med goda vänner. En och annan golfrunda med ”gubben” blir det säkert också.

Vad kommer du att minnas bäst från åren på Älvkarlebyhus? – Den goda kontakten med alla hyresgäster förstås. Vi har också varit ett glatt arbetsgäng som bjudit på många härliga dagar tillsammans.


Älvkarlebyhus samlar sig Nu är det klart att Älvkarlebyhus flyttar all sin verksamhet till Bowlinghuset. Då samlas kundtjänst, administration och även den tekniska underhållsverksamheten i samma fastighet och i ändamålsenliga lokaler. – Lokalerna har stått tomma och outhyrda sedan bowlingen slog igen, berättar Martin Svaleryd. Det har varit svårt att hitta nya hyresgäster. Att flytta in vår egen verksamhet bedömer vi som det bästa alternativet. – Det blir framför allt lättare att hitta till oss och närmare centrum. Men vi tror inte att biltrafiken ska öka i någon nämvärd omfattning på grund av oss.

Bowlingshuset får bland annat ny entré för besökare till Älvkarlebyhus. Ritningarna är dock inte slutgiltiga utan endast en idé om hur huset skulle kunna anpassas för de nya verksamheterna.

Hur trivs du hos oss? Vinn en gratis hyra! Under vecka 48 delade vi ut en enkät till alla våra hyresgäster. Syftet med enkäten är att ta reda på hur du trivs hos oss och vilka synpunkter du har på det vi gör. Det är värdefullt för oss att få svar på den här typen av frågor, det gör att vi kan förbättra och förändra verksamheten så att vi ännu bättre

kan leva upp till era önskemål. Vi kommer också att kunna jämföra våra resultat med andra bostadsbolag. Du kan svara på enkäten på Internet via www.aktivbo.com. Logga in med enkätnumret. Du kan också skicka in enkäten i

Centralgatan 24 och Bergsvägen 11 rivs Styrelsen för Älvkarlebyhus har beslutat att riva två fastigheter, Centralgatan 24 och Bergsvägen 11. Bedömningen är att vi inte kommer att kunna hyra ut de vakanta bostäderna inom överskådlig framtid och Centralgatan 24 är dessutom i dåligt skick. Arbetet med att hitta nya lägenheter till de boende som bor i fastigheterna har påbörjats, det är cirka 25 hushåll som berörs. Ambitionen är att rivningarna ska påbörjas under 2010.

Du bestämmer underhållet Nu före jul kommer en förfrågan till alla våra hyresgäster om underhållet av deras bostäder. Du som bor hos Älvkarlebyhus har möjlighet att påverka det inre underhållet i din bostad. Om du tackar nej till en planerad åtgärd kan du få hyresrabatt. Väljer du istället att tidigarelägga underhåll får du betala en extra kostnad. Om du vill att det planerade underhållet ska utföras måste du svara på vår förfrågan. Har du frågor kring detta kan du prata med våra bovärdar, tel 026-833 50.

det portofria svarskuvertet som följde med. Vi lottar ut en gratis månadshyra bland alla som svarar på enkäten. Mer information om enkäten kan du få av Annica eller Anna på AktivBo 08-23 39 85 eller av våra bovärdar på 026-833 50.

Frisörer flyttar in På Centralgatan 14 har salongen B4U öppnat. Runt årsskiftet öppnar även en salong på Centralgatan 4. Vi hälsar båda välkomna som hyresgäster hos Älvkarlebyhus.

Hyresavisen_nr4_2009  

Nyheter och information från Älvkarlebyhus.

Hyresavisen_nr4_2009  

Nyheter och information från Älvkarlebyhus.

Advertisement