Page 1

Vendsysselske Årbøger 1957-58

I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til artiklerne i

Vendsysselske Årbøger årgang 1957-58 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail: geneablog@kilokilokilo.dk // Web: geneablog.kilokilokilo.dk

Bemærk: Jeg har ikke scannet selve artiklerne (flere af dem kan stadig være ophavsretligt beskyttede) og kan derfor ikke sende dem til dig. Årbøgerne kan lånes via bibliotek.dk.

Side 1 af 5


Vendsysselske Årbøger 1957-58

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRÆNDEVIN. MED SÆRLIGT HENBLIK PAA VENDSYSSEL. Af C. Klitgaard ....................................... 1 OPTEGNELSER OM RØDHUS. Af C. Klitgaard og Marinus M. Madsen ................................................. 30 BISKOP CHR. VILH. VICTOR MØLLERS OG OBERSTLØJTNANT SØREN ANTON SØRENSENS UNGDOMSOPLEVELSER. MINDER FRA SULSTED PRÆSTEGAARD. Af C. V. V. Møller ... 56 LINDHOLM HØJE. Af P. Christensen ....................................................................................................................... 81 LYNGDRUP. Af Kr. Værnfelt og C. Klitgaard ......................................................................................................... 98 FRA STYRELSE OG REDAKTION ................................................................................................................. 135-304 NYE MEDLEMMER ............................................................................................................................................. 139-309 REGNSKAB ............................................................................................................................................................. 141-311 SKAALSTENE FRA OLDTIDEN. Ved C. Klitgaard ........................................................................................... 145 »BJELKES HØJ« OG JOMFRU ANNE KATRINE BIELGHE. Af C. Klitgaard ......................................... 152 SÆBY RAADHUS OG BYTING. Af C. Klitgaard ................................................................................................. 162 FRIVILLIGE MENIGHEDSRAAD I VENDSYSSEL. Af F. Elle Jensen ....................................................... 165 EN VENDSYSSELSK EMBEDSMAND. Af cand. mag. Tage Kaarsted .................................................... 179 LIDT LÆSØMAAL. Af Arne Espegaard ............................................................................................................... 211 FRA HOLBERGTIDEN. Af C. Klitgaard ................................................................................................................ 223 EN KLEPTOMANS LIVSSKÆBNE. Af C. Klitgaard ......................................................................................... 243 SØREN SMED I BINDSLEV. Af H. R. Christensen ........................................................................................... 253 DA LÆSØBOERNE MAATTE NÆRE SIG AF VRAG. Af J. Jeppesen Jensen ......................................... 262 ENEBOEREN I TOLNE BAKKER. Ved P. Christensen .................................................................................. 267 OM HALS KIRKES ALDER OG BYGHERRE. Af Sv. Gram Jensen ............................................................. 284 OLDTIDSFUND ............................................................................................................................................................... 296 NEKROLOG ....................................................................................................................................................................... 298 LOKALHISTORISK LITTERATUR .......................................................................................................................... 299 TILLÆG: SKOLER OG DEGNE I VENDSYSSEL. Ved P. Christensen, C. Klitgaard og Kr. Værnfeldt (selvstændig Paginering).

Side 2 af 5


Vendsysselske Årbøger 1957-58

STED- OG PERSONNAVNE i årbøgerne 1957-58 Aabel, Jens, præst, 153. Aaby(bro), 14, 27, 243 ff. Aasted, 170. Aalborg, Niels Christensen, præst, 262. Ajstrup (Kær h.), 56 ff. Alstrup, 14. Andersen, Jens, Holteg., Try, 126, 128. -, Jens, Tvilstedg., delefoged, 47. -, Lars, herredsfoged, 152 f. Bagger, H. C. L., præst, 173 f. Bahnson, Kr., arkæolog, 82. Bartholin, Christoffer, fhv. amtmand, 226, 237. Begtrup, E. W., præst, 169. Bielche, Anne Katrine, se Rumohr, 153 ff. Biersted, 152. Bille, Albert, Tise Ladegård, 120. -, Lave, til .Havreballegård, 100, 131. Bindesbøll, S. C. W., biskop, 168 ff. Bindslev, 254 ff. Blokhus, personnavne fra 190 ff. -, se Klitgaard, Carl. -, 3 ff., 31 f., 179 ff. Bonderup, Lars Nielsen, skudehandler, 31. Brahe, Sofie, til Sæbygård, 131. Brinck-Seidelin, L. C., amtsforvalter, 21. Bolle (Dr.lund s.), 14. Brockmann, Jacob, amtsskriver, 263 ff. Brunow, Maren Jakobsd., g. Horne, 46. Bruun, Chr. Pedersen, lærer, 270 ff. -, Georg Valdemar, eneboer i Tolne, 267 ff. Brørup, Jørgen Jensen, præst, 112 f. Bugge, Hans, til Bøgsted, 226. Bøggild, F. D. F., præst, 173. Bøhmer, H. A., præst, 169 f. Børglum Kloster, 226, 301. Carlsen, Vilh., redaktør, 269, 277. Claudi, C. B., bestyrer af redningsv., 188 ff. Clauson-Kaas, ritmester, 48. Cortes, Peter, kedelfører, 12. Djørup, Chr., provst, 170. Donbæk (Gærum s.), 97. Dorf, 14, 51. Dronninglund, 11. Dyssel, Arnoldus Chr., amtmand, 223 ff. -, slægten, 226 f. Elling, 171, 173 f. Finckenhoff, Jørgen Jørgensen, præst, 223. Flade, 168, 174. Frederikshavn, 169 f., 174 ff.

Friis, C. B., præst, 168. Fugl, præst, 301. Gjedsmann, Anne Sørensd., g. Leth, 121. Gjøl, 15. Glerup, Severin, godsejer, 301. Gudnitz, Frederik, direktør, 147. Gærum, 168. Hals (Ladegaard), 28, 284 ff. Hammer, 98 ff., 152. Hansen, Bent, præst, 116 ff. Hennings, August, etatsraad, 18 ff. Hillerup, Niels, godsejer, 301. Hingelbjerg (Kollerup s.), 97. Hirtshals, 180. Hirtsholmene, 171. Hjallerup, 17. Hjorth, Frands Lauridsen, præst, 224. Hjørring, 12, 16 f., 19, 27 f., 70 ff., 145 f., 223. Hoffmann, Peder Chr., skudehandler, 31. -, Ths. Chr., skudehandler, 31. Holst, Carl L. H., strandkontrollør, 179 ff. Holst, Lars, købmand, 180. Holst, Lars Pedersen, Korslund, 28. Horne, 145. Horsens, 98 ff. Hune, 12 f., 14, 31 ff., 226. Hvorup, 96. Høg, Erik, Langholt, 100. Højstrup (Tømmerby s.), 96. Hørby, 97, 270. Ingstrup, 14. Jansen, R., biskop, 301. Jelstrup, 168. Jensen, Jens Beck, Aaby, 243 ff. -, Søren, skudehandler, 28. -, Tor, Kvorup, 154 ff. Jermiin, H. C., præst, 170. Jerslev, 3, 173 f. Jespersen, Arnold, litterat, 153, 301. Jetsmark, 154. Kierkegaard, P. C., biskop, 166 ff. Kjellerup, Jacob, købmand, 300. Klim, Julius, klitfoged, 271 ff. Klitgaard, Carl, postmester, upag. Nekrolog. -, J. C. B., købmand, 183 ff. -, N. B., købmand, 185 f. Kok, Peder, taarnurfabrik, 253. Korslund (Hellevad s.), 28. Side 3 af 5


Vendsysselske Årbøger 1957-58

Kronborg, Chr. Christensen, N. Skovsgård, 31. Langholt, 100, 106. Langhoff, C. C. E., præst, 168. Lanng, Povl, Langholt, 106 f. Lassen, A. F., plantageejer, 83. Lauridsd., Lisbeth, g. Nielsen, g. Brørup, 112 ff. Lauridsen, Ths., forpagter, 120. Leth, Chr. Ibsen, ridefoged, 116 ff. Lindholms Høje, 81 ff. Lundergaard (Jetsmark s.), 30, 226. Lybecker, amtmand, 107. Lyngby, 168. Lyngdrup (Horsens s.), 98 ff. -, sted- og personnavne, 98 ff. Lytken, Jensine Caroline Emilie, g. Møller, 56. Læsø, 211 ff., 262 ff. Løkken, 28, 180, 184. Madsen, Johannes, præst, 298. Marcher, Marcus Mackeprang, Lyngdrup, 129 f. Marseen, Oscar, fabrikant, 84. Meyer, Caroline Marie, g. Holst, 183 ff. Meldahl, Gunde, byfoged, 164. Moltke, Fr., stiftamtmand, 300 ff. Mosbjerg, 168. Munk, Peder, rigsadmiral, 99, 131. Møller, Bertel, skudehandler, 30. -, Chr., musikdirektør, 13. -, Chr. Nielsen, Rødhus, 47 f. -, Chr. Vilhelm Victor, biskop, 56 ff. -, Christopher Hegelund, præst, 56 ff. -, Jørgen, skudehandler, 30 f. -, J. H., købmand, 301. -, Laurids Andersen, skudehandler, 30. -, Niels Chr., Hune, 48. -, N. P., præst, 171. -, Palle, skudehandler, 30. -, Peder, kapelmusikus, 13. -, Peder Christensen, gårdejer, 12. -, Peder Christensen, skipper, 48. -, Poul Pedersen, ridefoged, 30. -, Søren Christensen, skipper, 48. Mørk, Chr., præst, 99. Nannestad, F. E., præst, 171. Neergaard, P., præst, 168. Nielsen, Chr., redaktør, 200. Nielsen, Svend, degn, 67. Nørre Elkær, 28. N. Skovsgaard, 30 f. Nørgaard, Ingeborg Marie Cathr., g. Bruun, 270. Nørresundby, 12, 28, 96, 295. Obenhausen, H. C. von, oberstløjtn., 154 ff. Olufsen, O. C., professor, 20.

Paludan, Johan Jensen, præst, 262. Pape, J. F., præst, 168, 171 f. Pedersen, Hans, fisker, 211 ff. -, Kjeld Peter, skudehandler, 31. -, Søren (Smed), 254 ff. Pederstrup, Peder Jensen, præst, 164. Pentz, von, stiftamtmand, 107, 156. Peitersen, Chr., strandfoged, 197 ff. Rakkeby, 226. Ramskou, Th., magister, 84. Rasmusdatter, Anne Kirstine, g. Bonderup, g. Kronborg, 31. Rasmussen, Chr. N., redningsbaadf., 198 ff. Reedtz, Holger, til Voergaard, 20. Rhuus, Laurids Nielsen, borgmester, 163. Ribers, H., præst, 173. Riismøller, P., museumsinspektør, 84. Ris (Torslev s.), 97. Rottrup (Ulsted s.), 27. Rumohr, Sofie Louise, se Bielche. Rødhus, 30 ff. -, sted- og personnavne, 33-52. Saltum, 14, 226, 298. Schiøtt, P. U. T., præst, 168, 176. Sehested, Malthe, til Sæbygaard, 131. (Sejlstrup)gaard, 225 f. Skagen, 9 ff., 19, 180, 301. Skallerup, 168. Skærum, 170. Skeel, Chr., stiftamtmand, 263 f. Smed, Jens, Raabjerg, 253. Spormand, Christiana S. H., g. Dyssel, 225. Stern, Mathias v. d., 12. -, Mathæus v. d., 12. -, Pouline, g. Ladefg. g. Møller, 12 f. Strøm, Svend, sømand (Læsø), 214 ff. Sulsted, 56 ff. Svarrer, Hans, skudehandler, 31. Svendsdatter, Dorotea Kirstine, g. Sørensen, 57, 67. Sæby, 19, 162 ff. S. Elkær, 225. Sørensdatter, Else, g. Nielsen, 67. Sørensen, Chr., lærer, 57 f. -, Mathæus Stern, fisker, 12. - (Brander), Niels, strandfoged, 48. -, Søren Anton, oberstløjtnant, 56 ff. Tauber, Emmanuel, rektor, 300 ff. Thaning, I. G., præst, 175. Thise, 226. Tolne, 171, 267 ff. Tolstrupgaard (Dronninglund s.), 296. Tranum (Strandgaard), 30 f., 33. Side 4 af 5


Vendsysselske Årbøger 1957-58

Try (Dronninglund s.), 126. Tversted, 168. Ugilt, 168. Uttenreiter, Jens Ludvig, herredsfoged, 72, 74. Uttrup, 96. Vadum, 153. Vallidum, Carl Chr., 51. -, Johan Peter Jakobsen, husmand, 51. -, Marie Jakobsd., 51.

V. Hjermitslev, 14. Vorbjerg, 93 f., 152. Vrensted, 3, 17, 224, 226. Wolters, Heinrich, major, 227. Zangenberg, Augusta, danselærerinde, 83. Øland, 174. Ørsø, 14. Ørum, 99 f.

Side 5 af 5

/vaa1957-58  
/vaa1957-58  

http://geneablog.kilokilokilo.dk/wp-content/uploads/2008/03/vaa1957-58.pdf

Advertisement